Ariyasound อริยะ สุพรรณเภษัช มหายาน ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร ชมรมพระหักสยาม
ReadyPlanet.com
dot dot
สมันตมุขปริวรรต สัทธรรมปุณพริกสูตร กวนอิม พระอวโลกิเตศวร
ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร  ฉบับแสงธรรมแห่งผูโถ่วซาน  อรรถกถาธรรม โดย อริยะ สุพรรณเภษัช
วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร สุภูติ วัชรสูตร มหายาน วัชรยาน อริยะ สุพรรณเภษัช หนังสือภาพหายาก ariyasound
ท่องแดนสุขาวดี  พระอมิตภะ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ พระมหาสถามปราบโพธิสัตว์ พระมหาสถามปราบมหาโพธิสัตว์ พระอมิตาพุทธเจ้า แดนสวรรค์ อามิตตาพุทธ มหายาน วัชรยาน เจ้าแม่กวนอิม   สุขาวดีวยูหสูตร   มหายาน วัชรยาน อริยะ สุพรรณเภษัช
พระพุทธเจ้า ประวัติพระพุทธเจ้า buudha
ทิพยจักษุ พระพุทธเจ้า ตาทิพย์  อริยะ สุพรรณเภษัข
ดนตรีสวรรค์ ดนตรีพัฒนาจักระ  พัฒนาจักระ จักระ โยคะ โยคี อริยะ สุพรรณเภษัช ศูนย์อภิวัฒน์ปัญญา ariyasound
กวนอิม พระอวโลกิเตศวร พระโพธิสัตว์ เสถียร โพธินันทะ อริยะ สุพรรณเภษัช
คุณธรรมพระโพธิสัตว์ เสถียร โพธินันทะ มหายาน เสียง เสถียรสุต อริยะ สุพรรณเภษัช ariyasound
ชมรมพระหักสยาม

 

  


                 ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จในประเทศไทย

              โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

Welcome

:::::::หลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ:::::::

 


การฝึกอบรมเพื่อศึกษาพิจารณาเชิงเปรียบเทียบเนื้อหามวลสารและธรรมชาติความเก่าของพระสมเด็จวัดระฆัง สมเด็จวัดบางขุนพรหมและสมเด็จวัดเกศไชโย ผ่านชิ้นส่วนพระสมเด็จที่มีเนื้อมวลสารจัดที่สึกและแตกหักของพระสมเด็จทั้งสามวัดและพระเครื่องตระกูลสมเด็จทั้ง 6ยุค

ผู้สนใจติดต่อฝึกอบรมติดต่อได้ที่ อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จในประเทศไทย โทร.081-8033630


 

WWW.ARIYASOUND.COM

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระสมเด็จโดย อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จในประเทศไทย และหลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ


|
ทำความรู้จักศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จในประเทศไทย|หลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ|ศึกษาเคล็ดลับพระสมเด็จกับอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช|บทความน่ารู้เกี่ยวกับพระสมเด็จ|มุมสมเด็จเพื่อการศึกษา|ชมรมพระหักสยาม|มารู้จักพระสมเด็จพิมพ์โบราณ พระกรุวัดทัพข้าว สุโขทัย|รู้ลึกพระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆัง|นิทรรศการพระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศน์Iเปิดโลกพระเครื่องแดนสยา|ทำความรู้่จักผู้อำนวยการศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จ อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

  

 

ชมรมพระหักสยาม

ดำเนินงานโดยอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา  081-8033630

       จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาอนุรักษ์พระสมเด็จที่มีองค์ประกอบที่มีสภาพแตกหัก  สึกเลือน   ผ่านการเซาะ กรอ แกะ ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ จนสูญเสียสภาพผิวเดิมหรือถูกยกพิมพ์ขึ้นใหม่ทั้งหมด  ซึ่งพระดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาแล้วว่าเป็นพระที่มีคุณค่าสูงมากสำหรับการศึกษาพระสมเด็จ  เนื่องจากเป็นพระที่เนื้อหามวลสารที่ดี  มีมวลสารและผงวิเศษของพระสมเด็จเก่าแก่ปะปนอยู่มากอย่างเด่นชัด   สามารถนำไปศึกษาเนื้อหามวลสารพระสมเด็จเพื่อสร้างโอกาสการได้พบพระสมเด็จที่สวย ๆ ในอนาคต  ซึ่งเหมาะสมกับนักอนุรักษ์พระสมเด็จที่ชื่นชอบความงดงามของเนื้อหาพระสมเด็จเป็นสำคัญ  ทั้งยังมองเห็นว่าการที่พระสมเด็จมีสภาพแตกหัก สึกเลือน หรือผ่านการเซาะ กรอ แกะ เป็นสุนทรียภาพที่งดงามของพระสมเด็จเป็นอย่างยิ่ง  มากกว่าการยึดติดรูปที่สวยงามแห่งพิมพ์ทรง

