Ariyasound อริยะ สุพรรณเภษัช มหายาน ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร บทความที่น่ารู้เกี่ยวกับพระสมเด็จ เคล็ดลับพระสมเด็จ เคล็ดลับเนื้อสมเด็จ เรียนดูพระสมเด็จ ศึกษาพระสมเด็จ เนื้อพระสมเด็จ มวลสารพระสมเด็จ แนวทางศึกษาพระสมเด็จ เซียนพระสมเด็จ อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา สอนดูพระ
ReadyPlanet.com
dot dot
สมันตมุขปริวรรต สัทธรรมปุณพริกสูตร กวนอิม พระอวโลกิเตศวร
ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร  ฉบับแสงธรรมแห่งผูโถ่วซาน  อรรถกถาธรรม โดย อริยะ สุพรรณเภษัช
วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร สุภูติ วัชรสูตร มหายาน วัชรยาน อริยะ สุพรรณเภษัช หนังสือภาพหายาก ariyasound
ท่องแดนสุขาวดี  พระอมิตภะ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ พระมหาสถามปราบโพธิสัตว์ พระมหาสถามปราบมหาโพธิสัตว์ พระอมิตาพุทธเจ้า แดนสวรรค์ อามิตตาพุทธ มหายาน วัชรยาน เจ้าแม่กวนอิม   สุขาวดีวยูหสูตร   มหายาน วัชรยาน อริยะ สุพรรณเภษัช
พระพุทธเจ้า ประวัติพระพุทธเจ้า buudha
ทิพยจักษุ พระพุทธเจ้า ตาทิพย์  อริยะ สุพรรณเภษัข
ดนตรีสวรรค์ ดนตรีพัฒนาจักระ  พัฒนาจักระ จักระ โยคะ โยคี อริยะ สุพรรณเภษัช ศูนย์อภิวัฒน์ปัญญา ariyasound
กวนอิม พระอวโลกิเตศวร พระโพธิสัตว์ เสถียร โพธินันทะ อริยะ สุพรรณเภษัช
คุณธรรมพระโพธิสัตว์ เสถียร โพธินันทะ มหายาน เสียง เสถียรสุต อริยะ สุพรรณเภษัช ariyasound
บทความที่น่ารู้เกี่ยวกับพระสมเด็จ

ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จในประเทศไทย

โรงเรียนถนอมพิศวิทยา   WWW.ARIYASOUND.COM

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระสมเด็จโดย อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จในประเทศไทย และหลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ


|
ทำความรู้จักศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จในประเทศไทย

|หลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ

|ศึกษาเคล็ดลับพระสมเด็จกับอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

|บทความน่ารู้เกี่ยวกับพระสมเด็จ|มุมสมเด็จเพื่อการศึกษา

|ชมรมพระหักสยาม

|มารู้จักพระสมเด็จพิมพ์โบราณ พระกรุวัดทัพข้าว สุโขทัย

|รู้ลึกพระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆัง

|นิทรรศการพระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศน์Iเปิดโลกพระเครื่องแดนสยา

|ทำความรู้่จักผู้อำนวยการศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จ อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

  

บทความที่น่ารู้เกี่ยวกับพระสมเด็จ

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัชได้เห็นความสำคัญของความรู้ด้านพระสมเด็จ

จากการท่องเวปไซต์ฺในอินเตอร์เน็ตที่มีทั้งบทความที่ดีและพิจารณาแล้วมีความน่าเชื่อถืออยู่เป็นจำนวนมาก 

จึงได้ทำการรวบรวมบทความเรื่องพระสมเด็จที่ดี ๆ เหล่านั้นจากเวปไซต์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ 

ทำเป็น Link  เชื่อมโยงไว้

เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการศึกษาพระสมเด็จ

ทั้งยังให้เป็นเครดิตกับ ผู้เขียนบทความและเวปไซต์ที่เผยแพร่ด้วย 

โดยเจ้าของเวปไซต์ไม่จำเป็นต้องแลกเปลี่ยนลิงค์ให้เป็นการตอบแทน

เนื่องจากต้องการจริงๆ ที่อยากจะเผยแพร่ความรู้ที่ดีๆ

เกี่ยวกับพระสมเด็จให้กับประชาชนผู้รักพระสมเด็จได้ศึกษากัน

อย่างกว้างขวางและลึกล้ำ ขอขอบคุณท่านผู้รู้ด้านสมเด็จทั้งหลายที่กรุณามอบสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม

