Ariyasound อริยะ สุพรรณเภษัช มหายาน ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร ยินดีต้อนรับสู่เวบไซต์อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช
ReadyPlanet.com
dot dot
สมันตมุขปริวรรต สัทธรรมปุณพริกสูตร กวนอิม พระอวโลกิเตศวร
ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร  ฉบับแสงธรรมแห่งผูโถ่วซาน  อรรถกถาธรรม โดย อริยะ สุพรรณเภษัช
วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร สุภูติ วัชรสูตร มหายาน วัชรยาน อริยะ สุพรรณเภษัช หนังสือภาพหายาก ariyasound
ท่องแดนสุขาวดี  พระอมิตภะ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ พระมหาสถามปราบโพธิสัตว์ พระมหาสถามปราบมหาโพธิสัตว์ พระอมิตาพุทธเจ้า แดนสวรรค์ อามิตตาพุทธ มหายาน วัชรยาน เจ้าแม่กวนอิม   สุขาวดีวยูหสูตร   มหายาน วัชรยาน อริยะ สุพรรณเภษัช
พระพุทธเจ้า ประวัติพระพุทธเจ้า buudha
ทิพยจักษุ พระพุทธเจ้า ตาทิพย์  อริยะ สุพรรณเภษัข
ดนตรีสวรรค์ ดนตรีพัฒนาจักระ  พัฒนาจักระ จักระ โยคะ โยคี อริยะ สุพรรณเภษัช ศูนย์อภิวัฒน์ปัญญา ariyasound
กวนอิม พระอวโลกิเตศวร พระโพธิสัตว์ เสถียร โพธินันทะ อริยะ สุพรรณเภษัช
คุณธรรมพระโพธิสัตว์ เสถียร โพธินันทะ มหายาน เสียง เสถียรสุต อริยะ สุพรรณเภษัช ariyasound
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

                                               ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์
                                    
                      อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

 

 

 

                                                  

                                                       

                                                                            

 ***************************************************************************

 ผลงานวิชาการด้านการพัฒนาศักยภาพสมอง

โดย อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

 


 หนังสือคัมภีร์อภิวัฒน์สมอง

นวัตกรรมใหม่ของการพัฒนาสมองในยุค 2000

โดย อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

จัดเผยแพร่เป็นวิทยาทาน

 

คลิ๊กที่ภาพปกหนังสือเพื่อการดาวโหลด ไฟล์ PDF

 

 ***************************************************************************

 

 หนังสือพัฒนา E.Q. ด้วยเสียงเพลง

แนวทางใหม่ของการพัฒนาสมอง

โดย อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

จัดเผยแพร่เป็นวิทยาทาน

 

คลิ๊กที่ภาพปกหนังสือเพื่อการดาวโหลด ไฟล์ PDF

 

 ***************************************************************************

 

หนังสือพัฒนา I.Q E.Q. M.Q.และสมาธิ

ด้วยพลังคลื่นเสียง

โดย อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

จัดเผยแพร่เป็นวิทยาทาน

 

คลิ๊กที่ภาพปกหนังสือเพื่อการดาวโหลด ไฟล์ PDF

 

  ***************************************************************************

หนังสือคีตะโยคะ
ศาสตร์แห่งการอภิวัฒน์มนุษย์ด้วยพลังคลื่นเสียง
โดย อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช
จัดเผยแพร่เป็นวิทยาทาน
 

 

คลิ๊กที่ภาพปกหนังสือเพื่อการดาวโหลด ไฟล์ PDF
 
 
 
 ***************************************************************************
 

 

หนังสือดนตรีสวรรค์เพื่อการพัฒนาจักระและสมาธิระดับสูง

โดย อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

จัดเผยแพร่เป็นวิทยาทาน

 

 คลิ๊กที่ภาพปกหนังสือเพื่อการดาวโหลด ไฟล์ PDF

 

 ***************************************************************************

ผลงานวิชาการด้านภาษาจีน(พินอินพิสดาร)

 

        โดย อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช      

                     

                                                      คลิ๊กที่ภาพปกหนังสือเพื่อการดาวโหลดไฟล์ PDF                      

 ***************************************************************************

 ผลงานวิชาการศาสนาและปรัชญาตะวันออก

 

        โดย อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช      

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

****NEW****

สัทธรรมปุณฑริกสูตร ฉบับFocusพระสูตร(ฉบับร่าง)

ขยายเฉพาะส่วนที่สำคัญ  ตามความคิดเห็นของอริยะ

 