สำหรับขอบข่ายของพระสมเด็จที่แนะนำเพื่อการอนุรักษ์สำหรับการศึกษาไว้ในชมรมพระหักสยาม  ประกอบด้วยกลุ่มของพระสมเด็จที่มีลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1.  เป็นพระสมเด็จแท้ ๆ ทันยุคสมเด็จโตทั้งสามวัดหลัก ได้แก่ วัดระฆัง  วัดบางขุนพรหม วัดเกศไชโย  ซึ่งอาจอยู่ในสภาพแตกหัก  สึกเลือน หรือผ่านการเซาะกรอแกะด้วยเครื่องมือต่าง ๆ  หรือยกพิมพ์ขึ้นใหม่ทั้งหมด  ซึ่งอาจมีการยกพิมพ์เพื่อเปลี่ยนจากวัดเกศไขโย  เป็นวัดระฆัง  หรือ วัดบางขุนพหรมเป็นวัดระฆัง  ก็ได้ นอกจากนี้ยังรวมพระสมเด็จพิมพ์โบราณ ที่ล้อพระกรุโบราณต่าง ๆ และพิมพ์สีึ่เหลี่ยม ซึ่งสร้างโดยช่างสิบหมู่ี   ก่อนพิมพ์นิยมที่จัดสร้างโดยหลวงวิจารฯ

2.  เป็นพระสมเด็จแท้ ๆ แต่ไม่ทันยุคสมเด็จโต  แต่เป็นพระตระกูลสมเด็จที่มีเนื้อหาจัดจ้านอย่างมากใกล้เคียงกับพระสมเด็จที่สร้างโดยศิษย์ใกล้ชิดพระสมเด็จ โดยมีอายุไม่ต่างจากพระสมเด็จของสมเด็จพูฒาจารย์โต มากนัก  ได้แก่  พระสมเด็จอรหัง พระสมเด็จหลวงปู่ภู  พระสมเด็จหลวงปู่ปั้น  พระสมเด็จหลวงปู่อ้น  พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ  พระกรุวัดเงินคลองเตย  พระสมเด็จวัดปากบาง  เป็นต้น ซึ่งอาจอยู่ในสภาพแตกหัก สึกเลือน และได้ผ่านการเซาะกรอแกะแล้วยกพิมพ์ขึ้นใหม่  เพื่อจำลองแบบพระสมเด็จวัดระฆัง บางขุนพรหม หรือวัดเกศไขโย

3.  เป็นพระสมเด็จแท้ ๆ  แต่ไม่ทันยุคสมเด็จ  แต่เป็นพระตระกูลสมเด็จในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2460  จนถึง  พศ. 2506  ซึ่งเป็นพระตระกูลสมเด็จที่มีเนื้อหาจัดจ้านอย่างมาก โดยมีอายุต่างจากพระสมเด็จของสมเด็จพูฒาจารย์โตเป็นอย่างมาก  ได้แก่  พระสมเด็จหลวงพ่อหม่น พระสมเด็จเจ้าคุณสุนทร  พระสมเด็จหลวงปู่นาค  พระสมเด็จพระครูมูล เป็นต้น ซึ่งอาจอยู่ในสภาพแตกหัก สึกเลือน และได้ผ่านการเซาะกรอแกะแล้วยกพิมพ์ขึ้นใหม่  เพื่อจำลองแบบพระสมเด็จวัดระฆัง บางขุนพรหม หรือวัดเกศไขโย

