Ariyasound อริยะ สุพรรณเภษัช มหายาน ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร เคล็ดลับพระสมเด็จ
ReadyPlanet.com
dot dot
สมันตมุขปริวรรต สัทธรรมปุณพริกสูตร กวนอิม พระอวโลกิเตศวร
ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร ฉบับแสงธรรมแห่งผูโถ่วซาน อรรถกถาธรรม โดย อริยะ สุพรรณเภษัช
วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร สุภูติ วัชรสูตร มหายาน วัชรยาน อริยะ สุพรรณเภษัช หนังสือภาพหายาก ariyasound
ท่องแดนสุขาวดี พระอมิตภะ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ พระมหาสถามปราบโพธิสัตว์ พระมหาสถามปราบมหาโพธิสัตว์ พระอมิตาพุทธเจ้า แดนสวรรค์ อามิตตาพุทธ มหายาน วัชรยาน เจ้าแม่กวนอิม  สุขาวดีวยูหสูตร  มหายาน วัชรยาน อริยะ สุพรรณเภษัช
พระพุทธเจ้า ประวัติพระพุทธเจ้า buudha
ทิพยจักษุ พระพุทธเจ้า ตาทิพย์ อริยะ สุพรรณเภษัข
ดนตรีสวรรค์ ดนตรีพัฒนาจักระ พัฒนาจักระ จักระ โยคะ โยคี อริยะ สุพรรณเภษัช ศูนย์อภิวัฒน์ปัญญา ariyasound
กวนอิม พระอวโลกิเตศวร พระโพธิสัตว์ เสถียร โพธินันทะ อริยะ สุพรรณเภษัช
คุณธรรมพระโพธิสัตว์ เสถียร โพธินันทะ มหายาน เสียง เสถียรสุต อริยะ สุพรรณเภษัช ariyasound
เคล็ดลับพระสมเด็จ

 

 

  

                 ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จในประเทศไทย

              โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

Welcome

:::::::หลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ:::::::

 


การฝึกอบรมเพื่อศึกษาพิจารณาเชิงเปรียบเทียบเนื้อหามวลสารและธรรมชาติความเก่าของพระสมเด็จวัดระฆัง สมเด็จวัดบางขุนพรหมและสมเด็จวัดเกศไชโย ผ่านชิ้นส่วนพระสมเด็จที่มีเนื้อมวลสารจัดที่สึกและแตกหักของพระสมเด็จทั้งสามวัดและพระเครื่องตระกูลสมเด็จทั้ง 6ยุค

ผู้สนใจติดต่อฝึกอบรมติดต่อได้ที่ อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จในประเทศไทย โทร.081-8033630


 

WWW.ARIYASOUND.COM

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระสมเด็จโดย อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จในประเทศไทย และหลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ


|
ทำความรู้จักศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จในประเทศไทย|หลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ|ศึกษาเคล็ดลับพระสมเด็จกับอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช|บทความน่ารู้เกี่ยวกับพระสมเด็จ|มุมสมเด็จเพื่อการศึกษา|ชมรมพระหักสยาม|มารู้จักพระสมเด็จพิมพ์โบราณ พระกรุวัดทัพข้าว สุโขทัย|รู้ลึกพระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆัง|นิทรรศการพระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศน์Iเปิดโลกพระเครื่องแดนสยา|ทำความรู้่จักผู้อำนวยการศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จ อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

  

เคล็ดลับพระสมเด็จ

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเคล็ดลับของพระสมเด็จจากอาจารย์ อริยะ สุพรรณเภษัช  โดยได้จากประสบการณ์ตรงจากการศึกษาพระสมเด็จ   โดยเปิดเผยให้ได้รับทราบเพื่อเป็นวิทยาทาน

 

เคล็ดลับที่ 44   ปีจจุบันมีการนำเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการพิจารณาพระสมเด็จ  เช้น การหยดน้ำกรดอ่อนเพื่อดูความหนาแน่นของฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากปูนในพระสมเด็จ CaCO3   การหยดน้ำขมิ้นเพื่อตรวจสอบการสูญเสียน้ำตามอายุของปูนในพระสมเด็จ  การใช้กล้องขยายสูง 1000x  เพื่อตจรวจสอบโครงสร้างของเนื้อปูนเพื่อบอกอายุ  การใช้เครื่องมือเพื่อตรวจสอบประเภทและ%ของวัตถุในเนื้อพระสมเด็จ  การตรวจสอบอายุพระสมเด็จโดยใข้สารกัมมันตรังสี C14   ทำให้มีหลายกลุ่มศึกษาหลายแนวความคิดที่เกิดความแตกต่างกันในการพิจารณาพระสมเด็จ ท้าท้ายกับความเชื่อของเซียนรุ่นเก่าที่ยึดถือพระองค์ครูที่คิดว่าเก่าที่มีพิมพ์และมวลสารเป็นหลักที่พิจารณาด้วยกล้อง 10 x   ด้วยเหตุทัี่้มีการศึกษากันหลายแนวทาง ทางข้าพเจ้าจึงได้พิจารณาในแนวทางต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น มานานหลายปี  จนได้พบงานวิจัยที่สำคัญในการพิจารณาพระสมเด็จ  โดยสามารถพิจารณา แยกแยะ พระสมเด็จที่มีอายุ 150 ปี ที่ทันยุคพระสมเด็จ ออกจากพระสมเด็จที่มีอายุ 120 ปี   100 ปี   70 ปี    ออกจากกันได้  ด้วยการพิจารณาเบื้องต้นด้วยรูปถ่ายเท่านั้น โดยไม่ก่อให้่เกิดอวิชชา ความคิดเห็นผิด เกิดความหลงไหล มัวเมา ผิดทิศผิดทาง ถ้ามีโอกาสคงจะได้เผยแพร่ต่อไป  ผลการวิจัยทำให้พระสมเด็จที่เก็บสะสมที่คิดว่าอยู่ในยุค 150 ปี ที่ทันพระสมเด็จ  จาก 10 ถาดใหญ่ ถาดละ 100 องค์  เหลือพระสมเด็จที่คิดว่าทันยุคตามแนวคิดใหม่ เพียง 50 องค์  นับว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมาก ๆ สำหรับการพิจารณาพระสมเด็จในปัจจุบัน  จากการศึกษาแนวทางต่าง ๆ มาหลายปี  จากการพบแนวทางใหม่นี้จะเป็นเหตุเป็นผลมาก ๆทางวิทยาศาสตร์ ที่จะสลายอวิชชาในการศึกษาพระสมเด็จ ให้หมดไป

 

เคล็ดลับที่ 43   คุณค่าของพระสมเด็จมิใช่อยู่ที่ความสวยงามของพิมพ์ทรง แต่อยู่ที่ความมากน้อยของมวลสารสำคัญภายในองค์พระสมเด็จ โดยเฉพาะผงพุทธคุณห้าประการ ของสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี  ดังนั้นการตัดสินว่าพระสมเด็จที่มีการสร้างภายหลังสมเด็จโยุคต่าง ๆ โดยผู้สร้างที่เป็นพระบ้าง ฆราวาสบ้าง  ว่าเป็นพระสมเด็จที่ไร้ค่าไร้ราคาไร้การยกย่องนับถือ นับว่าเป็นความคิดที่ผิดวิปริตจากพุทธศาสนา  เนื่องจากการที่นำผงมากดเป็นพระสมเด็จ  ถือว่าองค์พระที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าได้ถือกำเนิดแล้ว  แม้แต่การสร้างพระทั้งที่ยังไม่กดพิมพ์หรือขึ้นเป็นองค์พระ เพียงแต่เป็นผงเป็นดินกองอยู่  สมเด็จโตท่านเองก็ยังเคยกราบไหว้กองดินนั้นถือว่าเป็นองค์สมมติพระพุทธเจ้าแล้ว  

พระสมเด็จที่สร้างหลังยุตสมเด็จที่สร้างประกอยด้วย

1)  พระสมเด็จที่สร้างโดยพระภิกษุอย่างเป็นทางการตามวัดต่าง ๆ  ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่เรียกว่าพระตระกูลสมเด็จต่าง ๆ ที่นิยมเล่นหากันมายาวนานเป็นที่ยอมรับต่อสังคมพระเครื่อง มีรายการประกวดกันต่อเนื่องเรื่อยมา

2) พระสมเด็จที่สร้างโดยฆราวาส วงการพระเครื่องเรียกว่าพระสมเด็จที่ทำจำลองหรือทำเทียม สามารถแบ่งได้ตามยุคดังนี้

            2.1 เป็นพระสมเด็จที่สร้างเสริมร่วมยุคสมัยกับสมเด็จโต  ที่เรียกว่าสมเด็จยายขำ  เป็นพระสมเด็จที่มีสูตรเนื้อและผงพิเศษทั้งห้าเหมือนกับพระสมเด็จ เนื่องจากยายขำได้มีส่วนร่วมช่วยสมเด็จโตสร้างพระสมเด็จในช่วงที่ท่านมีชีวิต และได้สะสมผงพุทธคุณห้าประการไว้จำนวนหนึ่ง เป็นมวลสารสำคัญสำหรับการสร้างพระสมเด็จ  

           2.2 พระสมเด็จที่สร้างโดยฆราวาสยุคเก่าที่ก่อนปีสองพันห้าร้อย ซึ่งได้นำเศษแตกหักของพระตระกูลสมเด็จต่าง ๆ ที่หาได้ง่าย ไม่ค่อยมีคุณค่ามากในยุคนั้นมาหักบดลงไปเป็นจำนวนมาก  ซึ้่งการสร้างพระสมเด็จอาจใช้การถอดพิมพ์เดิมที่คม ๆ มาสร้างเป็นแม่พิมพ์สำหรับการสร้างพระสมเด็จ  หรือบางคนได้รับแม่พิมพ์ในยุคพระสมเด็จ  หรือแกะพิมพ์ขึ้นมาใหม่  มากดใหม่เพิ่มเติม  เนื้อหามวลสารไม่ต้องพูดถึงจัดจ้านจนลำเมอ  แต่อ่อนด้อยด้านพิมพ์ทรงที่ผิดเพี้ยน แต่นักนิยมพระสมเด็จที่มีความชำนาญจะสามารถตัดสินพระสมเด็จเก๊แท้ๆได้ไม่ยากนัก เพราะพระที่สร้างใหม่พระสมเด็จทืี้สร้างแม้มีมวลสารมาก สภาพธรรมชาติพระสมเด็จที่สร้างยังห่างนพระยุคเก่าที่มีอายุกว่าสองร้อยปี

        2.3 พระสมเด็จที่สร้างโดยฆราวาสยุคปัจจุบันหลังปีสองพันห้าร้อย ซึ่งยุคนี้การสร้างพระสมเด็จไม่ได้มีมวลสารพระตระกูลสมเด็จหลงเหลือมาเป็นมวลสารมาสร้างพระเพื่อให้พระสมเด็จมีเนื้อเก่าจัดเหมือนพระยุค 2.2  ทำให้พระสมเด็จยุคนี้สร้างโดยมีเนื้อหาที่แข็งแกร่งอ่อนมวลสาร แต่มีข้อเด่นตรงเทคนิคสมัยใหม่ทำให้มีศักยภาพในการถอดพิมพ์พระสมเด็จได้แม่นยำใกล้เคียงกับพระสมเด็จแท้เป็นอย่างมาก

                    

 

เนื่องจากความสำคัญของพระสมเด็จอยู่ที่พุทธคุณแห่งผงพุทธคุณทั้งห้า  ซึ่งจะมีอยู่ในพระสมเด็จที่สร้างโดยสมเด็จโตทุกองค์  และลูกศิษย์ของท่าน  ส่วนพระตระกูลสมเด็จอื่น ๆ ก็มีการเสกผงพุทธคุณชนิดต่าง ๆ ที่ตามศักยภาพของพระผู้สร้าง   ดังนั้นนักเล่นหาพระสมเด็จสายเนื้อจะเพ่งเล็งและเคารพบูชาพระสมเด็จตรงที่มวลสารพระสมเด็จที่บรรจุอยู่  การเช่าหาพระสมเด็จก็จะพิจารณาจากเนื้อหามวลสารของพระตระกูลสมเด็จเป็นสำคัญ

 

 

ดังนั้นการพิจารณาเช่าหาและกำหนดมูลค่าของพระสมเด็จที่สร้างสมเด็จโต  และฆราวาศหลังการสร้างของสมเด็จโต เราอาจกำหนดตามความเข้มข้นของเนื้อหามวลสารพระสมเด็จเป็นสำคัญต่อไปนี้

กะรัตที่ 1 พระสมเด็จที่สร้างโดยสมเด็จโต  มีพิมพ์ทรงชัด ที่มีมวลสารมาก

กะรัตที่ 2 พระสมเด็จที่สร้างโดยสมเด็จโต มีพิมพ์ทรงชัด ที่มีมวลสารปานกลาง

กะรัตที่ 3 พระสมเด็จที่สร้างโดยสมเด็จโต มีพิมพ์ทรงชัด ที่มีมวลสารน้อย

กะรัตหนึ่ง-สาม  ราคาหลักแสน-ล้าน

กะรัตที่ 4 พระสมเด็จที่สร้างโดยสมเด็จโต  แคกหักแต่มีพิมพ์ทรงชัด ที่มีมวลสารมาก

กะรัตที 5 พระสมเด็จที่สร้างโดยสมเด็จโต แตกหักแต่มีพิมพ์ทรงชัด ที่มีมวลสารปานกลาง

กะรัตที 6 พระสมเด็จที่สร้างโดยสมเด็จโต แตกหักแต่มีพิมพ์ทรงชัด ที่มีมวลสารน้อย

กะรัตที่ 4-6  ราคาหลักแสน หลักหมื่นกลาง

กะรัตที่ 7 พระสมเด็จที่สร้างโดยสมเด็จโต  มีพิมพ์ทรงสึกเลือน ที่มีมวลสารมาก

กะรัตที่ 8 พระสมเด็จที่สร้างโดยสมเด็จโต มีพิมพ์ทรงสึกเลือน ที่มีมวลสารปานกลาง

กะรัตที่ 9 พระสมเด็จที่สร้างโดยสมเด็จโต มีพิมพ์ทรงสึกเลือน ที่มีมวลสารน้อย

กะรัตที่ 7-9 ราคาหลักหมื่นกลาง ราคาหลักพันปลาย

กะรัตที 10 พระสมเด็จที่สร้างโดยฆราวาส  ที่มีมวลสารมาก

ราคาหลักพันต้น- หลักพันกลาง-หลักพันปลาย

สำหรับการพิจารณาเช่าหาพระแบบเป็นกะรัตเลียนแบบความเข้มข้นของเนื้อทองคำนี้ โดยการพิจารณาจะพิจารณาจากด้านหลังพระสมเด็จเป็นหลักสำคัญในการพิจารณา โดยไม่ได้สนใจด้านหน้าของพระเครื่องที่เป็นพิมพ์ทรง  เพราะถ้าไปสนใจก็จะติดบ่วงการต้องดูพิมพ์ก่อนเนื้อพระอยู่ร่ำไป   ถ้าผู้นิยมพระสมเด็จ เมื่อพิจารณาด้านหลังพระสมเด็จแล้วยังไม่แน่ใจในสายตาในการพิจารณาของตนเอง  ก็คงจะต้องไปฝึกฝนใหม่เพื่อที่จะได้ดูให้รู้ในเนื้อพระสมเด็จด้วยตาตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งตัวช่วย ด้านพิมพ์ทรงเหมือนกับนักนิยมพระสมเด็จสายเนื้อครับ  นี่เป็นอีกแนวคิดหนึ่งในการพิจารณาเล่นหาพระสมเด็จในอนาคต 

 

เคล็ดลับที่ 42   การตัดสินพระสมเด็จเก๊แท้ภายใต้ความรู้สุดโต่งต่างขั้วระหว่างผู้นิยมพระสมเด็จสายเนื้อกับผู้นิยมพระสมเด็จสายพิมพ์และการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อริยะทรัพย์ 

 มีปัญหามากเหลือเกินที่ทำให้เกิดการโต้เถึยงอย่างไม่มีจุดสิ้นสุด ระหว่างแนวทางในการพิจารณาความเก๊แท้ของพระสมเด็จของนักนิยมพระสมเด็จสายเนื้อกับสายพิมพ์  ความแท้ของนักนิยมพระสมเด็จสายพิมพ์จะเน้นเฉพาะพระสมเด็จที่จัดสร้างโดยหลวงวิจารฯ เท่านั้น  ท่านต้องไม่ลืมว่าได้มีการบันทึกในเรื่องการสร้างพระสมเด็จว่า ก่อนหน้าที่หลวงวิจารฯจะจัดสร้างพระสมเด็จถวายสมเด็จพุฒาจารย์โตนั้น ที่ว่ากันว่างดงามยิ่งนักที่นักนิยมพระสมเด็จสายพิมพ์เรียกกันว่าพิมพ์ทรงนิยมนั้น  จากการที่หลวงวิจารฯได้เห็นพระสมเด็จที่สมเด็จพุฒาจารย์โตสร้างก่อนหน้าซึ่งเป็นพิมพ์ที่จัดสร้างในยุคต้นโดยจำลองจากพิมพ์พระกรุโบราณและพิมพ์สี่เหลี่ยมที่สร้างก่อนหลวงวิจารฯ ทีนิยมเรียกกันว่าพิมพ์สี่เหลี่ยมโบราณนั้นไม่มีความงดงามเนื่องจากเป็นการสร้างโดยช่างชาวบ้าน ช่างสิบหมุ่ สร้างด้วยบล๊อกไม้บ้าง บล๊อกดินเผาบ้าง  บล๊อกหินมีดโกนบ้าง  ทั้งมีเนื้อและวรรณะหลากหลาย   อีกทั้งยังมีปัญหาทางด้านตัวประสานเนื้อที่ทำให้พระสมเด็จที่สร้างร้าวรานหรือแตกหักอีกด้วย  ก็เป็นการตอกย้ำในเรื่องการมีจริงของพระสมเด็จพิมพ์ต่าง ๆ ที่มีก่อนหน้าการสร้างของหลวงวิจารฯ 


ดังนั้นกรอบการพิจารณ์ที่แตกต่างกัน โดยนักนิยมพระสมเด็จสายเนื้อ จะยอมรับพระสมเด็จยุคพิมพ์โบราณที่จำลองจากพระกรุ พระสมเด็จพิมพ์สี่เหลี่ยมโบราณ และพระสมเด็จพิมพ์ทรงนิยมของหลวงวิจารฯ  โดยยึดการพิจารณาเทียบเคียงจากเนื้อพระโดยตรง   ส่วนนักนิยมพระสมเด็จสายพิมพ์ทรงที่ครอบครองวงการพระเครื่องอยู่ในปัจจุบัน จะสนใจเฉพาะที่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ทรงนิยมของหลวงวิจารฯ เท่านั้น  และปัดพิมพ์อื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ว่าเป็นของเถื่อนทั้งสิ้น  จึงทำให้เกิดความต่างในการพิจารณาดังกล่าว

 

แต่จุดบอดของนักนิยมพระสมเด็จสายเนื้อก็มีเช่นเดียวกัน  เนื่องจากการพิจารณาเนื้อหามวลสารเป็นหลัก ไม่มีพิมพ์ทรงกำกับ ก็อาจเกิดปัญหาการพิจารณาที่ผิดพลาดได้  โดยอาจทึกทักว่าพระสมเด็จเก๊เก่า หรือ พระสมเด็จเกจิอาจารย์ ที่ใช้มวลสารพระสมเด็จแท้จำนวนมากเป็นพระสมเด็จแท้ได้เพราะเนื้อหามวลสารที่พิจารณาดีสุดยอดจริง ๆ  หรือพระสมเด็จผีบางฝีมืิอก็ใช้บล๊อกหินมีดโกนโบราณยุคสมเด็จโต ปั๊มพิมพ์พระสมเด็จออกมาภายใต้เนื้อสมเด็จที่คัดเฉพาะบดปนมาด้วยมากมาย  ก็คงยากต่อการจำแนกมาก  แม้แต่ข้าพเจ้าเองก็ยังไม่ฟันธงกับการพิจารณาพระสมเด็จบางองค์ที่เนื้อจัดจ้านมาก   และการพิจารณาของข้าพเจ้าเกี่ยวกับพระสมเด็จก็อาจไม่ตรงกับการพิจารณาของนักนิยมพระสมเด็จสายพิมพ์ทรง ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับว่าการพิจารณาอยู่บนฐานของแนวทฤษฎีที่แตกต่างกัน

 

แนวคิดที่ยอมรับร่วมกันของนักนิยมพระสมเด็จสายเนื้อทุกคน  มีจิตคารวะและศรัทธาต่อเนื้อหามวลสารในองค์พระสมเด็จไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด  การพิจารณาพระสมเด็จแต่ละองค์และจะต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อหาเก็บไว้ไม่ว่าในเชิงพุทธพาณิชย์หรือเพื่อสะสมส่วนตัว  พวกเขาเหล่านั้นต่างก็เฝ้าส่องพิจารณาให้ความสำคัญกับความจัดจ้านความสวยงามด้วยเนื้อหามวลสารที่บรรจุลอยให้เห็นอยู่ในองค์พระสมเด็จนั้น  โดยไม่ว่าเนื้อหามวลสารของพระสมเด็จที่จัดจ้านนั้น จะอยู่ในพระสมเด็จที่สร้างทันยุคสมเด็จโต  หรือเนื้อหามวลสารสมเด็จเหล่านั้นจะไปอยู่ในพระสมเด็จสายเกจิอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่าน  หรือเนื้อหามวลสารพระสมเด็จนั้นจะอยู่ในพระสมเด็จเก่าที่แบนเรียบไม่เห็นพิมพ์ทรง หรือเนื้อหามวลสารพระสมเด็จนั้นจะอยู่ในพระสมเด็จที่แตกเป็นชิ้นเล็กชื้นน้อย พวกเขาก็เห็นความงามจัดมันของเนื้อหาและจดจำได้ว่านั้นคือพระสมเด็จที่สมเด็จพุฒาจารย์โตได้สร้างไว้