====================================================================================================

 

บทความที่ 119    เนื้อพระสมเด็จมีกี่ชนิด

http://www.prakrueng.net/?page_id=118

บทความที่ 118    ส่องพระเครื่องพระผง แบบไฮเทค ว่าเป็นพระแท้ไม่แท้ด้วย

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM 

http://www.oknation.net/blog/DoSEM/2012/09/21/entry-1

บทความที่ 117   พระสมเด็จวัดระฆังนอกสายตาเซียน

http://prasomdejwatrakang.blogspot.com/ 

บทความที่ 116   ศึกษาเนื้อพระสมเด็จวัดระฆัง เปรียบเทียบกับเนื้อพระสมเด็จหลวงปู่นาคและพระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศน์ 

http://www.luangporngoen.com/index.php?topic=510.0

บทความที่ 115   เรียนรู้ดูพระสมเด็จวัดระฆังเป็น ด้วยการฝึกปฏิบัติ จับคู่ ดูพระแท้ ค้นหาจุดจำและตำหนิ ด้วยตนเอง

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.401766383264515.1073741832.401032476671239&type=1

 

บทความที่ 114  การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอายุการสร้างของพระสมเด็จ ของชมรมศึกษาวิจัยพระเครื่องไทย

จากการที่พิสูจน์กันจะจะด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ของสถาบันเทคโนโลยี่นิวเครียร์แห่งชาติ เพื่อคำนวณอายุพระสมเด็จ ซึ่งต้องมีอายุอยู่ประมาณ 150-200 ปี ขึ้นไป  ซึ่งเป็นวิธีที่จะพิสูจน์ความจริงแท้โดยไม่ต้องพึ่งพาอภิเซียนในวงการพระสมเด็จมาตัดสินโดยใช้แว่นตาและพยักหน้า เปิดเผยการวิัจัยเป็นครั้งแรกในประเทศไทย (แต่ในต่างประเทศทำกันมานานแล้ว จนทำให้เซียนใหญ่ในเมืองไทยที่ปล่อยพระไปต้องรับพระสมเด็จคืนกลับสู่ประเทศไทยจำนวนมาก เพราะความจริงมันกระจ่างขึ้นมานั่นเอง )

 ซึ่งการที่มีการพิสูจน์อายุของพระสมเด็จชุดนี้ว่ามีอายุถึงยุคสมเด็จ ก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่อนาคตประเทศไทยพระสมเด็จที่ถูกวงการกีดกันได้แก่ พระสมเด็จพิมพ์โบราณและพระสมเด็จช่างสิบหมู่ ที่สร้างก่อนหลวงวิจารฯ ที่สร้างจากเนื้อปูนหินและเนื้อปูนผสม ที่วงการพระเครื่องตั้งแต่อดีตได้กล่าวหาพระชุดนี้ว่าเนื้อหาไม่ใช่บ้าง  ผิดพิมพ์บ้าง ดูไม่ดีดูไม่ชอบบ้าง ทั้งที่เป็นของดีของสมเด็จพุฒาจารย์ พรหมรังสีได้สร้างไว้ฝากไว้ในแผ่นดินแต่ถูกวงการพระเครื่องกากบาททำลายทิ้งอย่างมีอคติของความเป็นพุทธพาณิชย์ อย่างไม่มีความเป็นธรรม