 4.  เป็นพระสมเด็จปลอมยุคต้นที่แก่มวลสารสมเด็จ  เป็นพระสมเด็จที่มีการทำปลอมขึ้นโดยใช้มวลสารที่ทำจากพระสมเด็จที่แตกหักของพระสมเด็จวัดระฆัง วัดบางขุนพรหม วัดเกศไชโย ที่เป็นของแท้  ผสมกับมวลสารของพระตระกูลสมเด็จที่สมัยก่อนมีจำนวนมากและไม่ค่อยมีราคาค่างวด  เช่น พระกรุวัดสามปลื้ม  พระกรุวัดคู้สลอด เป็นต้น เนื้อหาของพระสมเด็จเหล่านี้  เมื่อผ่านการใช้ติดตัวและผ่านกาลเวลายาวนานขึ้น  พระสมเด็จดังกล่าวก็มีเนื้อหาจัดจ้านมากขึ้นจนองค์ที่มีเนื้อหาจัดมาก ๆ จนดูกันไปว่าเป็นพระสมเด็จวัดระฆังกันก็มีมาก   แต่ปัจจุบันพระสมเด็จปลอมยุคต้นเหล่านี้หายากมาก และมีราคาแพงไม่น้อย  อาจมีราคาอยู่ในหลักหมื่นหรือหลักแสน  บางองค์ถูกเช่าหาส่งไปยังหอคอยงาช้างกันไปในราคาหลักล้านก็มีถมไป   ดังนั้นพระปลอมยุคต้นเหล่านี้  ถ้าไม่แม่นยำในเรื่องความรู้ด้านพิมพ์ทรงอย่างเฉียบขาด ซึ่งได้แก่เซียนพระที่เน้นพิมพ์ทรงเป็นสำคัญก็อาจจำแนกแยกแยะได้อย่างลำบากมาก แต่ถ้าสนใจเพียงแค่ศึกษาเฉพาะเนื้อหามวลสารที่จัดจ้านของพระสมเด็จกลุ่มนี้ที่ประกอบด้วยผงพุทธคุณจำนวนมาก ทั้งสามารถเป็นสะพานในการเรียนรู้พระสมเด็จที่ทันยุค ก็คงสามารถทำใจยอมรับและเช่าหานำไปศึกษาและอนุรักษ์ได้ เพื่อความยุติธรรมภายใต้ความสุจริตใจเป็นสำคัญ พระสมเด็จกลุ่มนี้ควรจำกัดงบประมาณเช่าหาเพียงหลักพันแก่ถึงหมื่นต้นเท่านั้น

  ภาพพระสมเด็จต่าง ๆ ที่จัดแสดงอยู่ในชมรมพระหักสยามนี้   บางองค์สามารถจำแนกแยกแยะได้ทันที  บางองค์ก็ยากในการจำแนกแยกแยะ  เนื่องจากสภาพที่สึกเลือน หรือผ่านการเซาะกรอแกะ ยกพิมพ์ใหม่ขึ้นมา หรือ เนื้อมวลสารมีความใกล้เคียงกับพระสมเด็จหลาย ๆ วัด  ทำให้ยากที่จะพิจารณาชี้ขาดได้ 100 เปอร์เซ็นต์ หรือบางองค์เป็นพระสมเด็จที่ปลอมยุคต้น ซึ่งข้าพเจ้ายังเป็นผู้นิยมศึกษาพระสมเด็จที่เน้นด้านมวลสารเป็นสำคัญ  มิใช่ผู้นิยมศึกษาพระสมเด็จที่เน้นด้านพิมพ์ทรงเป็นสำคัญ  อาจทำให้ไม่สามารถจำแนกพระเหล่านี้ได้เด็ดขาด  จึงจะนำเสนอเฉพาะบางองค์ที่มีเนื้อหามวลสารระบุได้ชัดเจนของที่มาของพระสมเด็จองค์นั้น 

       แต่พระสมเด็จองค์ใดที่ข้าพเจ้ายังไม่สามารถระบุที่มาได้ชัดเจนว่าเป็นพระสมเด็จกลุ่มใดในพระสมเด็จทั้งในสี่กลุ่มต่าง ๆ ดังกล่าวที่นำเสนอมา   ดังนั้นเพื่อให้เกิดความงดงามแห่งการเรียนรู้พระสมเด็จ  จึงได้เปิดช่องว่างไว้ให้มีการถกเถียงกันในแง่วิชาการของนักนิยมพระสมเด็จในพระสมเด็จองค์ดังกล่าว ซึ่งนักนิยมพระสมเด็จอาจสามารถถกเถียงเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  อันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้พระสมเด็จอย่างแตกฉานต่อไป  

