Ariyasound อริยะ สุพรรณเภษัช มหายาน ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จ
ReadyPlanet.com
dot dot
สมันตมุขปริวรรต สัทธรรมปุณพริกสูตร กวนอิม พระอวโลกิเตศวร
ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร ฉบับแสงธรรมแห่งผูโถ่วซาน อรรถกถาธรรม โดย อริยะ สุพรรณเภษัช
วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร สุภูติ วัชรสูตร มหายาน วัชรยาน อริยะ สุพรรณเภษัช หนังสือภาพหายาก ariyasound
ท่องแดนสุขาวดี พระอมิตภะ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ พระมหาสถามปราบโพธิสัตว์ พระมหาสถามปราบมหาโพธิสัตว์ พระอมิตาพุทธเจ้า แดนสวรรค์ อามิตตาพุทธ มหายาน วัชรยาน เจ้าแม่กวนอิม  สุขาวดีวยูหสูตร  มหายาน วัชรยาน อริยะ สุพรรณเภษัช
พระพุทธเจ้า ประวัติพระพุทธเจ้า buudha
ทิพยจักษุ พระพุทธเจ้า ตาทิพย์ อริยะ สุพรรณเภษัข
ดนตรีสวรรค์ ดนตรีพัฒนาจักระ พัฒนาจักระ จักระ โยคะ โยคี อริยะ สุพรรณเภษัช ศูนย์อภิวัฒน์ปัญญา ariyasound
กวนอิม พระอวโลกิเตศวร พระโพธิสัตว์ เสถียร โพธินันทะ อริยะ สุพรรณเภษัช
คุณธรรมพระโพธิสัตว์ เสถียร โพธินันทะ มหายาน เสียง เสถียรสุต อริยะ สุพรรณเภษัช ariyasound
ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จในประเทศไทย
 
                       

             ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จในประเทศไทย

              โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

Welcome

:::::::หลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ:::::::

 


การฝึกอบรมเพื่อศึกษาพิจารณาเชิงเปรียบเทียบเนื้อหามวลสารและธรรมชาติความเก่าของพระสมเด็จวัดระฆัง สมเด็จวัดบางขุนพรหมและสมเด็จวัดเกศไชโย ผ่านชิ้นส่วนพระสมเด็จที่มีเนื้อมวลสารจัดที่สึกและแตกหักของพระสมเด็จทั้งสามวัดและพระเครื่องตระกูลสมเด็จทั้ง 6ยุค

ผู้สนใจติดต่อฝึกอบรมติดต่อได้ที่ อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จในประเทศไทย โทร.081-8033630


 

WWW.ARIYASOUND.COM

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระสมเด็จโดย อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จในประเทศไทย และหลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ


|
ทำความรู้จักศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จในประเทศไทย|หลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ|ศึกษาเคล็ดลับพระสมเด็จกับอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช|บทความน่ารู้เกี่ยวกับพระสมเด็จ|มุมสมเด็จเพื่อการศึกษา|ชมรมพระหักสยาม|มารู้จักพระสมเด็จพิมพ์โบราณ พระกรุวัดทัพข้าว สุโขทัย|รู้ลึกพระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆัง|นิทรรศการพระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศน์Iเปิดโลกพระเครื่องแดนสยา|ทำความรู้่จักผู้อำนวยการศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จ อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

  

 

 


 
 
 
 แนวทางการศึกษาพระสมเด็จที่เน้นเนื้อหามวลสารเป็นสำคัญ

ของอาจารย์อริยะ  สุพรรณเภษัช
    
ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จในประเทศไทย


   เนื่องจากปัจจุบันพระสมเด็จที่จัดสร้างโดยสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ทั้งสามวัด ได้แก่วัดระฆังวัดบางขุนพรหม และวัดเกศไชโย มีค่าความนิยมสูงและเป็นที่สุดยอดแห่งการแสวงหาของนักนิยมสะสมพระเครื่องและบุคคลทั่วไป เป็นอย่างมาก 
    ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่สนใจในศาสตร์พระเครื่องมามากกว่าสามสิบปี แต่เดิมสนใจในพระกรุเก่าเนื้อดิน-ชินต่างๆอย่างเดียว แต่มาภายหลังได้รับแรงบันดาลใจจากการศึกษา เรื่องสมาธิที่ได้มีการพูดถึงพลังแห่งสีขาวที่มีผลต่อการพัฒนาปัญญาญาณที่ได้จากผงวิเศษของพระสมเด็จของสมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี และจากการที่มีผู้ประมูลพระสมเด็จ วัดระฆังที่เรียกว่าองค์เสี่ยหน่ำในราคากว่าสามสิบล้านบาท

  

 

 

 พระสมเด็จ วัดระฆัง (องค์เสี่ยหน่ำ) ราคาประมูลสามสิบล้านบาท

ปัจจุบันอยู่กับคุณวิชัย รักศรีอักษร เจ้าของบริษัทคิงพาวเวอร์

 

      ทำให้ข้าพเจ้าสนใจมาศึกษาในพระสมเด็จของสมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี อย่างจริงจัง แต่ได้พบอุปสรรคและความยากลำบากในการศึกษาเป็นอย่างมาก ด้วยสาเหตุแห่งการที่ไม่มีพระสมเด็จแท้ ๆ ให้ศึกษาเลย ซึ่งการศึกษาพิจารณาพระสมเด็จที่กล่าวมาจากตำราพระสมเด็จที่สำคัญต่าง ๆ เช่น ตำราพระสมเด็จฯ ของตรียัมปวาย เป็นต้น ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการพิจารณาพระสมเด็จไว้ว่าควรศึกษาพิจาณาพระสมเด็จจากหลักใหญ่ ๆ สามประการ ได้แก่ พิมพ์ทรงหนึ่ง เนื้อหามวลสารหนึ่ง และธรรมชาติความเก่าหนึ่ง

       แนวทางการศึกษาพระสมเด็จจากพิมพ์ทรง  การที่จะให้เกิดความกระจ่างในการศึกษาพระสมเด็จด้านพิมพ์ทรงให้พอวินิจฉัยได้ด้วยตนเองจำเป็นต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการศึกษามาก เนื่องจากสมเด็จนั้นแต่ละวัดมีหลายพิมพ์ทรง และแต่ละพิมพ์ทรงยังมีไม่ต่ำกว่า 4-5บล๊อกขึ้นไป ทำให้มีพิมพ์ทรงที่ต้องศึกษาเป็นร้อย ๆ พิมพ์ทรง  ทั้งการศึกษาด้านพิมพ์ทรงการดูแต่รูปนั้นย่อมจะไม่ได้ผลดีเท่าการที่ได้ดูองค์จริงเพื่อจะได้ดูมิติเส้นสายในองค์พระต่าง ๆ ด้วยตาตนเอง แต่โอกาสดังกล่าวคงเป็นไปได้ยากลำบากอย่างยิ่งเนื่องจากคงไม่มีใครที่จะให้นำพระสมเด็จที่แท้ๆและสวย ๆสักองค์ออกมาให้พิจารณากัน  เนื่องจากค่านิยมของพระสมเด็จทั้งสามวัดในปัจจุบันมีราคาสูงมากถึงหลักล้านบาทถึงหลักสิบล้าน นอกจากผู้ซึ่งมีโอกาสได้เป็นกรรมการในการตัดสินพระเบญจภาคีจะมีโอกาสได้ศึกษาอย่างใกล้ชิด  เราท่านซึ่งเป็นคนธรรมดาย่อมขาดโอกาสและเกิดอุปสรรคยากลำบากต่อการศึกษาความรู้เกี่ยวกับพระสมเด็จด้านพิมพ์ทรงเป็นอย่างมาก  นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังมีสามารถที่มีอยู่อย่างจำกัด ต่อทักษะความรู้ในการจดจำลักษณะพิมพ์ทรงพระสมเด็จที่มีอยู่จำนวนมาก ทำให้ข้าพเจ้าให้ความสนใจในการศึกษาในข้อที่เหลือ ได้แก่เนื้อหาและธรรมชาติความเก่าของพระสมเด็จแทน

สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับความแตกต่างของนักนิยมพระสมเด็จที่นิยมเล่นในแนวพิมพ์ทรงเป็นสำคัญ กับนักนิยมพระสมเด็จที่นิยมเล่นในแนวเนื้อหามวลสารเป็นสำคัญ  ข้าพเจ้าอยากเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของนักนิยมพระสมเด็จทั้งสองกลุ่มโดยการอธิบายอย่างง่าย ๆ ไว้ดังนี้

 ถ้าเราจะให้การหาพระสมเด็จที่แท้ ๆ และถึงยุค สักองค์หนึ่ง  เปรียบเทียบได้กับการค้นหาบุคคลสักคนหนึ่ง  สมมติว่าเราต้องการหาภาพบุคคลที่ชื่อว่า มิตร ชัยบัญชา ที่เป็นดาราภาพยนตร์ตุ๊กตาทองที่มีชื่อเสียงโด่งดังทะลุฟ้าในอดีต และได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุตกจากเฮลิคอบเตอร์ขณะแสดงภาพยนตร์เรื่อง อินทรีทอง โดยให้เขาค้นหาจากรูปภาพที่มีอยู่กองใหญ่หลายพันใบที่เรากองไว้

 

ถ้าเป็นนักนิยมพระสมเด็จที่นิยมเล่นในแนวพิมพ์ทรงเป็นสำคัญ  การค้นหาภาพของมิตร ชัยบัญชา  ของเขาก็ต้องยึดรูปมิตร ชัยบัญชา  รูปใดรูปหนึ่งในยุครุ่งโรจน์หล่อเหลาสุดขีดเช่นภาพของมิตร ชัยบัญชา  ที่เป็นภาพยนตร์เรื่องอินทรีทอง โดยยึดภาพที่มิตร ชัยบัญชา แต่งชุดอินทรีทองปีนบันไดเฮลิคอปเตอร์ ในฉากสุดท้ายก่อนตกมาเสียชีวิตเป็นสำคัญเพียงไม่กี่ภาพเท่านั้น ถ้าภาพอื่นใดไม่ใช่ภาพที่เขากำหนดไว้ในใจดังกล่าว  เช่นภาพตอนที่มิตร ชัยบัญชา แสดงหนังในเรื่อง อินทรีแดง ประกาศิตจางซูเหลียง มนต์รักลูกทุ่ง หรือภาพมิตรชัยบัญชา ตอนเด็ก ตอนวัยรุ่น ตอนก่อนแสดงภาพยนตร์  ฯลฯ   เขาก็จะถือว่าภาพนั้นไม่ใช่ภาพของมิตร ชัยบัญชา  ทำให้เขาค้นหาภาพของมิตร ชัยบัญชา  ในกองนั้นได้น้อยมาก ทั้ง ๆ ที่ในกองภาพเหล่านั้น มีภาพของมิตร ชัยบัญชา  ในตอนเด็ก ตอนวัยรุ่น ตอนเป็นดาราใหม่ ๆ   อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งพวกเขาจะบอกว่าภาพเหล่านั้นซึ่งไม่ตรงกับภาพที่เขาถืออยู่ในมือล้วนมิใช่ภาพของมิตร ชัยบัญชา  ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นการเล่นที่คับแคบและทำลายภาพของมิตร ชัยบัญชา  ในช่วงอายุต่าง ๆ ไปเสียหมด แถมยังกล่าวหาว่าภาพเหล่านั้นเป็นภาพคนเถื่อนทั้งหมดเสียอีก สิ่งเหล่านี้เกิดจากอคติที่เขามีต่อมิตร ชัยบัญชา พวกเขาไม่ยอมจดจำภาพอื่น ๆ ของมิตร ชัยบัญชา  เขาจะจำเฉพาะภาพของมิตร ชัยบัญชา ที่เขาสนใจและมีอยู่ในมือจำนวนเล็กน้อยเท่านั้น  ซึ่งเปรียบได้กับนักนิยมพระสมเด็จที่เน้นพิมพ์ทรง เป็นสำคัญ   นักนิยมพระสมเด็จกลุ่มนี้จะสนใจพระสมเด็จเฉพาะที่เป็นแบบพิมพ์ทรงที่เขากำหนดไว้ในใจเท่านั้น  แต่ต่างกับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเข้าใจถึงสภาพอันแปรเปลี่ยนและเข้าใจถึงทุกระยะเวลาแห่งชีวิตของมิตร ชัยบัญชา  ไม่ว่าจะเป็นภาพของมิตร ชัยบัญชาในอายุต่าง ๆ กัน ไม่ว่าเป็นภาพมิตร ชัยบัญชาตอนเด็ก ตอนวัยรุ่น ตอนเริ่มเข้าวงการใหม่ ๆ  ตอนเล่นภาพยนตร์เรื่องแรก  ตอนเล่นภาพยนตร์ในยุครุ่งเรืองสุดขีด  แม้กระทั่งตอนสุดท้ายภาพงานศพ ตอนที่มิตรชัยบัญชาเสียชีวิต  พวกเขาก็จะจดจำได้ทุกภาพว่าภาพนั้นคือมิตร ชัยบัญชา  เพราะพวกเขามีความสามารถพิเศษที่จะจดจำความแปรเปลี่ยนของมิตร ชัยบัญชาในเนื้อหามวลสารหน้าตาที่แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ภายใต้ข้อกำหนดสำคัญในใบหน้า พวกเขาศึกษาถึงแก่นแท้ของมิตร ชัยบัญชาอย่างแท้จริง จึงสามารถจดจำได้ทุกภาพ  พวกเขาเหล่านี้เปรียบได้กับนักนิยมพระสมเด็จที่เน้นเนื้อมวลสารเป็นสำคัญ  พวกเขาผ่านประสบการณ์พบพระสมเด็จจำนวนมากมายทุกสภาพพระ ไม่ว่าจะเป็นพระสวยคมกริบ สึกเลือนแตกหัก หรือผ่านกระบวนการเซาะกรอแกะ พวกเขาก็สามารถจดจำแกะรอยพระสมเด็จได้ทุกสภาพว่านี่คือพระสมเด็จตัวจริง  โดยไม่ต้องพึ่งพิงพิมพ์ทรงในช่วงระยะใดระยะหนึ่งของพระสมเด็จมาเป็นบรรทัดฐาน พวกเขาจะใช้การจดจำรหัสลับของเนื้อหามวลสารเพื่อสะกดรอยให้พบพระสมเด็จในฝัน   ดังนั้นพระสมเด็จที่สภาพสวยกริบไม่เคยใช้เลย  พระสมเด็จที่สภาพผ่านการใช้มามาก ๆ  จนพิมพ์ทรงเลอะเลือน หรือเหลือแต่แก่น มองพิมพ์ทรงไม่ออก หรือพระสมเด็จที่พระสมเด็จที่สร้างในยุคต้นที่เรียกว่าพระสมเด็จพิมพ์โบราณที่ล้อพระกรุโบราณ พระสมเด็จบล๊อกดินเผา บล๊อกไม้ที่สร้างโดยช่างชาวบ้านและช่างสิบหมู่ก่อนยุคหลวงวิจารฯ ที่เป็นบล็อกหินมีดโกน  พวกเขาก็จะจดจำได้และชี้ชัดฟันธงว่าพระสมเด็จองค์นั้นเป็นพระสมเด็จที่สร้างโดยสมเด็จพุฒาจารย์ พรหมรังสี อย่างแม่นตรงเฉียบขาด  ดังนั้นพระสมเด็จที่แท้ในสายตาของนักนิยมพระสมเด็จสายเน้นมวลสารเป็นสำคัญ จึงมีจำนวนมากมายมหาศาล ซึ่งต่างกับการชี้ชัดฟันธงของนักนิยมพระสมเด็จสายที่เน้นพิมพ์ทรงเป็นสำคัญ ที่มีกรอบแคบ ๆ ตามพิมพ์ทรงที่จัดทำโดยหลวงวิจารฯ  ที่มีจำนวนน้อยยิ่งนัก  ซึ่งนับว่าเป็นการกระทำในเชิงพุทธพาณิชย์เพื่อหวังบีบให้พระสมเด็จมีจำนวนน้อย เพื่อให้ค่านิยมการเล่นหามีราคาแพง และมิหนำซ้ำยังให้ข้อมูลที่บิดเบือนตามแนวคิดเชิงพุทธพาณิชย์ให้พระสมเด็จพิมพ์โบราณที่สร้างก่อนหลวงวิจารฯที่เป็นพิมพ์โบราณล้อพระกรุโบราณหรือพิมพ์สมเด็จที่สร้างโดยช่างชาวบ้านและช่างสิบหมู่กลายเป็นเป็นของเก๊ของเถื่อน   ทั้งที่มีบันทึกยอมรับกันทั่วไปถึงจำนวนพระพิมพ์สมเด็จจำนวนมากนอกเหนือจากพิมพ์นิยม ตามบันทึกที่หลวงตาคำ วัดอัมรินทร์ บันทึกไว้ หรือบันทึกที่หลวงวิจารฯ ได้ติงถึงพิมพ์ทรงของพระสมเด็จที่สร้างในยุคก่อนว่าพิมพ์ทรงไม่สวยงาม และหลวงวิจารฯ ปราวรณาตัวขอทำพิมพ์พระสมเด็จให้ใหม่อย่างสวยงาม ที่เรียกว่ากันภายหลังว่าเป็นพิมพ์ทรงนิยมนั้น การที่ในวงการพระเครื่องทั้งรู้ว่าได้มีการบันทึกเรื่องนี้ไว้  ไม่สนใจเลย ทั้งที่พระเหล่านั้นถ้าพิจารณาด้านเนื้อหามวลสารเก่าแท้ถึงยุค การที่กำหนดวงไว้มากขนาดนี้ทำให้จำนวนพระสมเด็จในสายตาพวกเขาจะมีพระน้อยมาก  ทั้งที่พระสมเด็จที่สร้างทันยุคสมเด็จโตมีจำนวนมากมายมหาศาล  ดังนั้นการฟันธงชี้ขาดว่าเป็นพระสมเด็จแท้ทันยุคสมเด็จพุฒาจารย์ พรหมรังสี  ในกรอบแห่งนักนิยมพระสมเด็จที่เน้นเนื้อหามวลสารเป็นสำคัญกับนักนิยมพระสมเด็จที่เน้นพิมพ์ทรงเป็นสำคัญจะแตกต่างกันเป็นอย่างมากในเรื่องจำนวนอย่างเป็นนัยสำคัญ  

 

 

 

 

 

วงกลมวงนอก    เป็นจำนวนพระสมเด็จพิมพ์โบราณ ที่สร้างก่อนพิมพ์ทรงนิยมของหลวงวิจารฯ  เนื้อปูนหิน ปูนหอยและปูนผสม  ซึ่งถูกนักนิยมพระสมเด็จแบบพุทธพาณิชย์ตีตราว่าเป็นพระเก๊ ทั้งที่เป็นพระแท้ของสมเด็จ

วงกลมวงใน       เป็นจำนวนพระสมเด็จที่สร้างโดยหลวงวิจารฯ  เนื้อปูนหอย

 

คือพระสมเด็จแท้ทันยุคในสายตานักนิยมพระสมเด็จที่เน้นเนื้อหามวลสารเป็นสำคัญ  100  องค์  จะเป็นพระสมเด็จแท้ในสายตานักนิยมพระสมเด็จที่เน้นพิมพ์ทรงเป็นสำคัญ แค่ 1 องค์เท่านั้น  ทำให้ในเวลาต่อมาเกิดการปัญหาการถกเถียงกันในวงการนิยมพระสมเด็จทั้งสองกลุ่มนี้   เพื่อให้เกิดความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นพวกเรามาลองไล่เลียงยุคการเล่นหาพระสมเด็จกันดูก่อน

 

 

ในยุค พ.ศ. 2450-2499 การเล่นหาพระสมเด็จในช่วงระยะเวลานั้นเป็นการเล่นหาพระสมเด็จโดยเน้นเนื้อหามวลสารเป็นสำคัญไม่เน้นพิมพ์ทรง เนื่องจากพระสมเด็จแท้ ๆ ในระยะเวลานั้นมีจำนวนมากมาย และราคาเล่นหากันอยู่แค่หลักร้อยหรือหลักพันเท่านั้น  ตลอดจนหนังสือพระเครื่องเกี่ยวกับพระสมเด็จก็หาได้ยาก ภาพพระสมเด็จก็เป็นขาวดำดูได้ไม่ชัดนัก  ด้วยนักสะสมพระสมเด็จในยุคนั้นมีพระสมเด็จแท้ ๆ ผ่านตามากมาย  คนเก่งด้านพระสมเด็จจึงมีมากมายนัก  ต่างเล่นหาแลกเปลี่ยนพระสมเด็จกันอย่างสนุกสนาน ไม่ได้เน้นพุทธพาณิชยฺ์ ไม่มีการประกวดพระเครื่อง  ยังไม่มีเซียนนามบิ๊ก ๆ มาชี้ชะตาวงการพระสมเด็จ มีแต่ผู้ชำนาญการพระสมเด็จในแต่ละสนามของพระเครื่องในยุคนั้น

 

ในยุค พ.ศ. 2500-2540  วงการพระสมเด็จมีการจัดระเบียบการเล่นหาพระสมเด็จมากขึ้น  เนื่องจากข้อเขียนของตรียัมปวาย ที่เขียนตำราพระสมเด็จออกมาหลายเล่ม กลายเป็นคัมภีร์สำคัญของการเล่นหาพระสมเด็จ  โดยมีการกำหนดพิมพ์ทรงนิยมโดยเน้นเล่นหาแต่เฉพาะพิมพ์นิยมของหลวงวิจารฯ  กำจัดพระสมเด็จพิมพ์โบราณ พิมพ์ของช่างชาวบ้าน ช่างสิบหมู่ ที่สร้างก่อนหลวงวิจารฯ  ที่เคยเป็นที่นิยมเล่นในยุคก่อนโดยคัดตัดออกไปจากวงการพระสมเด็จ ภายใต้การกล่าวหาว่า เป็นของเก๊ของเถื่อน ไม่ได้รับความนิยม ไม่มีพิมพ์ทรงที่แน่นอน   ไม่ควรเล่นหา และนอกจากนี้  พระสมเด็จแท้ ๆ ที่เคยสร้างก่อนหน้าหลวงวิจารฯ  หลวงวิจารฯ ก็ได้บรรยายไว้ว่าได้แตกทำลายไปหมดสิ้นแล้วเนื่องจากไม่ได้ใช้ตัวประสานน้ำตังอิ๊ว  ซึ่งก็แปลกดีที่พระสมเด็จสามารถทำลายตัวเองลงได้ เหมือนกับเทปสั่งการถึงสายลับในภาพยนต์เรื่อง Mission Impossible ที่จะทำลายตัวเองหลังจากสั่งการเสร็จสิ้น ( ซึ่งดูขาดเหตุผลเท่าที่ควร เนื่องจากมีพระผงหลายกรุที่สร้างก่อนพระสมเด็จหรือในยุคใกล้เคียงกับพระสมเด็จซึ่งไม่ใช้น้ำมันตังอื๊วเป็นน้ำประสาน เช่น พระกรุวัดสามปลื้ม พระกรุวัดทัพข้าว ยุคสุโขทัย หรือแม้แต่พระกรุวัดเงินคลองเตย ทีก็ยังอยู่ดีมีสุขไม่เห็นได้แตกทำลายอย่างที่กล่าวกันเลย )   ทำให้วงการพระสมเด็จในยุคนี้กลายเป็นเล่นหาพระสมเด็จโดยใช้พิมพ์ทรงเป็นสำคัญเหนือเนื้อหามวลสาร  จากการกำหนดดังกล่าวได้ทำลายพระสมเด็จแท้ทันยุคที่สร้างก่อนหลวงวิจารฯ อย่างมีอคติในเชิงพุทธพาณิชย์  และเป็นการสถาปนาพระสมเด็จพิมพ์นิยมของหลวงวิจารฯ ที่มีสต๊อกจำนวนมากอยู่ในมือเซียนในยุคนั้นก้าวขึ้นสู่ชั้นฟ้า   ซึ่งพระสมเด็จพิมพ์นิยมในระยะเวลานั้นยังมีจำนวนมากพอที่จะหมุนเวียนเล่นหากันได้กว้างขวาง และราคาเล่นหากันอยู่แค่หลักหมื่น หลักแสน ก็มีค่านิยมสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด  ก้าวเข้าสู่หลักแสน หลักล้าน  มีจำนวนไม่มากที่เป็นพระองค์ดังคับฟ้าจริง ๆ จะก้าวสู่หลักล้านต้นๆ สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากแล้ว   ยุคนี้มีเซียนนามบิ๊ก ๆ หลายคนก้าวขึ้นมาเป็นผู้ชี้ชะตาการเล่นพระสมเด็จโดยเน้นพิมพ์ทรงเป็นสำคัญโดยได้รับการยกย่องในฐานะกรรมการตัดสินพระสมเด็จ จากการจัดงานประกวดพระเครื่องที่มีการจัดอย่างเฟื่องฟู หรือผู้เป็นเจ้าของรังพระสมเด็จขนาดใหญ่ มีผลทำให้การเล่นหาพระสมเด็จขยายตัวกว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิมมาก

 ในยุค พ.ศ. 2541-2556   ยุคนี้มีสมาคมพระเครื่องฯ มีบทบาทสำคัญในการชี้ชะตาพระสมเด็จโดยนำเสนอผ่านการออกใบรับรองพระสมเด็จในนามสมาคมฯ วงการพระสมเด็จมีการเจริญขึ้นอย่างสูงสุดเล่นหากันได้ง่ายขึ้นและกว้างขวางสู่ความเป็นสากล  ทำให้พระสมเด็จที่เล่นตามพิมพ์ทรงเป็นสำคัญมีจำนวนลดลงเป็นอย่างมากด้วยเหตุที่พระสมเด็จจำนวนมากถูกเหมาซื้อเก็บอยู่ในเซฟของพ่อค้าข้าราชการมหาเศรษฐี หรือถูกนักนิยมพระสมเด็จในต่างประเทศนิมนต์ออกนอกประเทศ   และค่านิยมพระสมเด็จก้าวสู่หลักล้านกลางและหลักสิบล้านต้น  ผลการตื่นเต้นของราคาพระสมเด็จทำให้เกิดการตื่นตัวเพิ่มปริมาณของนักนิยมพระสมเด็จก่อให้เกิดการเช่าหาพระสมเด็จกันอย่างกว้างขวาง ทุกสนามทุกหนแห่งมุ่งเช่าหากันแต่พระสมเด็จ  ทำให้เกิดการเหตุการขาดแคลนพระสมเด็จพิมพ์นิยมของหลวงวิจารฯ ที่เคยเล่นกันในอดีตกันไปทั้งวงการ  ทำให้บุคคลนักนิยมพระสมเด็จบางกลุ่มนึกถึงพระสมเด็จพิมพ์โบราณ ที่จัดสร้างโดยช่างชาวบ้านและช่างสิบหมู่ที่ถูกตีตราว่าเป็นของเถื่อน ทั้งที่เป็นของแท้ทันยุคสมเด็จ  ได้เริ่มแลกเปลี่ยนซื้อขายกันเงียบ ๆ ในหลักพันถึงหลักหมื่น  แต่นักนิยมพระสมเด็จกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ก็ถูกตำหนิจากวงการพระเครื่องทั้งด้วยวาจาและสิ่งพิมพ์ตลอดจนหนังสือพระเครื่องต่าง ๆ ว่านำพระสมเด็จพิมพ์เหล่านี้มาหลอกลวงเป็นคนเถื่อนแห่งวงการพระเครื่อง

ทำให้มีนักนิยมพระสมเด็จเหล่านั้นหลายกลุ่มทำการปฏิวัติวงการ  โดยการนำพระสมเด็จพิมพ์โบราณและพระสมเด็จพิมพ์ช่างสิบหมู่ ตลอดจนพระสมเด็จกรุวังหน้า พระสมเด็จกรุวัดพระแก้ว มาทำการเล่นหากันอย่างกว้างขวางเป็นกลุ่มขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้าง  พร้อมพิมพ์ตำราพระสมเด็จเป็นหนังสือปกแข็งมีภาพพระสมเด็จดังกล่าวออกมาในมาตรฐานเดียวกับตำราพระสมเด็จในยุคอดีต  แม้วงการพระเครื่องและสมาคมพระเครื่องฯจะพยายามจำกัดและกีดกัน  แต่การขยายตัวของกลุ่มนักปฏิวัติวงการพระสมเด็จดังกล่าวก็หาได้สนใจไม่ ยังทำการแลกเปลี่ยนเล่นหากันภายในกลุ่มเรื่อยมา พร้อมทั้งยังมีการจัดงานประกวดพระเครื่องกันเองโดยไม่สนใจสมาคมฯ จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ทำให้นิยามความแท้ของพระสมเด็จจากเดิมเน้นพิมพ์ทรงเป็นสำคัญผิดพิมพ์ถือว่าเก๊  กลายเป็นการเล่นหาพระสมเด็จโดยไม่เน้นพิมพ์ทรงเน้นเนื้อหาเป็นสำคัญ  เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณพระสมเด็จให้มีการเล่นหากันอย่างแพร่หลายมากขึ้น หลังจากพระพิมพ์ดังกล่าวถูกตัดตอนอย่างใจทุจริต  ดังนั้นผู้ชี้ชะตาพระสมเด็จในยุคนี้นอกจากสมาคมพระเครื่องฯ แล้ว ก็จะเป็นผู้นำด้านพระสมเด็จในแต่ละกลุ่มย่อย ๆ เหล่านั้น เป็นผู้ชี้ชะตาด้วยตนเอง ออกใบรับรองการเป็นพระสมเด็จแท้ และเป็นกรรมการตัดสินพระสมเด็จผ่านการจัดงานประกวดพระเครื่องในกลุ่มของตน  จนทำให้เซียนพระสมเด็จที่เคยเล่นหาพระตามแนวเน้นพิมพ์ทรงเป็นสำคัญแต่ด้วยการขาดแคลนพระสมเด็จตามแนวทางดังกล่าว  ได้จึงหันหาเล่นพระสมเด็จตามแนวทางกลุ่มปฏิวัติวงการพระสมเด็จก็มีจำนวนไม่น้อย  ซึ่งในการเล่นหาพระสมเด็จในอนาคตเชื่อว่า พระสมเด็จที่เล่นตามพิมพ์ทรงเป็นสำคัญในอดีตมีจำนวนลดลงเป็นอย่างมากจนพระสมเด็จกลายเป็นตำนานที่หาตัวจริงแทบไม่ได้  พระสมเด็จหยุดการหมุนเวียน  ราคาพระสมเด็จพิมพ์ทรงนิยมก้าวสู่หลักสิบล้านกลางจนถึงหลักร้อยล้าน พระสมเด็จพิมพ์โบราณและพระสมเด็จพิมพ์ช่างสิบหมู่ เริ่มได้รับความนิยมและความยอมรับมากขึ้นในวงการพระสมเด็จและมีการเช่าหากันอย่างกว้างขวาง และทวีค่านิยมจากหลักร้อยหลักพันกลาง ไปสู่หลักหมื่น หลักแสน และหลักล้านในอนาคต  ผู้ชี้ชะตาพระสมเด็จที่มีอยู่มากมายจะมารวมตัวกันเพื่อสร้างบรรทัดฐานการเล่นพระสมเด็จที่ถูกต้อง ไร้การย่ำยีพระสมเด็จอย่างในอดีตที่ผ่านมา    

 

 

หลักการพื้นฐาน 6 ประการ สำหรับการพิจารณาพระสมเด็จ

 

แนวทางการศึกษาพระสมเด็จ แบ่งออกเป็นแนวทางศึกษาสำคัญ 2 แนวทางด้วยกัน ได้แก่

 

1. แนวทางการศึกษาพระสมเด็จสายที่เน้นเนื้อหามวลสารเป็นสำคัญ 

 แนวทางการศึกษาพระสมเด็จสายที่เน้นเนื้อหามวลสารเป็นสำคัญ  เป็นการสนใจศึกษาสะสมพระสมเด็จในเชิงพุทธบูชา  คือการสนใจสะสมเช่าหาพร้อมยอมรับพระสมเด็จทุกพิมพ์ทรงที่ค้นพบ ซึ่งได้แก่พระสมเด็จพิมพ์ทรงโบราณที่ได้จากการถอดพิมพ์พระกรุโบราณที่มีมาแต่เดิม  พระสมเด็จพิมพ์สี่เหลี่ยมโบราณ ที่สร้างโดยช่างชาวบ้านช่างสิบหมู่ บล็อกไม้บล็อกดินเผา ซึ่งสร้างก่อนหลวงวิจารฯ และพระสมเด็จพิมพ์นิยมที่สร้างโดยหลวงวิจาร ฯ  โดยเน้นเพียงแต่ขอให้มีเนื้อหามวลสารความเก่าแก่และสภาพธรรมชาติถึงยุค ไม่ยึดพิมพ์ทรงนิยมของหลวงวิจารฯ เป็นสิ่งกีดกันตัดตอน 

 

2.แนวทางการศึกษาพระสมเด็จสายที่เน้นพิมพ์ทรงเป็นสำคัญ

 แนวทางการศึกษาพระสมเด็จสายที่เน้นพิมพ์ทรงเป็นสำคัญ เป็นการสนใจศึกษาสะสมพระสมเด็จในเชิงพุทธพาณิชย์  คือการสนใจสะสมเช่าหาพร้อมยอมรับพระสมเด็จเฉพาะพิมพ์ทรงนิยมที่สร้างโดยหลวงวิจาร ฯ เท่านั้นโดยปฎิเสธตัดตอนความมีอยู่ไม่เล่นหาพระสมเด็จพิมพ์ทรงโบราณที่ได้จากการถอดพิมพ์พระกรุโบราณที่มีมาแต่เดิม  พระสมเด็จพิมพ์สี่เหลี่ยมโบราณ ที่สร้างโดยช่างชาวบ้านช่างสิบหมู่ บล็อกไม้บล็อกดินเผา ซึ่งสร้างก่อนหลวงวิจารฯ 

 

จากแนวทางการศึกษาที่สำคัญทั้งสองแนว  แม้ว่าจะมีความแตกต่างในการเล่นหาและหลักการพิจารณาที่แตกต่างกันหลายประการ  ดังกล่าว  แต่ก็อยู่ภายใต้หลักการพื้นฐานในการพิจารณาพระสมเด็จ 6 ประการดังต่อนี้

  

หลักการพื้นฐานที่ 1  ท่านต้องรู้จักรูปร่างลักษณะเนื้อหาวรรณะแห่งพระตระกูลสมเด็จ ที่เปรียบเสมือนการรู้จักรูปร่างลักษณะเนื้อหาวรรณะของลูกกบ  เพื่อตามหากบ

 แนวทางการเรียนรู้  สามารถเรียนรู้ได้จากตัวอย่างพระตระกูลสมเด็จ และการได้พิจารณาเนื้อหาของพระสมเด็จแท้ ๆ อย่างใกล้ชิด

 การศึกษาพระสมเด็จนั้น  ถือว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงสุดในการศึกษาพระเครื่องไทย  อาจด้วยความมีค่าจนแทบประมาณราคาไม่ได้ของพระสมเด็จ หรือความยากลำบากในการศึกษาหาความรู้ หรือการศึกษามีขอบข่ายที่กว้างขวางมากในแง่การเรียนรู้ในแต่ละด้านที่ต้องใช้เวลานาน ทั้งท่านผู้รู้มักปิดลับไม่ยอมถ่ายทอด 

แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาศาสตร์พระสมเด็จควรจะต้องอ่านตำรับตำรามาก ๆ ก็จะช่วยได้มาก  จากการอ่านทำให้ข้าพเจ้าได้อ่านถึงเคล็ดลับสำคัญอันหนึ่งเกี่ยวกับการศึกษาเรียนรู้เนื้อมวลสารพระสมเด็จ  โดยเล่าถึงคำพูดของเซียนพระสมเด็จอาวุโสที่กล่าวให้ลูกศิษย์ที่เรียนรู้พระสมเด็จ  ดังนี้ 

ถ้าอยากศึกษาพระสมเด็จแบบเรียนลัดต้องทำดังต่อไปนี้     ถ้าอยากศึกษาพระสมเด็จวัดระฆัง   ต้องไปหาพระสมเด็จหลวงปู่ปั้น วัดสะพานสูง  เนื้อจัด ๆ มาดู

ถ้าอยากศึกษาพระสมเด็จบางขุนพรหม ต้องไปหาพระกรุวัดเงินคลองเตย เนื้อจัด ๆ มีคราบกรุฟองเต้าหู้ มาดู  ถ้าอยากศึกษาพระสมเด็จวัดเกศไชโย   ต้องไปหาพระสมเด็จกรุวัดเฉลิมพระเกียรติ เนื้อจัด ๆ มาดู  ทำครบสามประการนี้แล้ว  ริดสีดวงด้านดูพระสมเด็จจะขึ้นตาท่านแล 