 

Lotus sutra.pdf

 

 

 

 คลิ๊กที่ lotus sutra.pdf เพื่อการดาวโหลดไฟล์ PDF 

 

      

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

****NEW****

 จิตวิสุทธิ์ จิตบริสุทธ์ ด้วยพระอภิธรรม

 

จิตบริสุทธิ์ด้วยพระอภิธรรม

อริยะ สุพรรณเภษัช อรรถกถาธรรม

จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นวิทยาทาน

คลิ๊กที่ภาพปกหนังสือเพื่อการดาวโหลด ไฟล์ PDF

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 มหากรุณาธารณีสูตร ภาคที่ 1

 

 

อวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์  กวนอิม84ปาง พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์84ปาง   อริยะ สุพรรณเภษัช โรงเรียนถนอมพิศวิทยา มหายาน

พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ 84 ปาง

อริยะ สุพรรณเภษัช เรียบเรียง

จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นวิทยาทาน

คลิ๊กที่ภาพปกหนังสือเพื่อการดาวโหลด ไฟล์ PDF

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

****NEW****

 มหากรุณาธารณีสูตร ภาคที่ 2 

 

    ถอดรหัสลับ 84 พระคาถา ในมหากรุณาธารณีสูตร
ฉบับมหัศจรรย์แห่งธรรมทั้ง 5
สู่จิตวิสุทธิ์ พิชิตโรคร้าย
อรรถกถาธรรม โดย อริยะ สุพรรณเภษัช
คลิ๊กที่ภาพปกหนังสือเพื่อการดาวโหลด ไฟล์ PDF
 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


 

 

 

 

 

     ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร

ฉบับแสงธรรมแห่งผูโถ่วซาน

อรรถกถาธรรม โดย อริยะ สุพรรณเภษัช

คลิ๊กที่ภาพปกหนังสือเพื่อการดาวโหลด ไฟล์ PDF

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

     วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร

ฉบับถอดรหัสธรรมจากพระสูตร

อรรถกถาธรรม โดย อริยะ สุพรรณเภษัช

คลิ๊กที่ภาพปกหนังสือเพื่อการดาวโหลด ไฟล์ PDF

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

     วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร

ฉบับแปล Edward Conze โดยนิรนาม

บรรณาธิการ โดย อริยะ 

คลิ๊กที่ภาพปกหนังสือเพื่อการดาวโหลด ไฟล์ PDF

 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

     อรรถกถาปริศนาธรรมที่แฝงเร้น

ในสัทธรรมปุณฑริกสูตร

บทที่ 25

อวโลกิเตศวรสมันตมุขปริวรรต

มหากรุณาธิคุณและมหาปัญญาธิคุณของ

พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์กวนอิม

อรรถกถาธรรม โดย อริยะ สุพรรณเภษัช

คลิ๊กที่ภาพปกหนังสือเพื่อการดาวโหลด ไฟล์ PDF

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

มัญชุศรีมหาปรัชญาปารมิตาสูตร

บรรณาธิการและจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นวิทยาทาน

โดย อริยะ สุพรรณเภษัช

คลิ๊กที่ภาพปกหนังสือเพื่อการดาวโหลด ไฟล์ PDF

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 *******************************************************************************

****NEW****

 

 

 

     เสียง เสถียรสุต
 

 
คลิ๊กที่ภาพปกหนังสือเพื่อการดาวโหลด ไฟล์ PDF
 

 *******************************************************************************

หนังสือพระคัมภีร์ กวนอิมมหาโพธิสัตว์

(พระธรรมเทศนาเจ้าแม่กวนอิม)
แปลโดย เสถียร โพธินันทะ

จัดเผยแพร่เป็นวิทยาทาน

ขออนุโมทนาบุญเจ้าของหนังสือและผู้เขียนด้วยความเคารพ

คลิ๊กที่ภาพปกหนังสือเพื่อการดาวโหลด ไฟล์ PDF

 *******************************************************************************

 หนังสือศาสนาและปรัชญาตะวันออกที่หายาก

จัดเผยแพร่เป็นวิทยาทาน

ขออนุโมทนาบุญเจ้าของหนังสือและผู้เขียนด้วยความเคารพ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

 

หนังสือภาพเก่าหายาก

วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร

จัดเผยแพร่เป็นวิทยาทาน

ขออนุโมทนาบุญเจ้าของหนังสือและผู้เขียนด้วยความเคารพ

 