สำหรับในวงการพระเครื่องในปัจจุบันพระสมเด็จพิมพ์โบราณและพระสมเด็จช่างสิบหมู่ ที่สร้างก่อนหลวงวิจารฯ ที่สร้างจากเนื้อปูนหินและเนื้อปูนผสม ที่เคยเช่าหากันในวงแคบ ๆ  ก็เกิดการปฏิวัติวงการพระสมเด็จโดยนักนิยมพระสมเด็จที่มีใจเป็นธรรมหลายกลุ่ม ได้ร่วมใจกันนำเสนองานทางวิชาการให้ความสำคัญต่อพระสมเด็จชุดนี้  โดยเริ่มจากการทำหนังสือวิชาการพระสมเด็จในรูปปกแข็งและปกอ่อนตลอดจนนิตยสารพระเครื่อง เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้นักนิยมพระสมเด็จทั่วไปได้รับรู้และเห็นความสำคัญของพระชุดนี้  ทำให้เริ่มมีการเช่าหาแลกเปลี่ยนกันมากขึ้น ต่อมาได้ขยายเล่นหากันกว้างขวางขึ้น โดยมีการจัดประกวดพระเครื่องชุดนี้กันหลายสถาบัน  พระสมเด็จที่ติดรางวัลมีราคาเล่นหากันเป็นหลักหมื่นหลักแสน  จนทำให้เซียนพระเครื่องที่เคยปฏิเสธก็ให้ความสนใจต่อพระชุดนี้มากขึ้นกว่าเดิม  ซึ่งการที่มีการพิสูจน์อายุของพระสมเด็จชุดนี้ว่ามีอายุถึงยุคสมเด็จ ก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะสร้างความมั่นใจสำหรับนักนิยมพระสมเด็จมากขึ้นเป็นทวีคูณ และได้รับการยอมรับเป็นวงกว้างและเปล่งแสงเจิดจ้าในวงการพระเครื่องเสียที

  

 
 
 
 
 

งานวิจัยหาอายุพระสมเด็จวัดระฆัง (1)

งานวิจัยหาอายุพระสมเด็จวัดระฆัง (1) 
 
 

ภาพการวิจัย

ภาพการวิจัย 
 
 

ใบรับรองผลการตรวจ Thai

ใบรับรองผลการตรวจ Thai 
 
 

English Report

English Report 
 
 

ภาพพระสมเด็จ วัดระฆัง ของแท้ 100%

ภาพพระสมเด็จ วัดระฆัง ของแท้ 100% 
 
 
 

ดูได้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เวปไซต์ชมรมศึกษาวิจัยพระเครื่องไทย

http://amulet-association1.blogspot.com/

บทความที่ 113  บัญญัติ  18  ประการ  ในการพิจารณาพระสมเด็จแท้ 

http://www.benjapake.com/image/html/biography7.html

บทความที่ 112  เรียนรู้เรื่องพระสมเด็จ กับอาจารย์รังสรรค์ ต่อสุวรรณ/Rangsan Torsuwan fanpage

http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C-%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93Rangsan-Torsuwan-fanpage/495060750527304

บทความที่ 111   เล่นพระสมเด็จอย่าเน้นเรื่องตำหนิในพิมพ์

http://chokchai385.blogspot.com/2012/10/blog-post_1917.html

บทความที่ 110    ศึกษาพระสมเด็จทางด้านพิมพ์ทรง  โดยเรียนรู้จากการชี้ตำหนิพระสมเด็จวัดระฆังและสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ต่าง ๆ  กับอาจารย์ราม แฟนพันธ์แท้พระเครื่อง 

หน้าทีี 1  http://www.aj-ram.com/article/category/2/

หน้าที่ 2   http://www.aj-ram.com/article/category/2/2/10

 

บทความที่ 109  จุดตำหนิเเละเเม่พิมพ์พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ สากลนิยม

http://bermudathai.blogspot.com/2012/01/blog-post_21.html

  บทความที่ 108 ความสำคัญของตำหนิในเเม่พิมพ์โดยผู้ชำนาญการจากอดีตถึงปัจจุบัน

http://bermudathai.blogspot.com/2012/06/blog-post_04.html

บทความที่ 107 ความจริงของพระสมเด็จวัดเกศไชโยเเละความจริงการสร้างพระหลักต่างๆมีจริงหรือไม่                    http://bermudathai.blogspot.com/2012/04/blog-post_07.html