 จากข้อคิดของเซียนอาวุโสด้านพระสมเด็จ ทำให้เกิดแนวคิดการศึกษาเนื้อหามวลสารพระสมเด็จ  ด้วยพระตระกูลสมเด็จขึ้น  ซึ่งแนวคิดนี้มาจากถ้าอยากรู้จักและจดจำ เนื้อหามวลสารของพระสมเด็จ  ต้องหาพระตระกูลสมเด็จที่อยู่ในยุคต่าง ๆ มาศึกษาแล้วตัวเราก็จะเกิดการจดจำผ่านสายตาเข้าสู่สมองได้ด้วยตนเอง  เนื่องจากพระตระกูลสมเด็จในยุคต้น ๆ มีเนื้อหามวลสารใกล้เคียงกับพระสมเด็จมาก  ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้ผ่านการศึกษาแบบเปรียบเทียบ

ถ้าเทียบกับการศึกษาวงจรชีวิตของกบ  ที่ต้องเริ่มจากลูกอ๊อด ที่หัวโต ๆ สีดำ ไม่มีขา มีแต่หางขนาดใหญ    ลูกกบขนาดเล็ก  และกบทีโตเต็มวัย   การที่เราจะเข้าใจความเชื่อมโยงของชีวิตกบตั้งแต่ตอนลูกอ๊อด จนมาเป็นกบเต็มวัยได้  สิ่งที่เชื่อมโยงของสองช่วงชีวิตนี้ คือลูกกบขนาดเล็ก ถ้าขาดการศึกษาลูกกบขนาดเล็กนี้แล้ว  การเชื่อมต่อก็คงมีปัญหา  เราอาจไม่เชื่อว่าลูกอ๊อดจะเป็นกบเต็มวัยได้อย่างไร เนื่องจากรูปร่างหน้าตาต่างกันมาก ไม่มีเค้าของเดิมเลย  นอกจากนี้ถ้าเราไม่ศึกษากบตัวเล็กให้ดีเพียงพอ  ก็อาจถูกหลอกให้หลงผิดว่า อึ่งอ่าง เขียด ปาด คางคก ฯ  ก็เป็นกบด้วย 

เปรียบเทียบได้กับการศึกษาพระสมเด็จ  นักนิยมพระสมเด็จในปัจจุบัน ได้สัมผัสแต่พระตระกูลสมเด็จยุคใหม่ ๆ ที่สร้างในยุคหลังปี พ.ศ.2500 เช่น พระสมเด็จของเจ้าคุณนรฯ  พระสมเด็จ 100 ปีวัดระฆัง  พระสมเด็จบางขุนพรหม ปี 2509  แต่ไม่ได้เคยสนใจหรือสัมผัสกับพระตระกูลสมเด็จยุคเก่า  ที่นับวันจะหาชมได้ยากเนื่องจากถูกเช่าหาเก็บไว้บูชาจนหมด หรือบางส่วนก็ถูกทำลายไปเพื่อนำไปใช้เป็นมวลสารในการสร้างพระสมเด็จ  หรือบางส่วนถูกเซาะกรอแกะแปลงไปเป็นสมเด็จยุคเก่า  ดังนั้นการที่พระตระกูลสมเด็จยุคเก่า  ได้สาบสูญหายไปจากวงการพระเครื่อง  เหมือนกับการสูญหายไปของลูกกบขนาดเล็ก  ดังนั้นการเชื่อมโยงความรู้ของนักนิยมพระสมเด็จรุ่นใหม่ ๆ ที่นิยมเก็บพระสมเด็จในยุคหลังปี พ.ศ. 2500 ย่อมเป็นไปได้โดยยาก  ทั้งยังอาจถูกชักนำให้หลงทางโดยแนะนำพระปลอมว่าเป็นพระแท้หรือแนะนำพระแท้ว่าเป็นพระปลอมพร้อมกับให้จดจำไว้อีกต่างหาก 

ถ้าสมมติว่าพระสมเด็จแท้ ๆ ทันยุคเปรียบเป็นกบขนาดใหญ่โตเต็มวัย  พระตระกูลสมเด็จเปรียบได้กับลูกกบ  ถ้าท่านไม่มีความรู้เรื่องลูกกบ  ท่านอาจถูกหลอกให้หลงผิดว่า กบที่อยู่ในมือท่านเป็น อึ่งอ่าง เขียด ปาด คางคก  และอาจถูกหลอกในเชืงกลับกันว่า อื่งอ่าง เขียด ปาด คางคกที่อยู่ในมือเขาเป็นกบ  นับว่าเป็นการเดินไปสู่ความมืดมนอย่างแน่แท้    จากความรู้ที่ผ่านมาเมื่อเราพินิจจดจำได้ว่ารูปร่างหน้าตาสีสันวรรณะของลูกกบแล้ว เราย่อมจดจำได้ด้วยตนเอง  ทำให้เมื่อเราก้าวลงไปในบ่อน้ำที่มี  กบ อึ่งอ่าง เขียด ปาด คางคก ปลาดุก ปลาช่อน งู  ฯ  เราย่อมพบเจอกบได้โดยไม่ยากนัก  โดยไม่ต้องพึ่งพาใครมาบอกว่าตัวไหนเป็นกบให้สับสนวุ่นวายหัวใจ

 

อย่างไรก็ตามถ้าท่านมีโอกาสพบพระสมเด็จที่แท้ ๆ สักองค์ เหมือนกับได้มีโอกาสเห็นกบตัวเต็มวัย  สายตาท่านในการวินิจฉัยกบจะลดความผิดพลาดลงไปอย่างมากถ้าท่านเคยเห็นแต่ลูกกบ  เพราะการที่ไม่ได้มีโอกาสเห็นกบตัวเต็มวัย ก็อาจคลาดเคลื่อนในรายละเอียดไปเป็นอย่างมาก สามารถยกตัวอย่างเปรียบเทียบเพิ่มเติมอีกเพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจน เช่น การที่ท่านเคยพบกับสรพงษ์ ชาตรีตอนเป็นเด็ก ท่านก็อาจจำรูปพรรณสัณฐานโดยคร่าว ๆ เกี่ยวกับสรพงษ์ ชาตรี ยามเด็กเอาไว้ได้มากพอสมควร  เช่น ผิววรรณคล้ำนิด ๆ ยกหยักศกสีดำ ตาดำโตงาม เป็นต้น ถ้าท่านไปพบสรพงษ์ ชาตรีปะปนอยู่กับชาวตะวันตกกลุ่มใหญ่ที่มีผมสีทองตาสีฟ้า  ท่านสามารถฟันธงได้ทันทีว่า คนนี้คือสรพงษ์ ชาตรี เพราะท่านได้รู้จักจดจำรูปร่างลักษณะวรรณะผิวตัวของสรพงษ์ชาตรีเอาไว้แล้ว  เนื่องจากท่านได้จำแนกแยกแยะวรรณะผิวพรรณ สีผม สีตา  จำแนกแยกแยะสรพงษ์ ชาตรี ได้อย่างหยาบ ๆ จากฝรั่งชาวตะวันตก  เช่นเดียวกันกับพระสมเด็จ  ถ้าท่านได้รู้จักเนื้อหามวลสารของพระตระกูลสมเด็จที่เนื้อหาจัด ๆ ใกล้เคียงกับพระสมเด็จที่สร้างโดยสมเด็จพุฒาจารย์โต ท่านก็จะสามารถนำความรู้เพื่อคัดเอาแยกพระสมเด็จเก๊ใหม่ที่ไม่มีมวลสารสมเด็จ ออกจากพระสมเด็จแท้ได้

ถ้าซับซ้อนขึ้นไปอีก  ถ้าท่านไปพบสรพงษ์ ชาตรี เมื่อเป็นผู้ใหญ่ นั่งอยู่กับน้องชายที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วเช่นเดียวกันของเขาสัก 3 คน  ถ้าท่านไม่เคยพบสรพงษ์ ชาตรีตอนเป็นผู้ใหญ่เลย    ท่านก็จะต้องลำบากมากพอสมควรในการฟันธงว่าใครคือสรพงษ์ ชาตรี  เหมือนกับการพิจารณากบ  ถ้าเคยเห็นแต่ลูกกบ แต่ไม่เคยเห็นกบตอนโตเต็มที่  ก็จะเกิดการขาดความไม่แม่นยำในการฟันธงว่าตัวนี้คือกบโตเต็มวัย    

ดังนั้นการที่ท่านเคยพบสรพงษ์ ชาตรีเฉพาะตอนเป็นเด็ก แต่ไม่เคยพบสรพงษ์ ชาตรี ตอนเป็นผู้ใหญ่  ท่านย่อมไม่อาจจำแนกแยกแยะสรพงษ์ตอนเป็นผู้ใหญ่จากคนอื่น ได้ไม่ดีเท่ากับการที่ท่านได้เคยพบสรพงษ์ ชาตรี ตอนเป็นผู้ใหญ่แล้ว  การหาพระสมเด็จเช่นเดียวกัน  ถ้าท่านพบพระสมเด็จที่แท้จริงสักครั้ง  รู้จักพิมพ์ทรง รู้จักเนื้อหามวลสารอย่างแท้จริง   เมื่อพบพระสมเด็จแท้ ๆ ท่านย่อมระลึกจำได้เป็นแน่แท้  เช่นเดียวกับการที่ท่านได้เคยพบสรพงษ์ ชาตรีมาแล้ว  แต่เดิมท่านก็อาจไม่รู้จัก ท่านอาจเข้าใจด้วยตนเองว่า  สรพงษ์ ชาตรี หน้าตา  เป็นเช่นนั้น เช่นนี้  เมื่อใดก็ตามที่ท่านได้พบสรพงษ์ ชาตรี  สักครั้ง   ท่านก็ย่อมที่จะรู้จักสรพงษ์  ชาตรีอย่างไม่มีวันลืม  จากการที่ท่านได้มีโอกาสพบพระสมเด็จตัวจริงสักครั้ง ไม่ต้องสงสัยเลยว่าท่านจะต้องได้พบพระสมเด็จองค์ต่อไปเรื่อย ๆ

 

จะเห็นได้ว่าการรู้จักลูกกบที่เป็นบันไดแห่งการรู้จักกบ  ก็ใช่ว่าจะรู้จักและจำแนกแยกแยะกบตัวเต็มไวได้อย่างแม่นยำรวดเร็ว    การได้เห็นกบเต็มวัยก็เป็นบันไดขั้นที่สองในการพิจารณาแยกแยกกบตัวเต็มวัยในที่ต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำรวดเร็ว  เปรียบได้กับการศึกษาพระสมเด็จ  การเรียนรู้มีประสบการณ์อย่างมาก ๆ กับพระตระกูลสมเด็จและการได้มีโอกาสเรียนรู้จากพระสมเด็จที่แท้ ๆ เป็นจำนวนมากก็เป็นปัจจัยสำคัญในการศึกษาความรู้พิจารณาจำแนกแยกแยะพระสมเด็จเป็นอย่างมาก

 เปรียบเทียบได้กับการศึกษาพระสมเด็จ  นักนิยมพระสมเด็จในปัจจุบัน ได้สัมผัสแต่พระตระกูลสมเด็จยุคใหม่ ๆ ที่สร้างในยุคหลังปี พ.ศ.2500 เช่น พระสมเด็จของเจ้าคุณนรฯ  พระสมเด็จ 100 ปีวัดระฆัง  พระสมเด็จบางขุนพรหม ปี 2509  แต่ไม่ได้เคยสนใจหรือสัมผัสกับพระตระกูลสมเด็จยุคเก่า  ที่นับวันจะหาชมได้ยากเนื่องจากถูกเช่าหาเก็บไว้บูชาจนหมด หรือบางส่วนก็ถูกทำลายไปเพื่อนำไปใช้เป็นมวลสารในการสร้างพระสมเด็จ  หรือบางส่วนถูกเซาะกรอแกะแปลงไปเป็นสมเด็จยุคเก่า  ดังนั้นการที่พระตระกูลสมเด็จยุคเก่า  ได้สาบสูญหายไปจากวงการพระเครื่อง  เหมือนกับการสูญหายไปของลูกกบขนาดเล็ก  ดังนั้นการเชื่อมโยงความรู้ของนักนิยมพระสมเด็จรุ่นใหม่ ๆ ที่นิยมเก็บพระสมเด็จในยุคหลังปี พ.ศ. 2500 ย่อมเป็นไปได้โดยยาก  ทั้งยังอาจถูกชักนำให้หลงทางโดยแนะนำพระปลอมว่าเป็นพระแท้ให้จดจำไว้อีกต่างหาก เหมือนกับถูกหลอกให้หลงผิดว่า อึ่งอ่าง เขียด ปาด คางคก เป็นกบนั้นเอง นับว่าเป็นการเดินไปสู่ความมืดมนอย่างแน่แท้ 

การศึกษาพระสมเด็จสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งของเรามากที่สุด ไม่ใช่ใครทั้งนั้น ไม่มีใครสอนเราได้ดีในเบื้องต้น เท่ากับพระตระกูลสมเด็จต่าง ๆ ที่จะเป็นสิ่งเทียบเคียงให้เราศึกษาเนื้อพระสมเด็จได้ดี  จึงฝากข้อคิดให้นักนิยมพระสมเด็จรุ่นใหม่ที่สนใจจะก้าวข้ามไปสู่การศึกษาพระสมเด็จวัดระฆัง วัดบางขุนพรหม หรือวัดเกศไชโยนั้น  พึงให้ความสำคัญกับการศึกษาพระตระกูลสมเด็จยุคเก่าด้วย  เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นบันไดให้ทุกท่านถึงฝั่งฝันตามที่ท่านปรารถนาแล 

 

หลักการที่ 2  ท่านต้องรู้จักลักษณะความเก่าแก่ของเนื้อหาวรรณะและเม็ดมวลสารแห่งพระสมเด็จ   หลักแห่งการศึกษาเน้นว่าท่านจะต้องมีจิตสัมผัสรับรู้และมีกำลังความสามารถในการพิจารณาจำแนกแยกแยะถึงความเก่าแก่และความใหม่ ของเนื้อมวลสารและเม็ดมวลสารพระสมเด็จ  ซึ่งท่านมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ท่านจะต้องมองความเก่าแก่ของเนื้อหามวลสารและเม็ดมวลสารพระสมเด็จให้เป็น โดยใช้หลักการพิจารณาศึกษาเปรียบเทียบแบบนักธรณีวิทยาหรือนักโบราณคดี ซึ่งอาศัยการพิจารณาเนื้อหามวลสารและความเก่าความโบราณของวัตถุเป็นหลักในการพิจารณาเป็นการตัดสินโดยเด็ดขาด ซึ่งต้องก้าวข้ามการตัดสินความเก่าแก่ของเนื้อหาและเม็ดมวลสาระสำคัญในพระสมเด็จโดยใช้หลักอัตวิสัยของมนุษย์  โดยไม่สนใจคำบอกเล่าของใคร ๆ หรือความศรัทธาในตัวบุคคลเป็นสรณะ เป็นการฝีตาการเป็นตัวของตัวเอง

แนวทางการเรียนรู้  สามารถเรียนรู้ได้จากตัวอย่างพระสมเด็จของแท้และได้รับคำแนะนำจากผู้ชำนาญการพระสมเด็จที่ถ่ายทอดคำสอนลักษณะปากต่อปาก ตัวต่อตัว เท่านั้น

การศึกษาเนื้อมวลสารพระสมเด็จท่านต้องมองความเก่าของมวลสารพระสมเด็จให้เป็น โดยใช้หลักการพิจารณาศึกษาเปรียบเทียบแบบนักธรณีวิทยาหรือนักโบราณคดี ซึ่งอาศัยการพิจารณาเนื้อหามวลสารและความเก่าความโบราณของวัตถุเป็นหลักในการพิจารณา    

ให้ท่านใช้จินตนาการเปรียบเทียบให้พระสมเด็จเป็นเสมือนโจ๊กหมูชามหนึ่ง  ชามโจ๊ก เปรียบได้กับ กรอบพระสมเด็จที่เป็นสี่เหลี่ยม  เนื้อโจ๊กที่เป็นข้าวบดเหลวสีขาวเปรียบได้กับเนื้อพระสมเด็จ ที่ประกอบด้วยปูนหอยและตัวประสาน เช่น น้ำมันตังอิ๊ว น้ำอ้อยเคี่ยว น้ำผึ้ง เป็นต้น  ก้อนหมูในโจ๊ก เปรียบได้กับ มวลสารพระสมเด็จ เช่น มวลสารที่เป็นสีดำ สีแดง  สีขาว กรวดเทา ทรายทอง ฯลฯ   ดังนั้น โจ๊กหมูที่ดี เนื้อโจ๊กที่เป็นข้าวบดเหลวต้องร้อน มิใช่เป็นข้าวบดแข็ง ๆ  และก้อนหมูในโจ๊กต้องสุกหอมหวานอุ่นกำลังพอดี มิใช่เป็นก้อนหมูดิบ เปรียบได้กับพระสมเด็จ  พระสมเด็จที่แท้เนื้อพระต้องทำจากปูนหอยและตัวประสานที่ถูกต้องและได้อายุ  ส่วนมวลสารพระสมเด็จ มวลสารต่าง ๆ เหล่านั้นต้องมีความเก่าทันยุค  

ดังนั้นถ้าไปส่องพระดูแล้วมวลสารพระสมเด็จที่อยู่ในเนื้อพระสมเด็จเหล่านั้นดูแล้วสดใหม่  เหมือนโจ๊กหมูที่เนื้อหมูก้อนที่ใส่ไว้ในโจ๊กชามนั้นมันยังดิบอยู่  แปลว่าโจ๊กชามนั้นมีปัญหา  พระสมเด็จก็เช่นกัน ถ้ามวลสารภายในองค์พระใหม่สด  ถ้าเรามีฝีตาสามารถดูความใหม่สดของมวลสารพระสมเด็จได้เด็ดขาด  พระสมเด็จที่ท่านส่องดูองค์ไหนมีความผิดปกติดังกล่าว  พระสมเด็จองค์นั้นย่อมส่งสัญญาณให้ท่านทราบได้ว่าพระสมเด็จองค์นั้นเป็นพระเก๊  โดยไม่ต้องพึ่งสายตาใครให้ปวดสมอง

 

ปฏิบัติการดังนี้ทำให้ท่านพิจารณาพระสมเด็จอยู่บนรากฐานวิทยาศาสตร์ของการเป็นนักธรณีวิทยา นักโบราณคดี  ถ้าท่านพบว่ามวลสารในพระสมเด็จมีความใหม่สดชัดเจน  ท่านก็สามารถฟันธงด้วยความมั่นใจพระสมเด็จองค์นั้นเก๊   แม้แต่เซียนที่ท่านนับถือ อาจจะให้ความเห็นตรงข้ามกับที่ท่านได้ฟันธงไว้ ท่านก็ย่อมไม่สนใจ  ทำให้ท่านพร้อมสามารถปลดแอกตัวท่านเองได้ในระดับหนึ่งทีเดียว

 

หลักการที่ 3  ท่านต้องมีประสบการณ์และมีจิตสัมผัสรับรู้ความสามารถจำแนกแยกแยะความจริงแท้ของริ้วรอยของสภาพธรรมชาติบนผิวของพระสมเด็จที่เกิดจากเทคนิคการสร้างพระ สภาพธรรมชาติ และการกระทำของมนุษย์  

 แนวทางการเรียนรู้  สามารถเรียนรู้จากตัวอย่างพระสมเด็จของแท้ร่วมกับการได้พบเห็นภาพพระสมเด็จที่มีสภาพแห่งริ้วรอยบนผิวพระที่พบเห็นอย่างชัดเจนเป็นจำนวนมาก และได้รับการแนะนำจากผู้ชำนาญการพระสมเด็จที่ถ่ายทอดคำสอนลักษณะปากต่อปาก ตัวต่อตัว เท่านั้น

 หลักการที่ 4  ท่านต้องมีประสบการณ์และมีจิตสัมผัสรับรู้ความสามารถจำแนกแยกแยะความแตกต่างของพระสมเด็จที่อยู่ในสภาพธรรมชาติดั้งเดิมกับพระสมเด็จที่ผ่านกระบวนการเซาะกรอแกะหรือลบพิมพ์ยกขึ้นใหม่    ที่สามารถให้สมญาเปรียบเทียบได้ว่าเป็นกบชนิดกลายพันธุ์ถ้าขาดประสบการณ์และการฝึกฝนที่ดีอาจหลงคิดว่าเป็นกบตัวจริง  หรือเป็นพระสมเด็จแท้ได้เพราะเนื้อหามวลสารคล้ายกับพระสมเด็จแท้มาก

แนวทางการเรียนรู้  สามารถเรียนรู้จากภาพพระสมเด็จจำนวนมากและตัวอย่างพระสมเด็จของแท้ในสภาพธรรมชาติดั้งเดิม  รวมทั้งพระสมเด็จและพระตระกูลสมเด็จที่อยู่ในสภาพเซาะกรอแกะหรือยกพิมพ์ขึ้นใหม่  ร่วมกับการได้พบเห็นภาพพระสมเด็จจำนวนมาก และได้รับการแนะนำจากผู้ชำนาญการพระสมเด็จที่ถ่ายทอดคำสอนลักษณะปากต่อปาก ตัวต่อตัว เท่านั้น

 

หลักการที่  5   ท่านต้องมีประสบการณ์และมีจิตสัมผัสรับรู้ในระดับสูงมาก เพื่อจำแนกแยกแยะพระสมเด็จเก๊เก่าซึ่งมีมวลสารของพระสมเด็จผสมอยู่หรือฉาบอยู่บนผิวพระซึ่งถ้าส่องดูภายนอกอย่างผิวเผือนดูแล้วจะเหมือนกับพระสมเด็จแท้มาก ซึ่งความรู้ในหลักการที่ 1+5 ไม่เพียงพอต่อการจำแนกแยกแยะได้อย่างเด็ดขาด ออกจากพระสมเด็จแท้    

แนวทางการเรียนรู้  ได้รับการแนะนำจากผู้ชำนาญการพระสมเด็จที่ถ่ายทอดคำสอนลักษณะปากต่อปาก ตัวต่อตัว เท่านั้น  ระดับนี้เป็นความรู้ระดับสูงมาก  มักไม่ค่อยมีการถ่ายทอดสำหรับบุคคลทั่วไปยกเว้นเป็นศิษย์ใกล้ชิดหรือเป็นผู้มีอุปการะคุณอย่างสูง   เคล็ดความรู้ในระดับนี้ต้องแลกมาด้วยการค้นคว้าจากตำราสูงท่วมหัวและบางความรู้อาจต้องแลกด้วยการต้องสูญเสียเงินทองในระดับหลักหมื่นถึงหลักล้าน นอกจากนี้การจะตัดสินใจฟันธงได้อย่างมั่นใจ ต้องอาศัยประสบการณ์ที่ต้องผ่านตาพระสมเด็จนับพันองค์ ในหลากหลายสภาพ ประกอบเข้ากับเคล็ดลับและความรู้ที่มีอีกด้วย

 

หลักการที่ 6 คือ  ต้องมีประสบการณ์และมีทักษะอย่างสูงที่จะต้องจดจำพิมพ์ทรงพระสมเด็จทรงนิยมทุกวัดทุกพิมพ์ที่สมเด็จพุฒาจารย์โต สร้างอย่างแม่นยำ  สำหรับนักนิยมพระสมเด็จที่เน้นพิมพ์ทรงเป็นสำคัญ  จะต้องพยายามจดจำพิมพ์ทรงนิยมและรายละเอียดสำคัญด้านพิมพ์ทรงรวมทั้งจุดเคล็ดลับต่าง ๆ ด้านพิมพ์ทรง สำหรัรบพระสมเด็จที่จัดสร้างโดยหลวงวิจารฯ ในพิมพ์ทรงของวัดระฆังและวัดบางขุนพรหม รวมทั้งสามพิมพ์หลักในวัดเกศไชโย  แต่สำหรับนักนิยมพระสมเด็จที่เน้นเนื้อหามวลสารเป็นสำคัญ นอกจากจะต้องพยายามจดจำพิมพ์ทรงนิยมที่จัดสร้างโดยหลวงวิจารฯแล้ว  ยังต้องจดจำพระสมเด็จพิมพ์ทรงโบราณที่ได้จากการถอดพิมพ์พระกรุโบราณที่มีมาแต่เดิม  พระสมเด็จพิมพ์สี่เหลี่ยมโบราณ ที่สร้างโดยช่างชาวบ้านช่างสิบหมู่ บล็อกไม้บล็อกดินเผา ซึ่งสร้างก่อนหลวงวิจารฯ  รวมทั้งพระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์ตลกต่าง ๆ นอกพิมพ์นิยม อีกด้วย แต่สำหรับมิติด้านพิมพ์ทรงในการพิจารณาสำหรับนักนิยมพระสมเด็จที่เน้นเนื้อหามวลสารเป็นสำคัญจะเน้นเพียงแต่จดจำลักษณะพิมพ์ทรงของพระสมเด็จแบบต่าง ๆ เท่านั้น  พวกเขาจะไม่เน้นการจดจำรายละเอียดด้านพิมพ์ทรงลึกซึ้งเพื่อการตัดสินชี้ขาดพระสมเด็จเท่ากับนักนิยมพระสมเด็จที่เน้นพิมพ์ทรงเป็นสำคัญ

 

แนวทางการเรียนรู้  สามารถเรียนรู้จากภาพพระสมเด็จพิมพ์ทรงนิยมทุกพิมพ์ทรงจำนวนมากจากหนังสือพระเครื่องที่เชื่อถือได้  แต่การเพียงดูพิมพ์ทรงพระสมเด็จจากภาพจะขาดมิติในการพิจารณาอย่างมากเพราะสภาพพิมพ์ทรงพระที่มองด้วยตาและมองด้วยภาพจะแตกต่างกันค่อนข้างมาก  ดังนั้นการได้มีโอกาสส่องพระสมเด็จของแท้ที่มีพิมพ์ทรงสมบูรณ์สวยงามในสภาพธรรมชาติดั้งเดิมอย่างใกล้ชิด  หรือการหาโอกาสชมพระสมเด็จที่ติดรางวัลที่ตั้งตู้โชว์ไว้ในงานประกวดพระเครื่องหรือการได้มีโอกาสเข้าเป็นกรรมการตัดสินพระสมเด็จในงานประกวดพระเครื่องหรือกัดฟันจ่ายเงินหลักล้านสำหรับพระสมเด็จที่ชนะการประกวด เพื่อให้ได้มีโอกาสชมอย่างละเอียดที่บ้าน ก็จะช่วยได้มากสำหรับการศึกษาเรื่องพิมพ์ทรงและได้รับการแนะนำจากผู้ชำนาญการพระสมเด็จด้านจุดลับด้านพิมพ์ทรงที่ถ่ายทอดคำสอนลักษณะปากต่อปาก ตัวต่อตัว เท่านั้น

**************************************************************************

สรุปประโยชน์ของหลักการพื้นฐาน  6  ประการกับการพิจารณาพระสมเด็จ

ประโยชน์ของหลักการที่ 1และ3  ช่วยแยกพระสมเด็จเก๊ใหม่  ออกจากพระสมเด็จแท้ได้

ประโยชน์ของหลักการที่ 4          ช่วยแยกพระสมเด็จที่เซาะกรอแกะ ออกจากพระสมเด็จแท้ได้

ประโยชน์ของหลักการที่ 5          ช่วยแยกพระสมเด็จเก๊เก่า  ออกจากพระสมเด็จแท้ได้

ประโยชน์ของหลักการที่ 6         ช่วยแยกพระสมเด็จแท้พิมพ์ทรงนิยม  ออกจากพระสมเด็จแท้ นอกพิมพ์นิยมได้

**************************************************************************

 
                                     แนวทางการศึกษาพระสมเด็จ
                                                          ของอาจารย์อริยะ  สุพรรณเภษัช
                                                  ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จในประเทศไทย
 
 
 
1.  การค้นหาแนวทางการศึกษา
 
  เนื่องจากปัจจุบันพระสมเด็จที่จัดสร้างโดยสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ทั้งสามวัด ได้แก่วัดระฆัง
วัดบางขุนพรหม และวัดเกศไชโย มีค่าความนิยมสูงและเป็นที่สุดยอดแห่งการแสวงหาของนักนิยมสะสมพระเครื่องและบุคคลทั่วไป เป็นอย่างมาก 
    ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่สนใจในศาสตร์พระเครื่องมามากกว่าสามสิบปี แต่เดิมสนใจในพระกรุเก่าเนื้อดิน-ชินต่างๆอย่างเดียว แต่มาภายหลังได้รับแรงบันดาลใจจากการศึกษา เรื่องสมาธิที่ได้มีการพูดถึงพลังแห่งสีขาวที่มีผลต่อการพัฒนาปัญญาญาณที่ได้จากผงวิเศษของพระสมเด็จของสมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี และจากการที่มีผู้ประมูลพระสมเด็จ วัดระฆังที่เรียกว่าองค์เสี่ยหน่ำในราคากว่าสามสิบล้านบาท
 
 
 
                                              
 
      พระสมเด็จ วัดระฆัง (องค์เสี่ยหน่ำ) ราคาประมูลสามสิบล้านบาท
        ปัจจุบันอยู่กับคุณวิชัย รักศรีอักษร เจ้าของบริษัทคิงพาวเวอร์
 
      ทำให้ข้าพเจ้าสนใจมาศึกษาในพระสมเด็จของสมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี อย่างจริงจัง แต่ได้พบอุปสรรคและความยากลำบากในการศึกษาเป็นอย่างมาก ด้วยสาเหตุแห่งการที่ไม่มีพระสมเด็จแท้ ๆ ให้ศึกษาเลย ซึ่งการศึกษาพิจารณาพระสมเด็จที่กล่าวมาจากตำราพระสมเด็จที่สำคัญต่าง ๆ เช่น ตำราพระสมเด็จฯ ของตรียัมปวาย เป็นต้น ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการพิจารณาพระสมเด็จไว้ว่าควรศึกษาพิจาณาพระสมเด็จจากหลักใหญ่ ๆ สามประการ ได้แก่ พิมพ์ทรงหนึ่ง เนื้อหามวลสารหนึ่ง และธรรมชาติความเก่าหนึ่ง
       แนวทางการศึกษาพระสมเด็จจากพิมพ์ทรง  การที่จะให้เกิดความกระจ่างในการศึกษาพระสมเด็จด้านพิมพ์ทรงให้พอวินิจฉัยได้ด้วยตนเองจำเป็นต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการศึกษามาก เนื่องจากสมเด็จนั้นแต่ละวัดมีหลายพิมพ์ทรง และแต่ละพิมพ์ทรงยังมีไม่ต่ำกว่า 4-5 บล๊อกขึ้นไป ทำให้มีพิมพ์ทรงที่ต้องศึกษาเป็นร้อย ๆ พิมพ์ทรง  ทั้งการศึกษาด้านพิมพ์ทรงการดูแต่รูปนั้นย่อมจะไม่ได้ผลดีเท่าการที่ได้ดูองค์จริงเพื่อจะได้ดูมิติเส้นสายในองค์พระต่าง ๆ ด้วยตาตนเอง แต่โอกาสดังกล่าวคงเป็นไปได้ยากลำบากอย่างยิ่งเนื่องจากคงไม่มีใครที่จะให้นำพระสมเด็จที่แท้ๆและสวย ๆสักองค์ออกมาให้พิจารณากัน  เนื่องจากค่านิยมของพระสมเด็จทั้งสามวัดในปัจจุบันมีราคาสูงมากถึงหลักล้านบาทถึงหลักสิบล้าน  นอกจากผู้ซึ่งมีโอกาสได้เป็นกรรมการในการตัดสินพระเบญจภาคีจะมีโอกาสได้ศึกษาอย่างใกล้ชิด  เราท่านซึ่งเป็นคนธรรมดาย่อมขาดโอกาสและเกิดอุปสรรคยากลำบากต่อการศึกษาความรู้เกี่ยวกับพระสมเด็จด้านพิมพ์ทรงเป็นอย่างมาก  นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังมีสามารถที่มีอยู่อย่างจำกัด ต่อทักษะความรู้ในการจดจำลักษณะพิมพ์ทรงพระสมเด็จที่มีอยู่จำนวนมาก ทำให้ข้าพเจ้าให้ความสนใจในการศึกษาในข้อที่เหลือ ได้แก่เนื้อหาและธรรมชาติความเก่าของพระสมเด็จแทน
 
2.  การค้นพบแนวทางการศึกษาพระสมเด็จจากมวลสารพระสมเด็จและสภาพธรรมชาติความเก่า
 
   เคล็ดลับพระสมเด็จโดยอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช
จากการศึกษาจากผู้รู้ที่เป็นเซียนที่คร่ำหวอดในพระตระกูลสมเด็จ และประสบการณ์ตรงจากการการศึกษาพระสมเด็จ ทำให้ข้าพเจ้าได้ข้อเคล็ดลับเพื่อการศึกษาพระสมเด็จ  ซึ่งจะได้แบ่งปันไว้เป็นวิทยาทานดังนี้
(เคล็ดลับจะทยอยเพิ่มเรื่อย ๆ หมั่นมาดูนะครับ)
 
 
 

เคล็ดลับที่ 35  พระสมเด็จเนื้อน้ำมัน เพชรที่รอการเจียรนัย

สำหรับนักนิยมพระสมเด็จแทบทุกระดับโดยเฉพาะเซียนพุทธพาณิชย์ระดับโครตเซียนบิ๊กเซียนทั้งหลาย พอพูดถึงพระสมเด็จเนื้อน้ำมันแล้ว  ต่างพากันส่ายหน้าเหมือนกับเห็นผี  พวกเขาทั้งหลายพอเจอหน้าพระสมเด็จเนื้อน้ำมันนี้เข้า ต่างพากันตีกรรเชียงหนีกันอย่างรวดเร็ว  พร้อมคำพูดที่เปล่งเสียงมาแต่ไกลว่าเนื้อนี้ม่ายเล่นจ๊ะนาย  เนื่องจากเนื้อนี้เล่นยากและขายยากนั่นเอง คือกลัวกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

ตามความเป็นจริงแล้ว  พระสมเด็จเนื้อน้ำมันนี้นับว่าพบอยู่ค่อนข้างมากในสนามพระ ที่ส่วนใหญ่จะพบกันมาก ๆ อยู่สองเนื้อ คือเนื้อน้ำมันสีน้ำตาล  เนื้อน้ำมันสีขาว(บางคนเรียกเนื้อกระดูก) และอีกเนื้อหนึ่งที่หายากทั้งดูยาก ที่เรียกว่า เนื้อเทียน  เนื้อนี้มีน้ำมันมากเป็นพิเศษมีทั้งโซนน้ำตาลและโซนขาว  แต่ด้วยค่านิยมในวงการพระเครื่อง  ทำให้พระสมเด็จนี้เนื้อน้ำมันนี้ไม่ค่อยมีคนสนใจเหมือนเนื้อปูนนุ่มที่มีน้ำมันปานกลาง(ขาวโซนงาช้าง หรือ ขาวโซนนมข้น)และเนื้อปูนแกร่งที่มีเนื้อน้ำมันน้อย(โซนเนื้อขาวผ่องแก่ปูน นิยมสุด)  ดังนั้นพระสมเด็จเนื้อน้ำมันจึงเป็นเพชรที่รอการเจียรนัย

ดังนั้นการที่เล่นหาให้เข้าถึงพระสมเด็จโซนน้ำมัน  จำเป็นอย่างมากที่จะต้องศึกษาพระสมเด็จถึงฐานราก และห้ามก้าวกระโดดโดยเด็ดขาด คือ จะต้องมีประสบการณ์ผ่านสายตาในการดูพระตระกูลสมเด็จเนื้อแก่น้ำมันมาอย่างช่ำชอง  ซึ่งตัวเอกของพระตระกูลสมเด็จโซนน้ำมัน เช่น พระวัดพลับโซนน้ำตาล  พระผงกรุวัดอัมพวาโซนน้ำตาล  พระสมเด็จหลวงปู่ปั้นโซนน้ำตาล  พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติโซนน้ำตาล  พระสมเด็จวัดมฤกคทายวัน โซนน้ำตาลและขาว  เป็นต้น  ถ้าท่านแม่นพระตระกูลสมเด็จเหล่านี้ซึ่งมีโซนเนื้อคล้ายพระสมเด็จเนื้อมันมาก ขาดแต่ความเก่าซึี่งมึอายุน้อยเท่านั้น    จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการจำแนกพระสมเด็จเนื้อมันของสมเด็จโต ออกจากพระเก๊ได้    
 
