ReadyPlanet.com
dot dot
สมันตมุขปริวรรต สัทธรรมปุณพริกสูตร กวนอิม พระอวโลกิเตศวร
ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร  ฉบับแสงธรรมแห่งผูโถ่วซาน  อรรถกถาธรรม โดย อริยะ สุพรรณเภษัช
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

                                               ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์
                                    
                      อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

 

 

 

                                                  

                                                       

                                                                            

 ***************************************************************************

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                                       

                                                                            

 ***************************************************************************

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 มัญชุศรีมหาโพธิสัตว์  มัญชุศรีปรัชญาปารมิตาสูตร  อริยะ สุพรรณเภษัช โรงเรียนถนอมพิศวิทยา มหายาน

มัญชุศรีมหาโพธิสัตว์  มัญชุศรีปรัชญาปารมิตาสูตร  อริยะ สุพรรณเภษัช โรงเรียนถนอมพิศวิทยา มหายาน

มัญชุศรีมหาปรัชญาปารมิตาสูตร

บรรณาธิการและจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นวิทยาทาน

โดย อริยะ สุพรรณเภษัช

คลิ๊กที่ภาพปกหนังสือเพื่อการดาวโหลด ไฟล์ PDF

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

อวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์  กวนอิม84ปาง พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์84ปาง   อริยะ สุพรรณเภษัช โรงเรียนถนอมพิศวิทยา มหายาน

พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ 84 ปาง

อริยะ สุพรรณเภษัช เรียบเรียง

จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นวิทยาทาน

คลิ๊กที่ภาพปกหนังสือเพื่อการดาวโหลด ไฟล์ PDF

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

     อรรถกถาปริศนาธรรมที่แฝงเร้น

ในสัทธรรมปุณฑริกสูตร

บทที่ 25

อวโลกิเตศวรสมันตมุขปริวรรต

มหากรุณาธิคุณและมหาปัญญาธิคุณของ

พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์กวนอิม

อรรถกถาธรรม โดย อริยะ สุพรรณเภษัช

คลิ๊กที่ภาพปกหนังสือเพื่อการดาวโหลด ไฟล์ PDF

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 *******************************************************************************

 

 

 

 

 

     ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร

ฉบับแสงธรรมแห่งผูโถ่วซาน

อรรถกถาธรรม โดย อริยะ สุพรรณเภษัช

คลิ๊กที่ภาพปกหนังสือเพื่อการดาวโหลด ไฟล์ PDF

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

     วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร

ฉบับถอดรหัสธรรมจากพระสูตร

อรรถกถาธรรม โดย อริยะ สุพรรณเภษัช

คลิ๊กที่ภาพปกหนังสือเพื่อการดาวโหลด ไฟล์ PDF

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

     วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร

ฉบับแปล Edward Conze โดยนิรนาม

บรรณาธิการ โดย อริยะ 

คลิ๊กที่ภาพปกหนังสือเพื่อการดาวโหลด ไฟล์ PDF

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

*************************************************************************** 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
ได้รับมอบเกียรติบัติรางวัลเหรียญทองแดง
สำหรับโรงเรียนเอกชน
ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(ONET)
ตามเกณฑ์ที่กำหนด  
ปีการศึกษา 2557 
 
 
 
 
ณ โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ กรุงเทพมหานคร
 
 

 

วันที่ 5 มิถุนายน 2558
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *************************************************************************** 
อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการ ครูไสวรินทร์ วงศ์วรพันธ์ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา

 

 

 

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง สถาบันภาษาไชน่าวิท

 

 

 

ได้นำนักเรียนที่เรียนวิชาภาษาจีน จำนวน 10 คน ระดับชั้น ป.5-6 คณะครูและผู้ปกครองรวม 25 คน

 

 

 

 

 

ได้เดินทางปฏิบัติการพิเศษภาษาจีน ใน  Social-Chinese  Camp ณ เกาะฮ่องกง เกาะมาเก๊า เมืองจูไห่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

ระหว่างวันที่ 12-14  พฤศจิกายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

******************************************************************************

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการ ครูแก้วกิริยา พานุรัตน์
สถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง สถาบันภาษาไชน่าวิท
 
ได้นำนักเรียนชมรมนาฎศิลป์จำนวน10 คน ระดับชั้น ป.1-ป.5
ได้เดินทางไปยังเมืองคุนหมิง มณฑลหยุนหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยชั้นสูง มโนห์ราตัวอ่อนและรำฉุยฉาย
โดยได้ทำการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทยจีนกับวิทยาลัยนาฎศิลป์อี้หยุน
และเผยแพร่วัฒนธรรม ณ เวทีีกลางหมู่บ้านศิลปวัฒนธรรมหยุนหนาน
ตลอดจนศึกษาเรียนรู้การร่ายรำจีน ณ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง


จัดกิจกรรมโดย
กลุ่มสาระศิลปะ  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
 
ณ เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2559
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นป.1-3 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

ได้เดินทางไปทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติการภาษาจีน

ณ มหานครปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ 25-29  เดือนมีนาคม 2558  

 

 

 

 

 ผู้บริหารโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช และอาจารย์พลอนันต์สุพรรณเภษัช

ได้ร่วมศึกษาดูงานทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศเกาหลีใต้

ระหว่างวันที่ 11-15  เดือนสิงหาคม 2557

 

 

 

 

***************************************************

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการ 

ได้เดินทางไปศึกษาดูงานทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรมพร้อมกับการสำรวจแนวทางการจัดค่ายทัศนศึกษาและฝึกการใช้ภาษาจีน

ร่วมกับและอาจารย์พลอนันต์สุพรรณเภษัช ผู้จัดการ

และคณะครูโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

ณ เมืองปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ 16-21  เดือนกันยายน 2557

 

***************************************************
 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

 

ด้นำนักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 8 คน

ไปร่วมกิจกรรมในค่ายซัมเมอร์แคมป์

ซึ่งจัดโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง

 ณ เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภายใต้การประสานงานของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานคร

เป็นระยะเวลา 15 วัน 

ระหว่างวันที่ 12 - 26 มีนาคม 2557

 

 

 

 

   

    

 

 

   

 

 

 

 

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช 

ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

ด้รับเกียรติจากโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการบัญชี

โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

 เชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

เรื่อง พัฒนาสมาธิด้วยเสียงเพลง

ในวันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ุ 2556 เวลา 9.00-12.00 น. 

ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

 

 

 

 

 

   

 

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

ด้รับเกียรติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ในงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2555 จังหวัดพิจิตรค


 เชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

เรื่อง ดนตรีกับการพัฒนาศักยภาพสมองและสมาธิจิต

ในวันพุธ ที่ 27 กุันยายน 2555 เวลา 9.00-12.00 น. 

ณ โรงแรมพิจิตรพลาซา  อ.เมืิอง จังหวัดพิจิตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช 

ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

ด้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี 

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

เชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การพัฒนา I.Q. E.Q.  ของเด็กด้วยเสียงเพลง 

ในวันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00-16.30 น. 

ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี อาคารปัญญาวัฒนา 

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  

 

ขอต้อนรับสู่เวปไซต์อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช  ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยาผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในหลาย ๆ ด้าน  ท่านสามารถศึกษาความรู้ด้านต่าง ๆ ที่ท่านได้ศึกษาค้นคว้ามาหลายสิบปี   ตามสิ่งที่สนใจได้  ซึ่งความรู้แต่ละด้านนั้นนับว่าท่านเป็นกูรูในด้านนั้น ๆ อย่างแท้จริง 

ด้านที่ 1   ด้านการบริหารสถานศึกษา  ท่านเป็นผู้มีพื้นฐานทางการบริหารดี เนื่องจากจบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการบริหารงานบุคคลจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)  และมีประสบการณ์มากมายหลายปีกับการทำงานเป็นอาจารย์ประจำสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยศรีปทุมและมหาวิทยาลัยคริสเตียนนครปฐม ทั้งยังเป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอนในบัณฑิตวิทยาลัยด้วยจนท้ายสุดมาจบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการบริหารการศึกษา เพิ่มเติม จากการที่ท่านชอบศึกษาอะไรอย่างลุ่มลึก  ดังนั้นท่านจะมีวิสัยทัศน์และแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแบบใหม่ ๆ ซึ่งเป็นที่น่าสนใจ   โดยเฉพาะการนำแนวคิดด้าน Brain Based Learning และ Multiple Intelligence มาประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อปฏิรูปกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เพื่อยกระดับนักเรียนให้พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพสูงสุด   และได้นำแนวคิดดังกล่าวไปผสานกับงานวิจัยด้านพลังคลื่นเสียง จนได้ตั้งทฤษฎีที่เป็นผลจากการค้นคว้าที่ท่านได้ค้นคว้าวิจัยมามากกว่า 13 ปี โดยได้ตั้งชื่อแนวคิดใหม่นี้ว่า  Music Brain Based Learning   นอกจากนี้ท่านรับเชิญได้เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่องพลังคลื่นเสียงกับการพัฒนาศักยภาพสมองและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ให้แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนมากมายหลายแห่ง  เช่น กระทรวงสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  บริษัทปูนซิเมนต์ไทย  เป็นต้น   