 

ความศรัทธาเหล่านี้ยังส่งผลไปถึงพระสมเด็จรุ่นใหม่ที่ใช้เนื้อหามวลสารของพระสมเด็จหรือพระตระกูลสมเด็จบดผสมลงไปจำนวนมาก  ไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จของหลวงปู่นาค วัดระฆัง  พระสมเ็ด็จของหลวงปู่หิน วัดระฆัง พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรวิหาร  พระสมเด็จของหลวงตาพัน วัดใหม่อมตรส  พระสมเด็จของหลวงปู่ลำภู วัดใหม่อมตรส  พระสมเด็จรุ่น 100 ปี วัดระฆัง  พระสมเด็จรุ่น 101 ปี วัดใหม่อมตรส เป็นต้น  ซึงปัจจุบันมีราคาเช่าหาและความนิยมสูงขึ้นทุกวัน  และไม่น่าเชื่อว่าพระสมเด็จรุ่น 100 ปี วัดระฆัง บางองค์เช่าหากันในราคาล้านบาท ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะความศรัทธาในเนื้อหามวลสารโดยแท้  

 

ดังนั้นถ้าเรามองกลับไปยังพระสมเด็จที่เรียกว่าพระสมเด็จเก๊เก่ามวลสารมากและจัดจ้านสุด ๆ ที่มีมวลสารครบสูตร ทั้้งที่ได้จากเนื้อหามวลสารของพระสมเด็จโดยตรงหรือนำพระตระกูลสมเด็จมาบดใส่ลงไปจำนวนมากเนื่องจากในยุคนั้นไม่มีราคาค่างวดเท่าใดนักจำนวนมาก   ในสายตาของนักนิยมพระสมเด็จสายเนื้อต่างก็มีความรู้สึกศรัทธาต่อเนื้อหามวลสารที่อยู่ในพระสมเด็จเหล่านั้นเช่นกัน  และบางครั้งเห็นพระสมเด็จเหล่านั้นก็ต้องเช่าหามาเพราะความศรัทธาที่มีต่อเนื้อหามวลสารพระสมเด็จที่จัดจ้านมันตาในความรู้สึกเมื่อส่องไปในองค์พระสมเด็จเหล่านั้น  และบางองค์ที่ได้มาดูด้วยความจัดจ้านของเนื้อหามวลสารมาก ๆ ก็ทำให้ไม่อาจตัดสินความเก๊แท้ได้เนื่องจากนักนิยมพระสมเด็จสายเนื้อศรัทธาต่อเนื้อหามวลสารมากกว่าพิมพ์ทรง ทำใ้ห้ในกล่องที่สะสมพระมีสมเด็จเหล่านี้ส่วนหนึ่งติดอยู่ในกล่องพระโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ   ซึ่งในพระสมเด็จที่เก็บสะสมของข้าพเจ้าก็มีพระสมเด็จที่ยังไม่อาจจำแนกแยกแยะด้วยเนื้อหามวลสารอยู่จำนวนหนึ่ง  หรือบางครั้งพระสมเด็จบางองค์ที่ได้พิจารณาตามที่มีบุคคลอยากให้ข้าพเจ้าฟันธง  ข้าพเจ้าก็มีความยอกรับว่าอาจเกิดความผิดพลาดเนื่องจากศรัทธาในเนื้อพระสมเด็จ และมีผู้ที่ให้ข้าพเจ้าพิจารณาพระสมเด็จหลายคนอาจเกิดความสับสนเมื่อนำพระสมเด็จไปให้นักนิยมพระสมเด็จสายพิมพ์ดู 

 

 แต่ข้าพเจ้าทำได้แต่เพียงประกันการดูพระสมเด็จองค์นั้นว่า ถ้าพระสมเด็จองค์ที่ข้าพเจ้าดูซึ่งอาจเป็นลูกศิษย์ของข้าพเจ้า หรือบุคคลที่ให้ข้าพเจ้าดูพระสมเด็จแล้วข้าพเจ้าเห็นว่าเนื้อหามวลสารดูดี โดยข้าพเจ้ามีความชอบและความศรัทธาต่อเนื้อหามวลสารพระสมเด็จในองค์พระสมเด็จองค์นั้น  ถ้าพระสมเด็จองค์นั้นมีบุคคลอื่นว่าเก๊ข้าพเจ้ายินดีรับซื้อองค์ละ 500 บาท  เท่าที่ดูพระสมเด็จมาไม่มีใครเคยปล่อยพระสมเด็จองค์นั้นให้ข้าพเจ้าเช่าเลยสักองค์  

 

ด้วยเหตุที่ข้าพเจ้าได้สะสมพระสมเด็จที่ข้าพเจ้าชอบและศรัทธาไว้จำนวนมาก  และไม่มีทายาทสืบสมบัติ ก็อาจถึงวาระและเวลาที่จะต้องนำพระสมเด็จส่วนหนึ่งนำออกมาให้เช่าบูชาที่เรียกว่าสมบัติผลัดกันชม โดยได้ความคิดจากการไปกราบมนัสการรูปหล่อหลวงพ่อเงิน ที่วัดหิรัญญาราม หรือวัดบางคลานที่จังหวัดพิจิตรท่านได้เขียนคำสอนว่า  ให้เปลี่ยนทรัพย์สมบัติไปเป็นกุศลเพื่อนำไปใช้ในชาติหน้า  โดยจะกระทำในรูปของพิพิธภัณฑ์พระสมเด็จอริยะทรัพย์  เพื่อนำทรัพย์ที่ได้จากการให้เช่าบูชา 50 %ทำบุญกุศลในวัดที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพุฒาจารย์โต และ อีก 50 % นำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตน  

 

เนื่องจากพระสมเด็จดังกล่าวข้าพเจ้าเช่าหามาเพราะด้วยความชอบและศรัทธาในเนื้อหามวลสารพระสมเด็จที่อยู่ในองค์พระโดยไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับวงการพระเครื่องใด ๆ หรืองานประกวดพระเครื่อง  จึงจะมอบพระสมเด็จที่มีให้กับบุคคลที่มีจริตเดียวกับข้าพเจ้าคือเป็นผู้ที่มีความชอบและศรัทธาในเนื้อหามวลสารพระสมเด็จเช่นเดียวกับข้าพเจ้า

 

สำหรับพระสมเด็จที่จัดไว้ในพิพิธภัณฑ์  จะแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ได้ดังนี้

 1. พระสมเด็จที่จัดไว้เพื่อโชว์  ไม่ได้ให้เช่าบูชา
 2. พระสมเด็จในยุคที่สมเด็จโตได้สร้างพระล้อพระกรุโบราณ
 3. พระสมเด็จพิมพ์สี่เหลี่ยมโบราณสร้างก่อนหลวงวิจารฯ
 4. พระสมเด็จที่เป็นพิมพ์ทรงนิยม ซึ่งมีเนื้อหามวลสารเก่าที่จัดจ้านเป็นอย่างมาก  มีความยากลำบากในการจำแนกภายใต้ความรู้ทีมีอย่างจำกัดของข้าพเจ้า  ซึ่งผู้สนใจจะศึกษาทางด้านเนื้อพระสมเด็จที่มีมวลสารพระสมเด็จเก่าปนอยู่จำนวนมากสามารถแบ่งไปเพื่อศึกษาความรู้ทางด้านมวลสารสมเด็จให้ลึกซึ้งเพิ่มเติมได้ โดยท่านต้องใช้ความรู้ที่ท่านร่ำเรียนมาจากการศึกษาจากตำราและประสบการณ์ในการพิจารณาพระสมเด็จเป็นหลักสำคัญ หรือยืมสายตาผู้รู้ที่ท่านรู้ััจักพิจารณาก่อนเช่าซื้อไป  
 5. พระตระกูลสมเด็จที่มีเนื้อหาจัดจ้านเป็นอย่างมาก

 

ถ้าท่านพิจารณาพระสมเด็จในพิพิธภัณฑ์พระสมเด็จอริยะทรัพย์แล้วมีความชอบและศรัทธาตลอดจนในอดีตชาติเคยเป็นเจ้าของพระสมเด็จองค์ใด ก็ให้ท่านมารับไป  แต่ถ้าท่านพิจารณาพระสมเด็จในพิพิธภัณฑ์พระสมเด็จอริยะทรัพย์แล้วไม่มีความชอบและศรัทธาตลอดจนขาดความมั่นใจในการพิจารณา ก็ไม่ควรมารับไปเพราะการเล่นพระสมเด็จสายเนื้อเน้นความชอบเป็นสำคัญ

 

 ทุกท่านที่ได้บูชาพระสมเด็จไป จำนวนเงินที่ท่านได้เช่าหาพระสมเด็จจากข้าพเจ้าไป   50 % จะนำไปทำบุญกุศลในวัดที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพุฒาจารย์โต และจะมีใบอนุโมทนาบัตรจากวัดนั้น ๆซึ่งจะเป็นรายชื่อของท่าน มอบให้กับท่านเพื่อเป็นหลักฐานในการทำกุศลร่วมกันระหว่างท่านกับข้าพเจ้าและสามารถนำไปหักภาษีได้

 

ดังนั้นถ้าท่านจะเลือกเช่าบูชาพระสมเด็จในพิพิธภัณฑ์พระสมเด็จอริยะทรัพย์ ที่จะเปิดบริการในอนาคต ขอให้ท่านมีความชอบและความรัทธาในพระสมเด็จองค์นั้นอย่างแท้จริง  ถ้าท่านยังพิจารณาพระสมเด็จไม่ได้ด้วยตนเอง โปรดหาบุคคลที่ท่านมั่นใจมาพิจารณา  เนื่องจากรายได้ครึ่งหนึ่งต้องนำไปมอบเพื่อการกุศลและมีต้นทุนในการดำเนินงานตลอดจนเวลาที่ไม่เอื้ออำนวยอย่างเพียงพอในการบริหารพิพิธภัณฑ์  จึงของดคืนเงินและคืนพระสมเด็จทุกกรณี เพื่อความสะดวกในการให้บริการ  

 

                                                                                อาจารย์อริยะ  สุพรรณเภษัช

                                                                                      25 ธันวาคม 2556

 

 

 เคล็ดลับที่ 41   การพิสูจน์อายุพระสมเด็จด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 

 ท่านแต่ละคนคงเคยประสบปัญหาว่าพระสมเด็จของตนที่ครอบครองอยู่มันเก๊หรือแท้กันแน่  ทำให้ท่านต้องพึ่งพาคนที่ท่านคิดว่ารู้คนนั้นคนนี้ช่วยดูให้  ถ้าว่าแท้ก็ใจฟู ถ้าว่าเก๊ก็ใจแฟบ  พระสมเด็จองค์เดียวบางทีเอาไปให้เซียนดู10 คน เก๊ 4 คน แท้ 5 คน อย่างนี้จะตัดสินได้ไหมว่าพระแท้  โอ้การดูพระสมเด็จไม่ใช่การชกมวยนะครับ จะมีการชนะคะแนน หรือชนะน๊อก  ถ้าพระแท้ ถึงแม้มี 9 คนดูเก๊  เพียงคนเดียวที่เก่งจริง ๆ ดูแท้ ก็จบที่คนสุดท้ายครับ ปัญหาที่น่าปวดหัวอย่างนี้ท่านจะหาตัวช่วยอย่างไรดี

ปัจจุบันมีการพิสูจน์อายุการสรัางของพระสมเด็จกันจะจะด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ของสถาบันเทคโนโลยี่นิวเครียร์แห่งชาติ จากการวิจัยของชมรมศึกษาวิจัยพระเครื่องไทย เพื่อคำนวณอายุพระสมเด็จ ซึ่งต้องมีอายุอยู่ประมาณ 150-200 ปี ขึ้นไป  ซึ่งเป็นวิธีที่จะพิสูจน์ความจริงแท้โดยไม่ต้องพึ่งพาอภิเซียนในวงการพระสมเด็จมาตัดสินโดยใช้แว่นตาและพยักหน้า เปิดเผยการวิัจัยเป็นครั้งแรกในประเทศไทย (แต่ในต่างประเทศทำกันมานานแล้ว จนทำให้เซียนใหญ่ในเมืองไทยที่ปล่อยพระยังต่างประเทศ ต้องน้ำตาตกในรับพระสมเด็จคืนกลับสู่ประเทศไทยจำนวนมาก เพราะความจริงมันกระจ่างขึ้นมานั่นเอง )

 ซึ่งการที่มีการพิสูจน์อายุของพระสมเด็จชุดนี้ว่ามีอายุถึงยุคสมเด็จ ก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่อนาคตประเทศไทยพระสมเด็จที่ถูกวงการกีดกันได้แก่ พระสมเด็จพิมพ์โบราณและพระสมเด็จช่างสิบหมู่ ที่สร้างก่อนหลวงวิจารฯ ที่สร้างจากเนื้อปูนหินและเนื้อปูนผสม ที่วงการพระเครื่องตั้งแต่อดีตได้กล่าวหาพระชุดนี้ว่าเนื้อหาไม่ใช่บ้าง  ผิดพิมพ์บ้าง ดูไม่ดีดูไม่ชอบบ้าง ทั้งที่เป็นของดีของสมเด็จพุฒาจารย์ พรหมรังสีได้สร้างไว้ฝากไว้ในแผ่นดินแต่ถูกวงการพระเครื่องกากบาททำลายทิ้งอย่างมีอคติของความเป็นพุทธพาณิชย์ อย่างไม่มีความเป็นธรรม

สำหรับในวงการพระเครื่องในปัจจุบันพระสมเด็จพิมพ์โบราณและพระสมเด็จช่างสิบหมู่ ที่สร้างก่อนหลวงวิจารฯ ที่สร้างจากเนื้อปูนหินและเนื้อปูนผสม ที่เคยเช่าหากันในวงแคบ ๆ  ก็เกิดการปฏิวัติวงการพระสมเด็จโดยนักนิยมพระสมเด็จที่มีใจเป็นธรรมหลายกลุ่ม ได้ร่วมใจกันนำเสนองานทางวิชาการให้ความสำคัญต่อพระสมเด็จชุดนี้  โดยเริ่มจากการทำหนังสือวิชาการพระสมเด็จในรูปปกแข็งและปกอ่อนตลอดจนนิตยสารพระเครื่อง เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้นักนิยมพระสมเด็จทั่วไปได้รับรู้และเห็นความสำคัญของพระชุดนี้  ทำให้เริ่มมีการเช่าหาแลกเปลี่ยนกันมากขึ้น ต่อมาได้ขยายเล่นหากันกว้างขวางขึ้น โดยมีการจัดประกวดพระเครื่องชุดนี้กันหลายสถาบัน  พระสมเด็จที่ติดรางวัลมีราคาเล่นหากันเป็นหลักหมื่นหลักแสน  จนทำให้เซียนพระเครื่องที่เคยปฏิเสธก็ให้ความสนใจต่อพระชุดนี้มากขึ้นกว่าเดิม  ซึ่งการที่มีการพิสูจน์อายุของพระสมเด็จชุดนี้ว่ามีอายุถึงยุคสมเด็จ ก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะสร้างความมั่นใจสำหรับนักนิยมพระสมเด็จมากขึ้นเป็นทวีคูณ และได้รับการยอมรับเป็นวงกว้างและเปล่งแสงเจิดจ้าในวงการพระเครื่องเสียที

 

  

 
 
 
 
 

งานวิจัยหาอายุพระสมเด็จวัดระฆัง ()1

งานวิจัยหาอายุพระสมเด็จวัดระฆัง (1) 
 
 

ภาพการวิจัย

ภาพการวิจัย 
 
 

ใบรับรองผลการตรวจ Thai

ใบรับรองผลการตรวจ Thai 
 
 

English Report

English Report 
 
 

ภาพพระสมเด็จ วัดระฆัง ของแท้ 100%

ภาพพระสมเด็จ วัดระฆัง ของแท้ 100% 
 
 
 

บทความที่ 113  บัญญัติ  18  ประการ  ในการพิจารณาพระสมเด็จแท้ 

 

 

เคล็ดลับที่ 40   หลักแห่งความระมัดระวังสามประการ  ก่อนเช่าหาพระสมเด็จ 

  

 

การเล่นหาพระสมเด็จค่อนข้างมีกติกามารยาทหยุมหยิมมากมาย  จนสร้างปัญหาให้กับนักนิยมพระสมเด็จทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่เป็นอย่างมากเราลองมาเรียนรู้หลักการก่อนเดินตลุยเช่าพระสมเด็จไว้เพื่อเป็นการสร้างความเป็นมืออาชีพในการเช่าหาพระสมเด็จ
 
ประการแรก  การหยิบพระสมเด็จขึ้นส่อง  ท่านต้องระวังพระตกแตกเสียหาย ก่อนหยิบพระควรถามราคาค่างวดของพระก่อนส่องเพื่อกันการพลาดตกแตกหักของพระสมเด็จ  บางองค์ราคาเป็นแสนถ้าท่านทำแตกหัก ระวังจะหน้ามืดตาลายเพราะราคาที่ชดใช้จะแพงมากมหาศาลโดยเฉพาะถ้าแตกหักก่อนถามราคา            การส่องพระสมเด็จที่ถูกวิธีท่านต้องวางพระสมเด็จลงในอุ้งมือแล้วส่องท่านจะปลอดภัยแล
 
ประการที่สอง  ถ้าพระสมเด็จอยู่ในกรอบท่านควรให้เจ้าของพระแกะกรอบให้  เพราะถ้าท่านแกะเองพระอาจเกิดแตกหักหรือสึกหรอในระหว่างการแกะกรอบออก  ถ้าเกิดแตกหักออกมาท่านจะต๊กกะใจและหมดตัวจ๊ะ  ข้าพเจ้าเคยแกะพระสมเด็จแล้ว แค่เปิดกรอบและเคาะพระสู่ฝ่ามือออกจากแผ่นรอง  ปรากฎว่าส่วนเศียรท่อนบนหลักหลุดออกมา  เหลือแต่ส่วนล่างที่ติดอยู่ในกรอบ  ต้องชดใช้เขาหลายพันถ้าให้เจ้าของพระแกะก็คงไม่ต้องเสียเงินได้พระหัก ๆ กลับบ้าน เพราะพระอาจแตกในกรอบอยู่แต่แรกแล้วก็ได้  เวลาดวงซวยก็เจอแบบนี้
 
 
ประการที่สาม   ก่อนส่องสังเกตพระสมเด็จดูก่อน เพราะท่านอาจพบพระที่หักหรือกำลังจะหักวางอยู่  ถ้าท่านไม่สังเกตให้ดีแล้วจับปั๊บหักคามือ  ซวยซีท่านไอ๊ย่า ซี้เลี้ยวว่า แน่นอนเสียเงินเห็น ๆ 
 
ฝากหลักการเบื้องต้นไว้เท่านี้  ขอให้มีความสุขในการส่องสมเด็จนะครับ
 

เคล็ดลับที่ 39  ใครจะเป็นผู้ชี้ขาดความจริงแท้ของพระสมเด็จ

 

ปัญหาอันยิ่งใหญ่ของวงการนักนิยมเล่นหาพระสมเด็จ คือใครหนอจะเป็นผู้ชี้ขาดความจริงแท้ของพระสมเด็จ  เราลองไล่ยุคการเล่นพระสมเด็จกันดูนะครับ
 
ในยุค พ.ศ. 2580-2499 การเล่นหาพระสมเด็จในช่วงระยะเวลานั้นเป็นการเล่นหาพระสมเด็จโดยเน้นเนื้อหามวลสารเป็นสำคัญไม่เน้นพิมพ์ทรง เนื่องจากพระสมเด็จแท้ ๆ ในระยะเวลานั้นมีจำนวนมากมาย และราคาเล่นหากันอยู่แค่หลักร้อยหรือหลักพันเท่านั้น  ตลอดจนหนังสือพระเครื่องเกี่ยวกับพระสมเด็จก็หาได้ยาก ภาพพระสมเด็จก็เป็นขาวดำดูได้ไม่ชัดนัก  ด้วยนักสะสมพระสมเด็จในยุคนั้นมีพระสมเด็จแท้ ๆ ผ่านตามากมาย  คนเก่งด้านพระสมเด็จจึงมีมากมายนัก  ต่างเล่นหาแลกเปลี่ยนพระสมเด็จกันอย่างสนุกสนาน  ไม่้เน้นพุทธพาณิชยฺ์ ไม่มีการประกวดพระเครื่อง  ยังไม่มีเซียนนามบิ๊ก ๆ มาชี้ชะตาวงการพระสมเด็จ มีแต่ผู้ชำนาญการในแต่ละสนามของพระเครื่องในยุคนั้น
 