        เนื่องจากพระตัวอย่างที่เก็บไว้ในชมรมพระหักสยามมีพระอยู่ค่อนข้างมาก  ส่วนหนึ่งที่เขียนไว้ว่าเป็นพระโชว์นั้นทางศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จเก็บไว้เป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษาในหลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ อีกส่วนหนึ่งที่เหลือจากการเก็บไว้เป็นตัวอย่างจึงได้แบ่งปันออกมาสำหรับนักนิยมพระสมเด็จทั่วไปต้องการแบ่งไว้เพื่อการศึกษาและอนุรักษ์พระสมเด็จ  สามารถขอแบ่งบูชาได้ตามสมควร   โดยจะนำเงินที่บูชาไปทำการกุศลตามที่สมควรต่อไป  โดยราคาที่ตั้งเพื่อให้สำหรับนักนิยมพระสมเด็จต้องการพระแท้ ๆ ไปบูชา  ไม่สนับสนุนการนำพระชุดนี้ไปประดิษฐ์เพิ่มเติมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางพุทธพาณิชย์

***********************************************************************************************************************

ชมรมพระหักสยาม              พระองค์ที่ 1

ชื่อพระสมเด็จ                     พระสมเด็จวัดเกศไชโย

กลุ่มพระสมเด็จ                   พระสมเด็จแท้ทันยุคพระทันยุคพระสมเด็จพุฒาจารย์โต

สภาพพระสมเด็จ                สึกเลือนมาก

สภาพเนื้อหามวลสาร          เป็นพระที่ดูง่าย มีเนื้อหาจัดมาก มีผงพุทธคุณมาก

ราคาการประเมิน                30,000 บาท

 

 

มรมพระหักสยาม              พระองค์ที่ 2

ชื่อพระสมเด็จ                     พระสมเด็จวัดเกศไชโย  พิมพ์เจ็ดชั้นเส้นด้าย

กลุ่มพระสมเด็จ                   พระสมเด็จแท้ทันยุคพระสมเด็จพุฒาจารย์โต

สภาพพระสมเด็จ                สภาพแตกหัก 2 ชิ้น พิมพ์ทรงยังงดงามอยู่

สภาพเนื้อหามวลสาร          เป็นพระเนื้อโซนขาว เนื้อหนึกแกร่งที่เรียกว่าเนื้อกระดูก เป็นพระที่ดูง่ายมาก มีเนื้อหาจัด

ราคาการประเมิน                30,000  บาท

 

 

 

 

ชมรมพระหักสยาม              พระองค์ที่ 3

ชื่อพระสมเด็จ                     พระสมเด็จวัดเกศไชโย  พิมพ์ตลกเก้าชั้นหูบายศรี

กลุ่มพระสมเด็จ                   พระสมเด็จแท้ทันยุคพระสมเด็จพุฒาจารย์โต

สภาพพระสมเด็จ                สภาพแตกหัก 2 ชิ้น พิมพ์ทรงยังงดงามอยู่

สภาพเนื้อหามวลสาร          เป็นพระเนื้อโซนเหลือง เนื้อหนึกแกร่งแห้งจัดมาก เป็นพระที่ดูง่ายมาก

ราคาการประเมิน                30,000  บาท

 

 

 

ชมรมพระหักสยาม              พระองค์ที่ 4

ชื่อพระสมเด็จ                     พระสมเด็จวัดระฆัง  พิมพ์ใหญ่เส้นด้ายโบราณ

กลุ่มพระสมเด็จ                   พระสมเด็จแท้ทันยุคพระทันยุคพระสมเด็จพุฒาจารย์โต

สภาพพระสมเด็จ                แตกหักหลายชิ้น พิมพ์ทรงยังคมชัดอยู่

สภาพเนื้อหามวลสาร          เป็นพระที่ดูง่าย มีเนื้อหาจัดมาก มีผงพุทธคุณมาก

ราคาการประเมิน                50,000 บาท

 

 

                                               ชมรมพระหักสยาม              พระองค์ที่ 5

 