เคล็ดลับที่ 1
ถ้าอยากศึกษาพระสมเด็จแบบเรียนลัดต้องทำดังนี้
ถ้าอยากศึกษาพระสมเด็จวัดระฆัง   ต้องไปหาพระสมเด็จหลวงปู่ปั้น วัดสะพานสูง  เนื้อจัด ๆ มาดู
ถ้าอยากศึกษาพระสมเด็จบางขุนพรหม ต้องไปหาพระกรุวัดเงินคลองเตย เนื้อจัด ๆ มาดู
ถ้าอยากศึกษาพระสมเด็จวัดเกศไชโย   ต้องไปหาพระสมเด็จกรุวั้ดเฉลิมพระเกียรติ เนื้อจัดมาดู
ทำครบสามประการนี้แล้ว  ริดสีดวงด้านดูพระสมเด็จจะขึ้นตาท่านแล
 
 
เคล็ดลับที่ 2
 ตรียัมปวายได้ให้ข้อเตือนใจนักนิยมพระสมเด็จว่า 
จุดชี้ขาดของพระสมเด็จนั้นวัดกันที่เนื้อหาเป็นประเด็นสำคัญเหนือกว่าพิมพ์ทรง   
ไม่มีพระสมเด็จแท้องค์ใด ที่พิมพ์ใช่แต่เนื้อไม่ใช่ หรือพิมพ์ไม่ใช่แต่เนื่อใช่ 
 
เคล็ดลับที่ 3
การศึกษาพระสมเด็จเมื่อเริ่มศึกษา  ควรศึกษาเนื้อพระเป็นหลัก  แล้วจึงค่อยไปพิจารณาพิมพ์ทรง
การศึกษาพระสมเด็จเมื่อเริ่มเก่งแล้ว ควรศึกษาพิมพ์ทรงเป็นหลัก  แล้วจึงค่อยไปพิจารณาเนื้อพระ
 
เคล็ดลับที่ 4
การไปสู่บันไดแห่งผู้รู้ในพระสมเด็จ  สามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จได้  โดยอาศัยการก้าวบันไดเจ็ดขั้นเรียนไต่เต้าไปโดยใช้การพิจารณาเนื้อพระเป็นหลัก   หรือจะเดินบันไดก้าวเดียวเรียนจากพิมพ์ทรงพระสมเด็จโดยตรง  ไม่ว่าจะไต่บันไดแบบใด  สุดท้ายก็นำพาไปสู่สิ่งเดียวกัน
 
เคล็ดลับที่ 5
ถ้าท่านศึกษาพิมพ์ทรง  พระสมเด็จจะมีให้ท่านบูชาน้อยมาก 
พระสมเด็จที่ท่านบูชาได้  คือพระสมเด็จพิมพ์หลวงวิจารฯ
ถ้าท่านศึกษาเนื้อหา  พระสมเด็จจะมีให้ท่านบูชามากมาย 
พระสมเด็จที่ท่านบูชาได้  คือพระสมเด็จพิมพ์โบราณ พิมพ์ช่างสิบหมู่  และพิมพ์หลวงวิจารฯ
 
เคล็ดลับที่ 6
ถ้าท่านไม่เคยพบพระสมเด็จ  ท่านย่อมไม่อาจหาพระสมเด็จพบ 
การไม่ได้พบพระสมเด็จ
ถ้าสามารถเปรียบเทียบได้กับ การที่ท่านไม่ได้เคยพบสรพงษ์ ชาตรี  ท่านย่อมไม่รู้จักสรพงษ์ ชาตรี
แม้ว่าท่านได้เคยพบสรพงษ์ ชาตรีมาแล้ว  ท่านก็ไม่รู้จัก 
ท่านอาจเข้าใจด้วยตนเองว่า  สรพงษ์ ชาตรี  หน้าตา  เป็นเช่นนั้น เช่นนี้  เมื่อใดก็ตามที่ท่านได้พบสรพงษ์ ชาตรี  สักครั้ง   ท่านก็ย่อมที่จะรู้จักสรพงษ์  ชาตรีการหาพระสมเด็จเช่นเดียวกัน  ถ้าท่านพบพระสมเด็จที่แท้จริงสักครั้ง  รู้จักพิมพ์ทรง รู้จักมวลสารท่านก็ย่อมที่จะพบพระสมเด็จองค์ต่อไปเรื่อย ๆ 
 
เคล็ดลับที่ 7 
พระสมเด็จพิมพ์นิยม ของหลวงวิจารฯ  เปรียบได้กับนางงามจักรวาล
พระสมเด็จพิมพ์ช่างสิบหมู่  เปรียบได้กับนางสาวไทย
พระสมเด็จพิมพ์โบราณ  เปรียบได้กับนางงามท้องถิ่น
ท่านสามารถเลือกสินสอดที่จะไปสู่ขอนางงามต่าง ๆ ตามฐานานุรูปของท่านแล
 
เคล็ดลับที่ 8
ทำไมขายพระสมเด็จองค์เป็นล้านๆ อย่างเขาไม่ได้  ทั้งที่พระของเราก็สวยก็แท้
ให้คิดถึงลูกสาวของท่าน
ถ้าท่านเป็นข้าราชการธรรมดา พ่อค้าเล็กๆ   สินสอดมาสู่ขอลูกสาวท่าน ห้าแสน ก็หรูแล้ว
ถ้าท่านเป็นนายพลเอก ผู้ยิ่งใหญ่  สินสอดมาสู่ขอลูกสาวท่าน ก็คงต้องเป็นหลักสิบล้าน
ถ้ายิ่งท่านเป็นนักการเมืองใหญ่คับประเทศ  สินสอดมาสู่ขอลูกสาวท่าน ก็คงเป็นหลักร้อยล้าน
แต่ทางกลับกัน ถ้าท่านเป็นชาวเขา  สินสอดขอลูกสาว อาจเป็นแค่หมูดำ 1 ตัว
ยกเว้นส่งลูกสาวของท่านไปประกวด ได้เป็น นางงามท้องถิ่น นางสาวไทย นางงามจักรวาล 
สินสอดก็คงต้องปรับขยับกันได้มาก ๆ
ดังนั้น  ถ้าใครจะขายพระสมเด็จได้เท่าไร  ก็ทางใครทางมันแล้วกันนะครับ  อย่าไปอิจฉาบุญวาสนา
เขาเลย
 
เคล็ดลับที่ 9
เรื่องแปลกแต่จริงแต่น่าสนใจจากเซียนพระสมเด็จ 
ท่านทราบไหมว่าพระสมเด็จแท้ ๆ ที่เขาซื้อขายกันจริงในตลาดพระ ราคาเท่าไรเป็นส่วนมาก
เป็นน่าประหลาดใจที่พระสมเด็จที่แท้ ๆ นั้นส่วนใหญ่ ซื้อหากันในหลักร้อย-หลักพัน กับหลักล้านเท่านั้น
พระสมเด็จหลักร้อย-หลักพัน  เป็นพระสมเด็จที่พบฟลุ๊คตามท้องตลาดสนามพระทั่วไป  ราคาเท่านี้เพราะคนขายดูไม่ขาดหรือจำต้องขายตามวรรณะที่ถูกกำหนดให้ต้องขายถูกเท่านั้น
พระสมเด็จหลักล้าน  เป็นพระที่อยู่ในมือเซียนใหญ่โครตเซียนทั้งหลาย  ราคาเท่านี้เพราะคนขายดูขาด เลยตั้งราคาแพง และคนซื้อก็อยากซื้อกับเซียนใหญ่เพราะมีความเชื่อมั่นในตัวเซียนและใจถึง
พระสมเด็จที่ซื้อหา ในราคาหลักหมื่นกลางและราคาหลักแสน กลับเป็นพระปลอมมากกว่า อย่างไม่น่าเชื่อ   มันแปลกจริงนะ  แล้วท่านซื้อพระสมเด็จในราคาเท่าไรจ๊ะ
 
 
ดังนั้นท่านจะเลือกเล่นแบบใดก็ให้ท่านพิจารณาเองแล้วกันแล 

  (มีเคล็ดลับที่น่าสนใจมาเพิ่มเติมให้ท่านศึกษาอย่างต่อเนื่องโปรดติดตามเคล็ดลับต่อไปได้ที่นี่)        
 
 เคล็ดลับที่ 10
การศึกษาเนื้อพระสมเด็จ  จัดเป็นวิทยายุทธที่มี 7 ขั้นตอน เหมือนบันได 7 ขั้น  และศึกษากันอย่างวิทยาศาสตร์   เพิ่มการใช้สายตาตน  ลดการใช้ศรัทธาพึ่งพิง
ขั้นที่ 1  ต้องสามารถใช้สายตาจำแนกได้ว่า   เนื้อพระสมเด็จที่กำลังส่องอยู่นั้นมีมวลสารเก่าปนอยู่หรือไม่  ถ้ามี มีมาก 
หรือน้อย
             ขั้นตอนนี้  ต้องศึกษาจากตัวอย่างพระสมเด็จแท้ ๆ หรือพระตระกูลสมเด็จยุคต้น ๆ ที่เนื้อจัดมาก ๆ เช่น พระกรุวัดทัพข้าว พระสมเด็จหลวงปู่ภู หลวงปู่อ้น  หลวงปู่ปั้น  พระสมเด็ววัดเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ
ขั้นที่ 2  ต้องสามารถใช้สายตาจำแนกได้ว่า  เนื้อพระสมเด็จที่กำลังส่องอยู่นั้นมีอายุอยู่ในยุคใด  ยุคก่อนสมเด็จ  ยุค
สมเด็จ  ยุคหลังสมเด็จ
             ขั้นตอนนี้  ต้องศึกษาจากตัวอย่างพระสมเด็จ และพระตระกูลสมเด็จทั้งหมด  เพื่อศึกษาเนื้อและเปรียบเทียบอายุ
ขั้นที่ 3  ต้องสามารถใช้สายตาจำแนกได้ว่า  มวลสารสำคัญที่อยู่ในเนื้อพระสมเด็จนั้นมีความเก่าแก่ถึงยุคหรือไม่
            ขั้นตอนนี้  ต้องศึกษาจากตัวอย่างสภาพมวลสารในเนื้อพระสมเด็จ เช่น เม็ดผงวิเศษ เกสรดอกไม้   ดินกำแพง ฯ
ขั้นที่ 4  ต้องศึกษาริ้วรอยต่าง ๆ ในเนื้อพระสมเด็จที่เกิดในสภาพธรรมชาติ ที่จะบอกความเก่าแก่หรืออายุพระสมเด็จได้ 
เช่น รูพรุนปลายเข็ม รอยปูไต่ รอยปริแยก ฯ
            ขั้นตอนนี้  ต้องศึกษาจากตัวอย่างพระสมเด็จที่มีร่องรอยสภาพธรรมชาติแบบต่าง ๆ    โดยเฉพาะเน้นทางด้าน
หลังเป็นพิเศษ
ขั้นที่ 5  ต้องศึกษาริ้วรอยๆ ในเนื้อพระสมเด็จที่พบบนด้านหน้าและด้านหลังพระสมเด็จที่เกิดจากขั้นตอนการสร้างพระี
            เช่น รอยตอกตัด  รอยปาดหลังองค์พระ ฯ หรือขั้นตอนการปลอมพระ เช่น นำพระตระกูลสมเด็จที่เนื้อจัดมาทำ
            การเซาะ กรอ แกะ 
             ขั้นตอนนี้  ต้องศึกษาจากตัวอย่างพระสมเด็จที่เกิดจากขั้นตอนการสร้างพระ โดยเฉพาะเน้นทางด้านหลังเป็น
พิเศษ และพิจารณาพื้นผิวพระสมเด็จที่เป็นสภาพธรรมชาติและที่ผ่านการเซาะ กรอ แกะ
ขั้นที่ 6  ต้องศึกษาพิจารณารอยแตกหักที่พบในพระสมเด็จ
             ขั้นตอนนี้  ต้องศึกษาจากตัวอย่างพระสมเด็จทั้งแท้และเทียมที่ปรากฎรอยแตก เพื่อเปรียบเทียบรอยแตก ซึ่งจะ
แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ฟันธงได้เลย
ขั้นที่ 7   ต้องศึกษาสภาพธรรมชาติโดยภาพรวมของพระสมเด็จที่เกิดกับองค์พระและเส้นพิมพ์ทรง เช่น สภาพธรรมชาติ
ของเส้นสายในองค์พระสมเด็จ  มิติแห่งพิมพ์ทรง  เป็นพระถอดพิมพ์หรือเป็นพระกดจากพิมพ์ต้นแบบแท้ ๆ       
             ขั้นตอนนี้  ต้องศึกษาและแนะนำโดยศึกษาจากตัวอย่างพระสมเด็จที่มีปรากฎการณ์เหล่านี้
 
 ถ้าฝึกได้ 7 ขั้นตอนนี้  ก็ย่อมพึ่งพาตนเองได้ระดับหนึ่ง  แต่ถ้าอยากพึ่งพอตนเองได้ร้อยเปอร์เซนต์  ก็ต้องไปศึกษาพิมพ์ทรงและหาประสบการณ์เพิ่มเติมมาก ๆ 
 
  
 เคล็ดลับที่ 11
 
การที่มีครูบาอาจารย์เป็นโค้ชสอนการดูพระที่จริงใจกับเรา    จะเป็นประโยชน์  ถ้าเรานำพระที่เราเช่าบูชามา  เอามาให้โค้ชของเราดู  เหมือนกับการตรวจข้อสอบว่าเราผ่านหรือไม่ผ่าน  ผ่านหรืี่อสอบได้กี่องค์  และ ไม่ผ่านหรือสอบตกกี่องค์  วิธีนี้จะช่วยทำให้เราเป็นพระได้เร็วมาก แต่เสียเงินมากหน่อยนะ 
 
เคล็ดลับที่ 12
ถ้าอยากได้พระสมเด็จนอกจากจะมีสายตาในการเสาะแสวงหาพระที่ดี และ มีเงินหนาแล้ว สิ่งหนึ่งที่จำเป็นมากคือเราต้องสร้างบารมีธรรมร่วมกับสมเด็จโตเพื่อให้ท่านมีเมตตาต่อเรา  สิ่งที่ดีที่สุดคือการที่เราสามารถท่องพระคาถาชินบัญชรได้เป็นอย่างดีและถ้าทำได้ควรหาโอกาสไปสวดพระคาถานี้ที่ศาลาหน้ารูปหล่อของสมเด็จโตที่วัดระฆัง สัก 3 จบ 7 จบ หรือ 9 จบ จากนั้นทำบุญกุศลกับวัดระฆังใส่เงินทำบุญมากน้อยตามกำลัง  กุศลที่ได้จะดลบันดาลให้ท่านสักวันหนึ่งจะได้มีโอกาสครอบครองพระสมเด็จแท้ ๆ ตามที่ท่านปรารถนาแล 
 
เคล็ดลับที่ 13
การเรียนรู้พระสมเด็จ  บ้างก็ถือพิมพ์ทรงเป็นสำคัญ  บ้างก็ถือเนื้อหามวลสารเป็นสำคัญ  บ้างก็ถือความเก่าแก่ของสภาพธรรมชาติเป็นสำคัญ  จะยึดถือสิ่งใดเป็นหลักสำคัญก็ขึ้นอยู่กับความถนัดและการได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์ของตน    แต่สำหรับผู้ที่สนใจการการศึกษาด้านพิมพ์ทรงฝากข้อคิดไว้ดังนี้
 
การถือพิมพ์ทรงเป็นสำคัญ 
 
นอกจากจะมีความลำบากในการหาผู้สอนที่ชำนาญการในเรื่องพิมพ์ทรงแล้วยังต้องมีโอกาสได้ดูพระแท้ใกล้ ๆ ส่องกันจะ ๆ ที่องค์พระ  เพื่อหามิติของพระสมเด็จให้ฝังเข้าตา ฝังเข้าสมอง และต้องดูพระสวยพระแท้จำนวนหลาย ๆ องค์เปรียบเทียบกัน  ทั้งในสภาพพิมพ์ทรงที่สวยร้อยเปอร์เซนต์ และพิมพ์ทรงที่อาจสึกเลือนไปแต่ยังทิ้งร่อยรอยไว้ให้ศึกษา 
 
การศึกษาด้านพิมพ์ทรงจากภาพพระ ก็อาจช่วยได้บ้าง แต่ถ้ายังไม่มีโอกาสดังกล่าวก็จะเรียนรู้ได้ยาก ตัวอย่างเช่นมีผู้รู้กล่าวถึงพระสมเด็จว่าได้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบถึง วงแขนของพระสมเด็จที่แท้ ๆ สวย ๆ อุปมาเปรียบเทียบได้ว่า มีความคมลึกจนสามารถเก็บน้ำได้เป็นตุ่ม เป็นต้น  ถ้าดูจากภาพทั้งยังไม่เคยเห็นของจริงก็คงจะเข้าใจได้ยาก 
 
นอกจากนี้มีข่าวลือกันถึงนักปลอมพระระดับตำนาน ชื่อ.............................ได้มีบล๊อกหินมีดโกนที่เป็นแม่พิมพ์พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ของแท้ ๆอยู่กับมือและ ได้ทำพระสมเด็จปลอมออกมาอาละวาดจัดจ้านทั้งเนื้อหาและแม่นตรงทั้งพิมพ์ทรง จนสะท้านวงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถ้าเป็นเรื่องจริงดังว่า  ก็คงลำบากถ้าจะศึกษาด้านพิมพ์ทรงอย่างเดียวเพราะต้องถูกทุบแน่นอน
 
เคล็ดลับที่ 14
ข้อคิดสำหรับพระสมเด็จปลอม
ท่านเชื่อหรือไม่ว่าพระสมเด็จปลอมทุกองค์ต้องมีสักคนหนึ่งที่มีคนดูว่าเป็นพระแท้
 
พระสมเด็จปลอมนั้นมีการปลอมในหลายระดับ การจะแยกให้ออกว่าแท้หรือปลอมก็อยู่ที่สายตาคนดูพระเป็นหลัก  ว่ามีสายตาในระดับไหน 
ถ้าสายตาดีระดับเซียนใหญ่ด้านพระสมเด็จสายตรง  ก็จะจำแนกความแท้หรือปลอมได้สำเร็จเด็ดขาด
ถ้าสายตาระดับเซียนเล็กด้านพระสมเด็จ,ผู้นิยมพระสมเด็จสายตรง นักนิยมพระทั่วไป และชาวบ้านธรรมดาที่ไม่สนใจเรื่องพระ ก็ย่อมสายตาในการจำแนกพระสมเด็จแตกต่างกันและทั้งยังจำแนกได้ไม่สำเร็จเด็ดขาดต่าง ๆ กันไป
 
ดังนั้นอาจเกิดเหตุการณ์ดังนี้
พระสมเด็จที่เซียนใหญ่ด้านพระสมเด็จสายตรง ดูว่าเป็นพระสมเด็จปลอม  แต่ในสายตาเซียนเล็กก็อาจดูว่าเป็นพระสมเด็จแท้
พระสมเด็จที่ เซียนใหญ่ด้านพระสมเด็จสายตรง เซียนเล็กด้านพระสมเด็จ ดูว่าเป็นพระสมเด็จปลอม  แต่ในสายตานักนิยมพระสมเด็จสายตรงอาจดูว่าเป็นพระสมเด็จแท้
พระสมเด็จที่เซียนใหญ่ด้านพระสมเด็จสายตรง เซียนเล็กด้านพระสมเด็จ นักนิยมพระสมเด็จสายตรง ดูว่าเป็นพระสมเด็จปลอม  แต่ในสายตานัยนิยมพระทั่วไปก็อาจดูว่าเป็นพระสมเด็จแท้
พระสมเด็จที่เซียนใหญ่ด้านพระสมเด็จสายตรง เซียนเล็กด้านพระสมเด็จ นักนิยมพระสมเด็จสายตรง นักนิยมพระทั่วไป ดูว่าเป็นพระสมเด็จปลอม  แต่ในสายตาชาวบ้านธรรมดาก็อาจดูว่าเป็นพระสมเด็จแท้
 
ทำให้มีข่าวเกี่ยวกับพระสมเด็จชาวบ้านที่ผ่านตานักนิยมพระและเซียน ๆ ต่าง ๆ มา  โดยไม่มีใครกล้าซื้อทำให้พระผ่านมาถึงเซียนใหญ่แล้วนำมาขายได้ราคาแพง ๆ บ่อย ๆ
 
ดังนั้นพระสมเด็จเป็นพระที่คลาสสิกที่สุด  และมีความสุดยอดที่สุดในการเล่นสะสม เหตุจากความดูยากของพระสมเด็จเนื่องจากมีหลายพิมพ์และหลายเนื้อ ตลอดจนแรงจูงใจในด้านราคาทำให้มีการปลอมแปลงพระสมเด็จในระดับสุดยอดทั้งด้านพิมพ์ทรงและเนื้อหา  ทำให้กล่าวว่าพระสมเด็จปลอมทุกองค์ต้องมีคนสักคนดูว่าเป็นพระสมเด็จแท้เนื่องจากฝีตาต่างกันนั้นแล 
 
เคล็ดลับที่ 15
คำกล่าวจากผู้รู้ในวงการพระสมเด็จ
พระสมเด็จแท้พันตา ได้รับความนิยมมากกว่าพระสมเด็จที่สวย ๆ  ท่านเชื่อหรือไม่
เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าพระสมเด็จที่สวย ๆ ไม่เคยผ่านการใช้มาก่อน อาจจะเป็นพระสมเด็จที่ดูยากและเสี่ยงต่อการถูกสวดจากประชาชีเซียน  ใครที่ได้ไปต้องมีฝีตาและฝีใจที่แข็งมาก ๆ  
แต่พระสมเด็จที่แท้และดูง่ายที่เรียกว่าพระแท้พันตานั้นหายากสุด ๆ เพราะพระแบบนี้ยากที่จะผ่านมาถึงมือเราเพราะว่าใคร ๆ ก็ดูเป็นนั้นเองและยังเป็นพระที่นักนิยมพระแย่งกันบูชา เพราะดูง่าย ไร้เสียงสวดทั้งยังเปิดราคาได้สูงเป็นพิเศษ  ดังนั้นตัวท่านเองชอบพระสมเด็จแบบไหนเอ่ย
 
เคล็ดลับที่ 16
การที่จะรู้ว่าพระสมเด็จนั้นแท้หรือไม่  วิธีการหนึ่งที่นิยมกันก็คือการนำไปแห่เซียนพระเพื่อการหยั่งประชามติว่าเป็นพระสมเด็จแท้หรือไม่  ท่านรู้หรือไม่คำพูดที่เซียนผู้รู้ทั้งหลายชอบใช้เพื่อตอบคำถามของท่านการเช็คพระของท่าน แล้วทำให้ท่านเกิดความเบิกบานใจหัวใจพองโตกลับไปทั้ง ๆ ที่พระสมเด็จของท่านเก๊ นั้น มีความหมายเป็นนัยว่าอะไร
ลองยกตัวอย่างคำตอบของเซียนสักสี่ข้อครับ
คำตอบที่ 1  พระสวยครับ  แปลว่า  สวยแต่รูปจูบไม่หอม  
คำตอบที่ 2  พระดูดีครับ   แปลว่า  พระก็ไม่ได้แตกหักนี่
คำตอบที่ 3  พระดูง่ายครับ แปลว่า พระองค์นี้เก๊ดูง่าย
คำตอบที่ 4  พระทันยุคครับ แปลว่า พระองค์นี้ทันยุคปัจจุบันคือเก๊นั่นเอง
ทำไมต้องตอบแบบนี้ เพราะเซียนที่ไปแห่มีความรู้จริงด้านพระสมเด็จ  แต่มองเห็นว่าพระสมเด็จที่ไปแห่เป็นพระเก๊ หรือเป็นพระที่ไม่อยู่ในสเป๊กของตน จึงอาจบอกปัดเพื่อถนอมน้ำใจ และถนอมตัวเองที่อาจโดนของแข็งเพราะไปขวางทางปืนของคนที่ขายพระเก๊มาให้ท่านนั้นเอง
ดังนั้นการที่จะรู้ความจริงเรื่องพระสมเด็จต้องพึ่งตนเองมาก ๆ แล
 
เคล็ดลับที่ 17
คำพูดที่เป็นคำพูดยอดฮิตในการตอบคำถามการพระสมเด็จของท่านที่ท่านนำไปแห่เซียนพระ คำพูดที่เซียนดูพระสมเด็จท่านแล้วพูดบอกปัดพระท่านอย่างไม่ใยดีทั้งที่พระสมเด็จองค์นี้ในสายตาท่านเป็นพระที่แท้ดูง่ายมาก ๆ   แล้วทำให้ท่านเกิดความรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวแสนสาหัสฉกาจฉกรรณ์ต้องแห้งเหี่ยวหัวโตเสียความรู้สึกและเสียกำลังใจในสายตาและศรัทธาในพระสมเด็จที่ท่านมีอยู่คือคำตอบดังนี้
 
คำตอบที่ 1  พระผิดพิมพ์ครับ        แปลว่า  พระเก๊ครับ  
คำตอบที่ 2  พระผิดเนื้อครับ          แปลว่า  พระเก๊ครับ  
คำตอบที่ 3  พระดูยากครับ            แปลว่า พระเก๊ครับ
คำตอบที่ 4  พระผิดธรรมชาติครับ  แปลว่า พระเก๊ครับ
ทำไมต้องตอบแบบนั้น เป็นเพราะเหตุดังนี้
1. เซียนที่ไปแห่เป็นเซียนที่มีศีลธรรมดีมีความรู้จริงด้านพระสมเด็จ  และมองเห็นว่าพระสมเด็จที่ไปแห่เป็นพระเก๊จริง ๆ จึงตอบความจริงให้ด้วยความเมตตา
 2. เซียนที่ไปแห่เป็นเซียนที่มีความรู้จริงด้านพระสมเด็จแต่ขาดศีลธรรมที่ดี มองเห็นว่าพระสมเด็จที่ไปแห่เป็นพระแท้ จึงตอบให้ท่านเสียกำลังใจและทำลายความมั่นใจในการดูพระของท่าน เพราะการตอบว่าเป็นพระแท้จะเหมือนช่วยสอนและสร้างตัวท่านให้มาเป็นเซียนพระสมเด็จมาแข่งขันในเส้นทางของเขา
3. เซียนที่ไปแห่เป็นเซียนที่มีความรู้จริงด้านพระสมเด็จแต่ขาดศีลธรรมที่ดี มองเห็นว่าพระสมเด็จที่ไปแห่เป็นพระแท้ จึงตอบให้ท่านเสียกำลังใจและทำลายความมั่นใจในการดูพระของท่าน แล้วหาเทคนิควิธีต่าง ๆ เช่น ขอแลกเปลี่ยนหรือซื้อถูก ๆ ไปเล่นในฐานะพระเก๊  หรือ ส่งคนไปขอซื้อขอแลก
4. เซียนที่ไปแห่เป็นเซียนที่ไม่มีความรู้จริงด้านพระสมเด็จและขาดศีลธรรมที่ดี มองไม่รู้ว่าพระสมเด็จที่ไปแห่เป็นพระแท้หรือเก๊ แต่ก็ตอบว่าเป็นพระเก๊ไว้ก่อน  เพื่อโชว์อัตตาของเขา
5. เซียนที่ไปแห่เป็นอาจเป็นทั้งเซียนที่มีความรู้จริงด้านพระสมเด็จและเป็นเซียนที่ไม่มีความรู้จริงด้านพระสมเด็จ  แต่มีความต้องการขายพระสมเด็จที่เขามีอยู่ จึงตอบพระสมเด็จที่ท่านนำไปแห่ว่าเป็นพระเก๊ และถ้าท่านอยากได้พระแท้ควรมาซื้อกับเขาเท่านั้น 
 
ดังนั้นการที่จะมีใครบอกว่าพระสมเด็จของท่านเป็นพระเก๊  ก็อย่าเพิ่งเสียกำลังใจและผ่องถ่ายพระสมเด็จองค์นั้นออกไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์  ขอให้ท่านเก็บพระสมเด็จองค์นั้นไว้  แต่ศึกษาหาความรู้ความจริงจากพระสมเด็จให้มากขึ้น  วันหนึ่งพระสมเด็จองค์ที่ท่านดูเก๊ในอดีต อาจจะเป็นพระสมเด็จแท้ในอนาคตได้ เรื่องพระสมเด็จต้องพึ่งตนเองมาก ๆ แล
 
  

เคล็ดลับที่ 18

 การศึกษาเนื้อมวลสารพระสมเด็จท่านต้องมองความเก่าของมวลพระสมเด็จให้เป็น โดยใช้หลักการพิจารณาศึกษาแบบวิทยาศาสตร์แบบนักโบราณคดี ซึ่งอาศัยความเก่าความโบราณของวัตถุเป็นหลักในการพิจารณา  โดยไม่สนใจคำบอกเล่าของใคร ๆ หรือความศรัทธาในตัวบุคคลเป็นสรณะ เพื่อการฝึกฝีตาการเป็นตัวของตัวเอง

ให้ท่านใช้จินตนาการเปรียบเทียบให้พระสมเด็จเป็นเสมือนโจ๊กหมูชามหนึ่ง 

ชามโจ๊ก เปรียบได้กับ กรอบพระสมเด็จที่เป็นสี่เหลี่ยม  

เนื้อโจ๊กที่เป็นข้าวบดเหลวสีขาวเปรียบได้กับเนื้อพระสมเด็จ ที่ประกอบด้วยปูนหอยและตัวประสาน เช่น น้ำมันตังอิ๊ว น้ำอ้อยเคี่ยว น้ำผึ้ง เป็นต้น

ก้อนหมูในโจ๊ก เปรียบได้กับ มวลสารพระสมเด็จ เช่น มวลสารที่เป็นสีดำ สีแดง  สีขาว กรวดเทา ทรายทอง ฯลฯ

ดังนั้น โจ๊กหมูที่ดี เนื้อโจ๊กที่เป็นข้าวบดเหลวต้องร้อน มิใช่เป็นข้าวบดแข็ง ๆ  และก้อนหมูในโจ๊กต้องสุกหอมหวานอุ่นกำลังพอดี มิใช่เป็นก้อนหมูดิบ เปรียบได้กับพระสมเด็จ  พระสมเด็จที่แท้เนื้อพระต้องทำจากปูนหอยและตัวประสานที่ถูกต้องและได้อายุ  ส่วนมวลสารพระสมเด็จ มวลสารต่าง ๆ เหล่านั้นต้องมีความเก่าทันยุค  

ถ้าไปส่องพระดูแล้วมวลสารพระสมเด็จที่อยู่ในเนื้อพระสมเด็จเหล่านั้นดูแล้วสดใหม่  เหมือนโจ๊กหมูที่เนื้อหมูก้อนที่ใส่ไว้ในโจ๊กชามนั้นมันยังดิบอยู่  แปลว่าโจ๊กชามนั้นมีปัญหา  พระสมเด็จก็เช่นกัน ถ้ามวลสารภายในองค์พระใหม่สด  ถ้าเรามีฝีตาสามารถดูความใหม่สดของมวลสารพระสมเด็จได้เด็ดขาด  พระสมเด็จที่ท่านส่องดูองค์ไหนมีความผิดปกติดังกล่าว  พระสมเด็จองค์นั้นย่อมส่งสัญญาณให้ท่านทราบได้ว่าพระสมเด็จองค์นั้นเป็นพระเก๊ 

 

การปฏิบัติการดังนี้ทำให้ท่านพิจารณาพระสมเด็จอยู่บนรากฐานของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักโบราณคดี  ถ้าท่านพบว่ามวลสารในพระสมเด็จมีความใหม่สดชัดเจน  ท่านก็สามารถฟันธงด้วยความมั่นใจพระสมเด็จองค์นั้นเก๊   แม้แต่เซียนที่ท่านนับถือ อาจจะให้ความเห็นตรงข้ามกับที่ท่านได้ฟันธงไว้ ท่านก้ย่อมไม่สนใจ  ทำให้ท่านพร้อมสามารถปลดแอกตัวท่านเองได้ในระดับหนึ่งทีเดียว

     

เคล็ดลับที่ 19

 การ ศึกษาพระสมเด็จหรือพระกรุทั่วไปที่ได้ศึกษามา  มีความลับอันหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสำคัญของด้านหลังของพระ อันนอกเหนือจากเซียนผู้รู้คนอื่น ๆ ที่ได้เคยเขียนถึง สิ่งนี้เป็นสิ่งลับที่เกิดจากข้อสังเกตส่วนตัวจากการที่ได้ศึกษาพระกรุโบราณ เมืองต่าง ๆ

 

ความ ประทับใจของพระสมเด็จหรือพระกรุโบราณทั่วไป  จะเกิดจากความดูง่ายของพระองค์นั้น  ที่เรียกว่าแท้มาแต่ไกล หรือบางทีก็เรียกกันว่าพระพันตาคือเป็นพระที่ดูง่ายมากจนใคร ๆ ก็ดูแท้  แม้แต่นักเล่นพระที่อ่อนพรรษาก็ยังดูแท้ได้ง่าย ๆ ไม่ต้องใช้ความพยายามมาก

 

 

แต่การที่ชื่นชมแต่ด้านหน้าพระ มีใครเคยสังเกตหรือไม่ว่าหลังพระของพระองค์นั้นเป็นอย่างไร

 

จาก ข้อสังเกตอย่างเจาะลึกพบว่า  ด้านหน้าของพระที่ดูง่ายนั้น  ด้านหลังของพระมักจะดูง่ายยิ่งกว่าด้านหน้า  บางทีกล่าวกันแบบลูกทุ่งกันว่า

**ถ้าด้านหน้าดูง่าย ด้านหลังต้องโครตดูง่าย ***

 

ถ้าพบพระแบบนี้ท่านสามารถจ่ายเงินไปได้เลย  โดยไม่ต้องลังเล 

 

 

แต่ ถ้าด้านหน้าดูง่าย แต่ด้านหลังทำไมหนอจึงดูยากหนักหนานั้นเป็นสัญญาณให้ท่านต้องระมัดระวังให้ มาก  และพบว่าพระองค์นั้นมักจะไปไม่รอดจอดไม่แจวเรียบร้อยโรงเรียนจีนเสีย ส่วนใหญ่ทั้งนั้นแล   

 

เคล็ดลับที่ 20

 

 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพระสมเด็จวัดเกศไชโย  ท่านเชื่อหรือไม่ว่า พระ สมเด็จวัดเกศไชโยมีการสร้างติดต่อกันมามากกว่า 5 ยุค ภายใต้ช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันแต่อยู่ภายใต้หน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์ มวลสารหลักคล้ายกัน ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันมาก

 

 

ดัง นั้น การที่เราได้รู้ถึงความรู้เกี่ยวกับยุคของการสร้างพระสมเด็จย่อมทำให้เรา สามารถแยกแยะความเก๊แท้ของพระสมเด็จได้อย่างชัดเจนขึ้น  เพื่อไม่ให้เราพิพากษาพระสมเด็จแท้หรือเทียม ทั้งที่ยังไม่มีความรู้ในเรื่องยุคต่าง ๆ ของพระสมเด็จเลย

 

 

เช่น  บอกว่าเป็นพระสมเด็จวัดเกศไชโยเทียม  ทั้งที่เป็นพระสมเด็จกรุวัดโพธิ์เกรียบ หรือบอกว่าเป็นพระสมเด็จวัดเกศไชโยแท้  ทั้งที่เป็นพระสมเด็จกรุวัดโพธิ์เกรียบ 

 

 

ถ้า ท่านยังบอกไม่ได้ว่าพระสมเด็จกรุวัดโพธิ์เกรียบมีกี่ยุคกี่รุ่น และแต่ละรุ่นใครสร้างบ้างและแตกต่างกับพระสมเด็จวัดเกศไชโยยุคแรกที่สร้าง โดยสมเด็จโตอย่างไร  ท่านก็ยังไม่สมควรพิพากษาพระสมเด็จวัดเกศไชโย  เพราะท่านอาจสร้างบาปกรรมโดยชี้พระสมเด็จกรุวัดโพธิ์เกรียบที่สร้างโดยหลวง ตารอดและหลวงตาหยวก เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เกรียบในยุค 2485-2502 เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เกรียบ เป็นพระเก๊ ซึ่งเป็นการทำลายคุณค่าของพระสมเด็จที่แท้และมีค่า เป็นการสร้างบาปกรรมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์    

        
 

เคล็ดลับที่ 21

ก่อนจะคิดจะสะสมพระสมเด็จให้ท่านได้พิจารณาตัวท่านเองก่อนว่า  ท่านจะสนใจเล่นหาพระสมเด็จในรูปแบบพุทธพาณิชย์ หรือในรูปแบบสะสมเพื่อนำไปบูชาเป็นเนื้อนาบุญ  เพราะการสะสมทั้งสองรูปแบบน้ัั้นมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก  