บทความที่ 106  การศึกษาเเละพิจารณาให้ถูกต้องพระสมเด็จวัดระฆังตามมาตรฐาน สากลนิยม

http://bermudathai.blogspot.com/2012/06/blog-post_18.html

บทความที่ 105  แบบฉบับของพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ไม่ลอกเลียนแบบของใครแต่เป็นพิมพ์ของหลวงวิจารณ์เจียรนัยและความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระสมเด็จรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระสมเด็จ

http://atcloud.com/stories/99532

 บทความที่ 104  ห้องสมุดพระสมเด็จ 

http://www.phrasomdej-library.com/2011-11-03-18-36-57.html

บทความที่ 103  ภูมิปัญญาของการทำให้ผงปูนเผาเป็นพระเนื้อปูนแกร่ง

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/490502

บทความที่ 102  ความน่าจะเป็นของที่มา พระสมเด็จแก่ปูนดิบ และแก่ปูนสุก

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/490581

บทความที่ 101  วิธีการดูพระสมเด็จเนื้อปูนเปลือกหอยอย่างรวดเร็ว

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/491740

บทความที่ 100  พระสมเด็จพิมพ์วัดเกศไชโย มีสองสมัย

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/491742

บทความที่ 99  การดูพระสมเด็จอย่างง่ายๆ ให้ดูที่ข้างๆ ทั้ง 4 ด้าน

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/492464

บทความที่ 98  ระดับพัฒนาการของผิวพระผงปูนดิบ

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/493662

บทความที่ 97  การดูเนื้อพระสมเด็จเนื้อผงปูนดิบแบบ "ฟันธง" สำหรับมือใหม่หัดส่อง  

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/493952

บทความที่ 96  ปฏิกิริยาร่วมของปูน น้ำ และน้ำมัน ในการพัฒนาการของเนื้อพระผงปูนผสมน้ำมันตังอิ้ว

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/495296

บทความที่ 95  การงอกแบบหลากหลายของผิวพระสมเด็จวัดระฆัง

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/495635

บทความที่ 94 ทำไม “เซียน” จึงสอนให้ดูพิมพ์

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/496638

บทความที่ 93  ยุคสมัยการใช้มวลสารและเทคโนโลยีเพื่อทำพระสมเด็จเนื้อผงเก๊

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/496474

บทความที่ 92  พระสมเด็จเนื้อผง ฝีมือจัด

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/500121

บทความที่ 91  การกระจายตัวของพระสมเด็จสามวัดในระบบตลาดพระและระบบสังคมไทย

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/500241

บทความที่ 90  พระเนื้อผงปูนเปลือกหอย เก๊สูงสุดได้แค่ไหน

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/500508

บทความที่ 89  สรุปบทเรียนจากการเรียนรู้ “พระสมเด็จ”

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/434321

บทความที่ 88  พระสมเด็จในองค์พระหลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร 

http://www.myamulet.com/product-th-42598-2183737-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3+%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1.html

 บทความที่ 87  หนังสือ 'พระสมเด็จวัดระฆังฯ'ของชมรมนักอนุรักษ์สะสมพระเครื่องสยาม 

http://www.komchadluek.net/detail/20120716/135234/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD'%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%86%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AF'%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94.html#.UCfVRqHN9q0

บทความที่ 87  พระสมเด็จวัดระฆัง ในหนังสือพระเครื่่อง "จอมสุรางค์อุปถัมป์"

http://www.komchadluek.net/detail/20120630/134028/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B9%8C.html#.UCfQlaHN9q0

บทความที่ 88  เวปไซต์วิชาการพระสมเด็จ ของอาจารย์ศราวุธ และอาจารย์ธาราเมศ

http://www.meeboard.com/list.asp?user=saravutrasameepen&id=33349&groupid=28&sortby=

บทความที่ 87  การพิจารณาพระสมเด็จทางพิมพ์

http://www.pantown.com/board.php?id=39974&area=3&name=board1&topic=24&action=view