 ชื่อพระสมเด็จ                     พระสมเด็จวัดเกศไชโย  พิมพ์หกชั้นอกร่อง

กลุ่มพระสมเด็จ                   พระสมเด็จแท้ทันยุคพระสมเด็จพุฒาจารย์โต

สภาพพระสมเด็จ                สภาพแตกหัก 2 ชิ้น พิมพ์ทรงยังงดงามอยู่

สภาพเนื้อหามวลสาร          เป็นพระเนื้อโซนเหลือง เนื้อหนึกแกร่งแห้งจัดมาก มีมวลสารมาก เป็นพระที่ดูง่ายมาก

ราคาการประเมิน                50,000  บาท                                                                                                        

ชมรมพระหักสยาม              พระองค์ที่ 6

ชื่อพระสมเด็จ                     พระสมเด็จวัดเกศไชโย  พิมพ์หกชั้นอกตลอด

กลุ่มพระสมเด็จ                   พระสมเด็จแท้ทันยุคพระสมเด็จพุฒาจารย์โต

สภาพพระสมเด็จ                สภาพสึกเหลือแต่แก่น

สภาพเนื้อหามวลสาร          เป็นพระเนื้อโซนขาว เนื้อหนึกแกร่งจัดมาก เม็ดมวลสารพบมาก เป็นพระที่ดูง่ายมาก

ราคาการประเมิน                30,000  บาท

 

 

ชมรมพระหักสยาม              พระองค์ที่ 7

 

 

ชื่อพระสมเด็จ                     พระสมเด็จวัดเกศไชโย 

กลุ่มพระสมเด็จ                   พระสมเด็จแท้ทันยุคพระสมเด็จพุฒาจารย์โต

สภาพพระสมเด็จ                สภาพสึกเลือนยกพิมพ์ขึ้นใหม่เป็นพระสมเด็จสามชั้นพิมพ์ใหญ่

สภาพเนื้อหามวลสาร          เป็นพระเนื้อโซนเหลือง เนื้อหนึกนุ่มเนื้อจัดมาก เป็นพระที่ดูง่ายมาก

ราคาการประเมิน                20,000  บาท

 

 

 

 

 ชมรมพระหักสยาม              พระองค์ที่ 8

ชื่อพระสมเด็จ                     พระสมเด็จวัดเกศไชโย  พิมพ์เจ็ดชั้นหูบายศรี

กลุ่มพระสมเด็จ                   พระสมเด็จแท้ทันยุคพระสมเด็จพุฒาจารย์โต

สภาพพระสมเด็จ                สภาพแตกหัก 2 ชิ้น พิมพ์ทรงยังงดงามอยู่

สภาพเนื้อหามวลสาร          เป็นพระเนื้อโซนขาว เนื้อหนึกแกร่งแห้งจัดมาก ด้านหน้าพระมีแตกลายงา เป็นพระที่ดูง่ายมาก

ราคาการประเมิน                30,000  บาท

 

 

 

ชมรมพระหักสยาม              พระองค์ที่ 9

ชื่อพระสมเด็จ                     พระสมเด็จวัดระฆัง

กลุ่มพระสมเด็จ                   พระสมเด็จแท้ทันยุคพระสมเด็จพุฒาจารย์โต

สภาพพระสมเด็จ                สภาพพระสึกเลือนเซาะขึ้นพิมพ์ใหม่  เป็นสมเด็จสามชั้นพิมพ์ใหญ่

สภาพเนื้อหามวลสาร          เป็นพระเนื้อโซนเหลือง เนื้อแก่น้ำมันตังอิ๊วหนึกนุ่มจัดมาก  เป็นพระที่ดูง่ายที่สุด

ราคาการประเมิน                50,000  บาท

ชมรมพระหักสยาม              พระองค์ที่ 10

ชื่อพระสมเด็จ                     พระสมเด็จวัดระฆัง  พิมพ์สามชั้นโบราณ 

กลุ่มพระสมเด็จ                   พระสมเด็จแท้ทันยุคพระสมเด็จพุฒาจารย์โต

สภาพพระสมเด็จ                สภาพแตกหัก 2 ชิ้น ด้านหลังมีรอยบิ่นกระเทาะ  พิมพ์ทรงยังงดงามอยู่