ถ้าท่านสะสมในรูปแบบพุทธพาณิชย์  ท่านจะต้องยึดพิมพ์ทรงเป็นหลัก  และสะสมได้แค่พระพิมพ์ที่สร้างโดยหลวงวิจารฯ ที่สร้างแม่พิมพ์ด้วยหินมีดโกน เท่านั้น  ถ้าผิดไปจากนั้นท่านต้องไม่สนใจเด็ดขาด  ซึ่งท่านจะมีพระให้เช่าบูชาน้อยมาก
 

ถ้าท่านสะสมในรูปแบบต้องการนำไปบูชาเป็นเนื้อนาบุญ  ท่านจะยึดเนื้อหามวลสารและสภาพธรรมชาติของพระสมเด็จเป็นหลักโดยไม่สนใจพิมพ์ ทรง  ขอให้เนื้อจัดถึงยุคและมีสภาพธรรมชาติถึงพร้อมด้วยความเก่านับร้อยปี  หรือถ้าเนื้อหามวลสารเก่าจริง แม้กระทั่งว่าพระสมเด็จดังกล่าวจะเป็นเนื้อผงใบลาน เนื้อผงชานหมาก เนื้อเขียว ฯลฯหรือเป็นพระที่ติดเพชรพลอย(ถ้าเป็นพระแท้ เพชรต้องแท้ พลอยต้องแท้) ก็สามารถเช่าหาได้โดยไม่เกี่ยงงอน   ซึ่งท่านจะมีพระให้เช่ามากมาย

สำหรับพระสมเด็จที่สร้างก่อนยุคหลวงวิจารฯ ได้แก่ พระสมเด็จพิมพ์โบราณล้อพิมพ์พระกรุสำคัญ  พระสมเด็จที่พิมพ์ทรงไม่สวยงามที่สร้างโดยช่างสิบหมู่ ช่างชาวบ้าน  ที่สร้างแม่พิมพ์ด้วยไม้ สร้างแม่พิมพ์ด้วยดินเผา  พระสมเด็จวังหน้า พระสมเด็จกรุวัดพระแก้ว  ที่สร้างด้วยเนื้อปูนเพชรซึ่งแตกต่างจากพระสมเด็จวัดระฆังที่สร้างจากเนื้อ ปูนหอย     ซึ่งเป็นที่น่าประหลาดใจว่าพระเหล่านี้ที่มิได้สร้างโดยหลวงวิจารฯ  ตรียัมปวายได้ให้ทัศนะว่าล้วนแตกทำลายไปหมดเสียสิ้นแล้ว เพราะขาดตัวประสานที่เรียกว่าน้ำมันตังอิ๊ว  ซึ่งดูเป็นการให้เหตุผลที่มีอคติเป็นอย่างมาก  เพราะพระที่สร้างก่อนพระสมเด็จเช่น  พระกรุวัดทัพข้าว สมัยสุโขทัย พระกรุวัดสามปลื้ม พระวัดพลับเป็นต้น ล้วนอยู่ดีมีสุขมิได้แตกทำลายไปเหมือนกับที่ตรียัมปวายบอก  ทำไมต้องมาแตกทำลายเฉพาะพระสมเด็จเท่านั้น มันแปลกดีนะ

 

 

 

 

 
เคล็ดลับที่ 22
จากการได้ตระเวณหาพระสมเด็จมาในปัจจุบันนี้  พ.ศ. 2454  พบกับความจริงที่น่าสนใจดังนี้
พระสมเด็จที่สึก ๆ เนื้อจัด ๆ  หรือ พระสมเด็จที่แตกหัก เนื้อจัด ๆ  หรือชิ้นส่วนพระสมเด็จ ที่เนื้อจัด ๆ  หรือแม้แต่พระตระกูลสมเด็จยุคหลวงปู่ภู หลวงปู่อ้น หลวงปู่ปั้น พระวัดเฉลิมพระเกียรติฯ  ที่เนื้อจัด ๆ ใกล้เคียงพระสมเด็จก็หายากมากเช่นกัน 
พระสมเด็จที่พบเต็มตลาดล้วนมีแต่พระสวย ๆ แล้วเก๊ ร้อยละ 99.99
ด้วยเหตุที่พระสมเด็จแท้ๆ ถึงยุคที่ไม่สวยหายากมาก  จึงเหลือแต่พระสมเด็จแท้ๆ ถึงยุต ที่สวยกริ๊บ ๆ หลงเหลืออยู่เท่านั้น
 
ดังนั้นจึงฝากข้อคิดให้ผู้นิยมพระสมเด็จว่า  อย่าประมาทเมื่อเจอพระสมเด็จที่สวย
ท่านอย่ามัวลังเลว่าพระสมเด็จสวย ๆ น่าจะไม่มีอยู่ถึงปัจจุบัน
 
จึงฝากข้อแนะนำไว้กันความเสียใจว่า เมื่อท่านได้เจอพระสมเด็จที่สวย และเนื้อดี  แม้ดูยากสักนิด ก็ให้ซื้อติดมือไว้ก่อน  เพื่อนำไปพิจารณาภายหลังดีกว่าปล่อยผ่านมือไป แล้วสุดท้ายท่านก็อาจเสียใจเนื่องจากพระสมเด็จสวยที่ผ่านมือท่านไปถูกให้บูชาโดยเซียนตาคมให้บูชาไปในราคาหลักล้าน
 
 เคล็ดลับที่ 23

 ความจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับความแตกต่างของนักนิยมพระสมเด็จที่นิยมเล่นในแนวพิมพ์ทรงเป็นสำคัญ กับนักนิยมพระสมเด็จที่นิยมเล่นในแนวเนื้อหามวลสารเป็นสำคัญ  ข้าพเจ้าอยากเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของนักนิยมพระสมเด็จทั้งสองกลุ่มโดยการอธิบายอย่างง่าย ๆ ไว้ดังนี้

 
ถ้าเราจะให้การหาพระสมเด็จที่แท้ ๆ และถึงยุค สักองค์หนึ่ง  เปรียบเทียบได้กับการค้นหาบุคคลสักคนหนึ่ง  สมมติว่าเราต้องการหาภาพบุคคลที่ชื่อว่า สมบัติ เมทินี โดยให้เขาค้นหาจากรูปภาพที่มีอยู่กองใหญ่หลายพันใบที่เรากองไว้
 
ถ้าเป็นนักนิยมพระสมเด็จที่นิยมเล่นในแนวพิมพ์ทรงเป็นสำคัญ  การค้นหาภาพของสมบัติ เมทินีของเขาก็ต้องยึดรูปสมบัติ เมทินี รูปใดรูปหนึ่งในยุครุ่งโรจน์หล่อเหลาสุดขีดเป็นสำคัญเพียงไม่กี่ภาพ ถ้าภาพใดไม่ใช่ภาพที่เขากำหนดไว้ในใจ  เขาก็จะถือว่าภาพนั้นไม่ใช่ภาพของสมบัติ เมทินี  ทำให้เขาค้นหาภาพของสมบัติ เมทินี ในกองนั้นได้น้อยมาก ทั้ง ๆ ที่ในกองภาพเหล่านั้น มีภาพของสมบัติ เมทินี ในตอนเด็ก ตอนวัยรุ่น ตอนเป็นดาราใหม่ ๆ  ตอนวัยชรา ฯ อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งพวกเขาจะบอกว่าภาพเหล่านั้นซึ่งไม่ตรงกับภาพที่เขาถืออยู่ในมือล้วนมิใช่ภาพของสมบัติ เมทินีทั้งสิ้น ซึ่งเป็นการเล่นที่คับแคบและทำลายภาพของสมบัติ เมทินี ในช่วงอายุต่าง ๆ ไปเสียหมด แถมยังกล่าวหาว่าภาพเหล่านั้นเป็นภาพคนเถื่อนทั้งหมดเสียอีก ดังนั้นนักนิยมพระสมเด็จกลุ่มนี้จะสนใจพระสมเด็จเฉพาะที่เป็นแบบพิมพ์ทรงที่เขากำหนดไว้ในใจเท่านั้น  พระสมเด็จที่สภาพสวยกริบไม่เคยใช้เลย  พระสมเด็จที่สภาพผ่านการใช้มามาก ๆ  จนพิมพ์ทรงเลอะเลือน หรือเหลือแต่แก่น มองพิมพ์ทรงไม่ออก หรือพระสมเด็จที่พระสมเด็จที่สร้างในยุคต้นที่เรียกว่าพระสมเด็จพิมพ์โบราณที่ล้อพระกรุโบราณ พระสมเด็จบล๊อกดินเผา บล๊อกไม้ที่สร้างโดยช่างสิบหมู่ก่อนยุคหลวงวิจารฯ ที่เป็นบล๊อกหินมีดโกน เขาย่อมตีว่าเป็นของเก๊ทันทีและไม่สนใจเลย ทั้งที่พระเหล่านั้นถ้าพิจารณาด้านเนื้อหามวลสารเก่าแท้ถึงยุค การที่กำหนดวงไว้มากขนาดนี้ทำให้จำนวนพระสมเด็จในสายตาพวกเขาจะมีพระน้อยมาก  ทั้งที่พระสมเด็จที่สร้างทันยุคสมเด็จโตมีจำนวนมากมายมหาศาล
 
แต่ถ้าเป็นนักนิยมพระสมเด็จที่นิยมเล่นในเนื้อหามวลสารเป็นสำคัญ    การค้นหาภาพของสมบัติ เมทินีของเขาก็จะไม่ยึดรูปสมบัติ เมทินี รูปใดรูปหนึ่งเป็นสำคัญ  แต่เขาจะสนใจภาพของสมบัติ เมทินีทุกสภาพอายุ ไม่ว่าจะเป็นภาพของสมบัติ เมทินีในตอนเด็ก ตอนวัยรุ่น ตอนเป็นดาราใหม่ ๆ  ตอนวัยชรา ฯ  ทำให้เขาค้นหาภาพของสมบัติ เมทินี ได้เป็นกองใหญ่เลย   ดังนั้นนักนิยมพระสมเด็จกลุ่มนี้จะสนใจพระสมเด็จในทุก ๆ สภาพ ไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จที่สภาพสวยกริบไม่เคยใช้เลย  พระสมเด็จที่สภาพผ่านการใช้มามาก ๆ  จนพิมพ์ทรงเลอะเลือน หรือเหลือแต่แก่น มองพิมพ์ทรงไม่ออก หรือพระสมเด็จที่พระสมเด็จที่สร้างในยุคต้นที่เรียกว่าพระสมเด็จพิมพ์โบราณที่ล้อพระกรุโบราณ พระสมเด็จบล๊อกดินเผา บล๊อกไม้ที่สร้างโดยช่างสิบหมู่ก่อนยุคหลวงวิจารฯ  ถ้าเนื้อหามวลสารเก่าแก่ถึงยุคแล้วเขาย่อมตีว่าเป็นของแท้และเล่นหาทุกองค์ที่พบเจอโดยไม่เกี่ยงเลย  ทำให้พวกเขามีพระสมเด็จแท้ๆ เล่นหามากกว่านักนิยมพระกลุ่มแรกที่เล่นหาคับแคบแถมยังทำลายมรดกพระเครื่องที่สมเด็จโตสร้างฝากไว้เป็นทรัพย์แผ่นดินว่าเป็นของเทียมเสียอีก ช่างบาปกรรมจริง ๆ
 
เคล็ดลับที่ 24
 
สำหรับท่านที่เป็นนักนิยมพระเครื่อง  การส่องพระของท่าน  ท่านอาจมีกล้องที่ท่านถูกตาต้องใจสักกล้องหนึ่ง ซึ่งที่นิยมกันมากก็คือมีกล้องส่องพระขนาด 10 X   ซึ่งมีกำลังขยาย 10 เท่า  ก็ดูเพียงพอ  แต่สำหรับนักนิยมพระสมเด็จตัวจริงก็มักจะมีกล้องที่มีกำลังขยายขนาดต่าง ๆ หลายกล้องเพื่อใช้ในการส่องดูมวลสารสำคัญในพระสมเด็จ  เซียนสายตรงบางคนนอกจากจะมีกล้องขนาดกำลังขยายต่าง ๆ หลายกล้องแล้ว ยังแอบซุ่มในกระเป๋าด้วยกล้องแบบพิเศษชนิดต่าง ๆ ที่มีศักยภาพสูงมากซ่อนเร้นไว้อย่างที่พวกเราคาดไม่ถึง ซึ่งเซียนพระสมเด็จระดับเหนือเมฆให้สำคัญมากในเรื่องนี้  กล่าวกันว่าถ้าเซียนผู้ยิ่งใหญ่เขาหยิบกล้องพิเศษที่แอบไว้ในกระเป๋าส่องพระสมเด็จองค์ใด  มักจะจบด้วยการจ่ายเงินหลักล้านทุกครั้งไป   ท่านล่ะมีกล้องส่วนตัวอยู่กี่กล้องเอ่ย  ถ้าเป็นนักนิยมพระสมเด็จตัวจริงท่านต้องมีกล้องมากกว่าหนึ่งกล้องนะครับ จะมีขนาดใดบ้างคงต้องกระซิบถามกันเอาเองนะครับตาใครตามัน สาธุ
 
เคล็ดลับที่ 25
 ท่านที่เป็นนักนิยมพระสมเด็จ  ท่านเมื่อเสาะแสวงหาพระสมเด็จท่านอาจพบพระสมเด็จในสภาพที่ผ่านการลงรัก ลงรักพร้อมปิดทอง หรือ ลงชาดสีแดง มาแล้ว  วัตถุธรรมชาติเหล่านั้นจะช่วยทำให้ท่านได้ทราบถึงอายุของพระสมเด็จองค์นั้นได้อย่างดี  ถ้าท่านสามารถจำแนกความเก่าใหม่ของรักหรือชาดได้ดี   และรู้ความลับแห่งการศึกษารักและชาดเก่าที่ทันยุคสมเด็จโต  แม้ท่านดูพระสมเด็จยังไม่เฉียบขาดนักแต่ท่านอาศัยความเก่าของรักชาดที่อยู่บนองค์พระที่เก่าทันยุคจนหนีไม่ออก มาเป็นตัวชี้วัดเพื่อฟันธงซื้อเดี่ยวพระสมเด็จองค์นั้นได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งเซียน  ซึ่งคงต้องศึกษาจากผู้รู้เอานะจ๊ะ ไม่รักไม่บอกนะเนี่ย
 
เคล็ดลับที่ 26
 
ถ้าท่านเป็นนักนิยมพระสมเด็จที่นิยมเช่าและสะสมพระสมเด็จไว้จำนวนมาก  หรือเป็นนักนิยมพระประเภทเก็บรักษาพระอย่างดีเกินไปคือเก็บรักษาไว้ในเซฟเก็บเงียบไว้ดูคนเดียว  ท่านเชื่อหรือไม่ว่าวันดีคืนดีที่ท่านหยิบพระมาดูท่านอาจตกใจสุดขึดเพราะพระราคาหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านของท่านอาจถูกมอดสีขาวตัวเล็กมากเท่าหัวเข็มหมุดเจอะกินพระสมเด็จของท่านจนเป็นรูพรุนเต็มไปหมดจนท่านอยากจะร้องไห้เสียให้ตับแตกตายไปเลยทีเดียว  ถ้าท่านพบปัญหานี้คงต้องหาวิธีปราบตัวกินพระสมเด็จให้หมดจด  ซึ่งมีวิธีการปราบเจ้าตัวร้ายอยู่หลายวิธี  วิธีหนึ่งที่อาจมีผลกระทบน้อยที่สุดคือนำพระสมเด็จไปสรงน้ำร้อนที่เดือด ปล่อยทิ้งจนน้ำเข้าไปแทนที่รูและช่องว่างต่าง ๆ ในองค์พระ สังเกตการเกิดปฏิกิริยาเป็นฟองอากาศขาว ๆ พวยพุ่ง แสดงว่าน้ำกำลังเข้าไปจัดการมอดที่อาศัยอยู่ตามรูหรือช่องว่างในองค์พระ รอจนฟองอากาศนิ่งสงบ จึงค่อยนำพระออกมาพึ่งตากให้แห้ง  ลองนำไปใช้ดู  ขอเตือนวิธีนี้เหมาะสำหรับใช้กับพระที่เนื้อปูนแกร่งเท่านั้น และให้ปฏิบัติอย่างระมัดระวังเพราะพระเกิดความเสียหายระหว่างดำเนินงานอยู่ก็ได้ ต้องเบามือและใจเย็นมาก ๆ  
 
 
 
เคล็ดลับที่ 27

 สำหรับ ผู้ที่เรียนในหลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จในระัดับเบื้องต้นและระดับสูง  จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง  บัญญัติ 30 ประการ ในการพิจารณาเนื้อหามวลสารของพระสมเด็จ ซึ่งจะต้องตรวจพบและพิจารณาความเก่าทันยุคในแต่ละมวลสาร หรือแต่ละสภาพธรรมชาติที่เกิดขึ้นในองค์พระสมเด็จ  ซึ่งต้องใช้การพิจารณาศึกษาจากองค์ที่เป็นครูด้วยลึกซึ้งและความละเอียด รอบคอบเป็นอย่างมาก  ซึ่งผู้ที่ศึกษาจะพิจารณาเนื้อหามวลสารพระสมเด็จเป็นจุด ๆ ไป  ถ้าพระสมเด็จองค์ใดมีความครบถ้วนในเนื้อหามวลสาร  ก็จะได้รับการยอมรับและชี้ชัดว่า  เป็นพระสมเด็จแท้ทันยุค  หรือ พระตระกูลสมเด็จ หรือ พระสมเด็จเก๊ยุคเก่า ที่มีมวลสารสมเด็จ หรือพระสมเด็จเก๊ยุคใหม่ ที่ไม่มีมวลสารสมเด็จ  ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไม่อาจถ่ายทอดเป็นคำพูดได้หมด ต้องพิจารณาจากพระสมเด็จองค์ครูที่จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะภายในศูนย์ศึกษาพระ สมเด็จ

แต่ การศึกษาเฉพาะเนื้อหามวลสารพระสมเด็จถือว่าตรวจสอบพระสมเด็จได้ในระดับ ปานกลางถึงดี ศึกษาเพื่อให้ท่านพอเอาตัวรอดสามารถเช่าหาพระสมเด็จด้วยตัวท่านเองสามารถ ปลอดภัยจากพระสมเด็จที่ทำเทียมเลียนแบบได้ในระดับหนึ่ง ซึ่ีงเหมาะสมสำหรับผู้ที่เป็นนักนิยมพระสมเด็จในเชิงพุทธคุณที่ต้องการพระ สมเด็จเพื่อนำไปห้อยใช้เพื่อเป็นพุทธบูชาและมงคลชีวิต  โดยท่านยอมรับได้การพระสมเด็จเนื้อจัดทันยุคสมเด็จโดยไม่เน้นพิมพ์ทรงได้แก่ พระในกลุ่มพระพิมพ์โบราณล้อพระกรุโบราณ  เนื้อปูนหอย  พระสมเด็จพิมพ์สี่เหลี่ยมยุคต้นฝีมือช่างสิบหมู่ เนื้อปูนหอย หรือ พระสมเด็จวังหน้ายุคต้น ที่ทำจากดินขาวที่ใช้ทำเครื่องเคลือบกังไส  แต่ถ้าเป็นผู้ที่เป็นนักนิยมพระสมเด็จในสายพุทธพาณิชย์ที่จำเป็นต้องได้พระ สมเด็จพิมพ์นิยมที่สร้างโดยหลวงวิจารฯ และตัองให้บูชาต่อในราคาสูงมาก จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบระดับดีมาก  ซึ่งต้องพิจารณาพิมพ์ทรงประกอบด้วย ซึ่งท่านจะต้องใฝ่คว้าหาศึกษาต่อยอดกันเองในสำนักที่เปิดสอนหรือบุคคลผู้รู้ จริงในด้านพิมพ์ทรงต่อไปเพื่อความรู้แจ้งในพระสมเด็จด้วยตัวท่านเองต่อไป

 
 

 

ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จฯ

 
บัญญัติ 30  ประการ
 
สำหรับการตรวจสอบเนื้อหามวลสารพระสมเด็จ

โดยอาจารย์อริยะ  สุพรรณเภษัช

 
 
 
 
รายการ
 
 
พบ
 
 
ไม่พบ
 
 
เก่า
 
 
ไม่เก่า
 
 
หมายเหตุ
 
 
1. มีเนื้อหามวลสารพระสมเด็จ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. พบผงวิเศษสีขาว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. พบเศษแตกหักพระสมเด็จสีขาว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. พบเศษไม้สีดำ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  พบเศษดินกำแพงเพชร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. พบแร่ธาตุสีดำ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. พบแร่ธาตุสีอื่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. พบกรวดเทา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. พบเม็ดข้าวสาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. พบทรายทอง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. พบเกสรดอกบัวหลวง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. พบเยื่อดอกไม้บูชาพระ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. พบริ้วรอยธรรมชาติ  รูพรุนปลายเข็ม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. พบริ้วรอยธรรมชาติ  รอยหนอนด้น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. พบริ้วรอยธรรมชาติ รอยปูไต่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. พบริ้วรอยธรรมชาติ รอยปริแยก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. พบริ้วรอยธรรมชาติ บ่อน้ำตา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. พบริ้วรอยธรรมชาติ รอยปาด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. พบริ้วรอยธรรมชาติ  รอยกระดาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. พบริ้วรอยธรรมชาติ รากผักชี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. ลักษณะการตัดขอบของพระสมเด็จ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. ลักษณะแสดงธรรมชาติการยุบตัวของขอบพระ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.ลักษณะแสดงธรรมชาติการยุบตัวของด้านหลังพระ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. ลักษณะการสร้างพระพิมพ์โดยใช้แม่พิมพ์ดั้งเดิม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. ลักษณะพื้นผิวของพระสมเด็จที่ผ่านการเซาะหรือแกะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.  ลักษณะพื้นผิวของพระสมเด็จที่ผ่านการกรอ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. ลักษณะธรรมชาติของเส้นสายพระสมเด็จ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. ลักษณะน้ำหนักของพระสมเด็จ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. ลักษณะกลิ่นของพระสมเด็จ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. ลักษณะรอยแตกหักที่พบในพระสมเด็จ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เคล็ดลับที่ 26
 ท่าน ที่เป็นนักนิยมพระสมเด็จมืออาชีพ ที่ตระเวณเสาะแสวงหาพระสมเด็จจากที่ต่าง ๆ มากที่   บางทีท่านอาจพบนักนิยมพระสมเด็จบางท่านในขณะส่องพระสมเด็จทำไมเขาจึงดมพระ สมเด็จด้วย  ทำไมเขาต้องดม  นี่เป็นปริศนาอันหนึ่ง  จริง ๆ แล้วที่เขาดมเนื่องจากพระสมเด็จมีอายุเก่าแก่กว่า 150 ปี  กลิ่นต่าง ๆ ย่อมหมดไปแล้ว   ดังนั้นถ้าพระสมเด็จที่ท่านกำลังส่องอยู่ดูเนื้อหาน่าเพลิดเพลินเจริญใจ เพียงใดแต่ถ้าใช้จมูกของท่านดมพระสมเด็จแล้ว  มีกลิ่นน้ำมันตังอิ๊วหอมฟุ้งจรุงใจ  ท่านว่าให้ละเสียจากความสนใจจากพระองค์นั้นเสีย จะรอดปลอดภัยแล 
 
 

 เคล็ดลับที่ 31  การศึกษาพระสมเด็จด้านเนื้อหามวลสารจะเรียกได้ว่าศึกษาได้อย่างเก่งกล้าต้องศึกษาลึกให้ถึงเนื้อหามวลสารของพระตระกูลสมเด็จร้อยวัดให้เก่งกล้าก่อน


สำหรับนักนิยมพระสมเด็จ  การศึกษาพระสมเด็จถือว่าเป็นศาสตร์ที่ยากมากและกว่าจะครบถ้วนต้องใช้เวลาในการศึกษานับสิบปีหรืออาจต้องศึกษาไปตลอดชีวิต  ดังนั้นถ้าเราจะก้าวสู่การศึกษาพระสมเด็จก็คงต้องคิดว่า  ตัวเราสนใจในเรื่องใด  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเนื้อหามวลสาร  เรื่องพิมพ์ทรง หรือเรื่องธรรมชาติของพระสมเด็จ   สำหรับการศึกษาเรื่องเนื้อหามวลสาร  นอกจากให้ความสำคัญกับการศึกษาเนื้อพระสมเด็จในสามวัดหลักแล้ว  ยังต้องสนใจในการศึกษาพระตระกูลสมเด็จด้วย  เพราะการศึกษาเนื้อหามวลสารของพระสมเด็จโดยไม่สนใจศึกษาเนื้อหามวลสารของพระตระกูลสมเด็จ  เปรียบเหมือนการศึกษาที่ไร้ราก หรือเป็นการศึกษาที่เรียนแบบค้ำถ่อขาดพื้นฐานที่สมควร   ทำให้เกิดความผิดพลาดในการพิจารณาได้มากมายดังนั้นก่อนที่เราจะก้าวสู่การเช่าพระสมเด็จสามวัดหลัก เราต้องเช่าพระตระกูลสมเด็จ เช่น หลวงปู่ภู หลวงปู่อ้น หลวงปู่ปั้น ฯลฯ ไม่พลาดก่อน  ถ้ายังเช่าพระตระกูลสมเด็จยังผิดพลาดก็คงไม่ต้องพูดถึงพระสมเด็จสามวัดหลักที่ยากกว่าหลายสิบเท่าได้  ดังนั้นการศึกษาพระสมเด็จควรไต่เต้าปีนภูเขาเซียนอย่างใจเย็น ๆ อย่าใจร้อนโดยเด็ดขาด


เคล็ดลับที่ 30  การเข้าถึงใจเซียนมังกรเร้นกาย (เซียนแผงจรหรือแผงประจำขนาดเล็กที่เก่งกาจด้านพระสมเด็จ)

สำหรับนักนิยมพระสมเด็จ  คำว่าการเข้าถึงใจของเซียนแผงจรหรือแผงประจำขนาดเล็กที่เก่งกาจด้านพระสมเด็จนั้น ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะบรรดาเซียนพระแผงจรหรือแผงประจำขนาดเล็กที่เชี่ยวชาญด้านพระสมเด็จนั้น บ่อยครั้งที่เขาจะได้พระสมเด็จแท้ ๆ เนื้อจัด ๆ มาในราคาถูกเนื่องจากตาพวกนี้คมกริบ  เซียนน้อย เซียนใหญ่ๆ ที่มีชื่อเสียงยังต้องพึ่งพาแบ่งของจากพวกเขาบ่อย ๆ  ซึ่งพวกเขามักจะแบ่งพระไปให้พวกเซียนเหล่านั้นในราคาแพง ๆ สมฐานะของคำว่าเซียน  แต่พวกเขาเหล่านี้ก็มีนักนิยมพระสมเด็จที่เบี้ยน้อยหอยน้อยคอยอุดหนุนเขาอยู่  และถ้านักนิยมพระสมเด็จเหล่านั้นมีความถูกอัธยาศัยเป็นที่น่ารักน่าเอ็นดูของพวกเขาแล้ว  เขาจะแบ่งพระสมเด็จที่จัด ๆ แท้ ๆ ให้ในราคาเบาหวิว  โดยหาได้สนใจเงินจำนวนมากกว่าที่จะได้รับจากเซียนน้อยเซียนใหญ่ในแผงใหญ่ ๆ ในสนามพระ   เช่น ถ้าพระสมเด็จองค์เดียวกันเขาจะตีราคาให้กับพวกแผงพระใหญ่ ๆ ที่มาติดต่อขอซื้อในหลักแสน แต่อาจแบ่งให้กับนักนิยมพระสมเด็จที่เบี้ยน้อยหอยน้อยผู้ที่พวกเขาถูกอัธยาศัยเพียงหลักพันกลาง ๆ เท่านั้น เนื่องจากพวกเขาเหล่านี้มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและมีความภาคภูมิใจในความรู้ความสามารถในตัวเองยิ่งนัก ไม่ยอมตกเป็นทาสน้ำเงินของผู้ใด ทั้งยังไม่อยากช้ำใจที่เซียนแผงพระใหญ่เมื่อได้พระสมเด็จของพวกเขาไปแล้ว  เมื่อนำไปขายได้กำไรมาก ๆ แทนจะขอบคุณ กลับมาพูดจาเยอะเย้ยถากถางต่อพวกเขาว่าโง่หรือขายพระรั่ว ซึ่งเป็นมารยาทที่ไม่ดี

ดังนั้นการที่ท่านอยากเป็นผู้ที่ถูกอัธยาศัยของเซียนที่เร้นกายที่นั่งอยู่ในแผงจรหรือแผงประจำขนาดเล็กเหล่านี้  ท่านต้องเข้าถึงใจเขาให้ได้  ต้องรู้จักมีสัมมาคารวะ  ข้าพเจ้ามักจะไหว้พวกเขาก่อนทุกครั้ง พูดจาอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่อวดฉลาด จนพวกเขาเมตตา  และรู้จักอ่านหนังสือตำราพระสมเด็จเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนความรู้กับพวกเขา  ซึ่งถ้าท่านชนะใจพวกเขา ท่านจะได้รับน้ำใจจากพวกเขาเป็นพระสมเด็จที่แท้และราคาถูกจากพวกเขาโดยเขาเพียงบวกกำไรเล็กน้อยแค่หลักร้อยหลักพันเพราะเขารักในน้ำใจพวกท่าน  ข้าพเจ้าใช้กระบวนการนี้มาตลอดทำให้ได้รับความเมตตาแบ่งพระสมเด็จมาจำนวนมากในราคาที่เบาหวิวอย่างไม่น่าเชื่อ  

สำหรับข้อสังเกตว่าเซียนคนใดเป็นเซียนที่เร้นกาย ก็คงต้องพยายามกันหน่อย   ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในทางพุทธศาสนาว่าพระอรหันต์เท่านั้นที่รู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์เนื่องจากการที่พระอรหันต์นั้นมีระดับจิตเท่าเทียมกัน ถ้ามีระดับจิตต่ำกว่าก็คงยากที่จะรับรู้ได้   ดังนั้นเช่นเดียวกันถ้าท่านอยากรู้ว่าใครคือเซียนที่เร้นกาย มีอยู่ไม่กี่คนมากนักแต่ละสนามพระใหญ่ ๆมีไม่เกิน 1-2 คน ท่านก็ต้องมีพลังสายตาในการดูพระสมเด็จเข้าขั้นมหากาฬ ท่านจึงจะได้ค้นพบพวกเขา  เพราะพวกเขาเห็นท่านหยิบพระสมเด็จในแผงพระของเขา สองสามองค์พวกเขาก็จะประเมินท่านได้ทันทีว่าท่านเป็นพระสมเด็จหรือไม่  ถ้าท่านมองพระสมเด็จในแผงของเขาแล้วพบแต่พระแท้ ๆ ทั้งนั้นก็พอเชื่อได้ว่าพบพวกเขาแล้ว  นอกจากนี้ข้อสังเกตสำหรับพวกเขาที่เก่งกาจลึกซึ้งทางด้านเนื้อมวลสารขั้นสุด ๆ  มักพบพระสมเด็จเนื้อจัด ๆ ที่แตกหัก สึก ๆ  หรือชิ้นส่วนพระสมเด็จ หรือ พระสมเด็จพิมพ์โบราณ วางอยู่ในแผงเขาด้วย   ดังนั้นขอให้ท่านที่ชมชอบพระสมเด็จและอยากได้พระสมเด็จแท้ ๆ ในราคาเยาวชน ค้นพบพวกเขาให้เจอนะครับ

เคล็ดลับที่ 29   ภูมิคุ้มกันพระสมเด็จ 

คำนี้เป็นอีกคำหนึ่งที่อยากจะตั้งไว้สำหรับนักนิยมพระสมเด็จ คำว่า ภูมิคุ้มกันพระสมเด็จ  หมายถึงความรอบรู้มากน้อยของท่านนักนิยมพระสมเด็จในการพิจารณาพระสมเด็จ 

ภูมิคุ้มกันพระสมเด็จ  ได้จากการศึกษาหาความรู้ ด้านเอกสาร  ด้านเนื้อหามวลสารพระ  ด้านพิมพ์ทรง  ด้านสภาพธรรมชาติ  ความผันแปรแห่งธรรมชาติของเนื้อพระ  ความผันแปรแห่งธรรมชาติของพิมพ์ทรง  การได้รับการชี้แนะด้านเคล็ดลับจากผู้รู้  ประสบการณ์การได้พบพระสมเด็จจำนวนมาก ฯลฯ

ซึ่งนักนิยมพระสมเด็จแต่ละคนจะมีภูมิคุ้มกันมากน้อยต่างกัน  ถ้ามีภูมิคุ้มกันมากก็จะหลีกเลี่ยงจากพระปลอมได้มาก ถ้ามีภูมิคุ้มกันน้อยก็จะหลีกเลี่ยงจากพระปลอมได้น้อย   มีคำพูดของเซียนพระสมเด็จในอดีตกล่าวว่า พระสมเด็จเก๊ทุกองค์ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนดูว่าพระองค์นั้นเป็นพระสมเด็จแท้  สิ่งนั้นเป็นการบอกกล่าวถึงทักษะในการจำแนกพระสมเด็จเก๊แท้ของผู้ส่องพระสมเด็จแต่ละคนซึ่งแตกต่างกัน 

มีภูมิคุ้มกัน 100 เปอร์เซนต์ ก็หลีกเลี่ยงพระสมเด็จปลอมได้ 100 เปอร์เซนต์ 

มีภูมิคุ้มกัน 80 เปอร์เซนต์ ก็หลีกเลี่ยงพระสมเด็จปลอมได้ 80 เปอร์เซนต์   มีโอกาสได้พระปลอม 20 เปอร์เซนต์

 

มีภูมิคุ้มกัน 70 เปอร์เซนต์ ก็หลีกเลี่ยงพระสมเด็จปลอมได้ 70 เปอร์เซนต์   มีโอกาสได้พระปลอม 30 เปอร์เซนต์

 

มีภูมิคุ้มกัน 50 เปอร์เซนต์ ก็หลีกเลี่ยงพระสมเด็จปลอมได้ 50 เปอร์เซนต์   มีโอกาสได้พระปลอม 50 เปอร์เซนต์

 

มีภูมิคุ้มกัน 30 เปอร์เซนต์ ก็หลีกเลี่ยงพระสมเด็จปลอมได้ 30 เปอร์เซนต์   มีโอกาสได้พระปลอม 70 เปอร์เซนต์

  

เคล็ดลับที่ 28

การศึกษาพระสมเด็จนั้น  ถือว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงสุดในการศึกษาพระเครื่องไทย  อาจด้วยความมีค่าจนแทบประมาณราคาไม่ได้ของพระสมเด็จ หรือความยากลำบากในการศึกษาหาความรู้ หรือการศึกษามีขอบข่ายที่กว้างขวางมากในแง่การเรียนรู้ในแต่ละด้านที่ต้องใช้เวลานาน ทั้งท่านผู้รู้มักปิดลับไม่ยอมถ่ายทอด  ทำให้ความรู้เกี่ยวกับพระสมเด็จยังเป็นเรื่องลับสำหรับผู้สนใจศึกษาพระสมเด็จ   ซึ่งวงจรสำหรับการศึกษาพระสมเด็จ ก็ประกอบด้วย  พระสมเด็จสมัยทันสมเด็จโต พระตระกูลสมเด็จยุคเก่า  และ พระตระกูลสมเด็จยุคปัจจุบัน   

ถ้าเทียบกับการศึกษาวงจรชีวิตของกบ  ที่ต้องเริ่มจากลูกอ๊อด ที่หัวโต ๆ สีดำ ไม่มีขา มีแต่หางขนาดใหญ    ลูกกบขนาดเล็ก  และกบทีโตเต็มวัย   การที่เราจะเข้าใจความเชื่อมโยงของชีวิตกบตั้งแต่ตอนลูกอ๊อด จนมาเป็นกบเต็มวัยได้  สิ่งที่เชื่อมโยงของสองช่วงชีวิตนี้ คือลูกกบขนาดเล็ก ถ้าขาดการศึกษาลูกกบขนาดเล็กนี้แล้ว  การเชื่อมต่อก็คงมีปัญหา  เราอาจไม่เชื่อว่าลูกอ๊อดจะเป็นกบเต็มวัยได้อย่างไร เนื่องจากรูปร่างหน้าตาต่างกันมาก ไม่มีเค้าของเดิมเลย  นอกจากนี้ถ้าเราไม่ศึกษากบตัวเล็กให้ดีเพียงพอ  ก็อาจถูกหลอกให้หลงผิดว่า อึ่งอ่าง เขียด ปาด คางคก ฯ  ก็เป็นกบด้วย 