ในยุค พ.ศ. 2500-2540  วงการพระสมเด็จมีการจัดระเบียบการเล่นหาพระสมเด็จมากขึ้น  เนื่องจากข้อเขียนของตรียัมปวาย ที่เขียนตำราพระสมเด็จออกมาหลายเล่ม กลายเป็นคัมภีร์สำคัญของการเล่นหาพระสมเด็จ  โดยมีการกำจัดพระสมเด็จพิมพ์โบราณ และพิมพ์ของช่างสิบหมู่ ที่สร้างก่อนหลวงวิจารฯ  ที่เคยเป็นที่นิยมเล่นในยุคก่อนโดยคัดตัดออกไปจากวงการพระสมเด็จ ภายใต้การกล่าวหาว่าไม่ได้รับความนิยม ไม่มีพิมพ์ทรงแน่นอน  และ แตกทำลายไปหมดสิ้นแล้วเนื่้องจากไม่ได้ใช้ตัวประสานน้ำตังอิ๊ว ยังกับเทปสั่งการถึงสายลับในภาพยนต์เรื่อง Mission Impossible ที่้จะทำลายตัวเองหลังจากสั่งการเสร็จสิ้น   ทำให้วงการพระสมเด็จในยุคนี้กลายเป็นเล่นหาพระสมเด็จโดยใช้พิมพ์ทรงเป็นสำคัญเหนือเนื้อหามวลสาร  พระสมเด็จแท้ ๆ ในระยะเวลานั้นยังมีจำนวนมากพอที่จะหมุนเีวียนเล่นหากันได้กว้างขวาง และราคาเล่นหากันอยู่แค่หลักหมื่น หลักแสน มีจำนวนไม่มากที่เป็นพระองค์ดังคับฟ้าจริง ๆ จะก้าวสู่หลักล้านต้นๆ สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากแล้ว   ยุคนี้มีเซียนนามบิ๊ก ๆ หลายคนก้าวขึ้นมาเป็นผู้ชี้ชะตาการเล่นพระสมเด็จโดยเน้นพิมพ์ทรงเป็นสำคัญโดยได้รับการยกย่องในฐานะกรรมการตัดสินพระสมเด็จ จากการจัดงานประกวดพระเครื่องที่มีการจัดอย่างเฟื่องฟู หรือผู้เป็นเจ้าของรังพระสมเด็จขนาดใหญ่ มีผลทำให้การเล่นหาพระสมเด็จขยายตัวกว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิมมาก
 
 

 

 ในยุค พ.ศ. 2541-2556   ยุคนี้มีสมาคมพระเครื่องฯ มีบทบาทสำคัญในการชี้ชะตาพระสมเด็จโดยนำเสนอผ่านการออกใบรับรองพระสมเด็จในนามสมาคมฯ วงการพระสมเด็จมีการเจริญขึ้นอย่างสูงสุดเล่นหากันได้ง่ายขึ้นและกว้างขวางสู่ความเป็นสากล  ทำให้พระสมเด็จที่เล่นตามพิมพ์ทรงเป็นสำคัญมีจำนวนลดลงเป็นอย่างมากด้วยเหตุที่พระสมเด็จจำนวนมากถูกเหมาซื้อเก็บอยู่ในเซฟของผู้มีอันจะกิน หรือถูกนำส่งออกนอกประเทศ   และค่านิยมพระสมเด็จก้าวสู่หลักล้านกลางและหลักสิบล้านต้น  ผลการตื่นเต้นของราคาพระสมเด็จทำให้เกิดการตื่นตัวเพิ่มปริมาณของนักนิยมพระสมเด็จก่อให้เกิดการเช่าหาพระสมเด็จกันอย่างกว้างขวาง ทุกสนามทุกหนแห่งมุ่งเช่าหากันแต่พระสมเด็จ  ทำให้เกิดการเหตุการขาดแคลนพระสมเด็จพิมพ์นิยมของหลวงวิจารฯ ที่เคยเล่นกันในอดีต  

ทำให้มีนักนิยมพระสมเด็จหลายกลุ่มทำการปฏิวัติวงการ  โดยการนำพระสมเด็จพิมพ์โบราณและพระสมเด็จพิมพ์ช่างสิบหมู่ ตลอดจนพระสมเด็จกรุวังหน้า พระสมเด็จกรุวัดพระแก้ว มาทำการเล่นหากันอย่างกว้างขวางเป็นกลุ่มขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้าง  พร้อมพิมพ์หนังสือปกแข็งมีภาพพระสมเด็จดังกล่าวออกมาในมาตรฐานเดียวกับตำราพระสมเด็จในยุคอดีต  แม้สมาคมพระเครื่องฯจะพยายามจำกัดและกีดกัน  แต่การขยายตัวของกลุ่มนักปฏิวัติวงการพระสมเด็จดังกล่าวก็หาได้สนใจไม่ ยังทำการแลกเปลี่ยนเล่นหากันภายในกลุ่มเรื่อยมา พร้อมทั้งยังมีการจัดงานประกวดพระเครื่องกันเองโดยไม่สนใจสมาคมฯ จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ทำให้นิยามความแท้ของพระสมเด็จจากเดิมเน้นพิมพ์ทรงเป็นสำคัญผิดพิมพ์ถือว่าเก๊  กลายเป็นการเล่นหาพระสมเด็จโดยไม่เน้นพิมพ์ทรงเน้นเนื้อหาเป็นสำคัญ  เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณพระสมเด็จให้มีการเล่นหากันอย่างแพร่หลายมากขึ้น หลังจากพระพิมพ์ดังกล่าวถูกตัดตอนอย่างใจทุจริต  ดังนั้นผู้ชี้ชะตาพระสมเด็จในยุคนี้นอกจากสมาคมพระเครื่องฯ แล้ว ก็จะเป็นผู้นำด้านพระสมเด็จในแต่ละกลุ่มย่อย ๆ เหล่านั้น เป็นผู้ชี้ชะตา ออกใบรับรองการเป็นพระสมเด็จแท้ และเป็นกรรมการตัดสินพระสมเด็จผ่านการจัดงานประกวดพระเครืองในกลุ่มของตน  จนทำให้เซียนพระสมเด็จที่เคยเล่นหาพระตามแนวเน้นพิมพ์ทรงเป็นสำคัญแต่ด้วยการขาดแคลนพระสมเด็จตามแนวทางดังกล่าว  จึงหันมาเ่ล่นหาพระสมเด็จตามแนวทางกลุ่มปฏิวัติวงการพระสมเด็จก็มีจำนวนไม่น้อย

การทำนายการเล่นหาพระสมเด็จในอนาคต

 

พระสมเด็จที่เล่นตามพิมพ์ทรงเป็นสำคัญในอดีตมีจำนวนลดลงเป็นอย่างมากจนพระสมเด็จกลายเป็นตำนานที่หาตัวจริงแทบไม่ได้  พระสมเด็จหยุดการหมุนเวียน  ราคาพระสมเด็จพิมพ์ทรงนิยมก้าวสู่หลักสิบล้านกลางจนถึงหลักร้อยล้าน พระสมเด็จพิมพ์โบราณและพระสมเด็จพิมพ์ช่างสิบหมู่ เริ่มได้รับความนิยมและความยอมรับมากขึ้นในวงการพระสมเด็จและมีการเช่าหากันอย่างกว้างขวาง และทวีค่านิยจากหลักร้อยหลักพันกลาง ไปสู่หลักหมื่น หลักแสน และหลักล้านในอนาคต  ผู้ชี้ชะตาพระสมเด็จที่มีอยู่มากมายจะมารวมตัวกันเพื่อสร้างบรรทัดฐานการเล่นพระสมเด็จทีี่ถูกต้อง ไร้การย่ำยีพระสมเด็จอย่างในอดีตที่ผ่านมา

 

 

เคล็ดลับที่ 38  ฤดูการหาพระสมเด็จให้ได้มาก ๆ ราคาถูก ๆ

พระสมเด็จในช่วงระยะเวลาสองสามปีนี้ พ.ศ. 2553-2555  พระสมเด็จที่ถูกตาต้องใจราคาเบา ๆและราคากลาง ๆ  หายากมาก เลยต้องไปเช่าหาพระอย่างอื่นแก้ขัดไปก่อน  แต่ที่สังเกตช่วงเวลาที่มีพระสมเด็จหลุดมามาก ๆ มักเป็นเวลาใกล้เปิดเทอมของนักเรียน ที่ผู้ปกครองจะนำพระสมเด็จและพระอื่น ๆ ออกมาให้เช่าในแผงพระเครื่องหรือในเวลาช่วงเกิดภัยพิบัติ เช่น ช่วงสภาวะน้ำท่วมใหญ่ก็มีพระสมเด็จทะลักออกมาจากบ้านเก่า ๆ เป็นจำนวนมาก ให้เลือกเช่าหากันไม่หวาดไม่่ไหว พอผ่านระยะนั้นไปก็เข้าสู่สภาวะเดิมคือหาแลได้ยากยิ่งนัก  นอกจากนี้การเสียชีวิตของผู้เก็บพระไว้มาก ๆ ลูกหลานก็นำพระออกมา เป็นสมบัติผลัดกันชม ก็มีพระทะลักออกมาให้วงการตื่นเต้นได้บ้าง หรือตอนภาวะเศรษฐกิจตกต่ำพระก็ทะลักออกมามากเช่นกัน  ซึ่งราคาของพระที่ได้จะมีราคาค่อนข้างถูกหลายเท่าตัว  เป็นโอกาสดีของผู้มีเงินเย็นจะช้อนพระเก็บไว้รอให้เศรษฐกิจดีขึ้นพระจะมีราคาขึ้นและสามารถทำกำไรได้มาก  ท่านล๊ะอยากช้อนหาพระเวลาไหนดี

 

 

 

 

 

เคล็ดลับที่ 37  การกำหนดราคาพระสมเด็จและการประกันความแท้พระสมเด็จ

มีปัญหามากในการตั้งราคาพระสมเด็จว่าควรตั้งราคาหลักร้อย หลักพัน หลักหมื่น หลักแสน หรือหลักล้าน  โดยเฉพาะการที่ให้ผู้ขายรับประกันพระสมเด็จให้ด้วย  ซึ่งดูแล้วเป็นการกดดันที่น่าสงสารและพะอืดพะอมสำหรับเซียนพระสมเด็จและนักนิยมพระสมเด็จทั่วไป  ที่จะได้รับความไม่เป็นธรรมจากการให้เช่าบูชาพระสมเด็จ

เราต้องไม่ลืมว่าพระสมเด็จที่แท้ปัจจุบันราคาอยู่ราวแสนปลาย ถึงล้านต้น และพระที่สวยมาก ๆ องค์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังคับฟ้าราคาจะอยู่ที่หลักสิบล้านถึงห้าสิบล้านเลยทีเดียว  ซึ่งการรับประกันจะต้องเป็นราคาที่อยู่ในราคามาตรฐานของตลาด เช่นทองราคาบาทละประมาณสองหมื่นห้าพันบ้าน ร้านทองรับประกันซื้อกลับในราคาที่หักไปประมาณห้าหรือสิบเปอร์เซนต์  แต่ราคาพระสมเด็จในระดับเซียนใหญ่ซื้อขายพระสมเด็จในราคาเฉลี่ยอยู่หลักแสนปลายถึงล้านต้นหรือล้านกลาง  พอเวลาขายคืนก็จะถูกหักยี่สิบเปอร์เซนต์  แต่พระสมเด็จที่ซื้อขายกันในหมู่เซียนเล็ก ๆ  พระสมเด็จที่เล่นหากันเพียงหลักพันหรือหลักหมื่น ผู้ซึ้อก็ออดอ้อนขอประกันความแท้ ถ้าเก๊ขอคืน  ผู้ขายพระสมเด็จก็รู้สึกอึ้งกิมกี่กับการขอการรับประกัน โดยราคาซื้อขายแค่หลักพันหรือหมื่น  ดูแล้วไม่ได้ซื้อพระในราคาเต็มกลับต้องถูกให้ต้องประกันรับคืน ถือว่าเป็นเรื่องที่ตกค้างอยู่ในใจของผู้ให้บูชาพระสมเด็จ  ผิดหลักการประกันสินค้า  สินค้าถูกจำหน่ายในราคามาตรฐาน การรับประกันก็ต้องมาตฐานตาม   ถ้าซื้อสินค้าราคาถูกกว่าราคามาตรฐานหลายๆ เท่า ก็ควรทำใจยอมรับว่าอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้  ท่านจะต้องทำใจยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองเนื่องจากท่านเช่าหาพระสมเด็จในราคาที่ต่ำกว่าราคามาตรฐานหลายร้อยหลายพันเท่าโดยไม่ต้องไปลงโทษคนขาย

ดังนั้นเพื่อตัดความยุ่งยาก สำหรับเซียนพระสมเด็จรุ่นเล็กเวลาที่จะปล่อยให้เช่าพระสมเด็จในราคาหลักร้อย หลักพัน หลักหมื่น หรือแม้แต่ในราคาหลักแสนต้น ก็อาจใช้คำพูด เช่น พระสมเด็จเล่นแค่ชอบ ดูให้ชอบซะก่อนนะครับ  ไม่ชอบไ่ม่ต้องเอาไป   ถ้าดูไม่เป็นก็ควรหาคนเป็นมาดูถูกอกถูกใจมั่นใจแล้วก็ค่อยเอาไป   เพื่อเป็นบอกใบ้ถึงการไม่รับประกันความเก๊แท้ของพระสมเด็จ    หรือบางทีพูดกันตรง ๆ ของการไม่รับประกันอย่างขำ ๆ ว่า พระสมเด็จในแผงนี้ถ้าเช่าไปแล้วเป็นพระสมเด็จแท้ขอรับคืนทุกองค์  คือถ้าเช่าไปแล้วแท้ นำไปส่งประกวดติดรางวัล มีเซียนใหญ่ขอซื้อล้านสองล้านก็อย่าให้ขาย ให้รีบมาคืนโดยด่วนเพื่อผิดการรับประกันความเก๊ว่าต้องเก๊ทุกองค์   เป็นต้น สิ่งที่เขาบอกคือพระสมเด็จที่ขายทั้งหมดเก๊นั่นเอง   ซึ่งถ้าทำแบบนี้เรื่องราวจะได้จบไม่ยืดเยื้อน่ารำคาญ  เพราะบางท่านซื้อพระสมเด็จราคาหลักร้อย หลักพันหรือหลักหมื่นต้น ๆ แล้วนำไปแห่ซึ่งอาจได้รับคำตอบที่ถูกใจ หรือไม่ถูกใจ   แล้ววิ่งเร่ีีขอคืนพระที่สร้างความลำบากใจกับผู้ขายมาก  เพราะพระขายไปราคาขนมถั่วแปบหลักร้อยหรือหลักพันหรือหลักหมื่นเท่านั้นซึ่งต่ำกว่าราคามาตรฐานอย่างมาก แต่ทำไมต้องมาให้รับประกัน  คนซื้อควรต้องยอมรับความเสี่ยงบ้าง  เหมือนกับซื้อล๊อตเตอรี่ไม่ถูกรางวัลทำไมไม่เอาล๊อตเตอรี่ไปคืนกองฉลากฯบ้าง  แต่พระสมเด็จอยากคืนดูแปลกนะ 

ดังนั้นการเล่นหาพระสมเด็จสำหรับผู้ซื้อที่ซื้อพระในราคาหลักร้อย หลักพัน หรือหลักหมื่นหรือแม้แต่หลักแสนต้น  การขอรับประกันในราคาขนมแบบนี้ห่างจากราคามาตรฐานสุด ๆ  เปรียบเหมืิอนกับการขายสร้อยทองเก๊น้ำหนักหนึ่งบาทราคาเส้นละห้าร้อยบาท  แต่ราคาทองบาทละสองหมื่นห้าพันบาท  ท่านจำเป็นหรือที่จะต้องขอการรับประกันจากผู้ขายทองเส้นนั้น  ทั้งที่ท่านรู้ในใจตั้งแต่ก่อนเช่าหามาแก่ใจว่ามันผิดราคามากและมีความเป็นไปได้ในความเก๊สูง ซึ่งการเช่าหาพระสมเด็จทุกคนก็อยากได้พระแท้  แต่การได้พระแท้พิมพ์นิยมเหมือนกับการถูกห่วย  ซึ้อหวยเพียง 100 บาท ถ้าไม่ถูกล้านบาทจะโวยวาย คืนฉลากกินแบ่งรัฐบาลหรือไม่  ฝากแนวคิดนี้ไว้พิจารณาด้วยนะครับ

 เคล็ดลับที่ 36  ทำความเข้าใจ พระสมเด็จแท้ พระสมเด็จเก๊ใหม่ พระสมเด็จเก๊เก่าและพระสมเด็จกลายพันธุ์

สำหรับนักนิยมพระสมเด็จที่ลงสนามประลองยุทธ์ในสนามพระ จะต้องเผชิญกับพระสมเด็จทั้งสี่แบบนี้อย่างแน่นอน ท่านรู้จักพระสมเด็จทั้งสี่แบบนี้มากน้อยแค่ไหน  

พระสมเด็จแท้ นั้นประกอบด้วย 1) พระสมเด็จพิมพ์นิยม บล๊อกหินมีดโกนของหลวงวิจารฯ 2) พระสมเด็จพิมพ์ไม่นิยมเป็นพระสมเด็จที่สร้างโดยช่างสิบหมู่ ช่างชาวบ้าน ทำด้วยบล๊อกดินเผา บล๊อกไม้และบล๊อหินมีดโกน 3) พระสมเด็จเนื้อปูนหิน ของวังหน้า 4) พระสมเด็จพิมพ์โบราณที่ล้อพระกรุโบราณ ที่เรียกว่าพระกรุวัดทัพข้าว

พระสมเด็จที่เก๊เก่า  คือ พระสมเด็จที่สร้างจำลองพระสมเด็จไว้ยาวนาน  และพระสมเด็จจะใช้มวลสารพระผงยุคโบราณที่มีมากมายและไม่มีราคาค่างวดอะไรนำมาบดผสมมาเป็นส่วนผสมหลักในการสร้างพระเก๊ ซึงมีจุดอ่อนด้านพิมพ์ทรงแต่เนื้อหาแล้วสุดยอดมากดูแล้วหลงลำเมอเพ้อพก ต้องมีความรู้พิเศษหลายอย่างจึงจะจำแนกออกได้

พระสมเด็จเก๊ใหม่  คือ พระสมเด็จที่สร้างจำลองพระสมเด็จในยุคไม่เกินห้าสิบปี  เนื้อพระจะแข็งกระด้าง ไม่มีมวลสารเก่าปะปนอยู่เลย แต่พิมพ์ทรงสุดยอดเหมือนเปรี๊ยบตามตำรา  ต้องมีความรู้พิเศษด้านเนื้อหามวลสารจึงจะจำแนกได้

พระสมเด็จกลายพันธุ์ เป็นพระสมเด็จที่นำพระสมเด็จแท้ หรือพระตระกูลสมเด็กที่เนื้อหาจัด ๆ เช่น หลวงปู่ภู หลวงปู่อ้น หลวงปู่ปั้น พระวัดเฉลิมพระเกียรติ ฯ มาลบพิมพ์แล้วเซาะพิมพ์หรือยกพิมพ์ขีัี้นมาใหม่  ต้องมีความรู้หลายด้านเป็นพิเศษด้านการดูเนื้อหามวลสาร พิมพ์ทรงและแม่พิมพ์จึงจะเอาตัวรอดได้

ต้องหมั่นศึกษานะจ๊ะจึงจะรอดจ๊ะ  ถ้าท่านรอดแล้วท่านจะจำแนกได้ตามลำดับต่อไปนี้

ลำดับแรกแยกพระสมเด็จเก๊ใหม่ออกจากพระสมเด็จแท้ได้

ลำดับสองแยกพระสมเด็จกลายพันธ์ออกจากพระสมเด็จแท้ได้

ลำดับสามแยกพระสมเด็จเก๊เก่าออกจากพระสมเด็จแท้ได้  

ลำดับสี่ แยกพระสมเด็จพิมพ์นิยมออกจากพระสมเด็จแท้แบบอื่น ๆ ได้

ถ้าท่านทำได้ถึงลำดับที่ 4  ถูกแล้วครับท่านเป็นเซียนพระสมเด็จแล้วครับ ขอนับถือ นับถือ 

    เคล็ดลับที่ 35  พระสมเด็จเนื้อน้ำมัน เพชรที่รอการเจียรนัย

สำหรับนักนิยมพระสมเด็จแทบทุกระดับโดยเฉพาะเซียนพุทธพาณิชย์ระดับโครตเซียนบิ๊กเซียนทั้งหลาย พอพูดถึงพระสมเด็จเนื้อน้ำมันแล้ว  ต่างพากันส่ายหน้าเหมือนกับเห็นผี  พวกเขาทั้งหลายพอเจอหน้าพระสมเด็จเนื้อน้ำมันนี้เข้า ต่างพากันตีกรรเชียงหนีกันอย่างรวดเร็ว  พร้อมคำพูดที่เปล่งเสียงมาแต่ไกลว่าเนื้อนี้ม่ายเล่นจ๊ะนาย  เนื่องจากเนื้อนี้เล่นยากและขายยากนั่นเอง คือกลัวกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

ตามความเป็นจริงแล้ว  พระสมเด็จเนื้อน้ำมันนี้นับว่าพบอยู่ค่อนข้างมากในสนามพระ ที่ส่วนใหญ่จะพบกันมาก ๆ อยู่สองเนื้อ คือเนื้อน้ำมันสีน้ำตาล  เนื้อน้ำมันสีขาว(บางคนเรียกเนื้อกระดูก) และอีกเนื้อหนึ่งที่หายากทั้งดูยาก ที่เรียกว่า เนื้อเทียน  เนื้อนี้มีน้ำมันมากเป็นพิเศษมีทั้งโซนน้ำตาลและโซนขาว  แต่ด้วยค่านิยมในวงการพระเครื่อง  ทำให้พระสมเด็จนี้เนื้อน้ำมันนี้ไม่ค่อยมีคนสนใจเหมือนเนื้อปูนนุ่มที่มีน้ำมันปานกลาง(ขาวโซนงาช้าง หรือ ขาวโซนนมข้น)และเนื้อปูนแกร่งที่มีเนื้อน้ำมันน้อย(โซนเนื้อขาวผ่องแก่ปูน นิยมสุด)  ดังนั้นพระสมเด็จเนื้อน้ำมันจึงเป็นเพชรที่รอการเจียรนัย