สภาพเนื้อหามวลสาร          เป็นพระเนื้อโซนเหลืองปนน้ำตาล เนื้อหนึกนุ่มจัดจ้านมาก เป็นพระที่ดูง่ายมาก

ราคาการประเมิน                20,000  บาท

 

 ชมรมพระหักสยาม              พระองค์ที่ 11

ชื่อพระสมเด็จ                     พระสมเด็จวัดระฆัง  พิมพ์เจดีย์ใหญ่  

กลุ่มพระสมเด็จ                   พระสมเด็จแท้ทันยุคพระสมเด็จพุฒาจารย์โต

สภาพพระสมเด็จ                สภาพแตกหัก 4 ชิ้น ด้านหลังมีรอยปาด พิมพ์ทรงยังงดงามอยู่

สภาพเนื้อหามวลสาร          เป็นพระเนื้อโซนขาวอมเหลือง เนื้อปูนแกร่งหนึกจัดจ้านมาก เป็นพระที่ดูง่ายมาก

 

 

 ชมรมพระหักสยาม              พระองค์ที่ 12

ชื่อพระสมเด็จ                     พระสมเด็จวัดระฆัง  พิมพ์เจดีย์ใหญ่  

กลุ่มพระสมเด็จ                   พระสมเด็จแท้ทันยุคพระสมเด็จพุฒาจารย์โต

สภาพพระสมเด็จ                สภาพแตกหัก 2 ชิ้น ด้านหลังมีรอยบิ่นกระเทาะ  มีสภาพสึกเลือนมาก

สภาพเนื้อหามวลสาร          เป็นพระเนื้อโซนเหลืองปนน้ำตาล เนื้อหนึกนุ่มจัดจ้านมาก เป็นพระที่ดูง่ายมาก

 

 

 ชมรมพระหักสยาม              พระองค์ที่ 13

ชื่อพระสมเด็จ                     พระสมเด็จวัดระฆัง  พิมพ์ฐานแซม  

กลุ่มพระสมเด็จ                   พระสมเด็จแท้ทันยุคพระสมเด็จพุฒาจารย์โต

สภาพพระสมเด็จ                สภาพพระสึกเลือนมาก ด้านหลังเป็นแบบหลังเรียบแก่มวลสาร

สภาพเนื้อหามวลสาร          เป็นพระเนื้อโซนเหลืองปนน้ำตาลอมเขียว เนื้อหนึกนุ่มจัดจ้านมาก เป็นพระที่ดูง่ายมาก

 

 ชมรมพระหักสยาม              พระองค์ที่ 14

ชื่อพระสมเด็จ                     พระสมเด็จวัดระฆัง  พิมพ์ฐานแซม  

กลุ่มพระสมเด็จ                   พระสมเด็จแท้ทันยุคพระสมเด็จพุฒาจารย์โต

สภาพพระสมเด็จ                สภาพแตกหัก 5 ชิ้น ด้านหลังมีร่องรอยการใช้เห็นเม็ดมวลสารมาก

สภาพเนื้อหามวลสาร          เป็นพระเนื้อโซนน้ำตาล เนื้อหนึกนุ่มจัดจ้านมาก เป็นพระที่ดูง่ายมาก

 

 

 

 

 ชมรมพระหักสยาม              พระองค์ที่ 15

ชื่อพระสมเด็จ                     พระสมเด็จวัดระฆัง  พิมพ์ปรกโพธิ์สามชั้นโบราณ  

กลุ่มพระสมเด็จ                   พระสมเด็จแท้ทันยุคพระสมเด็จพุฒาจารย์โต

สภาพพระสมเด็จ                สภาพแตกหัก 2 ชิ้น ด้านหลังมีรอยบิ่นกระเทาะ  พิมพ์ทรงยังงดงามอยู่

สภาพเนื้อหามวลสาร          เป็นพระเนื้อโซนเหลืองปนน้ำตาล เนื้อหนึกนุ่มจัดจ้านมาก เป็นพระที่ดูง่ายมาก

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
ที่อยู่ :  เลขที่1810 เขต :  วังทองหลาง แขวง : วังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร.     รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์โทร : 02-5394968      มือถือ :  0818033630
อีเมล : ariyasound@thaimail.com
เว็บไซต์ : www.ariyasound.com