เปรียบเทียบได้กับการศึกษาพระสมเด็จ  นักนิยมพระสมเด็จในปัจจุบัน ได้สัมผัสแต่พระตระกูลสมเด็จยุคใหม่ ๆ ที่สร้างในยุคหลังปี พ.ศ. 2500 เช่น พระสมเด็จของเจ้าคุณนรฯ  พระสมเด็จ 100 ปีวัดระฆัง  พระสมเด็จบางขุนพรหม ปี 2509  แต่ไม่ได้เคยสนใจหรือสัมผัสกับพระตระกูลสมเด็จยุคเก่า  ที่นับวันจะหาชมได้ยากเนื่องจากถูกเช่าหาเก็บไว้บูชาจนหมด หรือบางส่วนก็ถูกทำลายไปเพื่อนำไปใช้เป็นมวลสารในการสร้างพระสมเด็จ  หรือบางส่วนถูกเซาะกรอแกะแปลงไปเป็นสมเด็จยุคเก่า  ดังนั้นการที่พระตระกูลสมเด็จยุคเก่า  ได้สาบสูญหายไปจากวงการพระเครื่อง  เหมือนกับการสูญหายไปของลูกกบขนาดเล็ก  ดังนั้นการเชื่อมโยงความรู้ของนักนิยมพระสมเด็จรุ่นใหม่ ๆ ที่นิยมเก็บพระสมเด็จในยุคหลังปี พ.ศ. 2500 ย่อมเป็นไปได้โดยยาก  ทั้งยังอาจถูกชักนำให้หลงทางโดยแนะนำพระปลอมว่าเป็นพระแท้ให้จดจำไว้อีกต่างหาก เหมือนกับถูกหลอกให้หลงผิดว่า อึ่งอ่าง เขียด ปาด คางคก เป็นกบนั้นเอง นับว่าเป็นการเดินไปสู่ความมืดมนอย่างแน่แท้ 

การศึกษาพระสมเด็จสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งของเรามากที่สุด ไม่ใช่ใครทั้งนั้น ไม่มีใครสอนเราได้ดี เท่ากับพระตระกูลสมเด็จต่าง ๆ ที่จะเป็นสิ่งเทียบเคียงให้เราศึกษาเนื้อพระสมเด็จได้ดี  จึงฝากข้อคิดให้นักนิยมพระสมเด็จรุ่นใหม่ที่สนใจจะก้าวข้ามไปสู่การศึกษาพระสมเด็จวัดระฆัง วัดบางขุนพรหม หรือวัดเกศไชโยนั้น  พึงให้ความสำคัญกับการศึกษาพระตระกูลสมเด็จยุคเก่าด้วย  เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นบันไดให้ทุกท่านถึงฝั่งฝันตามที่ท่านปรารถนาแล 

 ***********************************************************************************************************************************
     จากข้อคิดในเคล็ดลับดังกล่าวทำให้ข้าพเจ้าสนใจที่จะศึกษาพระสมเด็จโดยศึกษาจากมวลสารและและสภาพธรรมชาติของความเก่าของพระสมเด็จ  ดังนั้นจากการที่เคยมีประสบการณ์ที่เคยศึกษาพระกรุเก่าโบราณ ที่เมื่อเริ่มศึกษาข้าพเจ้าจะชอบซื้อพระกรุที่สภาพสึก ๆ หรือเศษหักของพระกรุแท้ ๆ ที่มักมีราคาไม่แพงนักมาศึกษา ซึ่งจะทำให้มีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหามวลสารทั้งภายนอกภายในได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้สามารถวินิจฉัยถึงสภาพความเก่าและประเมินอายุของพระนั้น ๆ ได้ว่าเป็นพระกรุของเมืองไหน ยุคใด สมัยใด จึงได้นำหลักการดังกล่าวมาใช้เมื่อต้องการศึกษาพระสมเด็จ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา
              ทำให้ข้าพเจ้าจึงได้ใช้ความพยายามกำลังเวลาและกำลังทรัพย์ในการรวบรวมพระสมเด็จแท้ ๆ ที่มีสภาพสึกเลือนเหลือแต่แก่น พระสมเด็จที่ผ่านการเซาะ การกรอ การแกะ หรือชิ้นส่วนพระสมเด็จและพระตระกูลสมเด็จที่ชำรุดแตกหักโดยเก็บทุกสภาพ เอาไว้จำนวนมากโดยในช่วงแรกได้พยายามเช่าหาจากนิตยสารพระเครื่องต่าง ๆ และจากสนามพระทั่วไปจากนั้นก็นำพระที่ซื้อหามาได้ตรวจสอบกับผู้ชำนาญการด้านพระเนื้อผง   จากนั้นก็นำพระที่ผ่านการตรวจสอบแล้วมาศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานของการพิจารณาเชิงเปรียบเทียบด้านเนื้อหามวลสารและธรรมชาติความเก่า 
               โดยพิจารณาคำนวณอายุของเนื้อผงจากการประเมินทางสายตา พร้อมกันนั้นก็ทำการค้นหา ความแตกต่างระหว่างมวลสารของพระสมเด็จแท้กับพระสมเด็จปลอม และความแตกต่างระหว่างพระสมเด็จแท้กับพระตระกูลสมเด็จที่เนื้อจัด    ภายใต้เนื้อหาทฤษฎีที่ได้ด้านเนื้อหามวลสารจากตำราพระสมเด็จที่มีอยู่ทั่วไป   ถึงจะทำเช่นนี้ก็ไม่ใช่งานง่ายที่จะเข้าใจอะไรได้ลึกซึ้งเพราะศาสตร์เกี่ยวกับพระสมเด็จเป็นศาสตร์สูงสุดสำหรับเซียนพระ ถ้าให้ชำนาญจริงก็คงต้องใช้เวลานานมาก แต่อย่างไรก็ตามโอกาสที่ได้ศึกษาเนื้อพระสมเด็จแท้ ๆ ทุกตระกูลเป็นจำนวนมากก็เป็นแนวทางหนึ่งที่พอจะสร้างพื้นฐานที่ดีทำให้เป็นตัว  ของตัวเองมากขึ้นในการพิจารณาพระสมเด็จ   แต่ในปัจจุบัน พบว่านิตยสารพระเครื่องและตามสนามพระที่เคยมีเศษหักพระสมเด็จแท้ๆ และพระเนื้อผงตระกูลสมเด็จพิมพ์ต่างๆ ก็หายากมากไม่มีพระให้บูชา หรือมีก็ราคาแพงมาก ทำให้คนรุ่นหลังที่คิดจะศึกษาพระสมเด็จจากเนื้อหามวลสารเช่นข้าพเจ้าย่อมเกิดความยากลำบากต่อการศึกษามากขึ้น

 เคล็ดลับที่ 29   ภูมิคุ้มกันพระสมเด็จ 

คำนี้เป็นอีกคำหนึ่งที่อยากจะตั้งไว้สำหรับนักนิยมพระสมเด็จ คำว่า ภูมิคุ้มกันพระสมเด็จ  หมายถึงความรอบรู้มากน้อยของท่านนักนิยมพระสมเด็จในการพิจารณาพระสมเด็จ 

ภูมิคุ้มกันพระสมเด็จ  ได้จากการศึกษาหาความรู้ ด้านเอกสาร  ด้านเนื้อหามวลสารพระ  ด้านพิมพ์ทรง  ด้านสภาพธรรมชาติ  ความผันแปรแห่งธรรมชาติของเนื้อพระ  ความผันแปรแห่งธรรมชาติของพิมพ์ทรง  การได้รับการชี้แนะด้านเคล็ดลับจากผู้รู้  ประสบการณ์การได้พบพระสมเด็จจำนวนมาก ฯลฯ

ซึ่งนักนิยมพระสมเด็จแต่ละคนจะมีภูมิคุ้มกันมากน้อยต่างกัน  ถ้ามีภูมิคุ้มกันมากก็จะหลีกเลี่ยงจากพระปลอมได้มาก ถ้ามีภูมิคุ้มกันน้อยก็จะหลีกเลี่ยงจากพระปลอมได้น้อย   มีคำพูดของเซียนพระสมเด็จในอดีตกล่าวว่า พระสมเด็จเก๊ทุกองค์ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนดูว่าพระองค์นั้นเป็นพระสมเด็จแท้  สิ่งนั้นเป็นการบอกกล่าวถึงทักษะในการจำแนกพระสมเด็จเก๊แท้ของผู้ส่องพระสมเด็จแต่ละคนซึ่งแตกต่างกัน 

มีภูมิคุ้มกัน 100 เปอร์เซนต์ ก็หลีกเลี่ยงพระสมเด็จปลอมได้ 100 เปอร์เซนต์ 

มีภูมิคุ้มกัน 80 เปอร์เซนต์ ก็หลีกเลี่ยงพระสมเด็จปลอมได้ 80 เปอร์เซนต์   มีโอกาสได้พระปลอม 20 เปอร์เซนต์

 

มีภูมิคุ้มกัน 70 เปอร์เซนต์ ก็หลีกเลี่ยงพระสมเด็จปลอมได้ 70 เปอร์เซนต์   มีโอกาสได้พระปลอม 30 เปอร์เซนต์

 

มีภูมิคุ้มกัน 50 เปอร์เซนต์ ก็หลีกเลี่ยงพระสมเด็จปลอมได้ 50 เปอร์เซนต์   มีโอกาสได้พระปลอม 50 เปอร์เซนต์

 

มีภูมิคุ้มกัน 30 เปอร์เซนต์ ก็หลีกเลี่ยงพระสมเด็จปลอมได้ 30 เปอร์เซนต์   มีโอกาสได้พระปลอม 70 เปอร์เซนต์

 เคล็ดลับที่ 30  การเข้าถึงใจเซียนมังกรเร้นกาย (เซียนแผงจรหรือแผงประจำขนาดเล็กที่เก่งกาจด้านพระสมเด็จ)

สำหรับนักนิยมพระสมเด็จ  คำว่าการเข้าถึงใจของเซียนแผงจรหรือแผงประจำขนาดเล็กที่เก่งกาจด้านพระสมเด็จนั้น ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะบรรดาเซียนพระแผงจรหรือแผงประจำขนาดเล็กที่เชี่ยวชาญด้านพระสมเด็จนั้น บ่อยครั้งที่เขาจะได้พระสมเด็จแท้ ๆ เนื้อจัด ๆ มาในราคาถูกเนื่องจากตาพวกนี้คมกริบ  เซียนน้อย เซียนใหญ่ๆ ที่มีชื่อเสียงยังต้องพึ่งพาแบ่งของจากพวกเขาบ่อย ๆ  ซึ่งพวกเขามักจะแบ่งพระไปให้พวกเซียนเหล่านั้นในราคาแพง ๆ สมฐานะของคำว่าเซียน  แต่พวกเขาเหล่านี้ก็มีนักนิยมพระสมเด็จที่เบี้ยน้อยหอยน้อยคอยอุดหนุนเขาอยู่  และถ้านักนิยมพระสมเด็จเหล่านั้นมีความถูกอัธยาศัยเป็นที่น่ารักน่าเอ็นดูของพวกเขาแล้ว  เขาจะแบ่งพระสมเด็จที่จัด ๆ แท้ ๆ ให้ในราคาเบาหวิว  โดยหาได้สนใจเงินจำนวนมากกว่าที่จะได้รับจากเซียนน้อยเซียนใหญ่ในแผงใหญ่ ๆ ในสนามพระ   เช่น ถ้าพระสมเด็จองค์เดียวกันเขาจะตีราคาให้กับพวกแผงพระใหญ่ ๆ ที่มาติดต่อขอซื้อในหลักแสน แต่อาจแบ่งให้กับนักนิยมพระสมเด็จที่เบี้ยน้อยหอยน้อยผู้ที่พวกเขาถูกอัธยาศัยเพียงหลักพันกลาง ๆ เท่านั้น เนื่องจากพวกเขาเหล่านี้มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและมีความภาคภูมิใจในความรู้ความสามารถในตัวเองยิ่งนัก ไม่ยอมตกเป็นทาสน้ำเงินของผู้ใด ทั้งยังไม่อยากช้ำใจที่เซียนแผงพระใหญ่เมื่อได้พระสมเด็จของพวกเขาไปแล้ว  เมื่อนำไปขายได้กำไรมาก ๆ แทนจะขอบคุณ กลับมาพูดจาเยอะเย้ยถากถางต่อพวกเขาว่าโง่หรือขายพระรั่ว ซึ่งเป็นมารยาทที่ไม่ดี

ดังนั้นการที่ท่านอยากเป็นผู้ที่ถูกอัธยาศัยของเซียนที่เร้นกายที่นั่งอยู่ในแผงจรหรือแผงประจำขนาดเล็กเหล่านี้  ท่านต้องเข้าถึงใจเขาให้ได้  ต้องรู้จักมีสัมมาคารวะ  ข้าพเจ้ามักจะไหว้พวกเขาก่อนทุกครั้ง พูดจาอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่อวดฉลาด จนพวกเขาเมตตา  และรู้จักอ่านหนังสือตำราพระสมเด็จเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนความรู้กับพวกเขา  ซึ่งถ้าท่านชนะใจพวกเขา ท่านจะได้รับน้ำใจจากพวกเขาเป็นพระสมเด็จที่แท้และราคาถูกจากพวกเขาโดยเขาเพียงบวกกำไรเล็กน้อยแค่หลักร้อยหลักพันเพราะเขารักในน้ำใจพวกท่าน  ข้าพเจ้าใช้กระบวนการนี้มาตลอดทำให้ได้รับความเมตตาแบ่งพระสมเด็จมาจำนวนมากในราคาที่เบาหวิวอย่างไม่น่าเชื่อ  

สำหรับข้อสังเกตว่าเซียนคนใดเป็นเซียนที่เร้นกาย ก็คงต้องพยายามกันหน่อย   ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในทางพุทธศาสนาว่าพระอรหันต์เท่านั้นที่รู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์เนื่องจากการที่พระอรหันต์นั้นมีระดับจิตเท่าเทียมกัน ถ้ามีระดับจิตต่ำกว่าก็คงยากที่จะรับรู้ได้   ดังนั้นเช่นเดียวกันถ้าท่านอยากรู้ว่าใครคือเซียนที่เร้นกาย มีอยู่ไม่กี่คนมากนักแต่ละสนามพระใหญ่ ๆมีไม่เกิน 1-2 คน ท่านก็ต้องมีพลังสายตาในการดูพระสมเด็จเข้าขั้นมหากาฬ ท่านจึงจะได้ค้นพบพวกเขา  เพราะพวกเขาเห็นท่านหยิบพระสมเด็จในแผงพระของเขา สองสามองค์พวกเขาก็จะประเมินท่านได้ทันทีว่าท่านเป็นพระสมเด็จหรือไม่  ถ้าท่านมองพระสมเด็จในแผงของเขาแล้วพบแต่พระแท้ ๆ ทั้งนั้นก็พอเชื่อได้ว่าพบพวกเขาแล้ว  นอกจากนี้ข้อสังเกตสำหรับพวกเขาที่เก่งกาจลึกซึ้งทางด้านเนื้อมวลสารขั้นสุด ๆ  มักพบพระสมเด็จเนื้อจัด ๆ ที่แตกหัก สึก ๆ  หรือชิ้นส่วนพระสมเด็จ หรือ พระสมเด็จพิมพ์โบราณ วางอยู่ในแผงเขาด้วย   ดังนั้นขอให้ท่านที่ชมชอบพระสมเด็จและอยากได้พระสมเด็จแท้ ๆ ในราคาเยาวชน ค้นพบพวกเขาให้เจอนะครับ

 

เคล็ดลับที่ 31  การศึกษาพระสมเด็จด้านเนื้อหามวลสารจะเรียกได้ว่าศึกษาได้อย่างเก่งกล้าต้องศึกษาลึกให้ถึงเนื้อหามวลสารของพระตระกูลสมเด็จร้อยวัดให้เก่งกล้าก่อน


สำหรับนักนิยมพระสมเด็จ  การศึกษาพระสมเด็จถือว่าเป็นศาสตร์ที่ยากมากและกว่าจะครบถ้วนต้องใช้เวลาในการศึกษานับสิบปีหรืออาจต้องศึกษาไปตลอดชีวิต  ดังนั้นถ้าเราจะก้าวสู่การศึกษาพระสมเด็จก็คงต้องคิดว่า  ตัวเราสนใจในเรื่องใด  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเนื้อหามวลสาร  เรื่องพิมพ์ทรง หรือเรื่องธรรมชาติของพระสมเด็จ   สำหรับการศึกษาเรื่องเนื้อหามวลสาร  นอกจากให้ความสำคัญกับการศึกษาเนื้อพระสมเด็จในสามวัดหลักแล้ว  ยังต้องสนใจในการศึกษาพระตระกูลสมเด็จด้วย  เพราะการศึกษาเนื้อหามวลสารของพระสมเด็จโดยไม่สนใจศึกษาเนื้อหามวลสารของพระตระกูลสมเด็จ  เปรียบเหมือนการศึกษาที่ไร้ราก หรือเป็นการศึกษาที่เรียนแบบค้ำถ่อขาดพื้นฐานที่สมควร   ทำให้เกิดความผิดพลาดในการพิจารณาได้มากมายดังนั้นก่อนที่เราจะก้าวสู่การเช่าพระสมเด็จสามวัดหลัก เราต้องเช่าพระตระกูลสมเด็จ เช่น หลวงปู่ภู หลวงปู่อ้น หลวงปู่ปั้น ฯลฯ ไม่พลาดก่อน  ถ้ายังเช่าพระตระกูลสมเด็จยังผิดพลาดก็คงไม่ต้องพูดถึงพระสมเด็จสามวัดหลักที่ยากกว่าหลายสิบเท่าได้  ดังนั้นการศึกษาพระสมเด็จควรไต่เต้าปีนภูเขาเซียนอย่างใจเย็น ๆ อย่าใจร้อนโดยเด็ดขาด

เคล็ดลับที่ 32  ปัญหาการตรวจสอบพระสมเด็จ

สำหรับนักนิยมพระสมเด็จ  การแห่พระสมเด็จหรือการตรวจเช็คพระสมเด็จนั้น มีปัญหามากเป็นพิเศษ เนื่องจากหาคนที่รู้จริงน้อย นอกจากนี้คนที่รู้การอาจเก่งในบางด้านบางเนื้อบางวัดเสียอีก เช่น เซียนพระสมเด็จบางคนที่ชอบเนื้อหามวลสาร จะแม่นพระสมเด็จวัดระฆังและวัดเกศไชโย แต่จะไม่แม่นพระสมเด็จวัดบางขุนพรหม  เซียนบางคนเล่นหาแต่พระสมเด็จเนื้อขาวผ่องเท่านั้นก็มี  เนื้อพระสมเด็จออกโซนเหลืองหรือน้ำตาลก็ปัดเก๊หมดเพราะความไม่รู้  เซียนบางคนเล่นหาแต่พระสมเด็จเนื้อจัดโซนน้ำตาลเท่านั้นก็มี    เซียนบางคนเน้นพิมพ์เป็นหลักไม่กี่พิมพ์ทรง  ดูพระแต่ละทีก็หาพระสมเด็จที่มีโค้ดลับที่จำใส่สมองไว้เท่านั้น เหมือนกับพระสมเด็จที่เขาซื้อต้องมีไฝทุกองค์ ถ้าไม่มีตีเก๊ทันที บางองค์เป็นพิมพ์นิยมแท้ ๆ แต่หาไฝไม่เจอก็ตีเก๊ไว้ก่อนเป็นต้น  ดังนั้นก่อนที่ท่านจะไปแห่พระสมเด็จ  คงจะต้องสอบถามความถนัดของเซียนพระสมเด็จต่อไปนี้  

1. ท่านเป็นนักนิยมพระสมเด็จในสายใด  คือ สายพิมพ์หรือสายเนื้อ (สายพิมพ์ดูหน้า สายเนื้อดูหลัง)

2. ท่านมีความชำนาญในพระสมเด็จวัดใดเป็นพิเศษ

3. โซนเนื้อที่ท่านถนัดเป็นโซนสีอะไร สีขาว สีเหลือง หรือ สีน้ำตาล (บางคนจะแม่นโซนใดโซนหนึ่งเท่านั้น  สำหรับโซนเนื้อสีขาวจะเล่นง่ายที่สุด  แต่พระโซนเนื้อสีเหลืองและสีน้ำตาล จะออกแก่น้ำมัน  ถ้าเซียนคนนั้นไม่ได้สะสมเล่นหาพระเนื้อครูที่เป็นชิ้นส่วนพระสมเด็จเนื้อจัด ๆ และพระตระกูลสมเด็จมาก ๆ จะไม่กล้าเล่น)

4.ท่านได้มีการสะสมเล่นหาพระตระกูลสมเด็จพื้นฐานหรือไม่ (ดูตู้พระของเขาว่ามีพระตระกูลสมเด็จขายอยู่หรือไม่  ถ้าไม่มีเขาอาจเป็นเซียนตัวปลอม ขาดความรู้ในเนื้อหามวลสาร  เพราะพระตระกูลสมเด็จบางสำนักจะค่อนข้างดูยากกว่าการดูพระสมเ็ด็จด้วยซ้ำ  ถ้าไม่แม่นเนื้อดี ๆ จะแยกแยะได้ยาก เพราะนักนิยมพระสมเด็จตัวจริง จะเล่นพระตระกูลสมเด็จได้ทุกวัด ถ้าไม่เล่นเป็นเซียนเถรส่องบาตรแน่ ๆ )

เมื่อท่านได้คำตอบจากเขาแล้วมีคำแนะนำต่อดังนี้

1.อย่าเอาพระสมเด็จสายเนื้อไปตรวจสอบกับนักนิยมพระสมเด็จสายพิมพ์ (สายพิมพ์ดูหน้า ตรวจสอบพระสมเด็จด้านพิมพ์ทรงดุจดังตรวจหาไฝฝ้าในใบหน้า ถ้าพบไฝฝ้าที่จดจำไว้ในหัว ก็แท้จ๊ะ ถ้าไม่พบไฝฝ้าเก๊สถานเดียว สนใจเฉพาะพระสมเ็ด็จสายหลวงวิจารฯ บล๊อกหินมีโกน ที่มีตำหนิลับเท่านั้น)

2. อย่าเอาพระสมเด็จสายพิมพ์ ไปตรวจสอบกับนักนิยมพระสมเด็จสายเนื้อ (สายเนื้อดูหลัง ตรวจสอบพระสมเด็จด้านเนื้อหามวลสาร โดยจะตรวจดูว่าเนื้อหามวลสารของพระสมเด็จว่ามีหรือไม่  โดยจะยอมรับพระสมเ็ด็จยุคแรกกรุทัพข้าวที่สร้างล้อพระกรุโบราณ  ยอมรับพระสมเด็จกลุ่มช่างชาวบ้านและช่างสิบหมู่ ที่สร้างพระจากบล็อกดินเผา บล๊อกไม้ และบล๊อกหินมีดโกน  ตามแบบพิมพ์จากการบันทึกของอาจารย์ขวัญและหลวงตาคำวัดอมรินทร์)

3. อย่าเอาพระสมเด็จไปตรวจสอบกับผู้ไม่รู้  หรือเซียนพระอื่น ๆ ในสนาม จะพากันหลงป่า

    (สังเกตดูจากการสอบถามข้อ 1-4)

4. อย่าตัดสินความเก๊แท้ด้วยการส่งประกวดพระ  เพราะอาจไม่ได้ความจริงก็ได้  เพราะบ่อยครั้งที่พระติดรางวัลหลายงานประกวดกลายเป็นพระเก๊  หรือพระแท้จำนวนมากโดนกรรมการตีเก๊ เพราะดันสวยกว่าองค์สปอนเซอร์หลักในงานนั้น  เช่น พระสมเด็จองค์สวยสุดยอดของเซียนใหญ่ในอดีตคุณชลอ ลับทอง ก็เคยโดนตีเก๊มาแล้ว  หรือตอนที่ท่านส่งประกวดโหงวเฮ้งของท่านไม่ดี ไม่ได้เป็นเศรษฐีหรือนายทหารตำรวจระดับบิ๊ก ๆ พระสมเด็จของท่านจะไม่ได้รับความสนใจจากกรรมการ  ร้อยละร้อย ทุกองค์จะเก๊สถานเดียวตั้งแต่ยังไม่ได้ส่งพระให้กรรมการดูเลย

.แล้วจะทำอะไรดีนะ  อัตตาหิ อัตโน นาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งของตนดีที่สุด นะจ๊ะ

 

 เคล็ดลับที่ 33   พระสมเด็จเก๊เก่ายุคต้นมวลสารมาก กับการศึกษาเนื้อหามวลสารพระสมเด็จ

พอทุกคนได้ยินคำว่าพระสมเด็จเก๊เก่า  ก็พากันสยองพองขนกันแล้วเพราะกลัวเหลือเกินสำหรับนักนิยมพระสมเด็จกับพระสมเด็จเก๊เก่าที่เนื้อจัดเซียนน้อยใหญ่โดนอับเปอร์คัทปลายคางกันเป็นแถว    จนคางเหลืองร้องอี๊ดอ๊าดเพราะโดนมาหนักเป็นแสน ๆ  

จริง ๆ แล้วในสายตาของนักนิยมพระสมเด็จสายเนื้อ  ก็ให้ความเคารพต่อพระสมเด็จเก๊เก่าเหล่าน้ัััั้นและหยิบมาเป็นครูในการศึกษาเนื้อหามวลสารพระสมเด็จได้เช่้นกัน  เพราะพระสมเด็จเก๊เก่าในยุคนั้น บางฝีัมือทำจากเนื้อพระสมเด็จวัดระฆัง บางขุนพรหม วัดเกศไชโย แท้  บดลงไปมากมาย  สำเร็๋จเป็นองค์พระ หรือบางฝีมือก็นำพระตระกูลสมเด็จ เช่นพระวัดสามปลื้ม พระวัดคู้สลอด  เป็นต้น บดกันเป็นเข่งๆ ใส่ลงไปในเนื้อเพื่อกดองค์พระเก๊ออกมา  จากนั้นก็เอาผงเก่าวัดระฆังแท้ ๆ โรยหน้าโรยหลังโรยข้าง  หมักคลุกดอกมะลิไว้ก่อนนำไปฝังดินสักพักแล้วออกมาขาย  

ปัจจุบันพระเหล่านั้นบางองค์มีผงเก่ามากมายอย่างเห็นได้ชัด  เนื้อหาดูจัดจ้านดูแล้วพาหลงคิดว่าเป็นพระสมเด็จแท้ ๆ  แต่ใครจะคิดไหมว่าพระสมเด็จที่มีเนื้อหามวลสารความเก่ามากมายขนาดนี้นั้นจะมีค่าเป็นศูนย์   จริง ๆ แล้วพระสมเด็จเก๊เก่ายุคต้นมวลสารมากเหล่านั้นมีค่านิยมในวงการพระเครื่องอยู่้ในหลักพันต้นถึงหลักหมื่นกลาง  เพราะพระตระกูลสมเด็จที่สร้างกันในยุคหลังสมเด็จ ที่มีค่านิยมเป็นหมื่นเป็นแสนพบว่าไม่มีเนื้อหามวลสารที่น่าศรัทธาเท่ากับพระสมเด็จเก๊เก่ายุคต้นมวลสารมากเหล่านั้น  นอกจากนี้ท่านเชื่อหรือไม่ บางองค์บางฝีมือเก๊ยุคเก่า วงการหาซื้อกันในราคาหลักแสน ติดประกวดได้ที่ 1 กันในหลายงานประกวด บางองค์ก็พิมพ์ขึ้นมาจากบล๊อกหินมีดโกนดั้งเดิมของสมเด็จโตเลยก็มี  

ถ้าเราอยากศึกษาพระสมเด็จจริง ๆ แล้ว พระสมเด็จเก๊เก่ายุคต้นมวลสารมากเหล่านี้  ก็อาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการใช้ศึกษาได้เป็นอย่างดี เพราะยังหาดูได้ง่ายกว่าพระตระกูลสมเด็จเนื้อจัด ๆ ในปัจจุบัน แต่ขอให้ซื้อในราคายุติธรรม หลักพันต้น ๆ สำหรับเนื้อดี ๆ  และหลักพันกลาง ๆ ถึงหมื่นต้น ๆ สำหรับพระสมเด็จเก๊เก่ายุคต้นมวลสารมากที่เนื้อจัดมาก ๆจริง ๆ  มีผงวัดระฆังฉาบอยู่ทั้งองค์ การซื้อพระเพื่อศึกษาในระดับราคานี้  ขณะที่พระสมเด็จแท้ราคาเป็นหลักสิบล้านถึงร้อยล้านก็คงเป็นเรื่องเล็กน้อย สำหรับผู้ศึกษา  เพราะในวงการพระสมเด็จตอนนี้  พระสมเด็จเนื้อดี ๆหายากมาก  พระสมเด็จที่ซื้อขายกันในวงเล็ก ๆ ตามสนามพระทั่้วไป พระสมเด็จเพียงแค่เนื้อมวลสารดีไม่รับประกันเก๊แท้  ยังต้องตีซื้อขายกันในหลักพันปลาย ๆ  หรือหลักหมื่นต้น ๆ  นอกจากนี้ทั้งที่รู้ว่าเป็นพระสมเด็จเก๊  แต่ถ้าอยู่ในกลุ่มพระสมเด็จเก๊เก่ายุคต้นมวลสารมากเหล่านั้น  ยังต้องตีซื้อขายกันหลักหมื่นกลาง ๆ  ถึงแสนต้น ๆ กันแล้วนะจะบอกให้

การศึกษาพระสมเด็จให้ลึกซึ้งและลุ่มลึก เซียนนักนิยมพระสมเด็จทั้งเซียนเล็ก เซียนใหญ่ และบิ๊กเซียนที่ชื่อหอมหวลในวงการรวมทั้งตัวข้าพเจ้าด้วย  ต่างก็ได้เคยผ่านตาผ่านมือมาแล้วกับพระสมเด็จเก๊เก่ามวลสารมากเหล่านี้  ต่างก็เคยพลาดพลั้งนั่งนอนส่องอย่างไหลหลงกับเนื้อหามวลสารโดยคิดว่าเป็นพระแท้  เมื่อรู้ภายหลังว่าเป็นพระสมเด็จเก๊เก่ายุคต้นมวลสารมาก  ก็ต้องตื่นจากภวังค์ฝันหวาน บางองค์อาจถูกผ่องถ่ายไปในราคาถูกให้กับนักนิยมพระสมเด็จด้วยกันโดยบอกความจริงแท้แห่งองค์พระให้รับรู้ บางองค์อาจถูกผ่องถ่ายไปในราคาแพงลิบลิ่วไปยังผู้ที่ไม่รู้  บางองค์ถูกทำลายหรือโยนทิ้งน้ำ  บางองค์ก็ถูกเก็บรักษาไว้กับเจ้าของพระตลอดไปก็มีโดยเจ้าของพระไม่ได้บันทึกไว้พอเจ้าของพระเสียชีวิตลูกหลานก็คิดว่าพระสมเด็จเหล่านั้นเป็นพระแท้และหวงแหนไว้ตลอดไป   แล้วท่านคิดว่าควรจะดำเนินการกับพระสมเด็จเก๊เก่ายุคต้นมวลสารมากเหล่านี้อย่างไร

  เพื่อทำให้เกิดการงอกงามสำหรับการศึกษาพระสมเด็จอย่างลึกซึ้งจึงควรให้ความสำคัญกับการศึกษาผ่านพระสมเด็จเก๊เก่ายุคต้นมวลสารมากเหล่านี้  ก็จะช่วยให้การแยกแยะพระสมเด็จแท้กับพระสมเด็จเก๊เก่า  ให้แยกออกจากกันได้ดีขึ้น เหมือนเราจะแยกฝาแฝดสองคนออกจากกัน  ถ้าไม่ได้ศึกษาแบบประชิดตัว ไม่มีตัวอย่างพระสมเด็จเก๊เก่ายุคต้นมวลสารมากเก็บไว้ดู  แถมพระสมเด็จแท้ ๆ ก็ไม่มีในมือ ก็คงยากที่จะแยกได้ และยากที่จะบรรลุความสำเร็จในการศึกษาอย่างที่ตั้้งใจ

 

 

 

 

 เคล็ดลับที่ 34   ชมรมนักนิยมพระสมเด็จสายเนื้อ กับการศึกษาเนื้อหามวลสารพระสมเด็จ

เนื่องจากการได้ติดตามในวงการพระสมเด็จมาในช่วงหลายปีมานี้  พบว่าพระสมเด็จลดน้อยลงไปมาก  ทั้งที่เป็นพระสมเด็จในสามวัดหลัก และพระตระกูลสมเด็จต่าง ๆ ดูเหมือนจะหายไปจากตลาดพระ  ทำให้เกิดความยากลำบากในการศึกษาพระสมเด็จเพราะไม่มีตัวอย่างตามบันไดพระตระกูลสมเด็จให้ศึกษา จนข้าพเจ้าเองหาพระไม่ค่อยได้ จนต้องไปสะสมพระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน วัดห้วยเขน วัดขวาง วัดท้ายน้ำ ฯลฯ แทน  นอกจากนี้พระสมเด็จก็มีราคาค่านิยมสูงขึ้นอย่างน่าตกใจในหลักสิบล้านขึ้นไป ถึงร้อยล้านก็มี  

ดังนั้นเพื่อช่วยกระจายความรู้ในเรื่องมวลสารพระสมเด็จให้กับประชาชนผู้นิยมพระสมเด็จได้มีแนวทางในการศึกษาเนื้อหามวลสารพระสมเด็จได้อย่างถูกต้องโดยแพร่หลาย  ได้มีการรวบรวมเซียนมังกรซุ่มที่เป็นนักนิยมพระเครื่องสายสมเด็จที่ให้ความสำคัญกับเนื้อมวลสาร  มาจัดตั้งเป็นชมรมนักนิยมพระสมเด็จสายเนื้อ ขึ้น  

ซึ่งกิจกรรมที่ทางชมรม ได้แก่

1. การจัดทำตำราในการศึกษาพระผงสมเด็จเบื้องต้นตามแนวทางการศึกษาของหลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ เพื่อเป็นตำราหลักในการศึกษา  

2.มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ในเรื่องพระสมเด็จสายเนื้อในงานประกวดพระในงานใหญ่ ๆ ด้วย โดยนำพระตระกูลสมเด็จที่จัด ๆ มาจัดให้ศึกษาในรูปนิทรรศการพระตระกูลสมเด็จเนื้อจัดห้ายุค   แต่ผู้เข้าชมนิทรรศการถ้าอยากส่องกับตา ก็อาจมีค่าใช้จ่ายบ้่างเล็กน้อย

3. การนำพระสมเด็จที่เก็บสะสมของสมาชิกชมรมฯ ออกจำหน่าย เพื่อนำเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญกับวัดระฆังและร่วมสร้างวัดหลวงพ่อโต ที่ จังหวัด นครราชสีมา  

โดยประกอบด้วย พระตระกูลสมเด็จ และำพระสมเด็จ  

สำหรับพระตระกูลสมเด็จจะใส่กล่องเปิดด้านหน้าให้ศึกษาและจำหน่าย  

แต่สำหรับพระสมเด็จสามวัดสำคัญทางชมรมจะเปิดด้านหลังใ้ห้ศึกษาและจำหน่าย  โดยจะซีนกล่องปิดผนึกมิให้สามารถเปิดดูด้านหน้าซึ่งเป็นพิมพ์ทรงได้ เนื่องจากต้องการให้ตรงกับแนวคิดการศึกษาพระสมเด็จต้องดูเนื้อหามวลสารเป็นสำคัญ  ถ้าเป็นนักนิยมพระสมเด็จสายเนื้อเมื่อเห็นหลังแล้วต้องจบ  สำหรับผู้นิยมพิมพ์ทรงก็คงต้องปรับสายตาเพื่อดูเนื้อหามวลสารเป็นหลักแทนการดูไฝฝ้าพิมพ์ทรงเพราะจะไม่ปรากฎพิมพ์ทรงในพระสมเด็จที่ทางชมรมออกจำหน่าย หรือถ้ามีพิมพ์ทรงก็จะเป็นพิมพ์ทรงโบราณกลุ่มช่างชาวบ้านและช่างสิบหมู่ หรือช่างกลุ่มวัดทัพข้าว เท่านัีัน

 4. วันที่จัดกิจกรรม ก็จะนำสมาชิกสมาคมที่เป็นเซียนมังกรซุ่มมีฝีตาในการดูพระสมเด็จเก่งมาก  มาให้พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอีกด้วย  