 

ด้านที่ 2  Music Brain Based Learning  เป็นการค้นคว้าเรื่อง การประยุกต์ใช้พลังคลื่นเสียงจากดนตรีกลุ่มต่าง ๆ ที่ผ่านการวิจัยคุณภาพแล้ว  นำมาเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองและการเรียนรู้ ภายใต้ฐานความรู้ด้านสมอง  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งท่านนับว่าเป็นคนบุกเบิกการค้นคว้าในเรื่องการนำพลังคลื่นเสียงมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาศักยภาพสมองในประเทศไทย

 

 อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช  ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ เช้าวันนี้สถานีโทรทัศน์ช่องห้า เรื่องการประยุกต์ใช้ดนตรีเพื่อการพัฒนาศักยภาพสมองและสมาธิของเด็กระดับปฐมวัย

                                     

                        

 ท่านได้แต่งตำราเกี่ยวกับทางด้านการนำพลังคลื่นเสียงมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพสมอง ไว้จำนวนสามเล่ม ซึ่งเป็นตำราสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจในด้านนี้ต้องอ่าน และเป็นตำราทางด้านนี้สามเล่มแรกในประเทศไทยปัจจุบันตำราทั้งสามเล่มนี้ได้จำหน่ายหมดแล้ว อาจารย์จะไม่จัดพิมพ์ขึ้นอีก  แต่จะเอาตำราทั้งหมดบรรจุไว้ในเวปไซต์นี้เพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าต่อไป

                        

   หนังสือคัมภีร์อภิวัฒน์สมอง              หนังสือพัฒนา E.Q. ด้วยเสียงเพลง  หนังสือพัฒนา I.Q. E.Q M.Q. และสมาธิด้วยพลังคลื่นเสียง

                                                                                       

เอกสารโรเนียวดนตรีพลังธาตุเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพกายและจิต      เอกสารโรเนียวดนตรีสวรรค์เพื่อการพัฒตาจักระและพลังสมาธิระดับสูง

                                                         

บทความเรื่อง ผ่าสมองไอสไตน์       บทความเรื่อง ดนตรีคลาสสิกเพื่อการพัฒนาศักยภาพสมอง          บทความเรื่อง The Mozart Effect

                                                                                        

                                      ทดลองฟังเพลงควาสสิกออนไลน์ ฟังเพลงดี ๆ คัดสรรโดยอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช 

  

 

 ท่านได้จัดตั้งศูนย์อภิวัฒน์ปัญญาขึ้นมาภายใต้ระบบปฏิบัติการที่ทันสมัย โดยจัดกิจกรรมพิเศษที่เรียกว่ากิจกรรมอภิวัฒน์ปัญญา เพื่อใช้เป็นห้องวิจัยในเพื่อทำการพัฒนาศักยภาพสมองและสมาธิให้กับนักเรียน  โดยระดับปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล1-2 จะจัดไว้ ณ ห้องของนักเรียน  ส่วนระดับชั้นอนุบาล3 - ประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถรับบริการได้ที่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โดยปฏิบัติก่อนเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 3 นาที  สำหรับผู้ที่มีความต้องการพัฒนาเป็นพิเศษ สามารถมาใช้บริการได้ที่ ศูนย์อภิวัฒน์ปัญญา อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาการ  ซึ่งระบบที่ใช้สื่อมัลติมีเดียผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นการพัฒนาจากระบบปฏิบัติการเดิมซึ่งรฟังผ่านสื่อเครื่องเสียง  เป็นระบบปฏิบัติคอมพิวเตอร์อัตรา 1ต่อ 1 สามารถให้ศักยภาพระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบ ท่านอาจารย์เรียกระบบที่ใช้นี้ว่า Computor Television Therapy  (CTT)

 

                                 

                                 

  สำหรับการฝึกการพัฒนาศักยภาพสมองในระดับสูง หรือผู้ที่มีปัญหาด้านศักยภาพสมองและสมาธิ จะใช้ร่วมกับอุปกรณ์แว่นพลังแสงอภิวัฒน์ปัญญา  เพื่อช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองส่วนหน้า ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับสมาธิ

  ซึ่งท่านมีผลงานอันยอดเยี่ยม  ได้รับรางวัล 1 ใน 10 ผลงานวิจัยยอดเยี่ยม สำหรับครูโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ  ในงานวันวิชาการ สช.  เรื่อง กิจกรรมอภิวัฒน์ปัญญากับการพัฒนาสติปัญญาของเด็กระดับปฐมวัย  จัดในวันที่ 13-14 กันยายน 2545  พร้อมเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยพร้อมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยด้วย 

                         

                  

                   

                       

                  

 

                 

 

                  

 ด้านที่ 3  การค้นคว้าเรื่อง  การนำพลังคลื่นเสียงมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับศักยภาพมนุษย์ระดับสูง  ที่ได้ให้ชื่อเฉพาะว่า  คีตะโยคะ(คี-ตะ-โย-คะ)  เป็นการประยุกต์ใช้ดนตรีระดับสูงสุดเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ภายใต้หลักการของการพัฒนาจักระเป็นศูนย์พลังภายในร่างกายและมนุษย์   ใน 7 จักระหลัก และอีก 14 จักระที่ซ่อนเร้น ซึ่งทางโยคะศาสตร์กล่าวว่าการพัฒนาจักระเหล่านี้ที่วางแนวตลอดแห่งที่ตั้งของสมองและไขสันหลัง  เป็นการช่วยยกระดับศักยภาพสมองและสมาธิในระดับสูง

 

                   

 

 

ด้านที่ 4   การค้นคว้าเรื่อง  การศึกษาเนื้อหามวลสารพระสมเด็จ  ที่จัดสร้างโดยสมเด็จพุฒาจารย์โต วัดระฆังซึ่งได้จัดทำชุดการเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อมวลสารพระสมเด็จซึ่งจะศึกษาเนื้อหามวลสารพระสมเด็จในรูปแบบของการศึกษาเชิงเปรียบเทียบจากพระสมเด็จแท้และพระตระกูลสมเด็จจำนวนมาก  ที่เรียกว่าหลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ  ทำการอบรมภายใต้ความรับผิดชอบของ  ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จฯ ที่ท่านได้ตั้งขึ้นที่โรงเรียนถนอมพิศวิทยา   

                            

 

 
 

 


                 ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จในประเทศไทย

              โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

Welcome

:::::::หลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ:::::::

 


การฝึกอบรมเพื่อศึกษาพิจารณาเชิงเปรียบเทียบเนื้อหามวลสารและธรรมชาติความเก่าของพระสมเด็จวัดระฆัง สมเด็จวัดบางขุนพรหมและสมเด็จวัดเกศไชโย ผ่านชิ้นส่วนพระสมเด็จที่มีเนื้อมวลสารจัดที่สึกและแตกหักของพระสมเด็จทั้งสามวัดและพระเครื่องตระกูลสมเด็จทั้ง 6ยุค

ผู้สนใจติดต่อฝึกอบรมติดต่อได้ที่ อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จในประเทศไทย โทร.081-8033630


 

WWW.ARIYASOUND.COM

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระสมเด็จโดย อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จในประเทศไทย และหลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ


|
ทำความรู้จักศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จในประเทศไทย|หลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ|ศึกษาเคล็ดลับพระสมเด็จกับอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช|บทความน่ารู้เกี่ยวกับพระสมเด็จ|มุมสมเด็จเพื่อการศึกษา|ชมรมพระหักสยาม|มารู้จักพระสมเด็จพิมพ์โบราณ พระกรุวัดทัพข้าว สุโขทัย|รู้ลึกพระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆัง|นิทรรศการพระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศน์Iเปิดโลกพระเครื่องแดนสยา|ทำความรู้่จักผู้อำนวยการศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จ อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

  


 

ด้านที่ 5  การค้นคว้าเรื่อง  แร่ธาตุกับการพัฒนาสมาธิ  เกี่ยวข้องกับแร่ธาตุสำคัญในโลก เช่น กลุ่มแร่Quartz   สีต่าง ๆ กลุ่มแร่เหล็กชนิดต่าง ๆ  ที่มีอิทธิพลต่อการยกระดับพลังสมาธิทั้งระดับต้นและระดับสูง

 

                  

 

 **********************************************************************************************************

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
ที่อยู่ :  เลขที่1810 เขต :  วังทองหลาง แขวง : วังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร.     รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์โทร : 02-5394968      มือถือ :  0818033630
อีเมล : ariyasound@thaimail.com
เว็บไซต์ : www.ariyasound.com