ดังนั้นการที่เล่นหาให้เข้าถึงพระสมเด็จโซนน้ำมัน  จำเป็นอย่างมากที่จะต้องศึกษาพระสมเด็จถึงฐานราก และห้ามก้าวกระโดดโดยเด็ดขาด คือ จะต้องมีประสบการณ์ผ่านสายตาในการดูพระตระกูลสมเด็จเนื้อแก่น้ำมันมาอย่างช่ำชอง  ซึ่งตัวเอกของพระตระกูลสมเด็จโซนน้ำมัน เช่น พระวัดพลับโซนน้ำตาล  พระผงกรุวัดอัมพวาโซนน้ำตาล  พระสมเด็จหลวงปู่ปั้นโซนน้ำตาล  พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติโซนน้ำตาล  พระสมเด็จวัดมฤกคทายวัน โซนน้ำตาลและขาว  เป็นต้น  ถ้าท่านแม่นพระตระกูลสมเด็จเหล่านี้ซึ่งมีโซนเนื้อคล้ายพระสมเด็จเนื้อมันมาก ขาดแต่ความเก่าซึี่งมึอายุน้อยเท่านั้น    จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการจำแนกพระสมเด็จเนื้อมันของสมเด็จโต ออกจากพระเก๊ได้  

 เคล็ดลับที่ 34   ชมรมพระหักสยาม กับการศึกษาเนื้อหามวลสารพระสมเด็จ      

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช  แห่งศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาอนุรักษ์พระสมเด็จที่มีองค์ประกอบที่มีสภาพแตกหัก  สึกเลือน   ผ่านการเซาะ กรอ แกะ ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ จนสูญเสียสภาพผิวเดิมหรือถูกยกพิมพ์ขึ้นใหม่ทั้งหมด  ซึ่งพระดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาแล้วว่าเป็นพระที่มีคุณค่าสูงมากสำหรับการศึกษาพระสมเด็จ  เนื่องจากเป็นพระที่เนื้อหามวลสารที่ดี  มีมวลสารและผงวิเศษของพระสมเด็จเก่าแก่ปะปนอยู่มากอย่างเด่นชัด   สามารถนำไปศึกษาเนื้อหามวลสารพระสมเด็จเพื่อสร้างโอกาสการได้พบพระสมเด็จที่สวย ๆ ในอนาคต  ซึ่งเหมาะสมกับนักอนุรักษ์พระสมเด็จที่ชื่นชอบความงดงามของเนื้อหาพระสมเด็จเป็นสำคัญ  ทั้งยังมองเห็นว่าการที่พระสมเด็จมีสภาพแตกหัก สึกเลือน หรือผ่านการเซาะ กรอ แกะ เป็นสุนทรียภาพที่งดงามของพระสมเด็จเป็นอย่างยิ่ง  มากกว่าการยึดติดรูปที่สวยงามแห่งพิมพ์ทรง

สำหรับขอบข่ายของพระสมเด็จที่แนะนำเพื่อการอนุรักษ์สำหรับการศึกษาไว้ในชมรมพระหักสยาม  ประกอบด้วยกลุ่มของพระสมเด็จที่มีลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1.  เป็นพระสมเด็จแท้ ๆ ทันยุคสมเด็จโตทั้งสามวัดหลัก ได้แก่ วัดระฆัง  วัดบางขุนพรหม วัดเกศไชโย  ซึ่งอาจอยู่ในสภาพแตกหัก  สึกเลือน หรือผ่านการเซาะกรอแกะด้วยเครื่องมือต่าง ๆ  หรือยกพิมพ์ขึ้นใหม่ทั้งหมด  ซึ่งอาจมีการยกพิมพ์เพื่อเปลี่ยนจากวัดเกศไขโย  เป็นวัดระฆัง  หรือ วัดบางขุนพรหมเป็นวัดระฆัง  ก็ได้ นอกจากนี้ยังรวมพระสมเด็จพิมพ์โบราณ ที่ล้อพระกรุโบราณต่าง ๆ และพิมพ์สีึ่เหลี่ยม ซึ่งสร้างโดยช่างสิบหมู่ี   ก่อนพิมพ์นิยมที่จัดสร้างโดยหลวงวิจารฯ

2.  เป็นพระสมเด็จแท้ ๆ แต่ไม่ทันยุคสมเด็จโต  แต่เป็นพระตระกูลสมเด็จที่มีเนื้อหาจัดจ้านอย่างมากใกล้เคียงกับพระสมเด็จที่สร้างโดยศิษย์ใกล้ชิดพระสมเด็จ โดยมีอายุไม่ต่างจากพระสมเด็จของสมเด็จพูฒาจารย์โต มากนัก  ได้แก่  พระสมเด็จอรหัง พระสมเด็จหลวงปู่ภู  พระสมเด็จหลวงปู่ปั้น  พระสมเด็จหลวงปู่อ้น  พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ  พระกรุวัดเงินคลองเตย  พระสมเด็จวัดปากบาง  เป็นต้น ซึ่งอาจอยู่ในสภาพแตกหัก สึกเลือน และได้ผ่านการเซาะกรอแกะแล้วยกพิมพ์ขึ้นใหม่  เพื่อจำลองแบบพระสมเด็จวัดระฆัง บางขุนพรหม หรือวัดเกศไขโย

3.  เป็นพระสมเด็จแท้ ๆ  แต่ไม่ทันยุคสมเด็จ  แต่เป็นพระตระกูลสมเด็จในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2460  จนถึง  พศ. 2506  ซึ่งเป็นพระตระกูลสมเด็จที่มีเนื้อหาจัดจ้านอย่างมาก โดยมีอายุต่างจากพระสมเด็จของสมเด็จพูฒาจารย์โตเป็นอย่างมาก  ได้แก่  พระสมเด็จหลวงพ่อหม่น พระสมเด็จเจ้าคุณสุนทร  พระสมเด็จหลวงปู่นาค  พระสมเด็จพระครูมูล เป็นต้น ซึ่งอาจอยู่ในสภาพแตกหัก สึกเลือน และได้ผ่านการเซาะกรอแกะแล้วยกพิมพ์ขึ้นใหม่  เพื่อจำลองแบบพระสมเด็จวัดระฆัง บางขุนพรหม หรือวัดเกศไขโย

 4.  เป็นพระสมเด็จปลอมยุคต้นที่แก่มวลสารสมเด็จ  เป็นพระสมเด็จที่มีการทำปลอมขึ้นโดยใช้มวลสารที่ทำจากพระสมเด็จที่แตกหักของพระสมเด็จวัดระฆัง วัดบางขุนพรหม วัดเกศไชโย ที่เป็นของแท้  ผสมกับมวลสารของพระตระกูลสมเด็จที่สมัยก่อนมีจำนวนมากและไม่ค่อยมีราคาค่างวด  เช่น พระกรุวัดสามปลื้ม  พระกรุวัดคู้สลอด เป็นต้น เนื้อหาของพระสมเด็จเหล่านี้  เมื่อผ่านการใช้ติดตัวและผ่านกาลเวลายาวนานขึ้น  พระสมเด็จดังกล่าวก็มีเนื้อหาจัดจ้านมากขึ้นจนองค์ที่มีเนื้อหาจัดมาก ๆ จนดูกันไปว่าเป็นพระสมเด็จวัดระฆังกันก็มีมาก   แต่ปัจจุบันพระสมเด็จปลอมยุคต้นเหล่านี้หายากมาก และมีราคาแพงไม่น้อย  อาจมีราคาอยู่ในหลักหมื่นหรือหลักแสน  บางองค์ถูกเช่าหาส่งไปยังหอคอยงาช้างกันไปในราคาหลักล้านก็มีถมไป   ดังนั้นพระปลอมยุคต้นเหล่านี้  ถ้าไม่แม่นยำในเรื่องความรู้ด้านพิมพ์ทรงอย่างเฉียบขาด ซึ่งได้แก่เซียนพระที่เน้นพิมพ์ทรงเป็นสำคัญก็อาจจำแนกแยกแยะได้อย่างลำบากมาก แต่ถ้าสนใจเพียงแค่ศึกษาเฉพาะเนื้อหามวลสารที่จัดจ้านของพระสมเด็จกลุ่มนี้ที่ประกอบด้วยผงพุทธคุณจำนวนมาก ทั้งสามารถเป็นสะพานในการเรียนรู้พระสมเด็จที่ทันยุค ก็คงสามารถทำใจยอมรับและเช่าหานำไปศึกษาและอนุรักษ์ได้ เพื่อความยุติธรรมภายใต้ความสุจริตใจเป็นสำคัญ พระสมเด็จกลุ่มนี้ควรจำกัดงบประมาณเช่าหาเพียงหลักพันเท่านั้น

  ภาพพระสมเด็จต่าง ๆ ที่จัดแสดงอยู่ในชมรมพระหักสยามนี้   บางองค์สามารถจำแนกแยกแยะได้ทันที  บางองค์ก็ยากในการจำแนกแยกแยะ  เนื่องจากสภาพที่สึกเลือน หรือผ่านการเซาะกรอแกะ ยกพิมพ์ใหม่ขึ้นมา หรือ เนื้อมวลสารมีความใกล้เคียงกับพระสมเด็จหลาย ๆ วัด  ทำให้ยากที่จะพิจารณาชี้ขาดได้ 100 เปอร์เซ็นต์ หรือบางองค์เป็นพระสมเด็จที่ปลอมยุคต้น ซึ่งข้าพเจ้ายังเป็นผู้นิยมศึกษาพระสมเด็จที่เน้นด้านมวลสารเป็นสำคัญ  มิใช่ผู้นิยมศึกษาพระสมเด็จที่เน้นด้านพิมพ์ทรงเป็นสำคัญ  อาจทำให้ไม่สามารถจำแนกพระเหล่านี้ได้เด็ดขาด  จึงจะนำเสนอเฉพาะบางองค์ที่มีเนื้อหามวลสารระบุได้ชัดเจนของที่มาของพระสมเด็จองค์นั้น 

       แต่พระสมเด็จองค์ใดที่ข้าพเจ้ายังไม่สามารถระบุที่มาได้ชัดเจนว่าเป็นพระสมเด็จกลุ่มใดในพระสมเด็จทั้งในสี่กลุ่มต่าง ๆ ดังกล่าวที่นำเสนอมา   ดังนั้นเพื่อให้เกิดความงดงามแห่งการเรียนรู้พระสมเด็จ  จึงได้เปิดช่องว่างไว้ให้มีการถกเถียงกันในแง่วิชาการของนักนิยมพระสมเด็จในพระสมเด็จองค์ดังกล่าว ซึ่งนักนิยมพระสมเด็จอาจสามารถถกเถียงเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  อันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้พระสมเด็จอย่างแตกฉานต่อไป  

        เนื่องจากพระตัวอย่างที่เก็บไว้ในชมรมพระหักสยามมีพระอยู่ค่อนข้างมาก  ส่วนหนึ่งที่เขียนไว้ว่าเป็นพระโชว์นั้นทางศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จเก็บไว้เป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษาในหลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ อีกส่วนหนึ่งที่เหลือจากการเก็บไว้เป็นตัวอย่างจึงได้แบ่งปันออกมาสำหรับนักนิยมพระสมเด็จทั่วไปต้องการแบ่งไว้เพื่อการศึกษาและอนุรักษ์พระสมเด็จ  สามารถขอแบ่งบูชาได้ตามสมควร   โดยจะนำเงินที่บูชาไปทำการกุศลตามที่สมควรต่อไป  โดยราคาที่ตั้งเพื่อให้สำหรับนักนิยมพระสมเด็จต้องการพระแท้ ๆ ไปบูชา  ไม่สนับสนุนการนำพระชุดนี้ไปประดิษฐ์เพิ่มเติมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางพุทธพาณิชย์  

     นักนิยมพระสมเด็จสามารถเข้าชมพระตัวอย่างของทางชมรมพระหักได้ที่ link ชมรมพระหักสยาม

        

 

 เคล็ดลับที่ 34   ชมรมนักนิยมพระสมเด็จสายเนื้อ กับการศึกษาเนื้อหามวลสารพระสมเด็จ

เนื่องจากการได้ติดตามในวงการพระสมเด็จมาในช่วงหลายปีมานี้  พบว่าพระสมเด็จลดน้อยลงไปมาก  ทั้งที่เป็นพระสมเด็จในสามวัดหลัก และพระตระกูลสมเด็จต่าง ๆ ดูเหมือนจะหายไปจากตลาดพระ  ทำให้เกิดความยากลำบากในการศึกษาพระสมเด็จเพราะไม่มีตัวอย่างตามบันไดพระตระกูลสมเด็จให้ศึกษา จนข้าพเจ้าเองหาพระไม่ค่อยได้ จนต้องไปสะสมพระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน วัดห้วยเขน วัดขวาง วัดท้ายน้ำ ฯลฯ แทน  นอกจากนี้พระสมเด็จก็มีราคาค่านิยมสูงขึ้นอย่างน่าตกใจในหลักสิบล้านขึ้นไป ถึงร้อยล้านก็มี  

ดังนั้นเพื่อช่วยกระจายความรู้ในเรื่องมวลสารพระสมเด็จให้กับประชาชนผู้นิยมพระสมเด็จได้มีแนวทางในการศึกษาเนื้อหามวลสารพระสมเด็จได้อย่างถูกต้องโดยแพร่หลาย  ได้มีการรวบรวมเซียนมังกรซุ่มที่เป็นนักนิยมพระเครื่องสายสมเด็จที่ให้ความสำคัญกับเนื้อมวลสาร  มาจัดตั้งเป็นชมรมนักนิยมพระสมเด็จสายเนื้อ ขึ้น  

ซึ่งกิจกรรมที่ทางชมรม ได้แก่

1. การจัดทำตำราในการศึกษาพระผงสมเด็จเบื้องต้นตามแนวทางการศึกษาของหลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ เพื่อเป็นตำราหลักในการศึกษา  

2.มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ในเรื่องพระสมเด็จสายเนื้อในงานประกวดพระในงานใหญ่ ๆ ด้วย โดยนำพระตระกูลสมเด็จที่จัด ๆ มาจัดให้ศึกษาในรูปนิทรรศการพระตระกูลสมเด็จเนื้อจัดห้ายุค   แต่ผู้เข้าชมนิทรรศการถ้าอยากส่องกับตา ก็อาจมีค่าใช้จ่ายบ้่างเล็กน้อย

3. การนำพระสมเด็จที่เก็บสะสมของสมาชิกชมรมฯ ออกจำหน่าย เพื่อนำเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญกับวัดระฆังและร่วมสร้างวัดหลวงพ่อโต ที่ จังหวัด นครราชสีมา  

โดยประกอบด้วย พระตระกูลสมเด็จ และำพระสมเด็จ  

สำหรับพระตระกูลสมเด็จจะใส่กล่องเปิดด้านหน้าให้ศึกษาและจำหน่าย  

แต่สำหรับพระสมเด็จสามวัดสำคัญทางชมรมจะเปิดด้านหลังใ้ห้ศึกษาและจำหน่าย  โดยจะซีนกล่องปิดผนึกมิให้สามารถเปิดดูด้านหน้าซึ่งเป็นพิมพ์ทรงได้ เนื่องจากต้องการให้ตรงกับแนวคิดการศึกษาพระสมเด็จต้องดูเนื้อหามวลสารเป็นสำคัญ  ถ้าเป็นนักนิยมพระสมเด็จสายเนื้อเมื่อเห็นหลังแล้วต้องจบ  สำหรับผู้นิยมพิมพ์ทรงก็คงต้องปรับสายตาเพื่อดูเนื้อหามวลสารเป็นหลักแทนการดูไฝฝ้าพิมพ์ทรงเพราะจะไม่ปรากฎพิมพ์ทรงในพระสมเด็จที่ทางชมรมออกจำหน่าย หรือถ้ามีพิมพ์ทรงก็จะเป็นพิมพ์ทรงโบราณกลุ่มช่างชาวบ้านและช่างสิบหมู่ หรือช่างกลุ่มวัดทัพข้าว เท่านัีัน

 4. วันที่จัดกิจกรรม ก็จะนำสมาชิกสมาคมที่เป็นเซียนมังกรซุ่มมีฝีตาในการดูพระสมเด็จเก่งมาก  มาให้พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอีกด้วย  

5.  จัดทำเวปไซต์ของชมรมนักนิยมพระสมเด็จสายเนื้อ  เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ด้านพระสมเด็จ และจัดจำหน่ายพระสมเด็จ พระตระกูลสมเด็จ  ฯ  เพื่อหารายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนทำบุญกับวัดระฆังและวัดหลวงพ่อโต จ.นครราชสีมาเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้ท่านได้พบพระสมเด็จแท้ ตามที่ท่านปรารถนา   รวมทั้งเป็นแหล่งให้ข่าวสารการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับเนื้อหามวลสารของพระสมเด็จเบื้องต้น ให้กับผู้ต้องการศึกษาด้านพระสมเด็จ

6. จัดทำมุมหนังสือเกี่ยวกับพระสมเด็จที่อาจารย์อริยะ ได้สะสมไว้เพื่อไว้ให้เป็นการศึกษา ณ ห้องสมุด โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ไว้เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับพระสมเด็จ  

ทางชมรมคาดว่าการดำเนินกิจกรรมจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มพลังปัญญา แห่งการศึกษาเนื้อหามวลสารของพระสมเด็จได้เป็นอย่างดี   โปรดติดตามกิจกรรมของทางชมรมและการเริ่มดำเนินงานของชมรมได้ในเวปนี้ครับ


 

 เคล็ดลับที่ 33   พระสมเด็จเก๊เก่ายุคต้นมวลสารมาก กับการศึกษาเนื้อหามวลสารพระสมเด็จ

พอทุกคนได้ยินคำว่าพระสมเด็จเก๊เก่า  ก็พากันสยองพองขนกันแล้วเพราะกลัวเหลือเกินสำหรับนักนิยมพระสมเด็จกับพระสมเด็จเก๊เก่าที่เนื้อจัดเซียนน้อยใหญ่โดนอับเปอร์คัทปลายคางกันเป็นแถว    จนคางเหลืองร้องอี๊ดอ๊าดเพราะโดนมาหนักเป็นแสน ๆ  

จริง ๆ แล้วในสายตาของนักนิยมพระสมเด็จสายเนื้อ  ก็ให้ความเคารพต่อพระสมเด็จเก๊เก่าเหล่าน้ัััั้นและหยิบมาเป็นครูในการศึกษาเนื้อหามวลสารพระสมเด็จได้เช่้นกัน  เพราะพระสมเด็จเก๊เก่าในยุคนั้น บางฝีัมือทำจากเนื้อพระสมเด็จวัดระฆัง บางขุนพรหม วัดเกศไชโย แท้  บดลงไปมากมาย  สำเร็๋จเป็นองค์พระ หรือบางฝีมือก็นำพระตระกูลสมเด็จ เช่นพระวัดสามปลื้ม พระวัดคู้สลอด  เป็นต้น บดกันเป็นเข่งๆ ใส่ลงไปในเนื้อเพื่อกดองค์พระเก๊ออกมา  จากนั้นก็เอาผงเก่าวัดระฆังแท้ ๆ โรยหน้าโรยหลังโรยข้าง  หมักคลุกดอกมะลิไว้ก่อนนำไปฝังดินสักพักแล้วออกมาขาย  

ปัจจุบันพระเหล่านั้นบางองค์มีผงเก่ามากมายอย่างเห็นได้ชัด  เนื้อหาดูจัดจ้านดูแล้วพาหลงคิดว่าเป็นพระสมเด็จแท้ ๆ  แต่ใครจะคิดไหมว่าพระสมเด็จที่มีเนื้อหามวลสารความเก่ามากมายขนาดนี้นั้นจะมีค่าเป็นศูนย์   จริง ๆ แล้วพระสมเด็จเก๊เก่ายุคต้นมวลสารมากเหล่านั้นมีค่านิยมในวงการพระเครื่องอยู่้ในหลักพันต้นถึงหลักหมื่นกลาง  เพราะพระตระกูลสมเด็จที่สร้างกันในยุคหลังสมเด็จ ที่มีค่านิยมเป็นหมื่นเป็นแสนพบว่าไม่มีเนื้อหามวลสารที่น่าศรัทธาเท่ากับพระสมเด็จเก๊เก่ายุคต้นมวลสารมากเหล่านั้น  นอกจากนี้ท่านเชื่อหรือไม่ บางองค์บางฝีมือเก๊ยุคเก่า วงการหาซื้อกันในราคาหลักแสน ติดประกวดได้ที่ 1 กันในหลายงานประกวด บางองค์ก็พิมพ์ขึ้นมาจากบล๊อกหินมีดโกนดั้งเดิมของสมเด็จโตเลยก็มี  