5.  จัดทำเวปไซต์ของชมรมนักนิยมพระสมเด็จสายเนื้อ  เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ด้านพระสมเด็จ และจัดจำหน่ายพระสมเด็จ พระตระกูลสมเด็จ  ฯ  เพื่อหารายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนทำบุญกับวัดระฆังและวัดหลวงพ่อโต จ.นครราชสีมาเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้ท่านได้พบพระสมเด็จแท้ ตามที่ท่านปรารถนา   รวมทั้งเป็นแหล่งให้ข่าวสารการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับเนื้อหามวลสารของพระสมเด็จเบื้องต้น ให้กับผู้ต้องการศึกษาด้านพระสมเด็จ

6. จัดทำมุมหนังสือเกี่ยวกับพระสมเด็จที่อาจารย์อริยะ ได้สะสมไว้เพื่อไว้ให้เป็นการศึกษา ณ ห้องสมุด โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ไว้เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับพระสมเด็จ  

ทางชมรมคาดว่าการดำเนินกิจกรรมจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มพลังปัญญา แห่งการศึกษาเนื้อหามวลสารของพระสมเด็จได้เป็นอย่างดี   โปรดติดตามกิจกรรมของทางชมรมและการเริ่มดำเนินงานของชมรมได้ในเวปนี้ครับ


 

 เคล็ดลับที่ 33   พระสมเด็จเก๊เก่า กับการศึกษาเนื้อหามวลสารพระสมเด็จ

พอทุกคนได้ยินคำว่าพระสมเด็จเก๊เก่า  ก็พากันสยองพองขนกันแล้วเพราะกลัวเหลือเกินสำหรับนักนิยมพระสมเด็จกับพระสมเด็จเก๊เก่าที่เนื้อจัดเซียนน้อยใหญ่โดนอับเปอร์คัทปลายคางกันเป็นแถว    จนคางเหลืองร้องอี๊ดอ๊าดเพราะโดนมาหนักเป็นแสน ๆ  

จริง ๆ แล้วในสายตาของนักนิยมพระสมเด็จสายเนื้อ  ก็ให้ความเคารพต่อพระสมเด็จเก๊เก่าเหล่าน้ัััั้นและหยิบมาเป็นครูในการศึกษาเนื้อหามวลสารพระสมเด็จได้เช่้นกัน  เพราะพระสมเด็จเก๊เก่าในยุคนั้น บางฝีัมือทำจากเนื้อพระสมเด็จวัดระฆัง บางขุนพรหม วัดเกศไชโย แท้  บดลงไปมากมาย  สำเร็๋จเป็นองค์พระ หรือบางฝีมือก็นำพระตระกูลสมเด็จ เช่นพระวัดสามปลื้ม พระวัดคู้สลอด  เป็นต้น บดกันเป็นเข่งๆ ใส่ลงไปในเนื้อเพื่อกดองค์พระเก๊ออกมา  จากนั้นก็เอาผงเก่าวัดระฆังแท้ ๆ โรยหน้าโรยหลังโรยข้าง  หมักคลุกดอกมะลิไว้ก่อนนำไปฝังดินสักพักแล้วออกมาขาย  

ปัจจุบันพระเหล่านั้นบางองค์มีผงเก่ามากมายอย่างเห็นได้ชัด  เนื้อหาดูจัดจ้านดูแล้วพาหลงคิดว่าเป็นพระสมเด็จแท้ ๆ  แต่ใครจะคิดไหมว่าพระสมเด็จที่มีเนื้อหามวลสารความเก่ามากมายขนาดนี้นั้นจะมีค่าเป็นศูนย์   จริง ๆ แล้วพระสมเด็จเก๊เก่ายุคต้นมวลสารมากเหล่านั้นมีค่านิยมในวงการพระเครื่องอยู่้ในหลักพันต้นถึงหลักหมื่นกลาง  เพราะพระตระกูลสมเด็จที่สร้างกันในยุคหลังสมเด็จ ที่มีค่านิยมเป็นหมื่นเป็นแสนพบว่าไม่มีเนื้อหามวลสารที่น่าศรัทธาเท่ากับพระสมเด็จเก๊เก่ายุคต้นมวลสารมากเหล่านั้น  นอกจากนี้ท่านเชื่อหรือไม่ บางองค์บางฝีมือเก๊ยุคเก่า วงการหาซื้อกันในราคาหลักแสน ติดประกวดได้ที่ 1 กันในหลายงานประกวด บางองค์ก็พิมพ์ขึ้นมาจากบล๊อกหินมีดโกนดั้งเดิมของสมเด็จโตเลยก็มี  

ถ้าเราอยากศึกษาพระสมเด็จจริง ๆ แล้ว พระสมเด็จเก๊เก่ายุคต้นมวลสารมากเหล่านี้  ก็อาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการใช้ศึกษาได้เป็นอย่างดี เพราะยังหาดูได้ง่ายกว่าพระตระกูลสมเด็จเนื้อจัด ๆ ในปัจจุบัน แต่ขอให้ซื้อในราคายุติธรรม หลักพันต้น ๆ สำหรับเนื้อดี ๆ  และหลักพันกลาง ๆ ถึงหมื่นต้น ๆ สำหรับพระสมเด็จเก๊เก่ายุคต้นมวลสารมากที่เนื้อจัดมาก ๆจริง ๆ  มีผงวัดระฆังฉาบอยู่ทั้งองค์ การซื้อพระเพื่อศึกษาในระดับราคานี้  ขณะที่พระสมเด็จแท้ราคาเป็นหลักสิบล้านถึงร้อยล้านก็คงเป็นเรื่องเล็กน้อย สำหรับผู้ศึกษา  เพราะในวงการพระสมเด็จตอนนี้  พระสมเด็จเนื้อดี ๆหายากมาก  พระสมเด็จที่ซื้อขายกันในวงเล็ก ๆ ตามสนามพระทั่้วไป พระสมเด็จเพียงแค่เนื้อมวลสารดีไม่รับประกันเก๊แท้  ยังต้องตีซื้อขายกันในหลักพันปลาย ๆ  หรือหลักหมื่นต้น ๆ  นอกจากนี้ทั้งที่รู้ว่าเป็นพระสมเด็จเก๊  แต่ถ้าอยู่ในกลุ่มพระสมเด็จเก๊เก่ายุคต้นมวลสารมากเหล่านั้น  ยังต้องตีซื้อขายกันหลักหมื่นกลาง ๆ  ถึงแสนต้น ๆ กันแล้วนะจะบอกให้

การศึกษาพระสมเด็จให้ลึกซึ้งและลุ่มลึก เซียนนักนิยมพระสมเด็จทั้งเซียนเล็ก เซียนใหญ่ และบิ๊กเซียนที่ชื่อหอมหวลในวงการรวมทั้งตัวข้าพเจ้าด้วย  ต่างก็ได้เคยผ่านตาผ่านมือมาแล้วกับพระสมเด็จเก๊เก่ามวลสารมากเหล่านี้  ต่างก็เคยพลาดพลั้งนั่งนอนส่องอย่างไหลหลงกับเนื้อหามวลสารโดยคิดว่าเป็นพระแท้  เมื่อรู้ภายหลังว่าเป็นพระสมเด็จเก๊เก่ายุคต้นมวลสารมาก  ก็ต้องตื่นจากภวังค์ฝันหวาน บางองค์อาจถูกผ่องถ่ายไปในราคาถูกให้กับนักนิยมพระสมเด็จด้วยกันโดยบอกความจริงแท้แห่งองค์พระให้รับรู้ บางองค์อาจถูกผ่องถ่ายไปในราคาแพงลิบลิ่วไปยังผู้ที่ไม่รู้  บางองค์ถูกทำลายหรือโยนทิ้งน้ำ  บางองค์ก็ถูกเก็บรักษาไว้กับเจ้าของพระตลอดไปก็มีโดยเจ้าของพระไม่ได้บันทึกไว้พอเจ้าของพระเสียชีวิตลูกหลานก็คิดว่าพระสมเด็จเหล่านั้นเป็นพระแท้และหวงแหนไว้ตลอดไป   แล้วท่านคิดว่าควรจะดำเนินการกับพระสมเด็จเก๊เก่ายุคต้นมวลสารมากเหล่านี้อย่างไร

  เพื่อทำให้เกิดการงอกงามสำหรับการศึกษาพระสมเด็จอย่างลึกซึ้งจึงควรให้ความสำคัญกับการศึกษาผ่านพระสมเด็จเก๊เก่ายุคต้นมวลสารมากเหล่านี้  ก็จะช่วยให้การแยกแยะพระสมเด็จแท้กับพระสมเด็จเก๊เก่า  ให้แยกออกจากกันได้ดีขึ้น เหมือนเราจะแยกฝาแฝดสองคนออกจากกัน  ถ้าไม่ได้ศึกษาแบบประชิดตัว ไม่มีตัวอย่างพระสมเด็จเก๊เก่ายุคต้นมวลสารมากเก็บไว้ดู  แถมพระสมเด็จแท้ ๆ ก็ไม่มีในมือ ก็คงยากที่จะแยกได้ และยากที่จะบรรลุความสำเร็จในการศึกษาอย่างที่ตั้้งใจ

  เคล็ดลับที่ 35   ชมรมพระหักสยาม กับการศึกษาเนื้อหามวลสารพระสมเด็จ      

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช  แห่งศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาอนุรักษ์พระสมเด็จที่มีองค์ประกอบที่มีสภาพแตกหัก  สึกเลือน   ผ่านการเซาะ กรอ แกะ ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ จนสูญเสียสภาพผิวเดิมหรือถูกยกพิมพ์ขึ้นใหม่ทั้งหมด  ซึ่งพระดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาแล้วว่าเป็นพระที่มีคุณค่าสูงมากสำหรับการศึกษาพระสมเด็จ  เนื่องจากเป็นพระที่เนื้อหามวลสารที่ดี  มีมวลสารและผงวิเศษของพระสมเด็จเก่าแก่ปะปนอยู่มากอย่างเด่นชัด   สามารถนำไปศึกษาเนื้อหามวลสารพระสมเด็จเพื่อสร้างโอกาสการได้พบพระสมเด็จที่สวย ๆ ในอนาคต  ซึ่งเหมาะสมกับนักอนุรักษ์พระสมเด็จที่ชื่นชอบความงดงามของเนื้อหาพระสมเด็จเป็นสำคัญ  ทั้งยังมองเห็นว่าการที่พระสมเด็จมีสภาพแตกหัก สึกเลือน หรือผ่านการเซาะ กรอ แกะ เป็นสุนทรียภาพที่งดงามของพระสมเด็จเป็นอย่างยิ่ง  มากกว่าการยึดติดรูปที่สวยงามแห่งพิมพ์ทรง

สำหรับขอบข่ายของพระสมเด็จที่แนะนำเพื่อการอนุรักษ์สำหรับการศึกษาไว้ในชมรมพระหักสยาม  ประกอบด้วยกลุ่มของพระสมเด็จที่มีลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1.  เป็นพระสมเด็จแท้ ๆ ทันยุคสมเด็จโตทั้งสามวัดหลัก ได้แก่ วัดระฆัง  วัดบางขุนพรหม วัดเกศไชโย  ซึ่งอาจอยู่ในสภาพแตกหัก  สึกเลือน หรือผ่านการเซาะกรอแกะด้วยเครื่องมือต่าง ๆ  หรือยกพิมพ์ขึ้นใหม่ทั้งหมด  ซึ่งอาจมีการยกพิมพ์เพื่อเปลี่ยนจากวัดเกศไขโย  เป็นวัดระฆัง  หรือ วัดบางขุนพรหมเป็นวัดระฆัง  ก็ได้ นอกจากนี้ยังรวมพระสมเด็จพิมพ์โบราณ ที่ล้อพระกรุโบราณต่าง ๆ และพิมพ์สีึ่เหลี่ยม ซึ่งสร้างโดยช่างสิบหมู่ี   ก่อนพิมพ์นิยมที่จัดสร้างโดยหลวงวิจารฯ

2.  เป็นพระสมเด็จแท้ ๆ แต่ไม่ทันยุคสมเด็จโต  แต่เป็นพระตระกูลสมเด็จที่มีเนื้อหาจัดจ้านอย่างมากใกล้เคียงกับพระสมเด็จที่สร้างโดยศิษย์ใกล้ชิดพระสมเด็จ โดยมีอายุไม่ต่างจากพระสมเด็จของสมเด็จพูฒาจารย์โต มากนัก  ได้แก่  พระสมเด็จอรหัง พระสมเด็จหลวงปู่ภู  พระสมเด็จหลวงปู่ปั้น  พระสมเด็จหลวงปู่อ้น  พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ  พระกรุวัดเงินคลองเตย  พระสมเด็จวัดปากบาง  เป็นต้น ซึ่งอาจอยู่ในสภาพแตกหัก สึกเลือน และได้ผ่านการเซาะกรอแกะแล้วยกพิมพ์ขึ้นใหม่  เพื่อจำลองแบบพระสมเด็จวัดระฆัง บางขุนพรหม หรือวัดเกศไขโย

3.  เป็นพระสมเด็จแท้ ๆ  แต่ไม่ทันยุคสมเด็จ  แต่เป็นพระตระกูลสมเด็จในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2460  จนถึง  พศ. 2506  ซึ่งเป็นพระตระกูลสมเด็จที่มีเนื้อหาจัดจ้านอย่างมาก โดยมีอายุต่างจากพระสมเด็จของสมเด็จพูฒาจารย์โตเป็นอย่างมาก  ได้แก่  พระสมเด็จหลวงพ่อหม่น พระสมเด็จเจ้าคุณสุนทร  พระสมเด็จหลวงปู่นาค  พระสมเด็จพระครูมูล เป็นต้น ซึ่งอาจอยู่ในสภาพแตกหัก สึกเลือน และได้ผ่านการเซาะกรอแกะแล้วยกพิมพ์ขึ้นใหม่  เพื่อจำลองแบบพระสมเด็จวัดระฆัง บางขุนพรหม หรือวัดเกศไขโย

 4.  เป็นพระสมเด็จปลอมยุคต้นที่แก่มวลสารสมเด็จ  เป็นพระสมเด็จที่มีการทำปลอมขึ้นโดยใช้มวลสารที่ทำจากพระสมเด็จที่แตกหักของพระสมเด็จวัดระฆัง วัดบางขุนพรหม วัดเกศไชโย ที่เป็นของแท้  ผสมกับมวลสารของพระตระกูลสมเด็จที่สมัยก่อนมีจำนวนมากและไม่ค่อยมีราคาค่างวด  เช่น พระกรุวัดสามปลื้ม  พระกรุวัดคู้สลอด เป็นต้น เนื้อหาของพระสมเด็จเหล่านี้  เมื่อผ่านการใช้ติดตัวและผ่านกาลเวลายาวนานขึ้น  พระสมเด็จดังกล่าวก็มีเนื้อหาจัดจ้านมากขึ้นจนองค์ที่มีเนื้อหาจัดมาก ๆ จนดูกันไปว่าเป็นพระสมเด็จวัดระฆังกันก็มีมาก   แต่ปัจจุบันพระสมเด็จปลอมยุคต้นเหล่านี้หายากมาก และมีราคาแพงไม่น้อย  อาจมีราคาอยู่ในหลักหมื่นหรือหลักแสน  บางองค์ถูกเช่าหาส่งไปยังหอคอยงาช้างกันไปในราคาหลักล้านก็มีถมไป   ดังนั้นพระปลอมยุคต้นเหล่านี้  ถ้าไม่แม่นยำในเรื่องความรู้ด้านพิมพ์ทรงอย่างเฉียบขาด ซึ่งได้แก่เซียนพระที่เน้นพิมพ์ทรงเป็นสำคัญก็อาจจำแนกแยกแยะได้อย่างลำบากมาก แต่ถ้าสนใจเพียงแค่ศึกษาเฉพาะเนื้อหามวลสารที่จัดจ้านของพระสมเด็จกลุ่มนี้ที่ประกอบด้วยผงพุทธคุณจำนวนมาก ทั้งสามารถเป็นสะพานในการเรียนรู้พระสมเด็จที่ทันยุค ก็คงสามารถทำใจยอมรับและเช่าหานำไปศึกษาและอนุรักษ์ได้ เพื่อความยุติธรรมภายใต้ความสุจริตใจเป็นสำคัญ พระสมเด็จกลุ่มนี้ควรจำกัดงบประมาณเช่าหาเพียงหลักพันเท่านั้น

  ภาพพระสมเด็จต่าง ๆ ที่จัดแสดงอยู่ในชมรมพระหักสยามนี้   บางองค์สามารถจำแนกแยกแยะได้ทันที  บางองค์ก็ยากในการจำแนกแยกแยะ  เนื่องจากสภาพที่สึกเลือน หรือผ่านการเซาะกรอแกะ ยกพิมพ์ใหม่ขึ้นมา หรือ เนื้อมวลสารมีความใกล้เคียงกับพระสมเด็จหลาย ๆ วัด  ทำให้ยากที่จะพิจารณาชี้ขาดได้ 100 เปอร์เซ็นต์ หรือบางองค์เป็นพระสมเด็จที่ปลอมยุคต้น ซึ่งข้าพเจ้ายังเป็นผู้นิยมศึกษาพระสมเด็จที่เน้นด้านมวลสารเป็นสำคัญ  มิใช่ผู้นิยมศึกษาพระสมเด็จที่เน้นด้านพิมพ์ทรงเป็นสำคัญ  อาจทำให้ไม่สามารถจำแนกพระเหล่านี้ได้เด็ดขาด  จึงจะนำเสนอเฉพาะบางองค์ที่มีเนื้อหามวลสารระบุได้ชัดเจนของที่มาของพระสมเด็จองค์นั้น 

       แต่พระสมเด็จองค์ใดที่ข้าพเจ้ายังไม่สามารถระบุที่มาได้ชัดเจนว่าเป็นพระสมเด็จกลุ่มใดในพระสมเด็จทั้งในสี่กลุ่มต่าง ๆ ดังกล่าวที่นำเสนอมา   ดังนั้นเพื่อให้เกิดความงดงามแห่งการเรียนรู้พระสมเด็จ  จึงได้เปิดช่องว่างไว้ให้มีการถกเถียงกันในแง่วิชาการของนักนิยมพระสมเด็จในพระสมเด็จองค์ดังกล่าว ซึ่งนักนิยมพระสมเด็จอาจสามารถถกเถียงเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  อันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้พระสมเด็จอย่างแตกฉานต่อไป  

        เนื่องจากพระตัวอย่างที่เก็บไว้ในชมรมพระหักสยามมีพระอยู่ค่อนข้างมาก  ส่วนหนึ่งที่เขียนไว้ว่าเป็นพระโชว์นั้นทางศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จเก็บไว้เป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษาในหลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ อีกส่วนหนึ่งที่เหลือจากการเก็บไว้เป็นตัวอย่างจึงได้แบ่งปันออกมาสำหรับนักนิยมพระสมเด็จทั่วไปต้องการแบ่งไว้เพื่อการศึกษาและอนุรักษ์พระสมเด็จ  สามารถขอแบ่งบูชาได้ตามสมควร   โดยจะนำเงินที่บูชาไปทำการกุศลตามที่สมควรต่อไป  โดยราคาที่ตั้งเพื่อให้สำหรับนักนิยมพระสมเด็จต้องการพระแท้ ๆ ไปบูชา  ไม่สนับสนุนการนำพระชุดนี้ไปประดิษฐ์เพิ่มเติมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางพุทธพาณิชย์  

     นักนิยมพระสมเด็จสามารถเข้าชมพระตัวอย่างของทางชมรมพระหักได้ที่ link ชมรมพระหักสยาม

        

 เคล็ดลับที่ 35  พระสมเด็จเนื้อน้ำมัน เพชรที่รอการเจียรนัย

สำหรับนักนิยมพระสมเด็จแทบทุกระดับโดยเฉพาะเซียนพุทธพาณิชย์ระดับโครตเซียนบิ๊กเซียนทั้งหลาย พอพูดถึงพระสมเด็จเนื้อน้ำมันแล้ว  ต่างพากันส่ายหน้าเหมือนกับเห็นผี  พวกเขาทั้งหลายพอเจอหน้าพระสมเด็จเนื้อน้ำมันนี้เข้า ต่างพากันตีกรรเชียงหนีกันอย่างรวดเร็ว  พร้อมคำพูดที่เปล่งเสียงมาแต่ไกลว่าเนื้อนี้ม่ายเล่นจ๊ะนาย  เนื่องจากเนื้อนี้เล่นยากและขายยากนั่นเอง คือกลัวกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

ตามความเป็นจริงแล้ว  พระสมเด็จเนื้อน้ำมันนี้นับว่าพบอยู่ค่อนข้างมากในสนามพระ ที่ส่วนใหญ่จะพบกันมาก ๆ อยู่สองเนื้อ คือเนื้อน้ำมันสีน้ำตาล  เนื้อน้ำมันสีขาว(บางคนเรียกเนื้อกระดูก) และอีกเนื้อหนึ่งที่หายากทั้งดูยาก ที่เรียกว่า เนื้อเทียน  เนื้อนี้มีน้ำมันมากเป็นพิเศษมีทั้งโซนน้ำตาลและโซนขาว  แต่ด้วยค่านิยมในวงการพระเครื่อง  ทำให้พระสมเด็จนี้เนื้อน้ำมันนี้ไม่ค่อยมีคนสนใจเหมือนเนื้อปูนนุ่มที่มีน้ำมันปานกลาง(ขาวโซนงาช้าง หรือ ขาวโซนนมข้น)และเนื้อปูนแกร่งที่มีเนื้อน้ำมันน้อย(โซนเนื้อขาวผ่องแก่ปูน นิยมสุด)  ดังนั้นพระสมเด็จเนื้อน้ำมันจึงเป็นเพชรที่รอการเจียรนัย

ดังนั้นการที่เล่นหาให้เข้าถึงพระสมเด็จโซนน้ำมัน  จำเป็นอย่างมากที่จะต้องศึกษาพระสมเด็จถึงฐานราก และห้ามก้าวกระโดดโดยเด็ดขาด คือ จะต้องมีประสบการณ์ผ่านสายตาในการดูพระตระกูลสมเด็จเนื้อแก่น้ำมันมาอย่างช่ำชอง  ซึ่งตัวเอกของพระตระกูลสมเด็จโซนน้ำมัน เช่น พระวัดพลับโซนน้ำตาล  พระผงกรุวัดอัมพวาโซนน้ำตาล  พระสมเด็จหลวงปู่ปั้นโซนน้ำตาล  พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติโซนน้ำตาล  พระสมเด็จวัดมฤกคทายวัน โซนน้ำตาลและขาว  เป็นต้น  ถ้าท่านแม่นพระตระกูลสมเด็จเหล่านี้ซึ่งมีโซนเนื้อคล้ายพระสมเด็จเนื้อมันมาก ขาดแต่ความเก่าซึี่งมึอายุน้อยเท่านั้น    จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการจำแนกพระสมเด็จเนื้อมันของสมเด็จโต ออกจากพระเก๊ได้  

 เคล็ดลับที่ 36  ทำความเข้าใจ พระสมเด็จแท้ พระสมเด็จเก๊ใหม่ พระสมเด็จเก๊เก่าและพระสมเด็จกลายพันธุ์

สำหรับนักนิยมพระสมเด็จที่ลงสนามประลองยุทธ์ในสนามพระ จะต้องเผชิญกับพระสมเด็จทั้งสี่แบบนี้อย่างแน่นอน ท่านรู้จักพระสมเด็จทั้งสี่แบบนี้มากน้อยแค่ไหน  

พระสมเด็จแท้ นั้นประกอบด้วย 1) พระสมเด็จพิมพ์นิยม บล๊อกหินมีดโกนของหลวงวิจารฯ 2) พระสมเด็จพิมพ์ไม่นิยมเป็นพระสมเด็จที่สร้างโดยช่างสิบหมู่ ช่างชาวบ้าน ทำด้วยบล๊อกดินเผา บล๊อกไม้และบล๊อหินมีดโกน 3) พระสมเด็จเนื้อปูนหิน ของวังหน้า 4) พระสมเด็จพิมพ์โบราณที่ล้อพระกรุโบราณ ที่เรียกว่าพระกรุวัดทัพข้าว

พระสมเด็จที่เก๊เก่า  คือ พระสมเด็จที่สร้างจำลองพระสมเด็จไว้ยาวนาน  และพระสมเด็จจะใช้มวลสารพระผงยุคโบราณที่มีมากมายและไม่มีราคาค่างวดอะไรนำมาบดผสมมาเป็นส่วนผสมหลักในการสร้างพระเก๊ ซึงมีจุดอ่อนด้านพิมพ์ทรงแต่เนื้อหาแล้วสุดยอดมากดูแล้วหลงลำเมอเพ้อพก ต้องมีความรู้พิเศษหลายอย่างจึงจะจำแนกออกได้

พระสมเด็จเก๊ใหม่  คือ พระสมเด็จที่สร้างจำลองพระสมเด็จในยุคไม่เกินห้าสิบปี  เนื้อพระจะแข็งกระด้าง ไม่มีมวลสารเก่าปะปนอยู่เลย แต่พิมพ์ทรงสุดยอดเหมือนเปรี๊ยบตามตำรา  ต้องมีความรู้พิเศษด้านเนื้อหามวลสารจึงจะจำแนกได้

พระสมเด็จกลายพันธุ์ เป็นพระสมเด็จที่นำพระสมเด็จแท้ หรือพระตระกูลสมเด็กที่เนื้อหาจัด ๆ เช่น หลวงปู่ภู หลวงปู่อ้น หลวงปู่ปั้น พระวัดเฉลิมพระเกียรติ ฯ มาลบพิมพ์แล้วเซาะพิมพ์หรือยกพิมพ์ขีัี้นมาใหม่  ต้องมีความรู้หลายด้านเป็นพิเศษด้านการดูเนื้อหามวลสาร พิมพ์ทรงและแม่พิมพ์จึงจะเอาตัวรอดได้

ต้องหมั่นศึกษานะจ๊ะจึงจะรอดจ๊ะ  ถ้าท่านรอดแล้วท่านจะจำแนกได้ตามลำดับต่อไปนี้

ลำดับแรกแยกพระสมเด็จเก๊ใหม่ออกจากพระสมเด็จแท้ได้

ลำดับสองแยกพระสมเด็จกลายพันธ์ออกจากพระสมเด็จแท้ได้

ลำดับสามแยกพระสมเด็จเก๊เก่าออกจากพระสมเด็จแท้ได้  

ลำดับสี่ แยกพระสมเด็จพิมพ์นิยมออกจากพระสมเด็จแท้แบบอื่น ๆ ได้

ถ้าท่านทำได้ถึงลำดับที่ 4  ถูกแล้วครับท่านเป็นเซียนพระสมเด็จแล้วครับ ขอนับถือ นับถือ 

 

เคล็ดลับที่ 37  การกำหนดราคาพระสมเด็จและการประกันความแท้พระสมเด็จ

มีปัญหามากในการตั้งราคาพระสมเด็จว่าควรตั้งราคาหลักร้อย หลักพัน หลักหมื่น หลักแสน หรือหลักล้าน  โดยเฉพาะการที่ให้ผู้ขายรับประกันพระสมเด็จให้ด้วย  ซึ่งดูแล้วเป็นการกดดันที่น่าสงสารและพะอืดพะอมสำหรับนับเซียนพระสมเด็จและนักนิยมพระสมเด็จทั่วไป  ที่จะได้รับความไม่เป็นธรรมจากการให้เช่าบูชาพระสมเด็จ

เราต้องไม่ลืมว่าพระสมเด็จที่แท้ปัจจุบันราคาอยู่ราวแสนปลาย ถึงล้านต้น และพระที่สวยมาก ๆ องค์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังคับฟ้าราคาจะอยู่ที่หลักสิบล้านถึงห้าสิบล้านเลยทีเดียว  ซึ่งการรับประกันจะต้องเป็นราคาที่อยู่ในราคามาตรฐานของตลาด เช่นทองราคาบาทละประมาณสองหมื่นห้าพันบ้าน ร้านทองรับประกันซื้อกลับในราคาที่หักไปประมาณห้าหรือสิบเปอร์เซนต์  แต่ราคาพระสมเด็จในระดับเซียนใหญ่ซื้อขายพระสมเด็จในราคาเฉลี่ยอยู่หลักแสนปลายถึงล้านต้นหรือล้านกลาง  พอเวลาขายคืนก็จะถูกหักยี่สิบเปอร์เซนต์  แต่พระสมเด็จที่ซื้อขายกันในหมู่เซียนเล็ก ๆ  พระสมเด็จที่เล่นหากันเพียงหลักพันหรือหลักหมื่น ผู้ซึ้อก็ออดอ้อนขอประกันความแท้ ถ้าเก๊ขอคืน  ผู้ขายพระสมเด็จก็รู้สึกอึ้งกิมกี่กับการขอการรับประกัน โดยราคาซื้อขายแค่หลักพันหรือหมื่น  ดูแล้วไม่ได้ซื้อพระในราคาเต็มกลับต้องถูกให้ต้องประกันรับคืน ถือว่าเป็นเรื่องที่ตกค้างอยู่ในใจของผู้ให้บูชาพระสมเด็จ  ผิดหลักการประกันสินค้า  สินค้าถูกจำหน่ายในราคามาตรฐาน การรับประกันก็ต้องมาตฐานตาม   ถ้าซื้อสินค้าราคาถูกกว่าราคามาตรฐานหลายๆ เท่า ก็ควรทำใจยอมรับว่าอาจมีความผิดพลาดได้โดยไม่ต้องไปลงโทษคนขาย

ดังนั้นเพื่อตัดความยุ่งยาก เซียนพระสมเด็จจำนวนมากที่ปล่อยขายให้เช่าพระสมเด็จ  ก็อาจใช้คำพูด เช่น พระสมเด็จเล่นแค่ชอบ ดูให้ชอบซะก่อนนะครับ  ไม่ชอบไ่ม่ต้องเอาไป  ถ้าดูไม่เป็นก็ควรหาคนเป็นมาดู  เป็นต้น  ซึ่งถ้าทำแบบนี้เรื่องราวจะได้จบไม่ยืดเยื้อน่ารำคาญ  เพราะบางท่านซื้อพระสมเด็จไปแล้วนำไปแห่ซึ่งอาจได้รับคำตอบที่ถูกใจ หรือไม่ถูกใจ   แล้ววิ่งเร่ีีขอคืนพระที่สร้างความลำบากใจกับผู้ขายมาก  เพราะพระขายไปราคาขนมถั่วแปบหลักร้อยหรือหลักพันหรือหลักหมื่นเท่านั้น  

ดังนั้นการเล่นหาพระสมเด็จสำหรับผู้ซื้อที่ซื้อพระในราคาหลักร้อย หลักพัน หรือหลักหมื่น  การขอรับประกันในราคาขนมแบบนี้ห่างจากราคามาตรฐานสุด ๆ  เปรียบเหมืิอนกับ มีผู้ขายคนหนึ่งขายสร้อยทองเส้นหนึ่งโดยขายเพียงเส้นละห้าร้อยบาท  ทั้งที่ราคาทองบาทละสองหมื่นห้าพันบาท  ท่านจำเป็นหรือที่จะต้องขอการรับประกันจากผู้ขายทองเส้นนั้น  ทั้งที่ท่านรู้ในใจว่ามันผิดจากราคามาตรฐานมาก  ความน่าจะเป็นที่จะเป็นทองคำที่แท้จะน้อยมาก  เว้นแต่ท่านจะฟลุ๊กสุด ๆดังนั้นการเล่นหาพระสมเด็จเหมือนกันถ้าท่านเช่าหาพระสมเด็จในราคาขนม  การจะได้พระสมเด็จที่แท้ท่านก็จะฟลุ๊กสุด ๆ เช่นกัน การที่ท่านเช่าหาพระสมเด็จในราคาต่ำมาก ๆ ดังกล่าวจากราคามาตรฐาน ท่านยังอยากได้การรับประกันที่ไม่ยุติธรรมกับผู้ขายอีกหรือ

ดังนั้นพระสมเด็จที่เล่นหากันทั่วไปร้อยละ 97 ที่เล่นหากันในราคาต่ำกว่าราคามาตรฐานอย่างมากมายนั้น ควรเล่นแ่ค่ชอบเท่านั้นครับ  ถ้าท่านพอใจพระสมเด็จองค์ใด พิจารณาแล้วดูชอบกับเสน่ห์ของเนื้อหาพิมพ์ทรงของพระสมเด็จองค์นั้น  ถ้าไม่แน่ใจก็เชิญท่านผู้รู้มาดูให้  พอมั่นใจ ท่านก็จ่ายเงินแล้วก็ใส่กระเป๋ากลับบ้านครับ  ถ้าไม่พอใจไม่ขอบก็วางแล้วเดินออกไปครับ  การขอการรับประกันพระสมเด็จในการเช่าหาราคาต่ำกว่ามาตรฐานมาก ๆ เหมือนซื้อสร้อยทองคำ ราคาหนึ่งร้อยบาท แล้วขอการรับประกันความแท้ของสร้อยทองคำจากผู้ขาย ดูแล้วตลกครับ

แต่สำหรับการเล่นหาที่เหลือร้อยละ 3 ที่มีการเช่าหาพระสมเด็จในวงการพระเครื่องระดับสูงที่มีการซื้อขายกันในราคามาตรฐาน หลักแสนปลาย ถึงหลักล้านกลาง และหลักสิบล้านต้น ควรมีการรับประกันตามมาตรฐานของวงการพระเครื่อง

ฝากแนวคิดนี้ไว้พิจารณาด้วยนะครับ

 

 

เคล็ดลับที่ 38  ฤดูการหาพระสมเด็จให้ได้มาก ๆ ราคาถูก ๆ

พระสมเด็จในช่วงระยะเวลาสองสามปีนี้ พ.ศ. 2553-2555  พระสมเด็จที่ถูกตาต้องใจราคาเบา ๆและราคากลาง ๆ  หายากมาก เลยต้องไปเช่าหาพระอย่างอื่นแก้ขัดไปก่อน  แต่ที่สังเกตช่วงเวลาที่มีพระสมเด็จหลุดมามาก ๆ มักเป็นเวลาใกล้เปิดเทอมของนักเรียน ที่ผู้ปกครองจะนำพระสมเด็จและพระอื่น ๆ ออกมาให้เช่าในแผงพระเครื่องหรือในเวลาช่วงเกิดภัยพิบัติ เช่น ช่วงสภาวะน้ำท่วมใหญ่ก็มีพระสมเด็จทะลักออกมาจากบ้านเก่า ๆ เป็นจำนวนมาก ให้เลือกเช่าหากันไม่หวาดไม่่ไหว พอผ่านระยะนั้นไปก็เข้าสู่สภาวะเดิมคือหาแลได้ยากยิ่งนัก  นอกจากนี้การเสียชีวิตของผู้เก็บพระไว้มาก ๆ ลูกหลานก็นำพระออกมา เป็นสมบัติผลัดกันชม ก็มีพระทะลักออกมาให้วงการตื่นเต้นได้บ้าง หรือตอนภาวะเศรษฐกิจตกต่ำพระก็ทะลักออกมามากเช่นกัน  ซึ่งราคาของพระที่ได้จะมีราคาค่อนข้างถูกหลายเท่าตัว  เป็นโอกาสดีของผู้มีเงินเย็นจะช้อนพระเก็บไว้รอให้เศรษฐกิจดีขึ้นพระจะมีราคาขึ้นและสามารถทำกำไรได้มาก  ท่านล๊ะอยากช้อนหาพระเวลาไหนดี

 

 

 

เคล็ดลับที่ 39  ใครจะเป็นผู้ชี้ขาดความจริงแท้ของพระสมเด็จ

 

ปัญหาอันยิ่งใหญ่ของวงการนักนิยมเล่นหาพระสมเด็จ คือใครหนอจะเป็นผู้ชี้ขาดความจริงแท้ของพระสมเด็จ  เราลองไล่ยุคการเล่นพระสมเด็จกันดูนะครับ
 
ในยุค พ.ศ. 2580-2499 การเล่นหาพระสมเด็จในช่วงระยะเวลานั้นเป็นการเล่นหาพระสมเด็จโดยเน้นเนื้อหามวลสารเป็นสำคัญไม่เน้นพิมพ์ทรง เนื่องจากพระสมเด็จแท้ ๆ ในระยะเวลานั้นมีจำนวนมากมาย และราคาเล่นหากันอยู่แค่หลักร้อยหรือหลักพันเท่านั้น  ตลอดจนหนังสือพระเครื่องเกี่ยวกับพระสมเด็จก็หาได้ยาก ภาพพระสมเด็จก็เป็นขาวดำดูได้ไม่ชัดนัก  ด้วยนักสะสมพระสมเด็จในยุคนั้นมีพระสมเด็จแท้ ๆ ผ่านตามากมาย  คนเก่งด้านพระสมเด็จจึงมีมากมายนัก  ต่างเล่นหาแลกเปลี่ยนพระสมเด็จกันอย่างสนุกสนาน  ไม่้เน้นพุทธพาณิชยฺ์ ไม่มีการประกวดพระเครื่อง  ยังไม่มีเซียนนามบิ๊ก ๆ มาชี้ชะตาวงการพระสมเด็จ มีแต่ผู้ชำนาญการในแต่ละสนามของพระเครื่องในยุคนั้น
 