คลิ๊กที่ภาพปกหนังสือเพื่อการดาวโหลด ไฟล์ PDF

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

หนังสือภาพเก่าหายาก  

สุขาวดีพุทธเกษตร

จัดเผยแพร่เป็นวิทยาทาน

ขออนุโมทนาบุญเจ้าของหนังสือและผู้เขียนด้วยความเคารพ

คลิ๊กที่ภาพปกหนังสือเพื่อการดาวโหลด ไฟล์ PDF

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

หนังสือภาพเก่าหายาก

ท่องแดนสุขาวดี

จัดเผยแพร่เป็นวิทยาทาน

ขออนุโมทนาบุญเจ้าของหนังสือและผู้เขียนด้วยความเคารพ

คลิ๊กที่ภาพปกหนังสือเพื่อการดาวโหลด ไฟล์ PDF

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 

 

 

กษิติครรภ์โพธิสัตว์มูลปณิธานสูตร

(พระสูตรว่าด้วยปณิธานเมื่ออดีตของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์) 

พระวิศวภัทร เซี่ยเกี๊ยก แปล

จัดเผยแพร่เป็นวิทยาทาน

 

ขออนุโมทนาบุญเจ้าของหนังสือและผู้เขียนด้วยความเคารพ

คลิ๊กที่ภาพปกหนังสือเพื่อการดาวโหลด ไฟล์ PDF

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

หนังสือภาพเก่าหายาก

หนังสือภาพพุทธประวัติ

จัดเผยแพร่เป็นวิทยาทาน

ขออนุโมทนาบุญเจ้าของหนังสือและผู้เขียนด้วยความเคารพ 

คลิ๊กที่ภาพปกหนังสือเพื่อการดาวโหลด ไฟล์ PDF

หนังสือภาพเก่าหายาก

หนังสือทิพยจักษุ

จัดเผยแพร่เป็นวิทยาทาน

ขออนุโมทนาบุญเจ้าของหนังสือและผู้เขียนด้วยความเคารพ

คลิ๊กที่ภาพปกหนังสือเพื่อการดาวโหลด ไฟล์ PDF

 

 

 

*************************************************************************** 

วิดิทัศน์ผลงานด้านการบรรยายด้านดนตรีพัฒนาศักยภาพสมองในสถาบันการศึกษาระดับสูงและรายการโทรทัศน์

ตลอดจนการสัมภาษณ์ลงในนิตยสารสุขภาพที่มีชื่อเสียง

 ***************************************************************************

 

 

 

 

 

 ***************************************************************************

 ผลงานวิชาการด้านการพัฒนาศักยภาพสมอง

ที่ได้มีการนำเสนอผลงานผ่านนิตยสารวิิชาการและด้านสุขภาพที่มีชื่อเสียง

 

 

 

 

 

 

ผลงานทางวิชาการด้านดนตรีพัฒนาสมอง อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช.pdf

 

 ***************************************************************************

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
ได้รับมอบเกียรติบัติรางวัลเหรียญทองแดง
สำหรับโรงเรียนเอกชน
ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(ONET)
ตามเกณฑ์ที่กำหนด  
ปีการศึกษา 2557 
 
 
 
 
ณ โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ กรุงเทพมหานคร
 
 

 

วันที่ 5 มิถุนายน 2558
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *************************************************************************** 
อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการ ครูไสวรินทร์ วงศ์วรพันธ์ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา

 

 

 

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง สถาบันภาษาไชน่าวิท

 

 

 

ได้นำนักเรียนที่เรียนวิชาภาษาจีน จำนวน 10 คน ระดับชั้น ป.5-6 คณะครูและผู้ปกครองรวม 25 คน

 

 

 

 

 

ได้เดินทางปฏิบัติการพิเศษภาษาจีน ใน  Social-Chinese  Camp ณ เกาะฮ่องกง เกาะมาเก๊า เมืองจูไห่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

ระหว่างวันที่ 12-14  พฤศจิกายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

******************************************************************************

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการ ครูแก้วกิริยา พานุรัตน์
สถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง สถาบันภาษาไชน่าวิท
 
ได้นำนักเรียนชมรมนาฎศิลป์จำนวน10 คน ระดับชั้น ป.1-ป.5
ได้เดินทางไปยังเมืองคุนหมิง มณฑลหยุนหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยชั้นสูง มโนห์ราตัวอ่อนและรำฉุยฉาย
โดยได้ทำการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทยจีนกับวิทยาลัยนาฎศิลป์อี้หยุน
และเผยแพร่วัฒนธรรม ณ เวทีีกลางหมู่บ้านศิลปวัฒนธรรมหยุนหนาน
ตลอดจนศึกษาเรียนรู้การร่ายรำจีน ณ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง


จัดกิจกรรมโดย
กลุ่มสาระศิลปะ  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
 
ณ เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2559
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นป.1-3 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

ได้เดินทางไปทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติการภาษาจีน

ณ มหานครปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ 25-29  เดือนมีนาคม 2558  

 

 

 

 

 ผู้บริหารโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช และอาจารย์พลอนันต์สุพรรณเภษัช

ได้ร่วมศึกษาดูงานทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศเกาหลีใต้

ระหว่างวันที่ 11-15  เดือนสิงหาคม 2557

 

 

 

 

***************************************************

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการ 

ได้เดินทางไปศึกษาดูงานทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรมพร้อมกับการสำรวจแนวทางการจัดค่ายทัศนศึกษาและฝึกการใช้ภาษาจีน

ร่วมกับและอาจารย์พลอนันต์สุพรรณเภษัช ผู้จัดการ

และคณะครูโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

ณ เมืองปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ 16-21  เดือนกันยายน 2557

 

***************************************************
 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

 

ด้นำนักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 8 คน

ไปร่วมกิจกรรมในค่ายซัมเมอร์แคมป์

ซึ่งจัดโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง

 ณ เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภายใต้การประสานงานของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานคร

เป็นระยะเวลา 15 วัน 

ระหว่างวันที่ 12 - 26 มีนาคม 2557

 

 

 

 

   

    

 

 

   

 

 

 

 

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช 

ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

ด้รับเกียรติจากโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการบัญชี

โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

 เชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

เรื่อง พัฒนาสมาธิด้วยเสียงเพลง

ในวันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ุ 2556 เวลา 9.00-12.00 น. 

ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

 

 

 

 

 

   

 

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

ด้รับเกียรติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ในงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2555 จังหวัดพิจิตรค


 เชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

เรื่อง ดนตรีกับการพัฒนาศักยภาพสมองและสมาธิจิต

ในวันพุธ ที่ 27 กุันยายน 2555 เวลา 9.00-12.00 น. 

ณ โรงแรมพิจิตรพลาซา  อ.เมืิอง จังหวัดพิจิตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช 

ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

ด้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี 

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

เชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การพัฒนา I.Q. E.Q.  ของเด็กด้วยเสียงเพลง 

ในวันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00-16.30 น. 

ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี อาคารปัญญาวัฒนา 

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  

 

ขอต้อนรับสู่เวปไซต์อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช  ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยาผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในหลาย ๆ ด้าน  ท่านสามารถศึกษาความรู้ด้านต่าง ๆ ที่ท่านได้ศึกษาค้นคว้ามาหลายสิบปี   ตามสิ่งที่สนใจได้  ซึ่งความรู้แต่ละด้านนั้นนับว่าท่านเป็นกูรูในด้านนั้น ๆ อย่างแท้จริง 

ด้านที่ 1   ด้านการบริหารสถานศึกษา  ท่านเป็นผู้มีพื้นฐานทางการบริหารดี เนื่องจากจบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการบริหารงานบุคคลจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)  และมีประสบการณ์มากมายหลายปีกับการทำงานเป็นอาจารย์ประจำสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยศรีปทุมและมหาวิทยาลัยคริสเตียนนครปฐม ทั้งยังเป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอนในบัณฑิตวิทยาลัยด้วยจนท้ายสุดมาจบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการบริหารการศึกษา เพิ่มเติม จากการที่ท่านชอบศึกษาอะไรอย่างลุ่มลึก  ดังนั้นท่านจะมีวิสัยทัศน์และแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแบบใหม่ ๆ ซึ่งเป็นที่น่าสนใจ   โดยเฉพาะการนำแนวคิดด้าน Brain Based Learning และ Multiple Intelligence มาประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อปฏิรูปกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เพื่อยกระดับนักเรียนให้พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพสูงสุด   และได้นำแนวคิดดังกล่าวไปผสานกับงานวิจัยด้านพลังคลื่นเสียง จนได้ตั้งทฤษฎีที่เป็นผลจากการค้นคว้าที่ท่านได้ค้นคว้าวิจัยมามากกว่า 13 ปี โดยได้ตั้งชื่อแนวคิดใหม่นี้ว่า  Music Brain Based Learning   นอกจากนี้ท่านรับเชิญได้เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่องพลังคลื่นเสียงกับการพัฒนาศักยภาพสมองและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ให้แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนมากมายหลายแห่ง  เช่น กระทรวงสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  บริษัทปูนซิเมนต์ไทย  เป็นต้น   