ถ้าเราอยากศึกษาพระสมเด็จจริง ๆ แล้ว พระสมเด็จเก๊เก่ายุคต้นมวลสารมากเหล่านี้  ก็อาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการใช้ศึกษาได้เป็นอย่างดี เพราะยังหาดูได้ง่ายกว่าพระตระกูลสมเด็จเนื้อจัด ๆ ในปัจจุบัน แต่ขอให้ซื้อในราคายุติธรรม หลักพันต้น ๆ สำหรับเนื้อดี ๆ  และหลักพันกลาง ๆ ถึงหมื่นต้น ๆ สำหรับพระสมเด็จเก๊เก่ายุคต้นมวลสารมากที่เนื้อจัดมาก ๆจริง ๆ  มีผงวัดระฆังฉาบอยู่ทั้งองค์ การซื้อพระเพื่อศึกษาในระดับราคานี้  ขณะที่พระสมเด็จแท้ราคาเป็นหลักสิบล้านถึงร้อยล้านก็คงเป็นเรื่องเล็กน้อย สำหรับผู้ศึกษา  เพราะในวงการพระสมเด็จตอนนี้  พระสมเด็จเนื้อดี ๆหายากมาก  พระสมเด็จที่ซื้อขายกันในวงเล็ก ๆ ตามสนามพระทั่้วไป พระสมเด็จเพียงแค่เนื้อมวลสารดีไม่รับประกันเก๊แท้  ยังต้องตีซื้อขายกันในหลักพันปลาย ๆ  หรือหลักหมื่นต้น ๆ  นอกจากนี้ทั้งที่รู้ว่าเป็นพระสมเด็จเก๊  แต่ถ้าอยู่ในกลุ่มพระสมเด็จเก๊เก่ายุคต้นมวลสารมากเหล่านั้น  ยังต้องตีซื้อขายกันหลักหมื่นกลาง ๆ  ถึงแสนต้น ๆ กันแล้วนะจะบอกให้

การศึกษาพระสมเด็จให้ลึกซึ้งและลุ่มลึก เซียนนักนิยมพระสมเด็จทั้งเซียนเล็ก เซียนใหญ่ และบิ๊กเซียนที่ชื่อหอมหวลในวงการรวมทั้งตัวข้าพเจ้าด้วย  ต่างก็ได้เคยผ่านตาผ่านมือมาแล้วกับพระสมเด็จเก๊เก่ามวลสารมากเหล่านี้  ต่างก็เคยพลาดพลั้งนั่งนอนส่องอย่างไหลหลงกับเนื้อหามวลสารโดยคิดว่าเป็นพระแท้  เมื่อรู้ภายหลังว่าเป็นพระสมเด็จเก๊เก่ายุคต้นมวลสารมาก  ก็ต้องตื่นจากภวังค์ฝันหวาน บางองค์อาจถูกผ่องถ่ายไปในราคาถูกให้กับนักนิยมพระสมเด็จด้วยกันโดยบอกความจริงแท้แห่งองค์พระให้รับรู้ บางองค์อาจถูกผ่องถ่ายไปในราคาแพงลิบลิ่วไปยังผู้ที่ไม่รู้  บางองค์ถูกทำลายหรือโยนทิ้งน้ำ  บางองค์ก็ถูกเก็บรักษาไว้กับเจ้าของพระตลอดไปก็มีโดยเจ้าของพระไม่ได้บันทึกไว้พอเจ้าของพระเสียชีวิตลูกหลานก็คิดว่าพระสมเด็จเหล่านั้นเป็นพระแท้และหวงแหนไว้ตลอดไป   แล้วท่านคิดว่าควรจะดำเนินการกับพระสมเด็จเก๊เก่ายุคต้นมวลสารมากเหล่านี้อย่างไร

  เพื่อทำให้เกิดการงอกงามสำหรับการศึกษาพระสมเด็จอย่างลึกซึ้งจึงควรให้ความสำคัญกับการศึกษาผ่านพระสมเด็จเก๊เก่ายุคต้นมวลสารมากเหล่านี้  ก็จะช่วยให้การแยกแยะพระสมเด็จแท้กับพระสมเด็จเก๊เก่า  ให้แยกออกจากกันได้ดีขึ้น เหมือนเราจะแยกฝาแฝดสองคนออกจากกัน  ถ้าไม่ได้ศึกษาแบบประชิดตัว ไม่มีตัวอย่างพระสมเด็จเก๊เก่ายุคต้นมวลสารมากเก็บไว้ดู  แถมพระสมเด็จแท้ ๆ ก็ไม่มีในมือ ก็คงยากที่จะแยกได้ และยากที่จะบรรลุความสำเร็จในการศึกษาอย่างที่ตั้้งใจ

เคล็ดลับที่ 32  ปัญหาการตรวจสอบพระสมเด็จ

สำหรับนักนิยมพระสมเด็จ  การแห่พระสมเด็จหรือการตรวจเช็คพระสมเด็จนั้น มีปัญหามากเป็นพิเศษ เนื่องจากหาคนที่รู้จริงน้อย นอกจากนี้คนที่รู้การอาจเก่งในบางด้านบางเนื้อบางวัดเสียอีก เช่น เซียนพระสมเด็จบางคนที่ชอบเนื้อหามวลสาร จะแม่นพระสมเด็จวัดระฆังและวัดเกศไชโย แต่จะไม่แม่นพระสมเด็จวัดบางขุนพรหม  เซียนบางคนเล่นหาแต่พระสมเด็จเนื้อขาวผ่องเท่านั้นก็มี  เนื้อพระสมเด็จออกโซนเหลืองหรือน้ำตาลก็ปัดเก๊หมดเพราะความไม่รู้  เซียนบางคนเล่นหาแต่พระสมเด็จเนื้อจัดโซนน้ำตาลเท่านั้นก็มี    เซียนบางคนเน้นพิมพ์เป็นหลักไม่กี่พิมพ์ทรง  ดูพระแต่ละทีก็หาพระสมเด็จที่มีโค้ดลับที่จำใส่สมองไว้เท่านั้น เหมือนกับพระสมเด็จที่เขาซื้อต้องมีไฝทุกองค์ ถ้าไม่มีตีเก๊ทันที บางองค์เป็นพิมพ์นิยมแท้ ๆ แต่หาไฝไม่เจอก็ตีเก๊ไว้ก่อนเป็นต้น  ดังนั้นก่อนที่ท่านจะไปแห่พระสมเด็จ  คงจะต้องสอบถามความถนัดของเซียนพระสมเด็จต่อไปนี้  

1. ท่านเป็นนักนิยมพระสมเด็จในสายใด  คือ สายพิมพ์หรือสายเนื้อ (สายพิมพ์ดูหน้า สายเนื้อดูหลัง)

2. ท่านมีความชำนาญในพระสมเด็จวัดใดเป็นพิเศษ

3. โซนเนื้อที่ท่านถนัดเป็นโซนสีอะไร สีขาว สีเหลือง หรือ สีน้ำตาล (บางคนจะแม่นโซนใดโซนหนึ่งเท่านั้น  สำหรับโซนเนื้อสีขาวจะเล่นง่ายที่สุด  แต่พระโซนเนื้อสีเหลืองและสีน้ำตาล จะออกแก่น้ำมัน  ถ้าเซียนคนนั้นไม่ได้สะสมเล่นหาพระเนื้อครูที่เป็นชิ้นส่วนพระสมเด็จเนื้อจัด ๆ และพระตระกูลสมเด็จมาก ๆ จะไม่กล้าเล่น)

4.ท่านได้มีการสะสมเล่นหาพระตระกูลสมเด็จพื้นฐานหรือไม่ (ดูตู้พระของเขาว่ามีพระตระกูลสมเด็จขายอยู่หรือไม่  ถ้าไม่มีเขาอาจเป็นเซียนตัวปลอม ขาดความรู้ในเนื้อหามวลสาร  เพราะพระตระกูลสมเด็จบางสำนักจะค่อนข้างดูยากกว่าการดูพระสมเ็ด็จด้วยซ้ำ  ถ้าไม่แม่นเนื้อดี ๆ จะแยกแยะได้ยาก เพราะนักนิยมพระสมเด็จตัวจริง จะเล่นพระตระกูลสมเด็จได้ทุกวัด ถ้าไม่เล่นเป็นเซียนเถรส่องบาตรแน่ ๆ )

เมื่อท่านได้คำตอบจากเขาแล้วมีคำแนะนำต่อดังนี้

1.อย่าเอาพระสมเด็จสายเนื้อไปตรวจสอบกับนักนิยมพระสมเด็จสายพิมพ์ (สายพิมพ์ดูหน้า ตรวจสอบพระสมเด็จด้านพิมพ์ทรงดุจดังตรวจหาไฝฝ้าในใบหน้า ถ้าพบไฝฝ้าที่จดจำไว้ในหัว ก็แท้จ๊ะ ถ้าไม่พบไฝฝ้าเก๊สถานเดียว สนใจเฉพาะพระสมเ็ด็จสายหลวงวิจารฯ บล๊อกหินมีโกน ที่มีตำหนิลับเท่านั้น)

2. อย่าเอาพระสมเด็จสายพิมพ์ ไปตรวจสอบกับนักนิยมพระสมเด็จสายเนื้อ (สายเนื้อดูหลัง ตรวจสอบพระสมเด็จด้านเนื้อหามวลสาร โดยจะตรวจดูว่าเนื้อหามวลสารของพระสมเด็จว่ามีหรือไม่  โดยจะยอมรับพระสมเ็ด็จยุคแรกกรุทัพข้าวที่สร้างล้อพระกรุโบราณ  ยอมรับพระสมเด็จกลุ่มช่างชาวบ้านและช่างสิบหมู่ ที่สร้างพระจากบล็อกดินเผา บล๊อกไม้ และบล๊อกหินมีดโกน  ตามแบบพิมพ์จากการบันทึกของอาจารย์ขวัญและหลวงตาคำวัดอมรินทร์)

3. อย่าเอาพระสมเด็จไปตรวจสอบกับผู้ไม่รู้  หรือเซียนพระอื่น ๆ ในสนาม จะพากันหลงป่า

    (สังเกตดูจากการสอบถามข้อ 1-4)

4. อย่าตัดสินความเก๊แท้ด้วยการส่งประกวดพระ  เพราะอาจไม่ได้ความจริงก็ได้  เพราะบ่อยครั้งที่พระติดรางวัลหลายงานประกวดกลายเป็นพระเก๊  หรือพระแท้จำนวนมากโดนกรรมการตีเก๊ เพราะดันสวยกว่าองค์สปอนเซอร์หลักในงานนั้น  เช่น พระสมเด็จองค์สวยสุดยอดของเซียนใหญ่ในอดีตคุณชลอ ลับทอง ก็เคยโดนตีเก๊มาแล้ว  หรือตอนที่ท่านส่งประกวดโหงวเฮ้งของท่านไม่ดี ไม่ได้เป็นเศรษฐีหรือนายทหารตำรวจระดับบิ๊ก ๆ พระสมเด็จของท่านจะไม่ได้รับความสนใจจากกรรมการ  ร้อยละร้อย ทุกองค์จะเก๊สถานเดียวตั้งแต่ยังไม่ได้ส่งพระให้กรรมการดูเลย

.แล้วจะทำอะไรดีนะ  อัตตาหิ อัตโน นาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งของตนดีที่สุด นะจ๊ะ

เคล็ดลับที่ 31  การศึกษาพระสมเด็จด้านเนื้อหามวลสารจะเรียกได้ว่าศึกษาได้อย่างเก่งกล้าต้องศึกษาลึกให้ถึงเนื้อหามวลสารของพระตระกูลสมเด็จร้อยวัดให้เก่งกล้าก่อน


สำหรับนักนิยมพระสมเด็จ  การศึกษาพระสมเด็จถือว่าเป็นศาสตร์ที่ยากมากและกว่าจะครบถ้วนต้องใช้เวลาในการศึกษานับสิบปีหรืออาจต้องศึกษาไปตลอดชีวิต  ดังนั้นถ้าเราจะก้าวสู่การศึกษาพระสมเด็จก็คงต้องคิดว่า  ตัวเราสนใจในเรื่องใด  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเนื้อหามวลสาร  เรื่องพิมพ์ทรง หรือเรื่องธรรมชาติของพระสมเด็จ   สำหรับการศึกษาเรื่องเนื้อหามวลสาร  นอกจากให้ความสำคัญกับการศึกษาเนื้อพระสมเด็จในสามวัดหลักแล้ว  ยังต้องสนใจในการศึกษาพระตระกูลสมเด็จด้วย  เพราะการศึกษาเนื้อหามวลสารของพระสมเด็จโดยไม่สนใจศึกษาเนื้อหามวลสารของพระตระกูลสมเด็จ  เปรียบเหมือนการศึกษาที่ไร้ราก หรือเป็นการศึกษาที่เรียนแบบค้ำถ่อขาดพื้นฐานที่สมควร   ทำให้เกิดความผิดพลาดในการพิจารณาได้มากมายดังนั้นก่อนที่เราจะก้าวสู่การเช่าพระสมเด็จสามวัดหลัก เราต้องเช่าพระตระกูลสมเด็จ เช่น หลวงปู่ภู หลวงปู่อ้น หลวงปู่ปั้น ฯลฯ ไม่พลาดก่อน  ถ้ายังเช่าพระตระกูลสมเด็จยังผิดพลาดก็คงไม่ต้องพูดถึงพระสมเด็จสามวัดหลักที่ยากกว่าหลายสิบเท่าได้  ดังนั้นการศึกษาพระสมเด็จควรไต่เต้าปีนภูเขาเซียนอย่างใจเย็น ๆ อย่าใจร้อนโดยเด็ดขาด


เคล็ดลับที่ 30  การเข้าถึงใจเซียนมังกรเร้นกาย (เซียนแผงจรหรือแผงประจำขนาดเล็กที่เก่งกาจด้านพระสมเด็จ)

สำหรับนักนิยมพระสมเด็จ  คำว่าการเข้าถึงใจของเซียนแผงจรหรือแผงประจำขนาดเล็กที่เก่งกาจด้านพระสมเด็จนั้น ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะบรรดาเซียนพระแผงจรหรือแผงประจำขนาดเล็กที่เชี่ยวชาญด้านพระสมเด็จนั้น บ่อยครั้งที่เขาจะได้พระสมเด็จแท้ ๆ เนื้อจัด ๆ มาในราคาถูกเนื่องจากตาพวกนี้คมกริบ  เซียนน้อย เซียนใหญ่ๆ ที่มีชื่อเสียงยังต้องพึ่งพาแบ่งของจากพวกเขาบ่อย ๆ  ซึ่งพวกเขามักจะแบ่งพระไปให้พวกเซียนเหล่านั้นในราคาแพง ๆ สมฐานะของคำว่าเซียน  แต่พวกเขาเหล่านี้ก็มีนักนิยมพระสมเด็จที่เบี้ยน้อยหอยน้อยคอยอุดหนุนเขาอยู่  และถ้านักนิยมพระสมเด็จเหล่านั้นมีความถูกอัธยาศัยเป็นที่น่ารักน่าเอ็นดูของพวกเขาแล้ว  เขาจะแบ่งพระสมเด็จที่จัด ๆ แท้ ๆ ให้ในราคาเบาหวิว  โดยหาได้สนใจเงินจำนวนมากกว่าที่จะได้รับจากเซียนน้อยเซียนใหญ่ในแผงใหญ่ ๆ ในสนามพระ   เช่น ถ้าพระสมเด็จองค์เดียวกันเขาจะตีราคาให้กับพวกแผงพระใหญ่ ๆ ที่มาติดต่อขอซื้อในหลักแสน แต่อาจแบ่งให้กับนักนิยมพระสมเด็จที่เบี้ยน้อยหอยน้อยผู้ที่พวกเขาถูกอัธยาศัยเพียงหลักพันกลาง ๆ เท่านั้น เนื่องจากพวกเขาเหล่านี้มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและมีความภาคภูมิใจในความรู้ความสามารถในตัวเองยิ่งนัก ไม่ยอมตกเป็นทาสน้ำเงินของผู้ใด ทั้งยังไม่อยากช้ำใจที่เซียนแผงพระใหญ่เมื่อได้พระสมเด็จของพวกเขาไปแล้ว  เมื่อนำไปขายได้กำไรมาก ๆ แทนจะขอบคุณ กลับมาพูดจาเยอะเย้ยถากถางต่อพวกเขาว่าโง่หรือขายพระรั่ว ซึ่งเป็นมารยาทที่ไม่ดี

ดังนั้นการที่ท่านอยากเป็นผู้ที่ถูกอัธยาศัยของเซียนที่เร้นกายที่นั่งอยู่ในแผงจรหรือแผงประจำขนาดเล็กเหล่านี้  ท่านต้องเข้าถึงใจเขาให้ได้  ต้องรู้จักมีสัมมาคารวะ  ข้าพเจ้ามักจะไหว้พวกเขาก่อนทุกครั้ง พูดจาอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่อวดฉลาด จนพวกเขาเมตตา  และรู้จักอ่านหนังสือตำราพระสมเด็จเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนความรู้กับพวกเขา  ซึ่งถ้าท่านชนะใจพวกเขา ท่านจะได้รับน้ำใจจากพวกเขาเป็นพระสมเด็จที่แท้และราคาถูกจากพวกเขาโดยเขาเพียงบวกกำไรเล็กน้อยแค่หลักร้อยหลักพันเพราะเขารักในน้ำใจพวกท่าน  ข้าพเจ้าใช้กระบวนการนี้มาตลอดทำให้ได้รับความเมตตาแบ่งพระสมเด็จมาจำนวนมากในราคาที่เบาหวิวอย่างไม่น่าเชื่อ  

สำหรับข้อสังเกตว่าเซียนคนใดเป็นเซียนที่เร้นกาย ก็คงต้องพยายามกันหน่อย   ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในทางพุทธศาสนาว่าพระอรหันต์เท่านั้นที่รู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์เนื่องจากการที่พระอรหันต์นั้นมีระดับจิตเท่าเทียมกัน ถ้ามีระดับจิตต่ำกว่าก็คงยากที่จะรับรู้ได้   ดังนั้นเช่นเดียวกันถ้าท่านอยากรู้ว่าใครคือเซียนที่เร้นกาย มีอยู่ไม่กี่คนมากนักแต่ละสนามพระใหญ่ ๆมีไม่เกิน 1-2 คน ท่านก็ต้องมีพลังสายตาในการดูพระสมเด็จเข้าขั้นมหากาฬ ท่านจึงจะได้ค้นพบพวกเขา  เพราะพวกเขาเห็นท่านหยิบพระสมเด็จในแผงพระของเขา สองสามองค์พวกเขาก็จะประเมินท่านได้ทันทีว่าท่านเป็นพระสมเด็จหรือไม่  ถ้าท่านมองพระสมเด็จในแผงของเขาแล้วพบแต่พระแท้ ๆ ทั้งนั้นก็พอเชื่อได้ว่าพบพวกเขาแล้ว  นอกจากนี้ข้อสังเกตสำหรับพวกเขาที่เก่งกาจลึกซึ้งทางด้านเนื้อมวลสารขั้นสุด ๆ  มักพบพระสมเด็จเนื้อจัด ๆ ที่แตกหัก สึก ๆ  หรือชิ้นส่วนพระสมเด็จ หรือ พระสมเด็จพิมพ์โบราณ วางอยู่ในแผงเขาด้วย   ดังนั้นขอให้ท่านที่ชมชอบพระสมเด็จและอยากได้พระสมเด็จแท้ ๆ ในราคาเยาวชน ค้นพบพวกเขาให้เจอนะครับ

เคล็ดลับที่ 29   ภูมิคุ้มกันพระสมเด็จ 

คำนี้เป็นอีกคำหนึ่งที่อยากจะตั้งไว้สำหรับนักนิยมพระสมเด็จ คำว่า ภูมิคุ้มกันพระสมเด็จ  หมายถึงความรอบรู้มากน้อยของท่านนักนิยมพระสมเด็จในการพิจารณาพระสมเด็จ 

ภูมิคุ้มกันพระสมเด็จ  ได้จากการศึกษาหาความรู้ ด้านเอกสาร  ด้านเนื้อหามวลสารพระ  ด้านพิมพ์ทรง  ด้านสภาพธรรมชาติ  ความผันแปรแห่งธรรมชาติของเนื้อพระ  ความผันแปรแห่งธรรมชาติของพิมพ์ทรง  การได้รับการชี้แนะด้านเคล็ดลับจากผู้รู้  ประสบการณ์การได้พบพระสมเด็จจำนวนมาก ฯลฯ

ซึ่งนักนิยมพระสมเด็จแต่ละคนจะมีภูมิคุ้มกันมากน้อยต่างกัน  ถ้ามีภูมิคุ้มกันมากก็จะหลีกเลี่ยงจากพระปลอมได้มาก ถ้ามีภูมิคุ้มกันน้อยก็จะหลีกเลี่ยงจากพระปลอมได้น้อย   มีคำพูดของเซียนพระสมเด็จในอดีตกล่าวว่า พระสมเด็จเก๊ทุกองค์ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนดูว่าพระองค์นั้นเป็นพระสมเด็จแท้  สิ่งนั้นเป็นการบอกกล่าวถึงทักษะในการจำแนกพระสมเด็จเก๊แท้ของผู้ส่องพระสมเด็จแต่ละคนซึ่งแตกต่างกัน 

มีภูมิคุ้มกัน 100 เปอร์เซนต์ ก็หลีกเลี่ยงพระสมเด็จปลอมได้ 100 เปอร์เซนต์ 

มีภูมิคุ้มกัน 80 เปอร์เซนต์ ก็หลีกเลี่ยงพระสมเด็จปลอมได้ 80 เปอร์เซนต์   มีโอกาสได้พระปลอม 20 เปอร์เซนต์

 

มีภูมิคุ้มกัน 70 เปอร์เซนต์ ก็หลีกเลี่ยงพระสมเด็จปลอมได้ 70 เปอร์เซนต์   มีโอกาสได้พระปลอม 30 เปอร์เซนต์

 

มีภูมิคุ้มกัน 50 เปอร์เซนต์ ก็หลีกเลี่ยงพระสมเด็จปลอมได้ 50 เปอร์เซนต์   มีโอกาสได้พระปลอม 50 เปอร์เซนต์

 

มีภูมิคุ้มกัน 30 เปอร์เซนต์ ก็หลีกเลี่ยงพระสมเด็จปลอมได้ 30 เปอร์เซนต์   มีโอกาสได้พระปลอม 70 เปอร์เซนต์

 

 

 

 

 

 

 