ในยุค พ.ศ. 2500-2540  วงการพระสมเด็จมีการจัดระเบียบการเล่นหาพระสมเด็จมากขึ้น  เนื่องจากข้อเขียนของตรียัมปวาย ที่เขียนตำราพระสมเด็จออกมาหลายเล่ม กลายเป็นคัมภีร์สำคัญของการเล่นหาพระสมเด็จ  โดยมีการกำจัดพระสมเด็จพิมพ์โบราณ และพิมพ์ของช่างสิบหมู่ ที่สร้างก่อนหลวงวิจารฯ  ที่เคยเป็นที่นิยมเล่นในยุคก่อนโดยคัดตัดออกไปจากวงการพระสมเด็จ ภายใต้การกล่าวหาว่าไม่ได้รับความนิยม ไม่มีพิมพ์ทรงแน่นอน  และ แตกทำลายไปหมดสิ้นแล้วเนื่้องจากไม่ได้ใช้ตัวประสานน้ำตังอิ๊ว ยังกับเทปสั่งการถึงสายลับในภาพยนต์เรื่อง Mission Impossible ที่้จะทำลายตัวเองหลังจากสั่งการเสร็จสิ้น   ทำให้วงการพระสมเด็จในยุคนี้กลายเป็นเล่นหาพระสมเด็จโดยใช้พิมพ์ทรงเป็นสำคัญเหนือเนื้อหามวลสาร  พระสมเด็จแท้ ๆ ในระยะเวลานั้นยังมีจำนวนมากพอที่จะหมุนเีวียนเล่นหากันได้กว้างขวาง และราคาเล่นหากันอยู่แค่หลักหมื่น หลักแสน มีจำนวนไม่มากที่เป็นพระองค์ดังคับฟ้าจริง ๆ จะก้าวสู่หลักล้านต้นๆ สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากแล้ว   ยุคนี้มีเซียนนามบิ๊ก ๆ หลายคนก้าวขึ้นมาเป็นผู้ชี้ชะตาการเล่นพระสมเด็จโดยเน้นพิมพ์ทรงเป็นสำคัญโดยได้รับการยกย่องในฐานะกรรมการตัดสินพระสมเด็จ จากการจัดงานประกวดพระเครื่องที่มีการจัดอย่างเฟื่องฟู หรือผู้เป็นเจ้าของรังพระสมเด็จขนาดใหญ่ มีผลทำให้การเล่นหาพระสมเด็จขยายตัวกว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิมมาก
 
 

 

 ในยุค พ.ศ. 2541-2556   ยุคนี้มีสมาคมพระเครื่องฯ มีบทบาทสำคัญในการชี้ชะตาพระสมเด็จโดยนำเสนอผ่านการออกใบรับรองพระสมเด็จในนามสมาคมฯ วงการพระสมเด็จมีการเจริญขึ้นอย่างสูงสุดเล่นหากันได้ง่ายขึ้นและกว้างขวางสู่ความเป็นสากล  ทำให้พระสมเด็จที่เล่นตามพิมพ์ทรงเป็นสำคัญมีจำนวนลดลงเป็นอย่างมากด้วยเหตุที่พระสมเด็จจำนวนมากถูกเหมาซื้อเก็บอยู่ในเซฟของผู้มีอันจะกิน หรือถูกนำส่งออกนอกประเทศ   และค่านิยมพระสมเด็จก้าวสู่หลักล้านกลางและหลักสิบล้านต้น  ผลการตื่นเต้นของราคาพระสมเด็จทำให้เกิดการตื่นตัวเพิ่มปริมาณของนักนิยมพระสมเด็จก่อให้เกิดการเช่าหาพระสมเด็จกันอย่างกว้างขวาง ทุกสนามทุกหนแห่งมุ่งเช่าหากันแต่พระสมเด็จ  ทำให้เกิดการเหตุการขาดแคลนพระสมเด็จพิมพ์นิยมของหลวงวิจารฯ ที่เคยเล่นกันในอดีต  

ทำให้มีนักนิยมพระสมเด็จหลายกลุ่มทำการปฏิวัติวงการ  โดยการนำพระสมเด็จพิมพ์โบราณและพระสมเด็จพิมพ์ช่างสิบหมู่ ตลอดจนพระสมเด็จกรุวังหน้า พระสมเด็จกรุวัดพระแก้ว มาทำการเล่นหากันอย่างกว้างขวางเป็นกลุ่มขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้าง  พร้อมพิมพ์หนังสือปกแข็งมีภาพพระสมเด็จดังกล่าวออกมาในมาตรฐานเดียวกับตำราพระสมเด็จในยุคอดีต  แม้สมาคมพระเครื่องฯจะพยายามจำกัดและกีดกัน  แต่การขยายตัวของกลุ่มนักปฏิวัติวงการพระสมเด็จดังกล่าวก็หาได้สนใจไม่ ยังทำการแลกเปลี่ยนเล่นหากันภายในกลุ่มเรื่อยมา พร้อมทั้งยังมีการจัดงานประกวดพระเครื่องกันเองโดยไม่สนใจสมาคมฯ จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ทำให้นิยามความแท้ของพระสมเด็จจากเดิมเน้นพิมพ์ทรงเป็นสำคัญผิดพิมพ์ถือว่าเก๊  กลายเป็นการเล่นหาพระสมเด็จโดยไม่เน้นพิมพ์ทรงเน้นเนื้อหาเป็นสำคัญ  เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณพระสมเด็จให้มีการเล่นหากันอย่างแพร่หลายมากขึ้น หลังจากพระพิมพ์ดังกล่าวถูกตัดตอนอย่างใจทุจริต  ดังนั้นผู้ชี้ชะตาพระสมเด็จในยุคนี้นอกจากสมาคมพระเครื่องฯ แล้ว ก็จะเป็นผู้นำด้านพระสมเด็จในแต่ละกลุ่มย่อย ๆ เหล่านั้น เป็นผู้ชี้ชะตา ออกใบรับรองการเป็นพระสมเด็จแท้ และเป็นกรรมการตัดสินพระสมเด็จผ่านการจัดงานประกวดพระเครืองในกลุ่มของตน  จนทำให้เซียนพระสมเด็จที่เคยเล่นหาพระตามแนวเน้นพิมพ์ทรงเป็นสำคัญแต่ด้วยการขาดแคลนพระสมเด็จตามแนวทางดังกล่าว  จึงหันมาเ่ล่นหาพระสมเด็จตามแนวทางกลุ่มปฏิวัติวงการพระสมเด็จก็มีจำนวนไม่น้อย

การทำนายการเล่นหาพระสมเด็จในอนาคต

 

พระสมเด็จที่เล่นตามพิมพ์ทรงเป็นสำคัญในอดีตมีจำนวนลดลงเป็นอย่างมากจนพระสมเด็จกลายเป็นตำนานที่หาตัวจริงแทบไม่ได้  พระสมเด็จหยุดการหมุนเวียน  ราคาพระสมเด็จพิมพ์ทรงนิยมก้าวสู่หลักสิบล้านกลางจนถึงหลักร้อยล้าน พระสมเด็จพิมพ์โบราณและพระสมเด็จพิมพ์ช่างสิบหมู่ เริ่มได้รับความนิยมและความยอมรับมากขึ้นในวงการพระสมเด็จและมีการเช่าหากันอย่างกว้างขวาง และทวีค่านิยจากหลักร้อยหลักพันกลาง ไปสู่หลักหมื่น หลักแสน และหลักล้านในอนาคต  ผู้ชี้ชะตาพระสมเด็จที่มีอยู่มากมายจะมารวมตัวกันเพื่อสร้างบรรทัดฐานการเล่นพระสมเด็จทีี่ถูกต้อง ไร้การย่ำยีพระสมเด็จอย่างในอดีตที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 เคล็ดลับที่ 40   หลักแห่งความระมัดระวังสามประการ  ก่อนเช่าหาพระสมเด็จ 

  

 

การเล่นหาพระสมเด็จค่อนข้างมีกติกามารยาทหยุมหยิมมากมาย  จนสร้างปัญหาให้กับนักนิยมพระสมเด็จทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่เป็นอย่างมากเราลองมาเรียนรู้หลักการก่อนเดินตลุยเช่าพระสมเด็จไว้เพื่อเป็นการสร้างความเป็นมืออาชีพในการเช่าหาพระสมเด็จ
 
ประการแรก  การหยิบพระสมเด็จขึ้นส่อง  ท่านต้องระวังพระตกแตกเสียหาย ก่อนหยิบพระควรถามราคาค่างวดของพระก่อนส่องเพื่อกันการพลาดตกแตกหักของพระสมเด็จ  บางองค์ราคาเป็นแสนถ้าท่านทำแตกหัก ระวังจะหน้ามืดตาลายเพราะราคาที่ชดใช้จะแพงมากมหาศาลโดยเฉพาะถ้าแตกหักก่อนถามราคา            การส่องพระสมเด็จที่ถูกวิธีท่านต้องวางพระสมเด็จลงในอุ้งมือแล้วส่องท่านจะปลอดภัยแล
 
ประการที่สอง  ถ้าพระสมเด็จอยู่ในกรอบท่านควรให้เจ้าของพระแกะกรอบให้  เพราะถ้าท่านแกะเองพระอาจเกิดแตกหักหรือสึกหรอในระหว่างการแกะกรอบออก  ถ้าเกิดแตกหักออกมาท่านจะต๊กกะใจและหมดตัวจ๊ะ  ข้าพเจ้าเคยแกะพระสมเด็จแล้ว แค่เปิดกรอบและเคาะพระสู่ฝ่ามือออกจากแผ่นรอง  ปรากฎว่าส่วนเศียรท่อนบนหลักหลุดออกมา  เหลือแต่ส่วนล่างที่ติดอยู่ในกรอบ  ต้องชดใช้เขาหลายพันถ้าให้เจ้าของพระแกะก็คงไม่ต้องเสียเงินได้พระหัก ๆ กลับบ้าน เพราะพระอาจแตกในกรอบอยู่แต่แรกแล้วก็ได้  เวลาดวงซวยก็เจอแบบนี้
 
 
ประการที่สาม   ก่อนส่องสังเกตพระสมเด็จดูก่อน เพราะท่านอาจพบพระที่หักหรือกำลังจะหักวางอยู่  ถ้าท่านไม่สังเกตให้ดีแล้วจับปั๊บหักคามือ  ซวยซีท่านไอ๊ย่า ซี้เลี้ยวว่า แน่นอนเสียเงินเห็น ๆ 
 
ฝากหลักการเบื้องต้นไว้เท่านี้  ขอให้มีความสุขในการส่องสมเด็จนะครับ
 

 

 

 

 

 
3.  การค้นพบสิ่งที่เรียกว่าสูตรเนื้อพระสมเด็จ จากพระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆัง
 
             ซึ่งในช่วงระยะแรกเริ่มในการศึกษาพระสมเด็จนั้นได้ไปที่วัดระฆังบ่อย ๆ เพื่อไปสวดมนต์พระคาถาชินบัญชรต่อหน้าพระรูปหล่อสมเด็จพุฒาจารย์โต ณ วัดระฆังโฆสิตาราม และใส่เงินทำบุญกับตู้บริจาคของมูลนิธิพระสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี พร้อมกันไปด้วย ซึ่งผู้นิยมพระสมเด็จมีความเชื่อกันว่าผลบุญที่เกิดจะทำให้มีโอกาสได้ครอบครองพระสมเด็จแท้ๆ สักองค์หนึ่ง ทำให้ได้มีโอกาสศึกษาพระสมเด็จที่สร้างโดยหลวงปู่นาค วัดระฆังที่สร้างไว้มากมายหลายพิมพ์ทรง โดยเฉพาะที่สร้างไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2584 และ ปี พ.ศ. 2595 ซึ่งเป็นพระสมเด็จที่ท่านได้จัดสร้างไว้โดยมีมวลสารของพระสมเด็จวัดระฆังที่แตกหักผสมไว้เป็นจำนวนมากมายมหาศาล ซึ่งเป็นเศษพระแตกหักจากผู้ที่นำมาไว้ที่วัดและพระสมเด็จวัดระฆัง ที่พบบนหลังคาโบสถ์จำนวนมาก ทำให้ได้ความรู้ว่าพระสมเด็จของหลวงปู่นาคบางองค์ที่เนื้อจัด ๆ นั้น เซียนพระบางท่านนำมาใส่ตลับทองตีว่าเป็นพระสมเด็จวัดระฆัง และเปิดราคาเป็นหลัก หมื่นหลักแสนนั้น ความจริงแล้วเป็นพระสมเด็จของหลวงปู่นาค วัดระฆัง ที่สร้างในยุคต้น ๆ ที่มีเนื้อหาส่วนผสมของพระสมเด็จวัดระฆังอยู่เป็นจำนวนมากนั่นเอง 
         จากประสบการณ์ที่ได้ผ่านสายตาพระสมเด็จของหลวงปู่นาค วัดระฆังหลายร้อยองค์ทำให้มีความเข้าใจในธรรมชาติของเนื้อหาพระยุคดังกล่าวมากขึ้น  จนเกิดข้อสรุปภายในใจเกี่ยวกับคำว่าสูตรเนื้อพระสมเด็จตำรับวัดระฆัง    เพราะการดูเนื้อพระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆังจำนวนมาก ๆ จะทำให้เกิดความเข้าใจในคำดังกล่าวมากขึ้น  ทำให้ต่อไปไม่ว่าจะดูพระสมเด็จหรือพระตระกูลสมเด็จองค์ใด  ก็ไม่พ้นคำว่าสูตรเนื้อพระสมเด็จทุกองค์
เซียนผู้ศึกษาพระสมเด็จท่านใดที่บอกว่าพระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆังที่ท่านพิจารณาอยู่ว่าเป็นพระสมเด็จเก๊ แสดงว่าท่านยังไม่เข้าใจคำดังกล่าวอย่างแท้จริง 
             จากการศึกษาการสร้างพระสมเด็จพบว่าพระสมเด็จที่กล่าวกันว่ามีเนื้อหามวลสารของพระสมเด็จวัดระฆังเป็นจำนวนมากที่สุดนั้น ก็คือพระสมเด็จของหลวงปู่นาค วัดระฆังนั่นเอง และอีกวัดหนึ่ง ก็คือ พระสมเด็จของพระครูมูล วัดสุทัศน์ โดยเฉพาะพระสมเด็จพิมพ์ทรงเจดีย์ ที่สร้างปี พ.ศ. 2485  มีเนื้อหามวลสารจัดมาก จนเซียนสมองใสบางคนทำการเซาะพิมพ์และขายเป็นพระสมเด็จ พิมพ์ทรงเจดีย์ วัดระฆังไปเป็นจำนวนมาก จนทำให้ท่านต้องสร้างแม่พิมพ์ใหม่เป็นพระสมเด็จพิมพ์มีหน้าตา ปี พ.ศ. 2495 ทำขึ้นให้แตกต่างจากพิมพ์ทรงของพระสมเด็จเพื่อป้องกันการนำพระของท่านไปหลอกลวงคนอื่น    
              ส่วนพระสมเด็จที่มีเนื้อหามวลสารของพระสมเด็จบางขุนพรหมเป็นจำนวนมาก ก็คงได้แก่ พระสมเด็จของหลวงตาพัน วัดอินทรวิหาร ,พระสมเด็จของหลวงปู่ลำภู วัดอินทรวิหาร,สมเด็จบางขุนพรหม ปี พ.ศ.. 2509   และพระชุดวัดประสาทบุญญาวาศ โดยเฉพาะ พิมพ์หลวงปู่ทวดสีขาว ,หลวงพ่อโต ,จันทร์ลอย เป็นต้น ที่มีส่วนผสมของเนื้อพระสมเด็จบางขุนพรหม ผสมอยู่จำนวนมาก   
 
4.  การค้นพบพระสมเด็จพิมพ์โบราณ ที่เรียกกันว่า พระกรุวัดทัพข้าว 
 
             ข้าพเจ้าได้รับความรู้จากนักนิยมพระเครื่องเนื้อผงอาวุโส เกี่ยวกับเรื่องราวของพระผงกรุวัดทัพข้าว  ซึ่งเป็นพระกรุที่ได้รับความนิยมมานานแต่ยังไม่มีใครรู้ชัดเกี่ยวกับผู้สร้างพระชุดนี้
            ผู้รู้ที่เป็นนักนิยมพระอาวุโสและสะสมพระกรุวัดทัพข้าวนี้ไว้จำนวนมาก  ได้กล่าวว่าพระกรุนี้พบว่ามีการสร้างไว้สองยุค  ด้วยกัน
            ยุคแรกสร้างสมัยสุโขทัย เป็นพระผงพุทธคุณแกร่งเป็นหิน มีพิมพ์ทรงต่าง ๆ เช่น พิมพ์ประธานพร พิมพ์ร่วงนั่ง เป็นต้น    
           ยุคสองสร้างสมัยรัตนโกสินทร์  ซึ่งมีข้อสันนิษฐานไว้ถึงผู้สร้างพระดังนี้
           ข้อสันนิษฐานที่ 1  สร้างสมัยรัชกาลที่ 3 ผู้สร้างคือ ขรัวตาแสง วัดมณีชลขันธ์ ซึ่งเป็นพระอาจารย์เอกทางกรรมฐานของสมเด็จโต ที่ได้ความรู้ในเรื่องการทำพระเนื้อผงมาจากตำราโบราณในจังหวัดสุโขทัย   ท่านได้สร้างพระพิมพ์ต่าง ๆ ไว้มากมายหลายพิมพ์ทรง โดยได้นำไปบรรจุกรุไว้ในจังหวัดอยุธยา พระพิมพ์ที่สร้าง ได้แก่ พระพิมพ์สมเด็จก้างปลา ที่หายากที่สุด   พระพิมพ์ที่ล้อพระพิมพ์ต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรี   เช่น พิมพ์ทรงนารายณ์ทรงปืน พิมพ์พระสามตรีกาย เป็นต้น พระพิมพ์ที่ล้อพระพิมพ์ต่าง ๆ ในจังหวัดอยุธยา เช่น พระพิมพ์หลวงพ่อโต พระขุนแผนไข่ผ่า พระพิมพ์ขุนแผนห้าเหลี่ยม เป็นต้น   ซึ่งข้อสังเกตพระของท่านมักจะทำให้มีเนื้อหาหนาและมีรูสองรูไว้ข้างหลังองค์พระ ที่เรียกว่า ทรงหูไห่ ซึ่งพิมพ์ทรงที่เป็นที่นิยมมากก็คือพิมพ์ทรงหลวงพ่อโตหูไห่ ซึ่งเซียนอาวุโสบางท่านกล่าวว่าพระกรุนี้สมเด็จโตอาจมีส่วนร่วมในการสร้างด้วยก็ได้และเชื่อว่าสมเด็จโตได้นำความรู้การสร้างพระพิมพ์วัดทัพข้าวนี้ ไปเป็นพื้นฐานของการสร้างพระสมเด็จของท่านเองในเวลาต่อมา  
           ข้อสันนิษฐานที่ 2  สร้างสมัยรัชกาลที่ 4 ผู้สร้างคือ สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี  จัดสร้างตามคัมภีร์ตามใบลานเงินที่ได้จากการขุดเจดีย์ร้างสามองค์เพื่อค้นหาพระบรมสารีริกธาตุตามลายแทงของวัดปทุมวนาราม ทำให้ได้คัมภีร์ที่สอนทำพระเนื้อผงพุทธคุณตามสูตรสมัยสุโขทัย  พระเนื้อผงพุทธคุณยุคสุโขทัยและพระกรุกำแพงเพชรจำนวนมาก  ซึ่งขนมาเป็นส่วนหนึ่งของมวลสารที่ผสมในพระสมเด็จวัดระฆังในเวลาต่อมา  โดยเรียกพระพิมพ์ที่ท่านได้สร้างไว้นี้ว่าพระสมเด็จพิมพ์โบราณ  ที่จัดสร้างตามพิมพ์พระกรุโบราณในยุคสมัยนั้น  ที่ท่านได้พบเจอในระหว่างการตระเวณธุดงค์ปฏิบัติธรรม
          พระกรุนี้นับว่าเป็นพระผงตระกูลหนึ่งที่น่าสนใจเพราะเป็นพระผงที่มีอายุเก่าแก่กว่าพระสมเด็จและมีเนื้อหาที่จัดจ้านเป็นอย่างมากคล้ายกับพระสมเด็จวัดระฆัง เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาในเนื้อหาพระสมเด็จเก็บสะสมไว้เป็นองค์ครู
 
5.  การค้นพบหลักการสำคัญที่เรียกว่าการศึกษาพระสมเด็จในแนวทางโบราณคดี 
 
        ซึ่งหลังจากศึกษามาหลายปี  วันหนึ่งได้พบความลับบางประการในเนื้อหามวลสารของพระสมเด็จ ทำให้ได้ข้อสรุปชี้ขาดถึงการพิจารณาเนื้อหามวลสารและธรรมชาติของเก่าของพระสมเด็จได้ในระดับหนึ่ง ทำให้รู้ว่าพระสมเด็จที่เคยคิดว่าแท้โดยดูจากเนื้อหาโดยรวมนั้น จริง ๆ แล้วมวลสารของสมเด็จบางประเภทจะเป็นตัวชี้ขาดซึ่งความเก่าไม่เก่าของพระได้อย่างเด็ดขาด ซึ่งถึงแม้ว่าเนื้อหาจะดูหนึกนุ่มน่าดูเพียงใดก็ตาม   เพราะเนื้อที่ดูนุ่มนวลแท้ 100 เปอร์เซนต์นั้นอาจเป็นพระสมเด็จที่ทำจากเนื้อแท้ ๆ ของพระตระกูลสมเด็จ เช่น พระวัดสามปลื้ม พระวัดคู้สลอด เป็นต้น ทำให้เราอาจเคลิบเคลิ้มกับความจัดของเนื้อหามวลสารดังที่ว่า 
        จากการศึกษาพบว่าถ้ามวลสารหลักที่กำหนด  ในทฤษฎีแห่งโบราณคดี ถ้าเนื้อหาในพระสมเด็จมีความเก่า  แต่มวลสารหลักภายในที่กำหนดมันมีอายุน้อยกว่าเนื้อพระโดยรอบ เป็นการชี้ชัดได้ว่า พระองค์นั้นจะต้องเป็นพระสร้างภายหลังและไม่ถึงยุคสมเด็จทั้งสิ้น พระดังกล่าวอาจเป็นพระที่ทำปลอมจากพระตระกูลสมเด็จแท้ ๆ ก็เป็นได้ ซึ่งจากข้อพิจารณาดังกล่าวทำให้สามารถพอพึ่งสายตาตนเองได้บ้างในการพิจารณา พระสมเด็จ  และได้ปลดแอกจากการพึ่งสายตาคนอื่นได้ระดับหนึ่ง แล้วเดินออกสนามตลุยเก็บพระสมเด็จได้ด้วยตนเอง 
 
 
 6.  การค้นพบพระสมเด็จมีเพียงพอสำหรับทุกคน
 
      จากการได้สำรวจพระสมเด็จในภาคสนามได้พบพระสมเด็จนอกพิมพ์และพระพิมพ์โบราณจำนวนมากที่มีเนื้อหามวลสารแท้ทันยุคพระสมเด็จ แต่มิใช่พิมพ์ที่นิยมของหลวงวิจารณ์ที่ในวงการเช่าหากันในหลักล้าน 
     ซึ่งจากการได้ศึกษาตำราพระสมเด็จ ของตรียัมปวาย พบว่าท่านได้กล่าวถึง พระพิมพ์โบราณล้อพระยุคเก่า ของสมเด็จโต ที่สร้างโดยช่างชาวบ้าน และพระพิมพ์สมเด็จของช่างสิบหมู่ที่สร้างไว้ก่อนที่หลวงวิจารณ์ฯจะมาสร้างพระพิมพ์สมเด็จพิมพ์นิยม  หรือตำราบันทึกประวัติสมเด็จโต โดยหลวงปู่คำ วัดอัมรินทร์  ได้กล่าวถึงพระสมเด็จพิมพ์โบราณและพระสมเด็จพิมพ์อื่น ๆ อีกมากมาย   มีเสียงเล่าลือในวงการพระเครื่องกล่าวถึงจำนวนพระสมเด็จที่แท้จริงในยุคปัจจุบันมีอยู่เพียงหลักร้อยองค์  แต่ถ้าศึกษาประวัติการสร้างพระของท่านให้ดี  พบว่าได้มีการสร้างพระไว้เป็นจำนวนมาก ทั้งที่วัดระฆัง วัดบางขุนพรหม และวัดเกศไชโย  โดยเฉพาะที่วัดระฆังเอาแค่ประวัติของท่านตอนท่านมรณภาพใหม่ ๆ  พระสมเด็จที่เหลือจากการแจกของท่านที่วัดระฆัง  กล่าวกันว่ามีไม่ต่ำกว่า 12 กระถางอ่างมังกร  คิดแล้วที่เดียวก็คงหลายหมื่นองค์  ดังนั้นถ้าท่านเล่นพระสมเด็จสายพิมพ์ทรง  พระสมเด็จที่ท่านต้องการบูชา ก็จะมีอยู่ในหลักร้อยองค์  แต่ถ้าท่านเล่นพระสมเด็จสายเนื้อมวลสาร  พระสมเด็จที่ท่านต้องการบูชา  ก็จะมีอยู่เป็นหมื่นเป็นแสนองค์  สมกับคำว่า พระสมเด็จมีเพียงพอสำหรับทุกคน
      ดังนั้นถ้าท่านได้เรียนรู้เรื่องมวลสารสมเด็จโดยลึกซึ้งแล้ว  วันหนึ่งถ้าท่านไปพบพระชุดนี้ ราคาไม่แพงมาก ก็ควรเช่าหาเก็บไว้เพื่อการศึกษาได้ หรือเก็บไว้ใช้พุทธคุณก็มี ไม่แพ้พระสมเด็จพิมพ์นิยมหลักล้านเช่นเดียวกัน แต่ถ้าจะให้ผู้อื่นเช่าบูชาควรต้องบอกความจริงว่าไม่ใช่พิมพ์นิยม และราคาคง จะอยู่ในหลักพันหรือหลักหมื่นเท่านั้น
 
7.  ประสบการณ์ดี ๆ จากการบูชาพระสมเด็จ
 
       ประสบการณ์ประทับใจที่ได้รับจากการบูชาพระสมเด็จ คือในประมาณปี พ.ศ. 2547 ข้าพเจ้ากำลังสร้างบ้านใหม่จำเป็นต้องใช้เงินที่ขาดไปประมาณสี่แสนบาท แต่เงินที่มียังไม่พอ แต่ข้าพเจ้าเคยซึ้อบ้านไว้ ที่รังสิต คลองแปด ตีราคาขายไว้สี่แสนบาท แต่ก็ยังไม่มีคนซื้อเพราะในหมู่บ้านดังกล่าวมีคนไปอยู่น้อยมีบ้านร้างเป็นจำนวนมาก และผู้ที่อยู่มีฐานะยากจน แม้จะให้เช่าก็เก็บค่าเช่ายากมาก ข้าพเจ้าหวังว่าจะได้รับเงินก้อนที่ต้อง การจากการขายบ้านหลังนี้ แต่โอกาสขายได้คงยากมาก  พอดีวันหนึ่งไปเช่าพระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์แข้งหมอนจากงานประกวดพระที่สีลมแกลกาเรีย แต่เป็นพระที่ไม่ค่อยสวยงามมีรอยแซะอยู่มากมายจนแทบ
เสียพิมพ์ แต่เนื้อหาจัดดูง่ายมาก มีอยู่วันหนึ่งข้าพเจ้าจะออกจากบ้านเพื่อไปห้างเดอะมอลล์บางกระปิ ข้าพเจ้ามีความคิดที่จะเอาพระองค์นี้ไปเลี่ยมทอง แต่ข้าพเจ้าก็มีความลังเลเพราะพระองค์นี้ไม่ค่อยสวยงาม ระหว่างที่กำลังลังเลอยู่นั้นก็มีโทรศัพท์เข้ามาบอกว่ามีคนต้องการซื้อบ้านที่รังสิต    ทำให้วันนั้นพอได้ข่าวดี ข้าพเจ้าจึงได้ไปเลี่ยมทองพระองค์ดังกล่าว และในที่สุดข้าพเจ้าสามารถตกลงขายบ้านดังกล่าวได้ในเวลาต่อมา โดยได้รับเงินที่จะสร้างบ้านได้พอดีอย่างปาฎิหารย์ ด้วยบารมีแห่งสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี   
       ประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งคือเมื่อข้าพเจ้าได้ไปทัศนาจรแถบภาคอีสาน ขากลับได้ผ่านวัดหลวงพ่อโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ อำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา ที่จัดสร้างโดยสรพงศ์  ชาตรี ได้อธิษฐานต่อองค์สมเด็จพุฒาจารย์โต ว่าอยากจะสร้างพระสมเด็จสักรุ่นหนึ่ง ชื่อว่าพระสมเด็จสี่แผ่นดิน เป็นพระสมเด็จที่รวบรวมมวลสารจากประเทศไทย อินเดีย เนปาลและศรีลังกา เพื่อเป็นพุทธบูชา ข้าพเจ้าได้เคยเดินทางไปยังประเทศอินเดียและเนปาลแล้ว และได้รวบรวมเก็บมวลสาระสำคัญมาจากสังเวชนียสถาน 4 และที่ศักสิทธิ์ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก แต่ข้าพเจ้ายังไม่ได้สร้างพระสมเด็จสี่แผ่นดินเพราะขาดมวลสารสำคัญจากศรีลังกาที่จะต้องใช้เงินในการเดินทางประมาณห้าหมื่นบาท ปรากฎว่าเมื่อกลับมาข้าพเจ้าได้โชคใหม่คือถูกหวยออมสินรางวัลที่ 2  100,000  บาท  ซึ่งปัจจุบันข้าพเจ้ากำลังรอเดินทางไปยังประเทศศรีลังกา เพื่อทำปนิธานที่อธิษฐานไว้ให้เป็นจริง นับว่าเป็นความประทับใจอีกครั้งหนึ่งที่ข้าพเจ้ามีต่อบารมีแห่งสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี 
 
8. สาเหตุการจัดตั้งศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จฯ  
 
แต่การที่ข้าพเจ้าได้สะสมพระสมเด็จของสามวัดหลักและพระตระกูลสมเด็จแทบทุกวัดในสภาพพระสึกและเศษหักต่างๆที่ขาดความสวยงามแต่มวลสารจัดดูง่ายในเนื้อหาที่เรียกหา กันว่าพระสมเด็จเนื้อครู   ไว้เป็นจำนวนมากกว่าสิบกล่องใหญ่ ตอนแรกข้าพเจ้าคิดว่าพระสมเด็จเหล่านั้นเมื่อได้ศึกษาผ่านไปแล้วก็คิดว่าหลังจากได้ความรู้จากการศึกษาเนื้อหามวลสารแล้วจะขายออกไปราคาถูก ๆ เพื่อเอาทุนคืน  
            แต่ข้าพเจ้าเห็นว่าปัจจุบันมีผู้ที่นิยมพระสมเด็จเป็นจำนวนมากต้องประสบความยากลำบากในการศึกษาพระสมเด็จด้านการพิจารณาเนื้อหามวลสารและธรรมชาติความเก่าเนื่องจากขาดตัวอย่าง พระสมเด็จเนื้อครูเพื่อที่จะนำมาศึกษา เชิงเปรียบเทียบผ่านเศษหักของพระสมเด็จทั้งสามวัดและพระกูลสมเด็จ  ซึ่งในเรื่องเนื้อหาและธรรมชาติความเก่าของพระสมเด็จนั้น ตรียัมปวายได้ให้ข้อเตือนใจนักนิยมพระสมเด็จว่า จุดชี้ขาดของพระสมเด็จนั้นวัดกันที่เนื้อหาเป็นประเด็น
สำคัญเหนือกว่าพิมพ์ทรง    ไม่มีพระสมเด็จแท้องค์ใด ที่พิมพ์ใช่แต่เนื้อไม่ใช่ หรือพิมพ์ไม่ใช่แต่เนื่อใช่ ข้าพเจ้าในฐานะที่ทำงานเป็นครูบาอาจารย์ก็เกิดแนวความคิดว่า   ถ้าบรรดาเศษแตกหักและพระเครื่องตระกูลสมเด็จเนื้อจัด ๆ ที่เก็บสะสมไว้เพื่อการศึกษาด้วยส่วนตัวนั้น แทนที่จะขายออกไปเพื่อก่อประโยชน์เฉพาะตนคนเดียว  สิ่งที่ข้าพเจ้าเก็บสะสมไว้นี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อนักนิยมพระสมเด็จคนอื่น ๆ ที่ยังเดินหลงทางอยู่ในความมืด ไม่มีโอกาส ที่ดีที่จะได้ศึกษาเนื้อแท้ ๆ  ของพระสมเด็จเช่นเดียวกับข้าพเจ้า    อย่างน้อยก็อาจทำให้ผู้ที่สนใจจะได้รับประสบการณ์ตรงจากการที่ได้ศึกษาเนื้อหามวลสารแท้ ๆ และสภาพความเก่าตามธรรมชาติของพระสมเด็จ ที่อาจพอที่จะช่วยเหลือให้นักนิยมพระสมเด็จ 
ให้มีสายตาที่พอจะสามารถวินิจฉัยประเมินถึงวรรณะแห่งเนื้อหามวลสารแท้ ๆ และสภาพความเก่าตามธรรมชาติของพระสมเด็จ ได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่งเช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าได้รับ
            ข้าพเจ้าจึงได้จัดตั้งศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จในประเทศไทยขึ้นมาที่โรงเรียนถนอมพิศวิทยา เพื่อจัดเป็นศูนย์กลางในการศึกษามวลสารพระสมเด็จและพระตระกูลสมเด็จในประเทศไทย ตั้งแต่ยุคก่อนพระสมเด็จจนถึงพระสมเด็จ ยุค พ.ศ.2510 โดยเปิดหลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ ขึ้น ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับการศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบเนื้อหามวลสารและสภาพธรรมชาติของพระสมเด็จขึ้นมา  โดยเป็นหลักสูตรที่เน้นการศึกษาจากประสบการณ์ตรงที่ผู้อบรม ได้มีโอกาสศึกษาพระสมเด็จด้วยการพิจารณาเนื้อหาและธรรมชาติความเก่าเชิงเปรียบเทียบผ่านเศษแตกหักของพระสมเด็จทั้งสามวัดและพระตระกูลสมเด็จ ประสบการณ์ที่ได้รับจะเป็นครูที่ดีที่จะติดตัวท่านไปตลอดกาล
           สำหรับค่าฝึกอบรมที่ได้จะนำไปมอบเป็นการกุศลให้กับมูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังษี วัดระฆังโฆสิตาราม และสมทบทุนซื้อสื่อการสอนในโครงการพิพิธภัณฑ์วิทยาการ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
             ข้าพเจ้าหวังว่าหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักนิยมพระเครื่องที่สนใจศึกษาความรู้ในเนื้อหามวลสารและสภาพธรรมชาติแห่งพระสมเด็จผ่านเศษแตกหักของสมเด็จสามวัดและพระตระกูลสมเด็จ และเป็นการเผยแพร่ ชื่อเสียงเกียรติคุณของสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสีให้ลือเลื่องตราบไปชั่วกาลนาน
 
                                                                อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จ หลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ
 
 
                               อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช
                                   วทบ. พบ.ม. ศศ.ม.
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
             ผู้รับใบอนุญาตสถานรับเลี้ยงเด็กถนอมพิศเบบี้โฮม
                            ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีบำบัด
                          นักพลังจักรวาลระดับ 7 พิเศษ
          ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จในประเทศไทย
 

 

   หลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ
การศึกษาพระสมเด็จด้วยการพิจารณาเนื้อหาและธรรมชาติความเก่าเชิงเปรียบเทียบ
ผ่านเศษแตกหักของพระสมเด็จทั้งสามวัดและพระตระกูลสมเด็จ
 