 

ด้านที่ 2  Music Brain Based Learning  เป็นการค้นคว้าเรื่อง การประยุกต์ใช้พลังคลื่นเสียงจากดนตรีกลุ่มต่าง ๆ ที่ผ่านการวิจัยคุณภาพแล้ว  นำมาเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองและการเรียนรู้ ภายใต้ฐานความรู้ด้านสมอง  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งท่านนับว่าเป็นคนบุกเบิกการค้นคว้าในเรื่องการนำพลังคลื่นเสียงมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาศักยภาพสมองในประเทศไทย

 

 อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช  ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ เช้าวันนี้สถานีโทรทัศน์ช่องห้า เรื่องการประยุกต์ใช้ดนตรีเพื่อการพัฒนาศักยภาพสมองและสมาธิของเด็กระดับปฐมวัย

                                     

                        

 ท่านได้แต่งตำราเกี่ยวกับทางด้านการนำพลังคลื่นเสียงมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพสมอง ไว้จำนวนสามเล่ม ซึ่งเป็นตำราสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจในด้านนี้ต้องอ่าน และเป็นตำราทางด้านนี้สามเล่มแรกในประเทศไทยปัจจุบันตำราทั้งสามเล่มนี้ได้จำหน่ายหมดแล้ว อาจารย์จะไม่จัดพิมพ์ขึ้นอีก  แต่จะเอาตำราทั้งหมดบรรจุไว้ในเวปไซต์นี้เพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าต่อไป

                        

   หนังสือคัมภีร์อภิวัฒน์สมอง              หนังสือพัฒนา E.Q. ด้วยเสียงเพลง  หนังสือพัฒนา I.Q. E.Q M.Q. และสมาธิด้วยพลังคลื่นเสียง

                                                                                       

เอกสารโรเนียวดนตรีพลังธาตุเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพกายและจิต      เอกสารโรเนียวดนตรีสวรรค์เพื่อการพัฒตาจักระและพลังสมาธิระดับสูง

                                                         

บทความเรื่อง ผ่าสมองไอสไตน์       บทความเรื่อง ดนตรีคลาสสิกเพื่อการพัฒนาศักยภาพสมอง          บทความเรื่อง The Mozart Effect

                                                                                        

                                      ทดลองฟังเพลงควาสสิกออนไลน์ ฟังเพลงดี ๆ คัดสรรโดยอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช 

  

 

 ท่านได้จัดตั้งศูนย์อภิวัฒน์ปัญญาขึ้นมาภายใต้ระบบปฏิบัติการที่ทันสมัย โดยจัดกิจกรรมพิเศษที่เรียกว่ากิจกรรมอภิวัฒน์ปัญญา เพื่อใช้เป็นห้องวิจัยในเพื่อทำการพัฒนาศักยภาพสมองและสมาธิให้กับนักเรียน  โดยระดับปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล1-2 จะจัดไว้ ณ ห้องของนักเรียน  ส่วนระดับชั้นอนุบาล3 - ประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถรับบริการได้ที่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โดยปฏิบัติก่อนเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 3 นาที  สำหรับผู้ที่มีความต้องการพัฒนาเป็นพิเศษ สามารถมาใช้บริการได้ที่ ศูนย์อภิวัฒน์ปัญญา อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาการ  ซึ่งระบบที่ใช้สื่อมัลติมีเดียผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นการพัฒนาจากระบบปฏิบัติการเดิมซึ่งรฟังผ่านสื่อเครื่องเสียง  เป็นระบบปฏิบัติคอมพิวเตอร์อัตรา 1ต่อ 1 สามารถให้ศักยภาพระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบ ท่านอาจารย์เรียกระบบที่ใช้นี้ว่า Computor Television Therapy  (CTT)

 

                                 

                                 

  สำหรับการฝึกการพัฒนาศักยภาพสมองในระดับสูง หรือผู้ที่มีปัญหาด้านศักยภาพสมองและสมาธิ จะใช้ร่วมกับอุปกรณ์แว่นพลังแสงอภิวัฒน์ปัญญา  เพื่อช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองส่วนหน้า ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับสมาธิ

  ซึ่งท่านมีผลงานอันยอดเยี่ยม  ได้รับรางวัล 1 ใน 10 ผลงานวิจัยยอดเยี่ยม สำหรับครูโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ  ในงานวันวิชาการ สช.  เรื่อง กิจกรรมอภิวัฒน์ปัญญากับการพัฒนาสติปัญญาของเด็กระดับปฐมวัย  จัดในวันที่ 13-14 กันยายน 2545  พร้อมเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยพร้อมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยด้วย 

                         

                  

                   

                       

                  

 

                 

 

                  

 ด้านที่ 3  การค้นคว้าเรื่อง  การนำพลังคลื่นเสียงมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับศักยภาพมนุษย์ระดับสูง  ที่ได้ให้ชื่อเฉพาะว่า  คีตะโยคะ(คี-ตะ-โย-คะ)  เป็นการประยุกต์ใช้ดนตรีระดับสูงสุดเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ภายใต้หลักการของการพัฒนาจักระเป็นศูนย์พลังภายในร่างกายและมนุษย์   ใน 7 จักระหลัก และอีก 14 จักระที่ซ่อนเร้น ซึ่งทางโยคะศาสตร์กล่าวว่าการพัฒนาจักระเหล่านี้ที่วางแนวตลอดแห่งที่ตั้งของสมองและไขสันหลัง  เป็นการช่วยยกระดับศักยภาพสมองและสมาธิในระดับสูง

 

                   

 

 

ด้านที่ 4   การค้นคว้าเรื่อง  การศึกษาเนื้อหามวลสารพระสมเด็จ  ที่จัดสร้างโดยสมเด็จพุฒาจารย์โต วัดระฆังซึ่งได้จัดทำชุดการเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อมวลสารพระสมเด็จซึ่งจะศึกษาเนื้อหามวลสารพระสมเด็จในรูปแบบของการศึกษาเชิงเปรียบเทียบจากพระสมเด็จแท้และพระตระกูลสมเด็จจำนวนมาก  ที่เรียกว่าหลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ  ทำการอบรมภายใต้ความรับผิดชอบของ  ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จฯ ที่ท่านได้ตั้งขึ้นที่โรงเรียนถนอมพิศวิทยา   

                            

 

 
 

 


                 ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จในประเทศไทย

              โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

Welcome

:::::::หลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ:::::::

 


การฝึกอบรมเพื่อศึกษาพิจารณาเชิงเปรียบเทียบเนื้อหามวลสารและธรรมชาติความเก่าของพระสมเด็จวัดระฆัง สมเด็จวัดบางขุนพรหมและสมเด็จวัดเกศไชโย ผ่านชิ้นส่วนพระสมเด็จที่มีเนื้อมวลสารจัดที่สึกและแตกหักของพระสมเด็จทั้งสามวัดและพระเครื่องตระกูลสมเด็จทั้ง 6ยุค

ผู้สนใจติดต่อฝึกอบรมติดต่อได้ที่ อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จในประเทศไทย โทร.081-8033630


 

WWW.ARIYASOUND.COM

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระสมเด็จโดย อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จในประเทศไทย และหลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ


|
ทำความรู้จักศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จในประเทศไทย|หลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ|ศึกษาเคล็ดลับพระสมเด็จกับอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช|บทความน่ารู้เกี่ยวกับพระสมเด็จ|มุมสมเด็จเพื่อการศึกษา|ชมรมพระหักสยาม|มารู้จักพระสมเด็จพิมพ์โบราณ พระกรุวัดทัพข้าว สุโขทัย|รู้ลึกพระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆัง|นิทรรศการพระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศน์Iเปิดโลกพระเครื่องแดนสยา|ทำความรู้่จักผู้อำนวยการศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จ อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

  


 

ด้านที่ 5  การค้นคว้าเรื่อง  แร่ธาตุกับการพัฒนาสมาธิ  เกี่ยวข้องกับแร่ธาตุสำคัญในโลก เช่น กลุ่มแร่Quartz   สีต่าง ๆ กลุ่มแร่เหล็กชนิดต่าง ๆ  ที่มีอิทธิพลต่อการยกระดับพลังสมาธิทั้งระดับต้นและระดับสูง

 

                  

 

 **********************************************************************************************************

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
ที่อยู่ :  เลขที่1810 เขต :  วังทองหลาง แขวง : วังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร.     รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์โทร : 02-5394968      มือถือ :  0818033630
อีเมล : ariyasound@thaimail.com
เว็บไซต์ : www.ariyasound.com