เคล็ดลับที่ 28

การศึกษาพระสมเด็จนั้น  ถือว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงสุดในการศึกษาพระเครื่องไทย  อาจด้วยความมีค่าจนแทบประมาณราคาไม่ได้ของพระสมเด็จ หรือความยากลำบากในการศึกษาหาความรู้ หรือการศึกษามีขอบข่ายที่กว้างขวางมากในแง่การเรียนรู้ในแต่ละด้านที่ต้องใช้เวลานาน ทั้งท่านผู้รู้มักปิดลับไม่ยอมถ่ายทอด  ทำให้ความรู้เกี่ยวกับพระสมเด็จยังเป็นเรื่องลับสำหรับผู้สนใจศึกษาพระสมเด็จ   ซึ่งวงจรสำหรับการศึกษาพระสมเด็จ ก็ประกอบด้วย  พระสมเด็จสมัยทันสมเด็จโต พระตระกูลสมเด็จยุคเก่า  และ พระตระกูลสมเด็จยุคปัจจุบัน   

ถ้าเทียบกับการศึกษาวงจรชีวิตของกบ  ที่ต้องเริ่มจากลูกอ๊อด ที่หัวโต ๆ สีดำ ไม่มีขา มีแต่หางขนาดใหญ    ลูกกบขนาดเล็ก  และกบทีโตเต็มวัย   การที่เราจะเข้าใจความเชื่อมโยงของชีวิตกบตั้งแต่ตอนลูกอ๊อด จนมาเป็นกบเต็มวัยได้  สิ่งที่เชื่อมโยงของสองช่วงชีวิตนี้ คือลูกกบขนาดเล็ก ถ้าขาดการศึกษาลูกกบขนาดเล็กนี้แล้ว  การเชื่อมต่อก็คงมีปัญหา  เราอาจไม่เชื่อว่าลูกอ๊อดจะเป็นกบเต็มวัยได้อย่างไร เนื่องจากรูปร่างหน้าตาต่างกันมาก ไม่มีเค้าของเดิมเลย  นอกจากนี้ถ้าเราไม่ศึกษากบตัวเล็กให้ดีเพียงพอ  ก็อาจถูกหลอกให้หลงผิดว่า อึ่งอ่าง เขียด ปาด คางคก ฯ  ก็เป็นกบด้วย 

เปรียบเทียบได้กับการศึกษาพระสมเด็จ  นักนิยมพระสมเด็จในปัจจุบัน ได้สัมผัสแต่พระตระกูลสมเด็จยุคใหม่ ๆ ที่สร้างในยุคหลังปี พ.ศ. 2500 เช่น พระสมเด็จของเจ้าคุณนรฯ  พระสมเด็จ 100 ปีวัดระฆัง  พระสมเด็จบางขุนพรหม ปี 2509  แต่ไม่ได้เคยสนใจหรือสัมผัสกับพระตระกูลสมเด็จยุคเก่า  ที่นับวันจะหาชมได้ยากเนื่องจากถูกเช่าหาเก็บไว้บูชาจนหมด หรือบางส่วนก็ถูกทำลายไปเพื่อนำไปใช้เป็นมวลสารในการสร้างพระสมเด็จ  หรือบางส่วนถูกเซาะกรอแกะแปลงไปเป็นสมเด็จยุคเก่า  ดังนั้นการที่พระตระกูลสมเด็จยุคเก่า  ได้สาบสูญหายไปจากวงการพระเครื่อง  เหมือนกับการสูญหายไปของลูกกบขนาดเล็ก  ดังนั้นการเชื่อมโยงความรู้ของนักนิยมพระสมเด็จรุ่นใหม่ ๆ ที่นิยมเก็บพระสมเด็จในยุคหลังปี พ.ศ. 2500 ย่อมเป็นไปได้โดยยาก  ทั้งยังอาจถูกชักนำให้หลงทางโดยแนะนำพระปลอมว่าเป็นพระแท้ให้จดจำไว้อีกต่างหาก เหมือนกับถูกหลอกให้หลงผิดว่า อึ่งอ่าง เขียด ปาด คางคก เป็นกบนั้นเอง นับว่าเป็นการเดินไปสู่ความมืดมนอย่างแน่แท้ 

การศึกษาพระสมเด็จสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งของเรามากที่สุด ไม่ใช่ใครทั้งนั้น ไม่มีใครสอนเราได้ดี เท่ากับพระตระกูลสมเด็จต่าง ๆ ที่จะเป็นสิ่งเทียบเคียงให้เราศึกษาเนื้อพระสมเด็จได้ดี  จึงฝากข้อคิดให้นักนิยมพระสมเด็จรุ่นใหม่ที่สนใจจะก้าวข้ามไปสู่การศึกษาพระสมเด็จวัดระฆัง วัดบางขุนพรหม หรือวัดเกศไชโยนั้น  พึงให้ความสำคัญกับการศึกษาพระตระกูลสมเด็จยุคเก่าด้วย  เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นบันไดให้ทุกท่านถึงฝั่งฝันตามที่ท่านปรารถนาแล 

เคล็ดลับที่ 27

 สำหรับผู้ที่เรียนในหลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จในระัดับเบื้องต้นและระดับสูง  จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ในนเรื่อง  บัญญัติ 30 ประการ ในการพิจารณาเนื้อหามวลสารของพระสมเด็จ ซึ่งจะต้องตรวจพบและพิจารณาความเก่าทันยุคในแต่ละมวลสาร หรือแต่ละสภาพธรรมชาติที่เกิดขึ้นในองค์พระสมเด็จ  ซึ่งต้องใช้การพิจารณาศึกษาจากองค์ที่เป็นครูด้วยลึกซึ้งและความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมาก  ซึ่งผู้ที่ศึกษาจะพิจารณาเนื้อหามวลสารพระสมเด็จเป็นจุด ๆ ไป  ถ้าพระสมเด็จองค์ใดมีความครบถ้วนในเนื้อหามวลสาร  ก็จะได้รับการยอมรับและชี้ชัดว่า  เป็นพระสมเด็จแท้ทันยุค  หรือ พระตระกูลสมเด็จ หรือ พระสมเด็จเก๊ยุคเก่า ที่มีมวลสารสมเด็จ หรือพระสมเด็จเก๊ยุคใหม่ ที่ไม่มีมวลสารสมเด็จ  ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไม่อาจถ่ายทอดเป็นคำพูดได้หมด ต้องพิจารณาจากพระสมเด็จองค์ครูที่จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะภายในศูนย์ศึกษาพระสมเด็จ

แต่การศึกษาเฉพาะเนื้อหามวลสารพระสมเด็จถือว่าตรวจสอบพระสมเด็จได้ในระดับปานกลางถึงดี ศึกษาเพื่อให้ท่านพอเอาตัวรอดสามารถเช่าหาพระสมเด็จด้วยตัวท่านเองสามารถปลอดภัยจากพระสมเด็จที่ทำเทียมเลียนแบบได้ในระดับหนึ่ง ซึ่ีงเหมาะสมสำหรับผู้ที่เป็นนักนิยมพระสมเด็จในเชิงพุทธคุณที่ต้องการพระสมเด็จเพื่อนำไปห้อยใช้เพื่อเป็นพุทธบูชาและมงคลชีวิต  โดยท่านยอมรับได้การพระสมเด็จเนื้อจัดทันยุคสมเด็จโดยไม่เน้นพิมพ์ทรงได้แก่ พระในกลุ่มพระพิมพ์โบราณล้อพระกรุโบราณ  เนื้อปูนหอย  พระสมเด็จพิมพ์สี่เหลี่ยมยุคต้นฝีมือช่างสิบหมู่ เนื้อปูนหอย หรือ พระสมเด็จวังหน้ายุคต้น ที่ทำจากดินขาวที่ใช้ทำเครื่องเคลือบกังไส  แต่ถ้าเป็นผู้ที่เป็นนักนิยมพระสมเด็จในสายพุทธพาณิชย์ที่จำเป็นต้องได้พระสมเด็จพิมพ์นิยมที่สร้างโดยหลวงวิจารฯ และตัองให้บูชาต่อในราคาสูงมาก จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบระดับดีมาก  ซึ่งต้องพิจารณาพิมพ์ทรงประกอบด้วย ซึ่งท่านจะต้องใฝ่คว้าหาศึกษาต่อยอดกันเองในสำนักที่เปิดสอนหรือบุคคลผู้รู้จริงในด้านพิมพ์ทรงต่อไปเพื่อความรู้แจ้งในพระสมเด็จด้วยตัวท่านเองต่อไป

 

 

 

ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จฯ

บัญญัติ 30  ประการ สำหรับการตรวจสอบเนื้อหามวลสารพระสมเด็จ

โดยอาจารย์อริยะ  สุพรรณเภษัช

 

 

 

รายการ

 

พบ

 

ไม่พบ

 

เก่า

 

ไม่เก่า

 

หมายเหตุ

 

1. มีเนื้อหามวลสารพระสมเด็จ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. พบผงวิเศษสีขาว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. พบเศษแตกหักพระสมเด็จสีขาว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. พบเศษไม้สีดำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  พบเศษดินกำแพงเพชร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. พบแร่ธาตุสีดำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. พบแร่ธาตุสีอื่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. พบกรวดเทา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. พบเม็ดข้าวสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. พบทรายทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. พบเกสรดอกบัวหลวง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. พบเยื่อดอกไม้บูชาพระ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. พบริ้วรอยธรรมชาติ  รูพรุนปลายเข็ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. พบริ้วรอยธรรมชาติ  รอยหนอนด้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. พบริ้วรอยธรรมชาติ รอยปูไต่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. พบริ้วรอยธรรมชาติ รอยปริแยก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. พบริ้วรอยธรรมชาติ บ่อน้ำตา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. พบริ้วรอยธรรมชาติ รอยปาด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. พบริ้วรอยธรรมชาติ  รอยกระดาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. พบริ้วรอยธรรมชาติ รากผักชี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. ลักษณะการตัดขอบของพระสมเด็จ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. ลักษณะแสดงธรรมชาติการยุบตัวของขอบพระ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.ลักษณะแสดงธรรมชาติการยุบตัวของด้านหลังพระ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. ลักษณะการสร้างพระพิมพ์โดยใช้แม่พิมพ์ดั้งเดิม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. ลักษณะพื้นผิวของพระสมเด็จที่ผ่านการเซาะหรือแกะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.  ลักษณะพื้นผิวของพระสมเด็จที่ผ่านการกรอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. ลักษณะธรรมชาติของเส้นสายพระสมเด็จ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. ลักษณะน้ำหนักของพระสมเด็จ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. ลักษณะกลิ่นของพระสมเด็จ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. ลักษณะรอยแตกหักที่พบในพระสมเด็จ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคล็ดลับที่ 26

 ท่านที่เป็นนักนิยมพระสมเด็จมืออาชีพ ที่ตระเวณเสาะแสวงหาพระสมเด็จจากที่ต่าง ๆ มากที่   บางทีท่านอาจพบนักนิยมพระสมเด็จบางท่านในขณะส่องพระสมเด็จทำไมเขาจึงดมพระสมเด็จด้วย  ทำไมเขาต้องดม  นี่เป็นปริศนาอันหนึ่ง  จริง ๆ แล้วที่เขาดมเนื่องจากพระสมเด็จมีอายุเก่าแก่กว่า 150 ปี  กลิ่นต่าง ๆ ย่อมหมดไปแล้ว   ดังนั้นถ้าพระสมเด็จที่ท่านกำลังส่องอยู่ดูเนื้อหาน่าเพลิดเพลินเจริญใจเพียงใดแต่ถ้าใช้จมูกของท่านดมพระสมเด็จแล้ว  มีกลิ่นน้ำมันตังอิ๊วหอมฟุ้งจรุงใจ  ท่านว่าให้ละเสียจากความสนใจจากพระองค์นั้นเสีย จะรอดปลอดภัยแล 

 

 

 เคล็ดลับที่ 25

 ท่านที่เป็นนักนิยมพระสมเด็จ  ท่านเมื่อเสาะแสวงหาพระสมเด็จท่านอาจพบพระสมเด็จในสภาพที่ผ่านการลงรัก ลงรักพร้อมปิดทอง หรือ ลงชาดสีแดง มาแล้ว  วัตถุธรรมชาติเหล่านั้นจะช่วยทำให้ท่านได้ทราบถึงอายุของพระสมเด็จองค์นั้นได้อย่างดี  ถ้าท่านสามารถจำแนกความเก่าใหม่ของรักหรือชาดได้ดี   และรู้ความลับแห่งการศึกษารักและชาดเก่าที่ทันยุคสมเด็จโต  แม้ท่านดูพระสมเด็จยังไม่เฉียบขาดนักแต่ท่านอาศัยความเก่าของรักชาดที่อยู่บนองค์พระที่เก่าทันยุคจนหนีไม่ออก มาเป็นตัวชี้วัดเพื่อฟันธงซื้อเดี่ยวพระสมเด็จองค์นั้นได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งเซียน  ซึ่งคงต้องศึกษาจากผู้รู้เอานะจ๊ะ ไม่รักไม่บอกนะเนี่ย
 

 เคล็ดลับที่ 24

 สำหรับท่านที่เป็นนักนิยมพระเครื่อง  การส่องพระของท่าน  ท่านอาจมีกล้องที่ท่านถูกตาต้องใจสักกล้องหนึ่ง ซึ่งที่นิยมกันมากก็คือมีกล้องส่องพระขนาด 10 X   ซึ่งมีกำลังขยาย 10 เท่า  ก็ดูเพียงพอ  แต่สำหรับนักนิยมพระสมเด็จตัวจริงก็มักจะมีกล้องขนาดต่าง ๆ หลายกล้องเพื่อใช้ในการส่องดูมวลสารสำคัญในพระสมเด็จ  เซียนสายตรงบางคนนอกจากจะมีกล้องขนาดกำลังขยายต่าง ๆ หลายกล้องแล้ว ยังแอบซุ่มในกระเป๋าด้วยกล้องแบบพิเศษที่สำคัญมากสำหรับการศึกษาพระสมเด็จที่ปิดเป็นความลับสุดยอด  หรือแม้แต่การใช้กล้องจุลทรรศน์ขนาดใหญ่แบบตั้งโต๊ะ  ซึ่งสามารถส่องทะลุทะลวงเนื้อหาพระสมเด็จได้ถึงแก่น  ท่านล่ะมีกล้องอยู่กี่แบบกันจ๊ะ

 

 
 
 เคล็ดลับที่ 23

 

ความจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับความแตกต่างของนักนิยมพระสมเด็จที่นิยมเล่นในแนวพิมพ์ทรงเป็นสำคัญ กับนักนิยมพระสมเด็จที่นิยมเล่นในแนวเนื้อหามวลสารเป็นสำคัญ  ข้าพเจ้าอยากเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของนักนิยมพระสมเด็จทั้งสองกลุ่มโดยการอธิบายอย่างง่าย ๆ ไว้ดังนี้
 
ถ้าเราจะให้การหาพระสมเด็จที่แท้ ๆ และถึงยุค สักองค์หนึ่ง  เปรียบเทียบได้กับการค้นหาบุคคลสักคนหนึ่ง  สมมติว่าเราต้องการหาภาพบุคคลที่ชื่อว่า สมบัติ เมทินี โดยให้เขาค้นหาจากรูปภาพที่มีอยู่กองใหญ่หลายพันใบที่เรากองไว้
 
ถ้าเป็นนักนิยมพระสมเด็จที่นิยมเล่นในแนวพิมพ์ทรงเป็นสำคัญ  การค้นหาภาพของสมบัติ เมทินีของเขาก็ต้องยึดรูปสมบัติ เมทินี รูปใดรูปหนึ่งในยุครุ่งโรจน์หล่อเหลาสุดขีดเป็นสำคัญเพียงไม่กี่ภาพ ถ้าภาพใดไม่ใช่ภาพที่เขากำหนดไว้ในใจ  เขาก็จะถือว่าภาพนั้นไม่ใช่ภาพของสมบัติ เมทินี  ทำให้เขาค้นหาภาพของสมบัติ เมทินี ในกองนั้นได้น้อยมาก ทั้ง ๆ ที่ในกองภาพเหล่านั้น มีภาพของสมบัติ เมทินี ในตอนเด็ก ตอนวัยรุ่น ตอนเป็นดาราใหม่ ๆ  ตอนวัยชรา ฯ อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งพวกเขาจะบอกว่าภาพเหล่านั้นซึ่งไม่ตรงกับภาพที่เขาถืออยู่ในมือล้วนมิใช่ภาพของสมบัติ เมทินีทั้งสิ้น ซึ่งเป็นการเล่นที่คับแคบและทำลายภาพของสมบัติ เมทินี ในช่วงอายุต่าง ๆ ไปเสียหมด แถมยังกล่าวหาว่าภาพเหล่านั้นเป็นภาพคนเถื่อนทั้งหมดเสียอีก ดังนั้นนักนิยมพระสมเด็จกลุ่มนี้จะสนใจพระสมเด็จเฉพาะที่เป็นแบบพิมพ์ทรงที่เขากำหนดไว้ในใจเท่านั้น  พระสมเด็จที่สภาพสวยกริบไม่เคยใช้เลย  พระสมเด็จที่สภาพผ่านการใช้มามาก ๆ  จนพิมพ์ทรงเลอะเลือน หรือเหลือแต่แก่น มองพิมพ์ทรงไม่ออก หรือพระสมเด็จที่พระสมเด็จที่สร้างในยุคต้นที่เรียกว่าพระสมเด็จพิมพ์โบราณที่ล้อพระกรุโบราณ พระสมเด็จบล๊อกดินเผา บล๊อกไม้ที่สร้างโดยช่างสิบหมู่ก่อนยุคหลวงวิจารฯ ที่เป็นบล๊อกหินมีดโกน เขาย่อมตีว่าเป็นของเก๊ทันทีและไม่สนใจเลย ทั้งที่พระเหล่านั้นถ้าพิจารณาด้านเนื้อหามวลสารเก่าแท้ถึงยุค การที่กำหนดวงไว้มากขนาดนี้ทำให้จำนวนพระสมเด็จในสายตาพวกเขาจะมีพระน้อยมาก  ทั้งที่พระสมเด็จที่สร้างทันยุคสมเด็จโตมีจำนวนมากมายมหาศาล
 
แต่ถ้าเป็นนักนิยมพระสมเด็จที่นิยมเล่นในเนื้อหามวลสารเป็นสำคัญ    การค้นหาภาพของสมบัติ เมทินีของเขาก็จะไม่ยึดรูปสมบัติ เมทินี รูปใดรูปหนึ่งเป็นสำคัญ  แต่เขาจะสนใจภาพของสมบัติ เมทินีทุกสภาพอายุ ไม่ว่าจะเป็นภาพของสมบัติ เมทินีในตอนเด็ก ตอนวัยรุ่น ตอนเป็นดาราใหม่ ๆ  ตอนวัยชรา ฯ  ทำให้เขาค้นหาภาพของสมบัติ เมทินี ได้เป็นกองใหญ่เลย   ดังนั้นนักนิยมพระสมเด็จกลุ่มนี้จะสนใจพระสมเด็จในทุก ๆ สภาพ ไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จที่สภาพสวยกริบไม่เคยใช้เลย  พระสมเด็จที่สภาพผ่านการใช้มามาก ๆ  จนพิมพ์ทรงเลอะเลือน หรือเหลือแต่แก่น มองพิมพ์ทรงไม่ออก หรือพระสมเด็จที่พระสมเด็จที่สร้างในยุคต้นที่เรียกว่าพระสมเด็จพิมพ์โบราณที่ล้อพระกรุโบราณ พระสมเด็จบล๊อกดินเผา บล๊อกไม้ที่สร้างโดยช่างสิบหมู่ก่อนยุคหลวงวิจารฯ  ถ้าเนื้อหามวลสารเก่าแก่ถึงยุคแล้วเขาย่อมตีว่าเป็นของแท้และเล่นหาทุกองค์ที่พบเจอโดยไม่เกี่ยงเลย  ทำให้พวกเขามีพระสมเด็จแท้ๆ เล่นหามากกว่านักนิยมพระกลุ่มแรกที่เล่นหาคับแคบแถมยังทำลายมรดกพระเครื่องที่สมเด็จโตสร้างฝากไว้เป็นทรัพย์แผ่นดินว่าเป็นของเทียมเสียอีก ช่างบาปกรรมจริง ๆ
 
 
เคล็ดลับที่ 22
จากการได้ตระเวณหาพระสมเด็จมาในปัจจุบันนี้  พ.ศ. 2454  พบกับความจริงที่น่าสนใจดังนี้
พระสมเด็จที่สึก ๆ เนื้อจัด ๆ  หรือ พระสมเด็จที่แตกหัก เนื้อจัด ๆ  หรือชิ้นส่วนพระสมเด็จ ที่เนื้อจัด ๆ  หรือแม้แต่พระตระกูลสมเด็จยุคหลวงปู่ภู หลวงปู่อ้น หลวงปู่ปั้น พระวัดเฉลิมพระเกียรติฯ  ที่เนื้อจัด ๆ ใกล้เคียงพระสมเด็จก็หายากมากเช่นกัน 
พระสมเด็จที่พบเต็มตลาดล้วนมีแต่พระสวย ๆ แล้วเก๊ ร้อยละ 99.99
ด้วยเหตุที่พระสมเด็จแท้ๆ ถึงยุคที่ไม่สวยหายากมาก  จึงเหลือแต่พระสมเด็จแท้ๆ ถึงยุต ที่สวยกริ๊บ ๆ หลงเหลืออยู่เท่านั้น
 