                เนื่องจากปัจจุบันพระสมเด็จที่จัดสร้างโดยสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ทั้งสามวัด ได้แก่วัดระฆัง วัดบางขุนพรหม และวัดเกศไชโย มีค่าความนิยมสูงและเป็นที่สุดยอดแห่งการแสวงหาของนักนิยมสะสมพระเครื่องและบุคคลทั่วไป เป็นอย่างมาก  ซึ่งการพิจารณาพระสมเด็จ จะศึกษาจากหลักใหญ่ ๆ ได้แก่ พิมพ์ทรงหนึ่ง เนื้อหามวลสารหนึ่ง และธรรมชาติความเก่าหนึ่ง ซึ่งการที่จะให้เกิดความกระจ่างในการศึกษาพระสมเด็จให้พอวินิจฉัยได้ด้วยตนเอง ต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการศึกษาข้อมูล ทั้งยังต้องมีโอกาสได้ผ่านตาพระสมเด็จแท้ ๆ เป็นจำนวนมาก   ซึ่งในปัจจุบันมีความยากลำบากอย่างยิ่งที่จะหาตัวอย่างพระสมเด็จแท้ ๆ สักองค์มาได้พิจารณาเนื่องจากค่านิยมของพระสมเด็จทั้งสามวัดมีราคาสูงมากถึงหลักล้านบาท ทำให้เกิดอุปสรรคยากลำบากต่อการศึกษาความรู้เกี่ยวกับพระสมเด็จเป็นอย่างมาก
ซึ่งการศึกษาพิจารณาพระสมเด็จที่กล่าวมา จะศึกษาจากหลักใหญ่ ๆ ได้แก่ พิมพ์ทรงหนึ่ง เนื้อหามวลสารหนึ่ง และธรรมชาติความเก่าหนึ่ง      ซึ่งการศึกษาในเรื่องของพิมพ์ทรงของพระสมเด็จที่มีมากมายหลายพิมพ์ทรง แต่ละพิมพ์ทรงก็มีหลายบล๊อก    ซึ่งอาจศึกษาได้จากหนังสือตำราต่าง ๆ ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก  
เนื่องจากการปลอมพระสมเด็จในด้านพิมพ์ทรงปัจจุบันใช้เทคนิคการปลอมอันทันสมัยเรื่องการถอดพิมพ์ให้เหมือนเกือบ 100 %  แม้แต่เหรียญเก่า ๆ ของคณาจารย์ที่มีตำหนิในพิมพ์ทรงมากมายเพื่อการพิจารณา ก็มีการทำปลอมด้วยบล็อกคอมพิวเตอร์ ก็ยังทำได้เหมือนจนผู้ชำนาญการแยกของแท้กับของปลอมโดยพิจารณาจากตำหนิในพิมพ์ทรงก็ดูไม่ค่อยออก เพราะฉะนั้นในพิมพ์ทรงพระสมเด็จที่ไม่ได้มีตำหนิซับซ้อนเมื่อเทียบกับเหรียญคณาจารย์ ก็ทำให้ไม่ยากต่อการปลอมแปลงพิมพ์ทรงแต่อย่างใด  ทำได้ง่ายมาก
ซึ่งท่านปรมาจารย์แห่งการศึกษาพระสมเด็จ ตรียัมปวายได้ให้ข้อเตือนใจนักนิยมพระสมเด็จว่า จุดชี้ขาดของพระสมเด็จนั้นวัดกันที่เนื้อหามวลสารและธรรมชาติความเก่า เป็นประเด็นสำคัญเหนือกว่าพิมพ์ทรง    ดังนั้นการศึกษาในเรื่องเนื้อหาและธรรมชาติความเก่าของพระสมเด็จเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการศึกษา   เพราะว่าถ้าแม่นเนื้อหามวลสารและธรรมชาติความเก่าก็จะมีพื้นฐานที่ดีต่อการพิจารณาพระสมเด็จเป็นอย่างมาก 
แต่การพิจารณาในเรื่องเนื้อหามวลสารและธรรมชาติความเก่าของพระสมเด็จ มีความยากลำบากต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะจะต้องรวบรวมตัวอย่างของเนื้อหาของพระสมเด็จทั้งสามวัดรวมทั้งพระตระกูลสมเด็จทุกตระกูลเพื่อเป็นพื้นฐานของการวิจัยเชิงเปรียบเทียบด้านเนื้อหา   โดยพิจารณาคำนวณอายุของเนื้อผงจากการประเมินทางสายตา เพื่อค้นหา ความแตกต่างระหว่างพระสมเด็จแท้กับพระสมเด็จปลอม และ พระสมเด็จแท้กับพระตระกูลสมเด็จที่เนื้อจัด 
 ดังนั้นเพื่อให้เกิดความกระจ่างในการพิจารณาพระสมเด็จในด้านเนื้อหามวลสารและธรรมชาติความเก่า ทำให้อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ประธานชมรมอนุรักษ์มรดกไทย   ที่เคยมีประสบการณ์จากการที่เคยศึกษาพระกรุเก่าโบราณเนื้อดิน-เนื้อชิน ขณะเมื่อเริ่มศึกษาจะชอบซื้อพระกรุที่สภาพสึก ๆ หรือเศษหักของพระกรุแท้ ๆ มาศึกษา ซึ่งจะทำให้มีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหามวลสารและธรรมชาติความเก่าของพระได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้สามารถวินิจฉัยถึงสภาพความเก่าและประเมินอายุของพระนั้น ๆ ได้ว่าเป็นพระกรุของเมืองไหน ยุคใด สมัยใด จึงได้นำหลักการดังกล่าวมาใช้เมื่อต้องการศึกษาพระสมเด็จ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมาจึงได้พยายามรวบรวมพระตระกูลสมเด็จทุกสภาพเอาไว้จำนวนมากเพื่อนำมาศึกษาโดยเช่าหาพระสมเด็จแท้ ๆ ที่แตกหักและพระตระกูลสมเด็จทุกสภาพจากนิตยสารพระเครื่องต่าง ๆ และจากสนามพระทั่วไป   เพื่อนำมาพิจารณาวิจัยในเชิงเปรียบเทียบอายุความเก่า  แต่ในปัจจุบัน พ.ศ. 2549 พบว่าสนามพระทั่วไปและพระที่ออกให้บูชาตามนิตยสารพระเครื่องที่เคยมีพระเนื้อผงตระกูลสมเด็จพิมพ์ต่าง ๆ ก็ไม่มีพระสมเด็จยุคเก่าให้บูชา ทำให้เกิดความยากลำบากต่อการศึกษามากขึ้น
ซึ่งหลังจากศึกษามาหลายปี   วันหนึ่งได้พบความลับบางประการในเนื้อหามวลสารของพระสมเด็จ ทำให้ได้ข้อสรุปชี้ขาดถึงการพิจารณาเนื้อหามวลสารและธรรมชาติของเก่าของพระสมเด็จได้ในระดับหนึ่ง ทำให้รู้ว่าพระสมเด็จที่เคยคิดว่าแท้โดยดูจากเนื้อหาโดยรวมนั้น จริง ๆ แล้วมวลสารของสมเด็จบางตัวจะเป็นตัวชี้ขาดซึ่งความเก่าไม่เก่าของพระได้อย่างเด็ดขาด ซึ่งถึงแม้ว่าเนื้อหาจะดูหนึกนุ่มน่าดูเพียงใดก็ตาม ถ้ามวลสารที่เห็นมันผิดจากที่กำหนดแล้ว พระองค์นั้นจะต้องเป็นพระสร้างภายหลังและไม่ถึงยุคสมเด็จทั้งสิ้น  
            เนื่องจากการที่อาจารย์อริยะได้สะสมพระสมเด็จของสามวัดหลักและพระตระกูลสมเด็จแทบทุกวัดในสภาพพระสึกและเศษหักต่าง ๆที่ขาดความสวยงามแต่มวลสารจัดดูง่ายในเนื้อหาที่เรียกหากันว่าพระสมเด็จเนื้อครู    ไว้เป็นจำนวนมากกว่าสิบกล่องใหญ่ ที่ใช้เวลารวบรวมมามากกว่าสามปี    ตอนแรกาคิดว่าพระสมเด็จเหล่านั้นเมื่อได้ศึกษาผ่านไปแล้วก็คิดจะขายออกไปราคาถูก ๆ เพื่อเอาทุนคืน  
        แต่อาจารย์อริยะ เห็นว่าปัจจุบันมีผู้ที่นิยมพระสมเด็จเป็นจำนวนมากต้องประสบความยากลำบากในการศึกษาพระสมเด็จด้านการพิจารณาเนื้อหาและธรรมชาติความเก่าเนื่องจากขาดตัวอย่างพระสมเด็จเนื้อครูเพื่อที่จะนำมาศึกษา  ดังนั้น   การศึกษาเชิงเปรียบเทียบผ่านเศษหักของพระสมเด็จทั้งสามวัดและพระกูลสมเด็จ   อาจเป็นแนวทางหนึ่งที่พอช่วยเหลือให้นักนิยมพระสมเด็จให้มีสายตาที่พอจะสามารถวินิจฉัยและประเมินถึงสภาพความเก่าของพระสมเด็จได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง ซึ่งข้าพเจ้าจึงได้เปิดหลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ เพื่อศึกษาพระสมเด็จด้วยการพิจารณาเนื้อมวลสารและธรรมชาติความเก่าเชิงเปรียบเทียบผ่านเศษแตกหักของพระสมเด็จทั้งสามวัดและพระตระกูลสมเด็จขึ้น 
สำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาพระสมเด็จในแนวทางดังกล่าวกับ อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช    โดยผู้สนใจในการศึกษาอาจจะศึกษาพระสมเด็จเนื้อครูทุกองค์ผ่านทางเวปไซต์ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จในประเทศไทย ที่ตั้งอยู่บนเวปไซต์ของโรงเรียนถนอมพิศวิทยาได้ตามสะดวกโดยไม่คิดมูลค่า หรือถ้าต้องการศึกษาพิจารณาส่องดูเนื้อหามวลสารจากองค์ จริง ก็สามารถติดต่อเพื่อฝึกอบรมในหลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ ในการควบคุมของ ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จในประเทศไทย โดยติดต่อกับอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช โดยตรง
****************************************************************************
                

หลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จระดับพื้นฐาน

การศึกษาพระสมเด็จด้วยการพิจารณาเนื้อหาและธรรมชาติความเก่าเชิงเปรียบเทียบ

ผ่านเศษแตกหักของพระสมเด็จทั้งสามวัดและพระตระกูลสมเด็จ

  

 

 หลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จระดับพื้นฐาน  (ระยะเวลาการอบรม 6  ชั่วโมง)

 ระยะเวลาในการฝึกอบรม      :  6 ชั่วโมง            ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม :  5,000  บาท

ศึกษาพื้นฐานการพิจารณามวลสารพระตระกูลพระสมเด็จเนื้อครูยุคต่าง ๆ และการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างเนื้อหามวลสารพระตระกูลสมเด็จกับชิ้นส่วนพระสมเด็จแท้วัดระฆัง วัดบางขุนพรหม และวัดเกศไชโย

เนื้อหาหลักสูตร

ชั่วโมงที่ 1-3   :  ศึกษาพื้นฐานการพิจารณามวลสารพระตระกูลพระสมเด็จเนื้อครูยุคต่าง ๆ

 จำนวน 6 ยุค   ได้แก่

·       ยุค 1 พระที่มีอายุมากกว่าพระสมเด็จ

พระสมเด็จอรหัง    พระวัดพลับ  พระวัดโค่ง   พระกรุวัดทัพข้าว พระกรุวัดสามปลื้ม

·        ยุค 2 พระในยุคพระสมเด็จ

พระสมเด็จวัดระฆัง  พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม  พระสมเด็จวัดเกศไชโย

 ·       ยุค 3 พระที่สร้างภายหลังพระสมเด็จ  2414-2450

พระสมเด็จปิลันทร์    พระวัดรังษี   พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ  พระกรุวัดเงินคลองเตย

พระสมเด็จวัดโพธิ์เกรียบ  พระสมเด็จหลวงปู่ภู  วัดอินทรวิหาร พระสมเด็จวัดทรงประมูล

 พระวัดปากบาง พระสมเด็จหลวงปู่ปั้น  วัดสะพานสูง พระสมเด็จ  หลวงปู่อ้น วัดบางจาก พระสมเด็จกรุวัดพระแก้ว พระกรุวัดอัมพวา

·       ยุค 4  พระที่สร้างภายหลังพระสมเด็จ  2450-2480

พระสมเด็จ  เจ้าคุณสุนทร  วัดกัลยา     พระสมเด็จ  พระครูสังฆ์  วัดอินทรวิหาร  พระสมเด็จแช่น้ำมนต์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี  พระสมเด็จมฤคทายวัน   พระสมเด็จหลวงพ่อหม่น  วัดคลองสิบสอง   พระสมเด็จหลวงพ่อโชติ  วัดตะโน  พระกรุวัดคู้สลอด  จ.อยุธยา พระสมเด็จพิมพ์อรหัง กรุวัดชนะสงคราม

 

 

 

 

·       ยุค 5 พระที่สร้างภายหลังพระสมเด็จ  2481-2594

พระสมเด็จหลวงปู่นาค  วัดระฆัง ยุคต้น   2485  พระสมเด็จพระครูมูล  พิมพ์ทรงเจดีย์ 2485    พระชุดสระหลวงปู่เผือก  รุ่นอินโดจีน   พระสมเด็จหลวงพ่อครื้น  วัดสังโฆ  พิมพ์เข่าบ่วง พระสมเด็จหลวงปู่รอด  วัดเกริ่น พระกรุวัดอัมพวัน   พระสมเด็จหลวงปู่เลี่ยม  วัดศรีเรืองบุญ 

 

·       ยุค 6 พระที่สร้างภายหลังพระสมเด็จ  2494-2510

พระสมเด็จหลวงปู่นาค  วัดระฆัง ยุคกลาง  2495 พระสมเด็จพระครูมูล พิมพ์มีหน้าตา  2495   

พระสมเด็จหลวงปู่เผือก  วัดกิ่งแก้ว รุ่นสร้างเจดีย์   2496  พระสมเด็จเผ่า  วัดอินทรวิหาร  2495

พระสมเด็จ  วัดประสาทบุญญาวาศ 2506  พระสมเด็จหลวงปู่ลำภู วัดอินทรวิหาร 2502

พระสมเด็จหลวงตาพัน วัดอินทรวิหาร 2502  

 

ชั่วโมง 4-6  :  ศึกษาพื้นฐานการพิจารณาเนื้อหามวลสารชิ้นส่วนพระสมเด็จระฆัง วัดบางขุนพรหม และวัดเกศไชโย เปรียบเทียบกับเนื้อหามวลสารพระตระกูลพระสมเด็จเนื้อครูยุคต่าง ๆ

 

 

  *********************************************************

 


 

หลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จระดับสูง

การศึกษาพระสมเด็จด้วยการพิจารณาสภาพธรรมชาติของพื้นผิวทั้งภายในและภายนอกพระสมเด็จ สภาพธรรมชาติแห่งพิมพ์ทรง ตลอดจนมวลสารสำคัญ

 

หลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จระดับสูง

 ระยะเวลาในการฝึกอบรม      :  6 ชั่วโมง            ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม :  5,000  บาท

 

เนื้อหาหลักสูตร 

ชั่วโมงที่ 1-3   ศึกษาด้านความรู้ทางด้านสภาพธรรมชาติแห่งพื้นผิวภายนอกและภายในของพระสมเด็จ

                     :การพิจารณาศึกษาสภาพธรรมชาติต่าง ๆ ทางด้านหลังของพระสมเด็จ เพื่อชี้ชัดความเก่าแก่ตามธรรมชาติ  เช่น รอยปริแยก รอยหนอนด้น รูพรุนปลายเข็ม  ฯ

                   :การพิจารณาศึกษาลักษณะต่าง ๆ ทางด้านหลังของพระสมเด็จ ทั้ังที่ที่เกิดจากร่องรอยของการสร้างพระสมเด็จและสภาพการเปลี่ยนแปลง เช่น สภาพหลังเรียบ  หลังสังขยา หลังรอยปาด ฯ

                  การพิจารณาศึกษาพระ สมเด็จสมเด็จที่ผ่านการเซาะ การกรอ การแกะ  เพื่อใช้ในการแยกแยะพระสมเด็จแท้ กับพระตระกูลสมเด็จเนื้อจัดหรือพระสมเด็จเก๊เก่าที่ผ่านการเซาะ การกรอ การแกะ  ถ้าพิจารณาเฉพาะเนื้อหามวลสารภายนอกอาจจะหลงอุปทานว่าเป็นพระสมเด็จได้

               :ด้านความรู้เกี่ยวกับการพิจารณารอยแตกหักของพระสมเด็จ ที่เมื่อเห็นรอยแตกหักแล้วสามารถชี้ชัดได้เลยว่าเป็นพระสมเด็จทันยุคสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสีหรือไม่

 

ชั่วโมงที่ 4-6   ศึกษาด้านความรู้ทางด้านธรรมชาติแห่งพิมพ์ทรงของพระสมเด็จ และเคล็ดลับแห่งมวลสาร

              : การพิจารณาศึกษาสภาพธรรมชาติของเส้นสายพิมพ์ทรงของพระสมเด็จ ที่เรียกว่าเส้นขนมจีน และสภาพพื้นผิวด้านข้าง สภาพรอยตัดที่เรียก รากผักชี รอยตอกตัด

           : การพิจารณาศึกษาเพื่อทราบความแตกต่างระหว่างพระสมเด็จที่ถอดพิมพ์กับพระ สมเด็จไม่ถอดพิมพ์เพื่อใช้ในการแยกแยะพระสมเด็จเก๊เก่าที่เนื้อหามวลสารดี แต่ส่วนใหญ่ร้อยละ99 มักจะถอดพิมพ์มา กับพระสมเด็จแท้พิมพ์ดั้งเดิม

             : การพิจารณาพระสมเด็จโดยใช้เคล็ดลับด้านประสาทสัมผัส  แม้แต่หลับตาจับพระสมเด็จลูบคลำอยู่ในอุ้งมือก็สามารถพิจารณาพระว่าเก๊แท้ อย่างหยาบ ๆ ได้

             : การพิจารณาให้รับรู้ถึงมวลสารเงินล้าน ในวงการพระสมเด็จระดับสูงถือว่าเป็นความลับสุดยอด ซึ่งถือว่าเป็นมวลสารสำคัญสุดยอดที่พบเฉพาะพระสมเด็จเท่านั้น การค้นพบมวลสารดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญของการจ่ายเงินนับล้านบาทของเซียน ใหญ่เพื่อเช่าบูชาพระสมเด็จที่แท้อย่างมั่นใจ

 

 

 

***********************************************************

 สถานที่อบรม : ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จ อาคารห้องสมุดชั้น 1

                    โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

 ติดต่อฝึกอบรม: อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช 

                      ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

                      ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จฯ    

                      โทร 081-8033630 094-5257069

หมายเหตุ จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ครั้งละ 1-2  คน  เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการฝึกอบรม

 

  *********************************************************

 

 


  *************************************************************

 

หลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ 081-8033630
โครงการศึกษาพระสมเด็จ
ด้วยการพิจารณาเนื้อหาและธรรมชาติความเก่าเชิงเปรียบเทียบ
ผ่านเศษแตกหักของพระสมเด็จทั้งสามวัดและพระตระกูลสมเด็จ

ยุค 1 พระที่มีอายุมากกว่าพระสมเด็จ
ยุค 2 พระร่วมสมัยพระสมเด็จ
พระสมเด็จอรหัง
พระสมเด็จ  วัดระฆัง    พิมพ์นิยม
พระวัดพลับ - พระวัดโค่ง
พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม
พระกรุวัดเงินคลองเตย
พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์นิยม
พระกรุวัดทัพข้าว 
พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์ตลก
พระกรุวัดสามปลื้ม
พระสมเด็จ  วัดบางขุนพรหม กรุเจดีย์เล็ก
ยุค 3 พระที่สร้างภายหลังพระสมเด็จ  2414-2430
ยุค 4 พระที่สร้างภายหลังพระสมเด็จ  2430-2480
พระสมเด็จปิลันทร์ วัดระฆัง
พระวัดรังษี   วัดบวรนิเวศ
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรวิหาร   
พระสมเด็จกรุวัดพระแก้ว
พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ
พระสมเด็จ เจ้าคุณสุนทร วัดกัลยา
พระวัดรังษี
พระสมเด็จ พระครูสังฆ์ วัดอินทรวิหาร
พระสมเด็จ วัดโพธิ์เกรียบ
พระสมเด็จแช่น้ำมนต์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
 พระกรุวัดอัมพวา
พระสมเด็จหลวงพ่อหม่น วัดคลองสิบสอง
         พระสมเด็จ หลวงปู่อ้น วัดบางจาก
พระสมเด็จมฤคทายวัน หลวงปู่นาค วัดหัวหิน
         พระสมเด็จ หลวงปู่ทรัพย์ วัดปากบาง
พระกรุวัดคู้สลอด 
         พระสมเด็จ หลวงปู่ปั้น วัดสะพานสูง
พระสมเด็จกรุวัดชนะสงคราม พิมพ์สมเด็จอรหัง
ยุค 5 พระที่สร้างภายหลังพระสมเด็จ 2481-2594
ยุค 6 พระที่สร้างภายหลังพระสมเด็จ  2495-2506
พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆัง ยุคต้น  2485
      พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆัง ยุคกลาง 2495
พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศน์ พิมพ์ทรงเจดีย์
      พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศน์ พิมพ์มีหน้าตา 
พระชุดสระหลวงปู่เผือก รุ่นอินโดจีน  
      พระสมเด็จหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่นสร้างเจดีย์  
พระสมเด็จหลวงพ่อครื้น วัดสังโฆพิมพ์เข่าบ่วง
      พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรวิหาร
พระสมเด็จหลวงปู่รอด วัดเกริ่น
      พระสมเด็จพิมพ์พระครูมูล วัดประสาทบุญญาวาศ
พระสมเด็จหลวงปู่เลี่ยม วัดศรีเรืองบุญ
      พระสมเด็จวัดเกศไชโย วัดรุ่นสร้างเขื่อนปี 2495
พระกรุวัดอัมพวัน
     พระสมเด็จหลวงพ่อโชติ วัดตะโน
หมายเหตุ พระสมเด็จ และพระตระกูลสมเด็จที่กำหนดไว้ดังกล่าวผู้ที่ศึกษาพึงหาโอกาสพิจารณาเชิงเปรียบเทียบเนื้อหา
         มวลสารของพระสมเด็จในแต่ละยุค   โดยให้แยกแยะยุคสมัยและเนื้อหาของพระสมเด็จทั้งหกยุคออกจากกันให้ได้ 

 

พระสมเด็จเนื้อครู ยุคที่ 1

เป็นพระเนื้อผงพุทธคุณที่สร้างก่อนพระสมเด็จวัดระฆัง

            

 พระเนื้อครูหมายเลข 1 พระหลวงพ่อโต กรุวัดทัพข้าว ยุครัตนโกสินทร์ โซนเนื้อเหลือง พระเนื้อจัดมากเหมือนสมเด็จวัดระฆัง

               พระหลวงพ่อโตกรุวัดทัพข้าว จ.สุโขทัย พระกรุวัดทัพข้าว

 พระเนื้อครูหมายเลข 2 พระหลวงพ่อโต กรุวัดทัพข้าว ยุครัตนโกสินทร์ โซนเนื้อขาวแก่ปูน

 

 พระกรุวัดสามปลื้ม หลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จฯ                 พระกรุวัดสามปลื้ม หลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จฯ

  พระเนื้อครูหมายเลข 3 พระกรุวัดสามปลื้ม โซนเนื้อขาว  เนื้อพระเปราะแตกหักง่าย เนื่องจากใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น น้ำอ้อยเป็นตัวประสาน

              

 พระเนื้อครูหมายเลข 4 พระกรุวัดเงินคลองเตย โซนเนื้อสีขาว

พระสมเด็จอรหัง ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จในประเทศไทย ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จ หลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ สอนดูพระสมเด็จ เรียนดูพระสมเด็จ ศึกษาเนื้อพระสมเด็จ                    พระสมเด็จอรหัง ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จในประเทศไทย ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จ หลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ สอนดูพระสมเด็จ เรียนดูพระสมเด็จ ศึกษาเนื้อพระสมเด็จ

พระเนื้อครูหมายเลข 5 ชิ้นส่วนท่อนล่างพระสมเด็จอรหัง   โซนเนื้อขาวจัดมาก

               พระวัดพลับ ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จในประเทศไทย ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จ หลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ สอนดูพระสมเด็จ เรียนดูพระสมเด็จ ศึกษาเนื้อพระสมเด็จ

พระเนื้อครูหมายเลข 6 พระวัดพลับ โซนเนื้อขาว

                     

 พระเนื้อครูหมายเลข 7 พระวัดโค่ง โซนเนื้อขาวแก่ผงวิเศษ เนื้อจัดมาก เชื่อว่าสร้างโดยผู้สร้างเดียวกับพระวัดพลับ แต่ต่างพิมพ์ทรงเท่านั้น

             

 พระเนื้อครูหมายเลข 8 พระสมเด็จพิมพ์ก้างปลาหลวงตาแสง วัดมณีชลขันธ์ อาจารย์ของสมเด็จโตฯ  โซนเนื้อสีเหลืองจัดมาก

เนื้อจัดแก่มวลสารมาก

              

พระเนื้อครูหมายเลข 9 พระกรุวัดท้ายตลาด

 

 

พระเนื้อผงยุคที่ 2

พระสมเด็จวัดระฆัง พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พระสมเด็จวัดเกศไชโย

   

 

 

พระเนื้อครูหมายเลข 10 พระสมเด็จวัดระฆังสภาพสึกเหลือแต่แก่น โซนเนื้อสีขาวแก่ปูน

 

พระเนื้อครูหมายเลข 11 ชิ้นส่วนพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมแกะพิมพ์คะแนน โซนเนื้อสีขาวแก่ปูน

 

พระเนื้อครูหมายเลข 12 ชิ้นส่วนพระสมเด็จวัดเกศไชโยพิมพ์ตลก โซนเนื้อสีเหลือง

 พระเนื้อครูหมายเลข 13 พระสมเด็จวัดเกศไชโยพิมพ์ 7 ชั้น B โซนเนื้อสีน้ำตาล เนื้อจัดมาก

ชิ้นส่วนพระสมเด็จวัดระฆังชิ้นส่วนพระสมเด็จวัดระฆัง

พระเนื้อครูหมายเลข 14 ชิ้นส่วนพระสมเด็จวัดระฆังโซนเนื้อสีเหลือง เนื้อจัดมาก

        

พระเนื้อครูหมายเลข 15 ชิ้นส่วนพระสมเด็จวัดระฆังแกะเป็นพิมพ์สมเด็จ โซนเนื้อสีขาว 

 


 

 

ยุคที่ 3พระผงที่สร้างระหว่างพ.ศ. 2415-2430

   

 

 

พระสมเด็จกรุวัดโพธิ์เกรียบ             พระสมเด็จกรุวัดโพธิ์เกรียบ

  พระเนื้อครูหมายเลข 16 พระสมเด็จกรุวัดโพธิ์เกรียบ

                  

  พระเนื้อครูหมายเลข 17 พระสมเด็จหลวงปู่ปั้น วัดสะพานสูง

         

 พระเนื้อครูหมายเลข 18 พระสมเด็จหลวงปู่ปั้น วัดสะพานสูง

          

 พระเนื้อครูหมายเลข 19 ชิ้นส่วนพระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรวิหาร

         

 พระเนื้อครูหมายเลข 20 ชิ้นส่วนพระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรวิหาร

        

 พระเนื้อครูหมายเลข 21 พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรวิหาร

         

 พระเนื้อครูหมายเลข 22 พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรวิหาร

         

  พระเนื้อครูหมายเลข 23 พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรวิหาร

        

 พระเนื้อครูหมายเลข 24 ชิ้นส่วนพระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ

         

 พระเนื้อครูหมายเลข 25 พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ 

        

 พระเนื้อครูหมายเลข 26 พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ

        

 พระเนื้อครูหมายเลข 27 พระสมเด็จหลวงปู่อ้น วัดบางจาก

         

  พระเนื้อครูหมายเลข 28 พระสมเด็จหลวงปู่อ้น วัดบางจาก

        

  พระเนื้อครูหมายเลข 29 พระสมเด็จวัดปิลันทร์ วัดระฆัง

         

         

พระเนื้อครูหมายเลข 31  พระลีลา กรุวัดปากบาง

         

 พระเนื้อครูหมายเลข 31  พระพิมพ์เล็บมือ กรุวัดอัมพวา

 

           

 

พระเนื้อครูหมายเลข 32 พระวัดรังสี

 

 

             

 

พระเนื้อครูหมายเลข 33 พระวัดรังสี

 

 

 

ยุคที่ 4พระผงที่สร้างระหว่างพ.ศ. 2431-2480

 

 

         

 

 

พระเนื้อครูหมายเลข  34 พระสมเด็จกรุวัดพระแก้ว

         

 

พระเนื้อครูหมายเลข 35 พระสมเด็จเจ้าคุณสุนทร วัดกัลยา

 

 

 

        

 

พระเนื้อครูหมายเลข  36 พระสมเด็จเจ้าคุณสุนทร วัดกัลยา

 

 

          

 พระเนื้อครูหมายเลข 37 พระสมเด็จเจ้าคุณสุนทร วัดกัลยา

 

        

 

พระเนื้อครูหมายเลข 38 พระสมเด็จพระครูสังส์ วัดอินทรวิหาร

 

 

        

 พระเนื้อครูหมายเลข 39 พระสมเด็จพระครูสังฆ์ วัดอินทรวิ

 

        

 

พระเนื้อครูหมายเลข 40 พระสมเด็จหลวงพ่อหม่น วัดคลองสิบสอง

       

 

 

พระเนื้อครูหมายเลข 41 พระสมเด็จหลวงพ่อหม่น วัดคลองสิบสอง

 

 

พระเนื้อครูหมายเลข 42 พระพิมพ์ลีลาถือดอกบัวหลวงพ่อหม่น วัดคลองสิบสอง

     

 

 

พระเนื้อครูหมายเลข 43 พระพิมพ์ปางขัดสมาธิเพชร ฐานเจ็ดชั้น หลวงพ่อหม่น วัดคลองสิบสอง

 

  

 

พระเนื้อครูหมายเลข 44 พระสมเด็จวัดมฤคทายวัน

 

      

 

พระเนื้อครูหมายเลข 45 พระสมเด็จวัดมฤคทายวัน

 

 

 

พระเนื้อครูหมายเลข 46 พระสมเด็จโพธิ์แปดแช่น้ำมนต์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี

       

 

 

พระเนื้อครูหมายเลข 47 พระสมเด็จโพธิ์หกฐานเกยยุคต้นแช่น้ำมนต์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี

        

      

 

พระเนื้อครูหมายเลข 48 พระกรุวัดครูสลอด

 

       

 

พระเนื้อครูหมายเลข 49 พระกรุวัดครูสลอด

 

 

 

 

ยุคที่ 5พระผงที่สร้างระหว่างพ.ศ. 2480-2494

 

 

 

       

 

พระเนื้อครูหมายเลข 50 พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆัง ยุคต้น แก่ผงวัดระฆัง ปี 2485

      

 

 

พระเนื้อครูหมายเลข 51 พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆัง ยุคต้น แก่ผงวัดระฆัง ปี 2485

         

 

 

พระเนื้อครูหมายเลข 52 พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆัง ยุคต้น แก่ผงวัดระฆัง ปี 2485

      

 พระเนื้อครูหมายเลข 53 พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆัง ยุคต้น แก่ผงวัดระฆัง ปี 2485

       

 พระเนื้อครูหมายเลข 54 พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศน์ พิมพ์ทรงเจดีย์ แก่ผงวัดระฆัง

         

 

พระเนื้อครูหมายเลข 55 พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศน์ พิมพ์ทรงเจดีย์ แก่ผงวัดระฆัง

       

 

 

พระเนื้อครูหมายเลข 56 พระผงพิมพ์รัศมี หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่นอินโดจีน

 

       

 พระเนื้อครูหมายเลข 57 พระสมเด็จพิมพ์เข่าบ่วง หลวงพ่อครื้น วัดสังโฆ

 

        

 พระเนื้อครูหมายเลข 58 พระสมเด็จ หลวงปู่รอด วัดเกริ่น

         

 พระเนื้อครูหมายเลข 59 พระสมเด็จ หลวงปู่เลี่ยม วัดศรีบุญเรื่อง

 

       

 พระเนื้อครูหมายเลข 60 พระสมเด็จอรหัง กรุวัดชนะสงคราม

          

 พระเนื้อครูหมายเลข 61 พระผงกลีบบัว วัดอัมพวัน

 

 

 

ยุคที่ 6 พระผงที่สร้างระหว่างพ.ศ. 2495-2506

   

 

      

 พระเนื้อครูหมายเลข 62 พระคะแนนพันหลวงปู่นาค วัดระฆังพิมพ์รูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์ใหญ่ ปี 2495

        

 พระเนื้อครูหมายเลข 63 พระคะแนนพันหลวงปู่นาค วัดระฆัง พิมพ์รูปเหมือนะสมเด็จโต พิมพ์กลาง ปี 2495

 

       

 พระเนื้อครูหมายเลข 64 พระผงรูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์เล็กหลวงปู่นาค วัดระฆัง ปี 2495

        

 พระเนื้อครูหมายเลข 65 พระสมเด็จพิมพ์ชิ้นฝักนิยมหลวงปู่นาค วัดระฆัง สร้าง ปี 2495

       

 พระเนื้อครูหมายเลข 66 พระสมเด็จพิมพ์เทวดาอกร่องหูบายศรี นิยม หลวงปู่นาค วัดระฆัง สร้าง ปี 2495

        

พระเนื้อครูหมายเลข 66 พระสมเด็จพิมพ์เทวดาอกร่องหูบายศรี นิยม หลวงปู่นาค วัดระฆัง สร้าง ปี 2495

 

       

 พระเนื้อครูหมายเลข 67 พระสมเด็จพิมพ์เทวดาหลวงปู่นาค วัดระฆัง สร้าง ปี 2495

       

 พระเนื้อครูหมายเลข 68 พระสมเด็จพิมพ์สามชั้นฐานสิงห์ หลวงปู่นาค วัดระฆัง สร้าง ปี 2495

 

       

 พระเนื้อครูหมายเลข 69 พระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธิ์ฐานแซมหลวงปู่นาค วัดระฆัง สร้าง ปี 2495

       

 พระเนื้อครูหมายเลข 70 พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศน์พิมพ์มีหน้าตา แก่ผงวัดระฆัง ปี 2495

      

 พระเนื้อครูหมายเลข 71 พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศน์พิมพ์มีหน้าตา แก่ผงวัดระฆัง ปี 2495

      

 พระเนื้อครูหมายเลข 72 พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศน์พิมพ์มีหน้าตา แก่ผงวัดระฆัง ปี 2495

      

 พระเนื้อครูหมายเลข 73 พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศน์พิมพ์มีหน้าตา แก่ผงวัดระฆัง ปี 2495

       

 พระเนื้อครูหมายเลข 74 พระสมเด็จวัดประสาทบุญญาวาศ พิมพ์พระครูมูล แก่ผงวัดบางขุนพรหม ปี 2506

        

 พระเนื้อครูหมายเลข 75 พระสมเด็จวัดประสาทบุญญาวาศ พิมพ์พระครูมูล แก่ผงวัดบางขุนพรหม ปี 2506

        

 พระเนื้อครูหมายเลข 76 พระสมเด็จวัดประสาทบุญญาวาศ พิมพ์พระครูมูล แก่ผงวัดบางขุนพรหม ปี 2506

       

 พระเนื้อครูหมายเลข 77 พระสมเด็จวัดประสาทบุญญาวาศ พิมพ์พระครูมูล แก่ผงและดินกรุวัดบางขุนพรหม ปี 2506

        

 พระเนื้อครูหมายเลข 78 พระสมเด็จวัดประสาทบุญญาวาศ พิมพ์แขนกว้าง แก่ผงวัดบางขุนพรหม ปี 2506

       

 พระเนื้อครูหมายเลข 79 พระสมเด็จหลวงพ่อโชติ ว้ดตะโน พิมพ์ขาโต๊ะ

       

 พระเนื้อครูหมายเลข 80 พระพิมพ์รัศมี ร่นสร้างเจดีย์ หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว ปี 2496

       

 พระเนื้อครูหมายเลข 81 พระสมเด็จเก้าชั้นอกวี ร่นสร้างเจดีย์ หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว ปี 2496

      

 

 พระเนื้อครูหมายเลข 82 พระสมเด็จวัดเกศไชโย รุ่นสร้างเชื่อน ปี 2495

 

พระเนื้อครูหมายเลข 83 พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรวิหาร ปี 2495

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
ที่อยู่ :  เลขที่1810 เขต :  วังทองหลาง แขวง : วังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร.     รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์โทร : 02-5394968      มือถือ :  0818033630
อีเมล : ariyasound@thaimail.com
เว็บไซต์ : www.ariyasound.com