ดังนั้นจึงฝากข้อคิดให้ผู้นิยมพระสมเด็จว่า  อย่าประมาทเมื่อเจอพระสมเด็จที่สวย
ท่านอย่ามัวลังเลว่าพระสมเด็จสวย ๆ น่าจะไม่มีอยู่ถึงปัจจุบัน
 
จึงฝากข้อแนะนำไว้กันความเสียใจว่า เมื่อท่านได้เจอพระสมเด็จที่สวย และเนื้อดี  แม้ดูยากสักนิด ก็ให้ซื้อติดมือไว้ก่อน  เพื่อนำไปพิจารณาภายหลังดีกว่าปล่อยผ่านมือไป แล้วสุดท้ายท่านก็อาจเสียใจเนื่องจากพระสมเด็จสวยที่ผ่านมือท่านไปถูกให้บูชาโดยเซียนตาคมให้บูชาไปในราคาหลักล้าน
 
 

 

 

เคล็ดลับที่ 1
 
ถ้าอยากศึกษาพระสมเด็จแบบเรียนลัดต้องทำดังนี้
 
ถ้าอยากศึกษาพระสมเด็จวัดเกศไชโย   ต้องไปหาพระสมเด็จกรุวั้ดเฉลิมพระเกียรติ เนื้อจัดมาดู

 ถ้าอยากศึกษาพระสมเด็จบางขุนพรหม ต้องไปหาพระกรุวัดเงินคลองเตย เนื้อจัด ๆ มาดู

 ถ้าอยากศึกษาพระสมเด็จวัดระฆัง   ต้องไปหาพระสมเด็จหลวงปู่ปั้น วัดสะพานสูง  เนื้อจัด ๆ มาดู

ทำครบสามประการนี้แล้ว  ริดสีดวงด้านดูพระสมเด็จจะขึ้นตาท่านแล

 

  

เคล็ดลับที่ 2
 
 ตรียัมปวายได้ให้ข้อเตือนใจนักนิยมพระสมเด็จว่า 
 
จุดชี้ขาดของพระสมเด็จนั้นวัดกันที่เนื้อหาเป็นประเด็นสำคัญเหนือกว่าพิมพ์ทรง   
 
ไม่มีพระสมเด็จแท้องค์ใด ที่พิมพ์ใช่แต่เนื้อไม่ใช่ หรือพิมพ์ไม่ใช่แต่เนื่อใช่ 
 
 
เคล็ดลับที่ 3
 
การศึกษาพระสมเด็จเมื่อเริ่มศึกษา  ควรศึกษาเนื้อพระเป็นหลัก  แล้วจึงค่อยไปพิจารณาพิมพ์ทรง
 
การศึกษาพระสมเด็จเมื่อเริ่มเก่งแล้ว ควรศึกษาพิมพ์ทรงเป็นหลัก  แล้วจึงค่อยไปพิจารณาเนื้อพระ
 
 
 
เคล็ดลับที่ 4
การ ไปสู่บันไดแห่งผู้รู้ในพระสมเด็จ  สามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จได้  โดยอาศัยการก้าวบันไดเจ็ดขั้นเรียนไต่เต้าไปโดยใช้การพิจารณาเนื้อพระเป็น หลัก   หรือจะเดินบันไดก้าวเดียวเรียนจากพิมพ์ทรงพระสมเด็จโดยตรง  ไม่ว่าจะไต่บันไดแบบใด  สุดท้ายก็นำพาไปสู่สิ่งเดียวกัน
 
 
 
เคล็ดลับที่ 5
 
ถ้าท่านศึกษาพิมพ์ทรง  พระสมเด็จจะมีให้ท่านบูชาน้อยมาก 
 
พระสมเด็จที่ท่านบูชาได้  คือพระสมเด็จพิมพ์หลวงวิจารฯ
 
ถ้าท่านศึกษาเนื้อหา  พระสมเด็จจะมีให้ท่านบูชามากมาย 
 
พระสมเด็จที่ท่านบูชาได้  คือพระสมเด็จพิมพ์โบราณ พิมพ์ช่างสิบหมู่  และพิมพ์หลวงวิจารฯ
 
 
 
เคล็ดลับที่ 6
ถ้าท่านไม่เคยพบพระสมเด็จ  ท่านย่อมไม่อาจหาพระสมเด็จพบ 
การไม่ได้พบพระสมเด็จ
ถ้าสามารถเปรียบเทียบได้กับ การที่ท่านไม่ได้เคยพบสรพงษ์ ชาตรี  ท่านย่อมไม่รู้จักสรพงษ์ ชาตรี
แม้ว่าท่านได้เคยพบสรพงษ์ ชาตรีมาแล้ว  ท่านก็ไม่รู้จัก 
ท่าน อาจเข้าใจด้วยตนเองว่า  สรพงษ์ ชาตรี  หน้าตา  เป็นเช่นนั้น เช่นนี้  เมื่อใดก็ตามที่ท่านได้พบสรพงษ์ ชาตรี  สักครั้ง   ท่านก็ย่อมที่จะรู้จักสรพงษ์  ชาตรีการ หาพระสมเด็จเช่นเดียวกัน  ถ้าท่านพบพระสมเด็จที่แท้จริงสักครั้ง  รู้จักพิมพ์ทรง รู้จักมวลสารท่านก็ย่อมที่จะพบพระสมเด็จองค์ต่อไปเรื่อย ๆ 
 
เคล็ดลับที่ 7 
พระสมเด็จพิมพ์นิยม ของหลวงวิจารฯ  เปรียบได้กับนางงามจักรวาล
พระสมเด็จพิมพ์ช่างสิบหมู่  เปรียบได้กับนางสาวไทย
พระสมเด็จพิมพ์โบราณ  เปรียบได้กับนางงามท้องถิ่น
ท่านสามารถเลือกสินสอดที่จะไปสู่ขอนางงามต่าง ๆ ตามฐานานุรูปของท่านแล
 
 
เคล็ดลับที่ 8
ทำไมขายพระสมเด็จองค์เป็นล้านๆ อย่างเขาไม่ได้  ทั้งที่พระของเราก็สวยก็แท้
ให้คิดถึงลูกสาวของท่าน
ถ้าท่านเป็นข้าราชการธรรมดา พ่อค้าเล็กๆ   สินสอดมาสู่ขอลูกสาวท่าน ห้าแสน ก็หรูแล้ว
ถ้าท่านเป็นนายพลเอก ผู้ยิ่งใหญ่  สินสอดมาสู่ขอลูกสาวท่าน ก็คงต้องเป็นหลักสิบล้าน
ถ้ายิ่งท่านเป็นนักการเมืองใหญ่คับประเทศ  สินสอดมาสู่ขอลูกสาวท่าน ก็คงเป็นหลักร้อยล้าน
แต่ทางกลับกัน ถ้าท่านเป็นชาวเขา  สินสอดขอลูกสาว อาจเป็นแค่หมูดำ 1 ตัว
ยกเว้นส่งลูกสาวของท่านไปประกวด ได้เป็น นางงามท้องถิ่น นางสาวไทย นางงามจักรวาล 
สินสอดก็คงต้องปรับขยับกันได้มาก ๆ
ดังนั้น  ถ้าใครจะขายพระสมเด็จได้เท่าไร  ก็ทางใครทางมันแล้วกันนะครับ  อย่าไปอิจฉาบุญวาสนา
เขาเลย
 
เคล็ดลับที่ 9
เรื่องแปลกแต่จริงแต่น่าสนใจจากเซียนพระสมเด็จ 
ท่านทราบไหมว่าพระสมเด็จแท้ ๆ ที่เขาซื้อขายกันจริงในตลาดพระ ราคาเท่าไรเป็นส่วนมาก
เป็นน่าประหลาดใจที่พระสมเด็จที่แท้ ๆ นั้นส่วนใหญ่ ซื้อหากันในหลักร้อย-หลักพัน กับหลักล้านเท่านั้น
พระสมเด็จหลักร้อย-หลักพัน  เป็นพระสมเด็จที่พบฟลุ๊คตามท้องตลาดสนามพระทั่วไป  ราคาเท่านี้เพราะคนขายดูไม่ขาดหรือจำต้องขายตามวรรณะที่ถูกกำหนดให้ต้องขาย ถูกเท่านั้น
พระสมเด็จหลักล้าน  เป็นพระที่อยู่ในมือเซียนใหญ่โครตเซียนทั้งหลาย  ราคาเท่านี้เพราะคนขายดูขาด เลยตั้งราคาแพง และคนซื้อก็อยากซื้อกับเซียนใหญ่เพราะมีความเชื่อมั่นในตัวเซียนและใจถึง
พระสมเด็จที่ซื้อหา ในราคาหลักหมื่นกลางและราคาหลักแสน กลับเป็นพระปลอมมากกว่า อย่างไม่น่าเชื่อ   มันแปลกจริงนะ  แล้วท่านซื้อพระสมเด็จในราคาเท่าไรจ๊ะ
 
 
 
 เคล็ดลับที่ 10
การศึกษาเนื้อพระ สมเด็จ  จัดเป็นวิทยายุทธที่มี 7 ขั้นตอน เหมือนบันได 7 ขั้น  และศึกษากันอย่างวิทยาศาสตร์   เพิ่มการใช้สายตาตน  ลดการใช้ศรัทธาพึ่งพิง
ขั้นที่ 1  ต้องสามารถใช้สายตาจำแนกได้ว่า   เนื้อพระสมเด็จที่กำลังส่องอยู่นั้นมีมวลสารเก่าปนอยู่หรือไม่  ถ้ามี มีมาก 
หรือน้อย
 
             ขั้นตอนนี้  ต้องศึกษาจากตัวอย่างพระสมเด็จแท้ ๆ หรือพระตระกูลสมเด็จยุคต้น ๆ ที่เนื้อจัดมาก ๆ เช่น พระกรุวัดทัพข้าว พระสมเด็จหลวงปู่ภู หลวงปู่อ้น  หลวงปู่ปั้น  พระสมเด็ววัดเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ
ขั้นที่ 2  ต้องสามารถใช้สายตาจำแนกได้ว่า  เนื้อพระสมเด็จที่กำลังส่องอยู่นั้นมีอายุอยู่ในยุคใด  ยุคก่อนสมเด็จ  ยุค
สมเด็จ  ยุคหลังสมเด็จ
             ขั้นตอนนี้  ต้องศึกษาจากตัวอย่างพระสมเด็จ และพระตระกูลสมเด็จทั้งหมด  เพื่อศึกษาเนื้อและเปรียบเทียบอายุ
ขั้นที่ 3  ต้องสามารถใช้สายตาจำแนกได้ว่า  มวลสารสำคัญที่อยู่ในเนื้อพระสมเด็จนั้นมีความเก่าแก่ถึงยุคหรือไม่
 
            ขั้นตอนนี้  ต้องศึกษาจากตัวอย่างสภาพมวลสารในเนื้อพระสมเด็จ เช่น เม็ดผงวิเศษ เกสรดอกไม้   ดินกำแพง ฯ
ขั้นที่ 4  ต้องศึกษาริ้วรอยต่าง ๆ ในเนื้อพระสมเด็จที่เกิดในสภาพธรรมชาติ ที่จะบอกความเก่าแก่หรืออายุพระสมเด็จได้ 
เช่น รูพรุนปลายเข็ม รอยปูไต่ รอยปริแยก ฯ
            ขั้นตอนนี้  ต้องศึกษาจากตัวอย่างพระสมเด็จที่มีร่องรอยสภาพธรรมชาติแบบต่าง ๆ    โดยเฉพาะเน้นทางด้าน
หลังเป็นพิเศษ
ขั้นที่ 5  ต้องศึกษาริ้วรอยๆ ในเนื้อพระสมเด็จที่พบบนด้านหน้าและด้านหลังพระสมเด็จที่เกิดจากขั้นตอนการสร้างพระี
 
            เช่น รอยตอกตัด  รอยปาดหลังองค์พระ ฯ หรือขั้นตอนการปลอมพระ เช่น นำพระตระกูลสมเด็จที่เนื้อจัดมาทำ
 
            การเซาะ กรอ แกะ 
             ขั้นตอนนี้  ต้องศึกษาจากตัวอย่างพระสมเด็จที่เกิดจากขั้นตอนการสร้างพระ โดยเฉพาะเน้นทางด้านหลังเป็น
พิเศษ และพิจารณาพื้นผิวพระสมเด็จที่เป็นสภาพธรรมชาติและที่ผ่านการเซาะ กรอ แกะ
ขั้นที่ 6  ต้องศึกษาพิจารณารอยแตกหักที่พบในพระสมเด็จ
             ขั้นตอนนี้  ต้องศึกษาจากตัวอย่างพระสมเด็จทั้งแท้และเทียมที่ปรากฎรอยแตก เพื่อเปรียบเทียบรอยแตก ซึ่งจะ
แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ฟันธงได้เลย
ขั้นที่ 7   ต้องศึกษาสภาพธรรมชาติโดยภาพรวมของพระสมเด็จที่เกิดกับองค์พระและเส้นพิมพ์ทรง เช่น สภาพธรรมชาติ
ของเส้นสายในองค์พระสมเด็จ  มิติแห่งพิมพ์ทรง  เป็นพระถอดพิมพ์หรือเป็นพระกดจากพิมพ์ต้นแบบแท้ ๆ       
             ขั้นตอนนี้  ต้องศึกษาและแนะนำโดยศึกษาจากตัวอย่างพระสมเด็จที่มีปรากฎการณ์เหล่านี้
 
 ถ้าฝึกได้ 7 ขั้นตอนนี้  ก็ย่อมพึ่งพาตนเองได้ระดับหนึ่ง  แต่ถ้าอยากพึ่งพอตนเองได้ร้อยเปอร์เซนต์  ก็ต้องไปศึกษาพิมพ์ทรงและหาประสบการณ์เพิ่มเติมมาก ๆ 
 
  
 เคล็ดลับที่ 11
 การที่มีครูบาอาจารย์เป็นโค้ชสอนการดูพระที่จริงใจกับเรา    จะเป็นประโยชน์  ถ้าเรานำพระที่เราเช่าบูชามา  เอามาให้โค้ชของเราดู  เหมือนกับการตรวจข้อสอบว่าเราผ่านหรือไม่ผ่าน  ผ่านหรืี่อสอบได้กี่องค์  และ ไม่ผ่านหรือสอบตกกี่องค์  วิธีนี้จะช่วยทำให้เราเป็นพระได้เร็วมาก แต่เสียเงินมากหน่อยนะ 
 
 
เคล็ดลับที่ 12
 
ถ้า อยากได้พระสมเด็จนอกจากจะมีสายตาในการเสาะแสวงหาพระที่ดี และ มีเงินหนาแล้ว สิ่งหนึ่งที่จำเป็นมากคือเราต้องสร้างบารมีธรรมร่วมกับสมเด็จโตเพื่อให้ท่าน มีเมตตาต่อเรา  สิ่งที่ดีที่สุดคือการที่เราสามารถท่องพระคาถาชินบัญชรได้เป็นอย่างดีและถ้า ทำได้ควรหาโอกาสไปสวดพระคาถานี้ที่ศาลาหน้ารูปหล่อของสมเด็จโตที่วัดระฆัง สัก 3 จบ 7 จบ หรือ 9 จบ จากนั้นทำบุญกุศลกับวัดระฆังใส่เงินทำบุญมากน้อยตามกำลัง  กุศลที่ได้จะดลบันดาลให้ท่านสักวันหนึ่งจะได้มีโอกาสครอบครองพระสมเด็จแท้ ๆ ตามที่ท่านปรารถนาแล 
 
 
เคล็ดลับที่ 13
 
การ เรียนรู้พระสมเด็จ  บ้างก็ถือพิมพ์ทรงเป็นสำคัญ  บ้างก็ถือเนื้อหามวลสารเป็นสำคัญ  บ้างก็ถือความเก่าแก่ของสภาพธรรมชาติเป็นสำคัญ  จะยึดถือสิ่งใดเป็นหลัก สำคัญก็ขึ้นอยู่กับความถนัดและการได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์ของตน    แต่สำหรับผู้ที่สนใจการการศึกษาด้านพิมพ์ทรงฝากข้อคิดไว้ดังนี้
 
 
การถือพิมพ์ทรงเป็นสำคัญ 
 
 
นอก จากจะมีความลำบากในการหาผู้สอนที่ชำนาญการในเรื่องพิมพ์ทรงแล้วยังต้องมี โอกาสได้ดูพระแท้ใกล้ ๆ ส่องกันจะ ๆ ที่องค์พระ  เพื่อหามิติของพระสมเด็จให้ฝังเข้าตา ฝังเข้าสมอง และต้องดูพระสวยพระแท้จำนวนหลาย ๆ องค์เปรียบเทียบกัน  ทั้งในสภาพพิมพ์ทรงที่สวยร้อยเปอร์เซนต์ และพิมพ์ทรงที่อาจสึกเลือนไปแต่ยังทิ้งร่อยรอยไว้ให้ศึกษา 
 
 
การ ศึกษาด้านพิมพ์ทรงจากภาพพระ ก็อาจช่วยได้บ้าง แต่ถ้ายังไม่มีโอกาสดังกล่าวก็จะเรียนรู้ได้ยาก ตัวอย่างเช่นมีผู้รู้กล่าวถึงพระสมเด็จว่าได้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบถึง วง แขนของพระสมเด็จที่แท้ ๆ สวย ๆ อุปมาเปรียบเทียบได้ว่า มีความคมลึกจนสามารถเก็บน้ำได้เป็นตุ่ม เป็นต้น  ถ้าดูจากภาพทั้งยังไม่เคยเห็นของจริงก็คงจะเข้าใจได้ยาก 
 
 
นอก จากนี้มีข่าวลือกันถึงนักปลอมพระระดับตำนาน ชื่อ.............................ได้มีบล๊อกหินมีดโกนที่เป็นแม่พิมพ์พระ สมเด็จพิมพ์ใหญ่ของแท้ ๆอยู่กับมือและ ได้ทำพระสมเด็จปลอมออกมาอาละวาดจัดจ้านทั้งเนื้อหาและแม่นตรงทั้งพิมพ์ ทรง จนสะท้านวงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถ้าเป็นเรื่องจริงดังว่า  ก็คงลำบากถ้าจะศึกษาด้านพิมพ์ทรงอย่างเดียวเพราะต้องถูกทุบแน่นอน
 
 
เคล็ดลับที่ 14
 
ข้อคิดสำหรับพระสมเด็จปลอม
 
ท่านเชื่อหรือไม่ว่าพระสมเด็จปลอมทุกองค์ต้องมีสักคนหนึ่งที่มีคนดูว่าเป็นพระแท้
 
 
พระสมเด็จปลอมนั้นมีการปลอมในหลายระดับ การจะแยกให้ออกว่าแท้หรือปลอมก็อยู่ที่สายตาคนดูพระเป็นหลัก  ว่ามีสายตาในระดับไหน 
 
ถ้าสายตาดีระดับเซียนใหญ่ด้านพระสมเด็จสายตรง  ก็จะจำแนกความแท้หรือปลอมได้สำเร็จเด็ดขาด
 
ถ้า สายตาระดับเซียนเล็กด้านพระสมเด็จ,ผู้นิยมพระสมเด็จสายตรง นักนิยมพระทั่วไป และชาวบ้านธรรมดาที่ไม่สนใจเรื่องพระ ก็ย่อมสายตาในการจำแนกพระสมเด็จแตก ต่างกันและทั้งยังจำแนกได้ไม่สำเร็จเด็ดขาดต่าง ๆ กันไป
 
 
ดังนั้นอาจเกิดเหตุการณ์ดังนี้
 
พระสมเด็จที่เซียนใหญ่ด้านพระสมเด็จสายตรง ดูว่าเป็นพระสมเด็จปลอม  แต่ในสายตาเซียนเล็กก็อาจดูว่าเป็นพระสมเด็จแท้
 
พระ สมเด็จที่ เซียนใหญ่ด้านพระสมเด็จสายตรง เซียนเล็กด้านพระสมเด็จ ดูว่าเป็นพระสมเด็จปลอม  แต่ในสายตานักนิยมพระสมเด็จสายตรงอาจดูว่าเป็นพระสมเด็จแท้
 
พระ สมเด็จที่เซียนใหญ่ด้านพระสมเด็จสายตรง เซียนเล็กด้านพระสมเด็จ นักนิยมพระสมเด็จสายตรง ดูว่าเป็นพระสมเด็จปลอม  แต่ในสายตานัยนิยมพระทั่วไปก็อาจดูว่าเป็นพระสมเด็จแท้
 
พระ สมเด็จที่เซียนใหญ่ด้านพระสมเด็จสายตรง เซียนเล็กด้านพระสมเด็จ นักนิยมพระสมเด็จสายตรง นักนิยมพระทั่วไป ดูว่าเป็นพระสมเด็จปลอม  แต่ในสายตาชาวบ้านธรรมดาก็อาจดูว่าเป็นพระสมเด็จแท้
 
 
ทำ ให้มีข่าวเกี่ยวกับพระสมเด็จชาวบ้านที่ผ่านตานักนิยมพระและเซียน ๆ ต่าง ๆ มา  โดยไม่มีใครกล้าซื้อทำให้พระผ่านมาถึงเซียนใหญ่แล้วนำมาขายได้ราคาแพง ๆ บ่อย ๆ
 
 
ดัง นั้นพระสมเด็จเป็นพระที่คลาสสิกที่สุด  และมีความสุดยอดที่สุดในการเล่นสะสม เหตุจากความดูยากของพระสมเด็จเนื่องจากมีหลายพิมพ์และหลายเนื้อ ตลอดจนแรงจูงใจในด้านราคาทำให้มีการปลอมแปลงพระสมเด็จในระดับสุดยอดทั้งด้าน พิมพ์ทรงและเนื้อหา  ทำให้กล่าวว่าพระสมเด็จปลอมทุกองค์ต้องมีคนสักคนดูว่าเป็นพระสมเด็จแท้ เนื่องจากฝีตาต่างกันนั้นแล 
 
 
เคล็ดลับที่ 15
 
คำกล่าวจากผู้รู้ในวงการพระสมเด็จ
 
พระสมเด็จแท้พันตา ได้รับความนิยมมากกว่าพระสมเด็จที่สวย ๆ  ท่านเชื่อหรือไม่
 
เป็น ที่ทราบกันทั่วไปว่าพระสมเด็จที่สวย ๆ ไม่เคยผ่านการใช้มาก่อน อาจจะเป็นพระสมเด็จที่ดูยากและเสี่ยงต่อการถูกสวดจากประชาชีเซียน  ใครที่ได้ไปต้องมีฝีตาและฝีใจที่แข็งมาก ๆ  
 
แต่พระสมเด็จที่แท้และดูง่ายที่เรียกว่าพระแท้พันตานั้นหายากสุด ๆ เพราะ พระแบบนี้ยากที่จะผ่านมาถึงมือเราเพราะว่าใคร ๆ ก็ดูเป็นนั้นเองและยังเป็นพระที่นักนิยมพระแย่งกันบูชา เพราะดูง่าย ไร้เสียงสวดทั้งยังเปิดราคาได้สูงเป็นพิเศษ  ดังนั้นตัวท่านเองชอบพระสมเด็จ แบบไหนเอ่ย
 
 
เคล็ดลับที่ 16
 
การ ที่จะรู้ว่าพระสมเด็จนั้นแท้หรือไม่  วิธีการหนึ่งที่นิยมกันก็คือการนำไปแห่เซียนพระเพื่อการหยั่งประชามติว่า เป็นพระสมเด็จแท้หรือไม่  ท่านรู้หรือไม่คำพูดที่เซียนผู้รู้ทั้งหลายชอบใช้ เพื่อตอบคำถามของท่านการเช็คพระของท่าน แล้วทำให้ท่านเกิดความเบิกบานใจหัวใจพองโตกลับไปทั้ง ๆ ที่พระสมเด็จของท่านเก๊ นั้น มีความหมายเป็นนัยว่าอะไร
 
ลองยกตัวอย่างคำตอบของเซียนสักสี่ข้อครับ
 
คำตอบที่ 1  พระสวยครับ  แปลว่า  สวยแต่รูปจูบไม่หอม  
 
คำตอบที่ 2  พระดูดีครับ   แปลว่า  พระก็ไม่ได้แตกหักนี่
 
คำตอบที่ 3  พระดูง่ายครับ แปลว่า พระองค์นี้เก๊ดูง่าย
 
คำตอบที่ 4  พระทันยุคครับ แปลว่า พระองค์นี้ทันยุคปัจจุบันคือเก๊นั่นเอง
 
ทำไมต้องตอบแบบนี้ เพราะเซียน ที่ไปแห่มีความรู้จริงด้านพระสมเด็จ  แต่มองเห็นว่าพระสมเด็จที่ไปแห่เป็นพระเก๊ หรือเป็นพระที่ไม่อยู่ในสเป๊กของตน จึงอาจบอกปัดเพื่อถนอมน้ำใจ และถนอมตัวเองที่อาจโดนของแข็งเพราะไปขวางทางปืนของคนที่ขายพระเก๊มาให้ท่าน นั้นเอง
 
ดังนั้นการที่จะรู้ความจริงเรื่องพระสมเด็จต้องพึ่งตนเองมาก ๆ แล
 
เคล็ดลับที่ 17
 
คำ พูดที่เป็นคำพูดยอดฮิตในการตอบคำถามการพระสมเด็จของท่านที่ท่านนำไปแห่เซียน พระ คำพูดที่เซียนดูพระสมเด็จท่านแล้วพูดบอกปัดพระท่านอย่างไม่ใยดีทั้งที่พระ สมเด็จองค์นี้ในสายตาท่านเป็นพระที่แท้ดูง่ายมาก ๆ   แล้วทำให้ท่านเกิดความรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวแสนสาหัสฉกาจฉกรรณ์ต้องแห้ง เหี่ยวหัวโตเสียความรู้สึกและเสียกำลังใจในสายตาและศรัทธาในพระสมเด็จที่ ท่านมีอยู่คือคำตอบดังนี้
 
คำตอบที่ 1  พระผิดพิมพ์ครับ        แปลว่า  พระเก๊ครับ  
 
คำตอบที่ 2  พระผิดเนื้อครับ          แปลว่า  พระเก๊ครับ  
 
คำตอบที่ 3  พระดูยากครับ            แปลว่า พระเก๊ครับ
 
คำตอบที่ 4  พระผิดธรรมชาติครับ  แปลว่า พระเก๊ครับ
 
ทำไมต้องตอบแบบนั้น เป็นเพราะเหตุดังนี้
 
1. เซียน ที่ไปแห่เป็นเซียนที่มีศีลธรรมดีมีความรู้จริงด้านพระสมเด็จ  และมองเห็นว่าพระสมเด็จที่ไปแห่เป็นพระเก๊จริง ๆ จึงตอบความจริงให้ด้วยความเมตตา
 
 2. เซียน ที่ไปแห่เป็นเซียนที่มีความรู้จริงด้านพระสมเด็จแต่ขาดศีลธรรมที่ดี มองเห็น ว่าพระสมเด็จที่ไปแห่เป็นพระแท้ จึงตอบให้ท่านเสียกำลังใจและทำลายความมั่นใจในการดูพระของท่าน เพราะการตอบว่าเป็นพระแท้จะเหมือนช่วยสอนและสร้างตัวท่านให้มาเป็นเซียนพระ สมเด็จมาแข่งขันในเส้นทางของเขา
 
3. เซียน ที่ไปแห่เป็นเซียนที่มีความรู้จริงด้านพระสมเด็จแต่ขาดศีลธรรมที่ดี มองเห็น ว่าพระสมเด็จที่ไปแห่เป็นพระแท้ จึงตอบให้ท่านเสียกำลังใจและทำลายความมั่นใจในการดูพระของท่าน แล้วหาเทคนิควิธีต่าง ๆ เช่น ขอแลกเปลี่ยนหรือซื้อถูก ๆ ไปเล่นในฐานะพระเก๊  หรือ ส่งคนไปขอซื้อขอแลก
 
4. เซียน ที่ไปแห่เป็นเซียนที่ไม่มีความรู้จริงด้านพระสมเด็จและขาดศีลธรรมที่ดี มอง ไม่รู้ว่าพระสมเด็จที่ไปแห่เป็นพระแท้หรือเก๊ แต่ก็ตอบว่าเป็นพระเก๊ไว้ก่อน  เพื่อโชว์อัตตาของเขา
 
5. เซียน ที่ไปแห่เป็นอาจเป็นทั้งเซียนที่มีความรู้จริงด้านพระสมเด็จและเป็นเซียนที่ ไม่มีความรู้จริงด้านพระสมเด็จ  แต่มีความต้องการขายพระสมเด็จที่เขามีอยู่ จึงตอบพระสมเด็จที่ท่านนำไปแห่ ว่าเป็นพระเก๊ และถ้าท่านอยากได้พระแท้ควรมาซื้อกับเขาเท่านั้น 
 
ดัง นั้นการที่จะมีใครบอกว่าพระสมเด็จของท่านเป็นพระเก๊  ก็อย่าเพิ่งเสียกำลังใจและผ่องถ่ายพระสมเด็จองค์นั้นออกไปโดยรู้เท่าไม่ถึง การณ์  ขอให้ท่านเก็บพระสมเด็จองค์นั้นไว้  แต่ศึกษาหาความรู้ความจริงจากพระสมเด็จให้มากขึ้น  วันหนึ่งพระสมเด็จองค์ที่ท่านดูเก๊ในอดีต อาจจะเป็นพระสมเด็จแท้ในอนาคตได้ เรื่องพระสมเด็จต้องพึ่งตนเองมาก ๆ แล
 
 
  

 

เคล็ดลับที่ 18

 

 การ ศึกษาเนื้อมวลสารพระสมเด็จท่านต้องมองความเก่าของมวลพระสมเด็จให้เป็น โดยใช้หลักการพิจารณาศึกษาแบบวิทยาศาสตร์แบบนักโบราณคดี ซึ่งอาศัยความเก่าความโบราณของวัตถุเป็นหลักในการพิจารณา  โดยไม่สนใจคำบอกเล่าของใคร ๆ หรือความศรัทธาในตัวบุคคลเป็นสรณะ เพื่อการฝึกฝีตาการเป็นตัวของตัวเอง

 

ให้ท่านใช้จินตนาการเปรียบเทียบให้พระสมเด็จเป็นเสมือนโจ๊กหมูชามหนึ่ง 

 

ชามโจ๊ก เปรียบได้กับ กรอบพระสมเด็จที่เป็นสี่เหลี่ยม  

 

เนื้อ โจ๊กที่เป็นข้าวบดเหลวสีขาวเปรียบได้กับเนื้อพระสมเด็จ ที่ประกอบด้วยปูนหอยและตัวประสาน เช่น น้ำมันตังอิ๊ว น้ำอ้อยเคี่ยว น้ำผึ้ง เป็นต้น

 

ก้อนหมูในโจ๊ก เปรียบได้กับ มวลสารพระสมเด็จ เช่น มวลสารที่เป็นสีดำ สีแดง  สีขาว กรวดเทา ทรายทอง ฯลฯ

 

ดัง นั้น โจ๊กหมูที่ดี เนื้อโจ๊กที่เป็นข้าวบดเหลวต้องร้อน มิใช่เป็นข้าวบดแข็ง ๆ  และก้อนหมูในโจ๊กต้องสุกหอมหวานอุ่นกำลังพอดี มิใช่เป็นก้อนหมูดิบ เปรียบได้กับพระสมเด็จ  พระสมเด็จที่แท้เนื้อพระต้องทำจากปูนหอยและตัวประสานที่ถูกต้องและได้อายุ  ส่วนมวลสารพระสมเด็จ มวลสารต่าง ๆ เหล่านั้นต้องมีความเก่าทันยุค  

 

ถ้า ไปส่องพระดูแล้วมวลสารพระสมเด็จที่อยู่ในเนื้อพระสมเด็จเหล่านั้นดูแล้วสด ใหม่  เหมือนโจ๊กหมูที่เนื้อหมูก้อนที่ใส่ไว้ในโจ๊กชามนั้นมันยังดิบอยู่  แปลว่าโจ๊กชามนั้นมีปัญหา  พระสมเด็จก็เช่นกัน ถ้ามวลสารภายในองค์พระใหม่สด  ถ้าเรามีฝีตาสามารถดูความใหม่สดของมวลสารพระสมเด็จได้เด็ดขาด  พระสมเด็จที่ท่านส่องดูองค์ไหนมีความผิดปกติดังกล่าว  พระสมเด็จองค์นั้นย่อมส่งสัญญาณให้ท่านทราบได้ว่าพระสมเด็จองค์นั้นเป็นพระ เก๊ 

 

การ ปฏิบัติการดังนี้ทำให้ท่านพิจารณาพระสมเด็จอยู่บนรากฐานของการเป็นนักวิทยา ศาสตร์ นักโบราณคดี  ถ้าท่านพบว่ามวลสารในพระสมเด็จมีความใหม่สดชัดเจน  ท่านก็สามารถฟันธงด้วยความมั่นใจพระสมเด็จองค์นั้นเก๊   แม้แต่เซียนที่ท่านนับถือ อาจจะให้ความเห็นตรงข้ามกับที่ท่านได้ฟันธงไว้ ท่านก้ย่อมไม่สนใจ  ทำให้ท่านพร้อมสามารถปลดแอกตัวท่านเองได้ในระดับหนึ่งทีเดียว

     

 

เคล็ดลับที่ 19

 

การ ศึกษาพระสมเด็จหรือพระกรุทั่วไปที่ได้ศึกษามา  มีความลับอันหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสำคัญของด้านหลังของพระ อันนอกเหนือจากเซียนผู้รู้คนอื่น ๆ ที่ได้เคยเขียนถึง สิ่งนี้เป็นสิ่งลับที่เกิดจากข้อสังเกตส่วนตัวจากการที่ได้ศึกษาพระกรุโบราณ เมืองต่าง ๆ

 

ความ ประทับใจของพระสมเด็จหรือพระกรุโบราณทั่วไป  จะเกิดจากความดูง่ายของพระองค์นั้น  ที่เรียกว่าแท้มาแต่ไกล หรือบางทีก็เรียกกันว่าพระพันตาคือเป็นพระที่ดูง่ายมากจนใคร ๆ ก็ดูแท้  แม้แต่นักเล่นพระที่อ่อนพรรษาก็ยังดูแท้ได้ง่าย ๆ ไม่ต้องใช้ความพยายามมาก

 

แต่การที่ชื่นชมแต่ด้านหน้าพระ มีใครเคยสังเกตหรือไม่ว่าหลังพระของพระองค์นั้นเป็นอย่างไร

จาก ข้อสังเกตอย่างเจาะลึกพบว่า  ด้านหน้าของพระที่ดูง่ายนั้น  ด้านหลังของพระมักจะดูง่ายยิ่งกว่าด้านหน้า  บางทีกล่าวกันแบบลูกทุ่งกันว่า

**ถ้าด้านหน้าดูง่าย ด้านหลังต้องโครตดูง่าย ***

 

ถ้าพบพระแบบนี้ท่านสามารถจ่ายเงินไปได้เลย  โดยไม่ต้องลังเล 

 

แต่ ถ้าด้านหน้าดูง่าย แต่ด้านหลังทำไมหนอจึงดูยากหนักหนานั้นเป็นสัญญาณให้ท่านต้องระมัดระวังให้ มาก  และพบว่าพระองค์นั้นมักจะไปไม่รอดจอดไม่แจวเรียบร้อยโรงเรียนจีนเสีย ส่วนใหญ่ทั้งนั้นแล   

 

เคล็ดลับที่ 20

 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพระสมเด็จวัดเกศไชโย  ท่านเชื่อหรือไม่ว่า พระ สมเด็จวัดเกศไชโยมีการสร้างติดต่อกันมามากกว่า 5 ยุค ภายใต้ช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันแต่อยู่ภายใต้หน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์ มวลสารหลักคล้ายกัน ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันมาก

 

ดัง นั้น การที่เราได้รู้ถึงความรู้เกี่ยวกับยุคของการสร้างพระสมเด็จย่อมทำให้เรา สามารถแยกแยะความเก๊แท้ของพระสมเด็จได้อย่างชัดเจนขึ้น  เพื่อไม่ให้เราพิพากษาพระสมเด็จแท้หรือเทียม ทั้งที่ยังไม่มีความรู้ในเรื่องยุคต่าง ๆ ของพระสมเด็จเลย

 

เช่น  บอกว่าเป็นพระสมเด็จวัดเกศไชโยเทียม  ทั้งที่เป็นพระสมเด็จกรุวัดโพธิ์เกรียบ หรือบอกว่าเป็นพระสมเด็จวัดเกศไชโยแท้  ทั้งที่เป็นพระสมเด็จกรุวัดโพธิ์เกรียบ 

ถ้า ท่านยังบอกไม่ได้ว่าพระสมเด็จกรุวัดโพธิ์เกรียบมีกี่ยุคกี่รุ่น และแต่ละรุ่นใครสร้างบ้างและแตกต่างกับพระสมเด็จวัดเกศไชโยยุคแรกที่สร้าง โดยสมเด็จโตอย่างไร  ท่านก็ยังไม่สมควรพิพากษาพระสมเด็จวัดเกศไชโย  เพราะท่านอาจสร้างบาปกรรมโดยชี้พระสมเด็จกรุวัดโพธิ์เกรียบที่สร้างโดยหลวง ตารอดและหลวงตาหยวก เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เกรียบในยุค 2485-2502 เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เกรียบ เป็นพระเก๊ ซึ่งเป็นการทำลายคุณค่าของพระสมเด็จที่แท้และมีค่า เป็นการสร้างบาปกรรมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์    

        

เคล็ดลับที่ 21

ก่อนจะคิดจะสะสมพระสมเด็จให้ท่านได้พิจารณาตัวท่านเองก่อนว่า  ท่านจะสนใจเล่นหาพระสมเด็จในรูปแบบพุทธพาณิชย์ หรือในรูปแบบสะสมเพื่อนำไปบูชาเป็นเนื้อนาบุญ  เพราะการสะสมทั้งสองรูปแบบน้ัั้นมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก  

ถ้าท่านสะสมในรูปแบบพุทธพาณิชย์  ท่านจะต้องยึดพิมพ์ทรงเป็นหลัก  และสะสมได้แค่พระพิมพ์ที่สร้างโดยหลวงวิจารฯ ที่สร้างแม่พิมพ์ด้วยหินมีดโกน เท่านั้น  ถ้าผิดไปจากนั้นท่านต้องไม่สนใจเด็ดขาด  ซึ่งท่านจะมีพระให้เช่าบูชาน้อยมาก
 

ถ้าท่านสะสมในรูปแบบต้องการนำไปบูชาเป็นเนื้อนาบุญ  ท่านจะยึดเนื้อหามวลสารและสภาพธรรมชาติของพระสมเด็จเป็นหลักโดยไม่สนใจพิมพ์ ทรง  ขอให้เนื้อจัดถึงยุคและมีสภาพธรรมชาติถึงพร้อมด้วยความเก่านับร้อยปี  หรือถ้าเนื้อหามวลสารเก่าจริง แม้กระทั่งว่าพระสมเด็จดังกล่าวจะเป็นเนื้อผงใบลาน เนื้อผงชานหมาก เนื้อเขียว ฯลฯหรือเป็นพระที่ติดเพชรพลอย(ถ้าเป็นพระแท้ เพชรต้องแท้ พลอยต้องแท้) ก็สามารถเช่าหาได้โดยไม่เกี่ยงงอน   ซึ่งท่านจะมีพระให้เช่ามากมาย

สำหรับพระสมเด็จที่สร้างก่อนยุคหลวงวิจารฯ ได้แก่ พระสมเด็จพิมพ์โบราณล้อพิมพ์พระกรุสำคัญ  พระสมเด็จที่พิมพ์ทรงไม่สวยงามที่สร้างโดยช่างสิบหมู่ ช่างชาวบ้าน  ที่สร้างแม่พิมพ์ด้วยไม้ สร้างแม่พิมพ์ด้วยดินเผา  พระสมเด็จวังหน้า พระสมเด็จกรุวัดพระแก้ว  ที่สร้างด้วยเนื้อปูนเพชรซึ่งแตกต่างจากพระสมเด็จวัดระฆังที่สร้างจากเนื้อ ปูนหอย     ซึ่งเป็นที่น่าประหลาดใจว่าพระเหล่านี้ที่มิได้สร้างโดยหลวงวิจารฯ  ตรียัมปวายได้ให้ทัศนะว่าล้วนแตกทำลายไปหมดเสียสิ้นแล้ว เพราะขาดตัวประสานที่เรียกว่าน้ำมันตังอิ๊ว  ซึ่งดูเป็นการให้เหตุผลที่มีอคติเป็นอย่างมาก  เพราะพระที่สร้างก่อนพระสมเด็จเช่น  พระกรุวัดทัพข้าว สมัยสุโขทัย พระกรุวัดสามปลื้ม พระวัดพลับเป็นต้น ล้วนอยู่ดีมีสุขมิได้แตกทำลายไปเหมือนกับที่ตรียัมปวายบอก  ทำไมต้องมาแตกทำลายเฉพาะพระสมเด็จเท่านั้น มันแปลกดีนะ

ดังนั้นท่านจะเลือกเล่นแบบใดก็ให้ท่านพิจารณาเองแล้วกันแล 


  (มีเคล็ดลับที่น่าสนใจมาเพิ่มเติมให้ท่านศึกษาอย่างต่อเนื่องโปรดติดตามเคล็ดลับต่อไปได้ที่นี่)        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคล็ดลับที่ 29

 

มีภูมิคุ้มกัน 20 เปอร์เซนต์ ก็หลีกเลี่ยงพระสมเด็จปลอมได้ 20 เปอร์เซนต์   มีโอกาสได้พระปลอม 80 เปอร์เซนต์

มีภูมิคุ้มกัน 0 เปอร์เซนต์  ก็ดูพระสมเด็จทุกองค์แท้หมด

ภูมิคุ้มกันพระสมเด็จ  ได้จากการศึกษาหาความรู้ ด้านเอกสาร  ด้านเนื้อหามวลสารพระ  ด้านพิมพ์ทรง  ด้านสภาพธรรมชาติ  ความผันแปรแห่งธรรมชาติของเนื้อพระ  ความผันแปรแห่งธรรมชาติของพิมพ์ทรง  การได้รับการชี้แนะด้านเคล็ดลับจากผู้รู้  ประสบการณ์การได้พบพระสมเด็จจำนวนมาก ฯลฯ

ดังนั้น พระสมเด็จองค์หนึ่ง บางคนดูว่าแท้  บางคนดูว่าปลอม  เชื่อถือได้ยาก ถ้าไปแห่มากย่อมปวดหัว  เพราะแต่ละคนต่างมีภูมิคุ้มกันพระสมเด็จแตกต่างกันนี้เอง  อย่าเชื่อใครมากในการนำพระสมเด็จไปให้ใครดู  ต้องพึ่งตนเองให้มาก ๆ

ท่านตอนนี้มีภูมิคุ้มกันเท่าใด ประเมินกันเองแลCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
ที่อยู่ :  เลขที่1810 เขต :  วังทองหลาง แขวง : วังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร.     รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์โทร : 02-5394968      มือถือ :  0818033630
อีเมล : ariyasound@thaimail.com
เว็บไซต์ : www.ariyasound.com