บทความที่ 86  แกะรอยพระสมเด็จเก๊ ตั้งแต่ระดับ 1 ดาว ถึง ระดับ 4 ดาว ที่ไม่มีวางในแผงพระ และวิธีการทำพระสมเด็จเก๊

http://forum.uamulet.com/view_topic.aspx?bid=1&qid=3987

บทความที่ 85  เซียนเธ้า ท่าพระจันทร์ เผย เคล็ดลับดูพระสมเด็จวัดระฆัง-แท้หรือเทียม

http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNek5qTXpNemN5T1E9PQ==&sectionid=

บทความที่ 84  พระสมเด็จกรุวัดบางเคียนวิเชียนฉาย บางปะอิน อยุธยา

http://www.wisonin.com/index.php/section-table/149-2011-11-21-13-38-23

บทความที่ 83  นานาทรรศนะพระเครื่องจาก พล.ต.อ. อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช

http://www.soonphra.com/nana/achirawit/index.html

บทความที่ 82  การศึกษาพระสมเด็จวัดระฆัง  เนื้อผงใบลาน

http://nontayan.blogspot.com/2012/05/178.html

บทความที่ 81  พระสมเด็จวัดระฆัง มุมมองด้านวิชาการ

http://nontayan.blogspot.com/2011/09/phrasomdej-wat-rakang-in-academic.html

บทความที่ 80 ตำหนิ  15  อย่างในพระพิมพ์นิยมหลวงวิจารณ

1)http://siambenjapakee.com/1180.html

2)http://siambenjapakee.com/1181.html

บทความที่ 79  การดูพระสมเด็จฯด้วยตาเปล่า

http://siambenjapakee.com/1179.html

บทความที่ 78  วิธีการหัดดูพระสมเด็จฯ

http://siambenjapakee.com/1177.html

บทความที่ 77 พระสมเด็จฯ วัดบางขุนพรหม

 

http://www2.pt-amulet.com/node/22

 

บทความที่ 76  พระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม

http://www2.pt-amulet.com/node/12

บทความที่ 75  สถานที่ค้นพบพระสมเด็จวัดระฆัง

http://www.benjaamulet.com/article_view.php?aid=15

บทความที่ 74  ปริศนาธรรมที่แฝงไว้ในเส้นสายพระสมเด็จ

http://www.jeenlear.com/category.php?cgid=4&cid=77

บทความที่ 73   การพิจารณาดูพระสมเด็จ

http://www.jeenlear.com/category.php?cgid=4&cid=89

บทความที่ 72  เรียนรู้จากประสบการณ์พระสมเด็จวัดระฆัง

http://www.web-pra.com/Article/Show/891

บทความที่ 71 ยุคการสร้างพระสมเด็จวัดระฆัง

 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimbashi

บทความที่ 70  สรุปบทเรียนจากการเรียนรู้ “พระสมเด็จ”

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/434321

บทความที่ 69  ลักษณะหลังของพระสมเด็จวัดระฆัง

http://www.benjapake.com/image/html/biography0.html

บทความที่ 68  เคล็ดลับสำหรับการศึกษาพระสมเด็จวัดระฆัง และการศึกษาเนื้อหามวลสารของพระสมเด็จหลวงปู่้นาคอันเป็นปฐมมรรคสำหรับการศึกษาเนื้อพระสมเด็จวัดระฆัง

http://www.luangporngoen.com/index.php?topic=510.0

บทความที่ 67  เหตุที่ผมชอบสะสมพระเนื้อผงเป็นพิเศษ

http://www.centralamulet.com/pages/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9.html

บทความที่ 66  สถานที่ค้นพบสมเด็จวัดระฆัง

http://www.benjaamulet.com/article_view.php?aid=15

บทความที่ 65  บัญญัติ 18 ประการ ในการพิจารณาพระสมเด็จ

http://www.benjaamulet.com/article_view.php?aid=23

บทความที่ 64  หลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ ฯ  หลักสูตรการศึกษาพระสมเด็จ โดยใช้พระตระกูลสมเด็จและพระสมเด็จแท้ทันยุคสามวัดสำคัญ  ตามแนวทางของอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

http://www.ariyasound.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539259345

บทความที่ 63  ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จ  แนวทางการศึกษาเนื้อมวลสารพระสมเด็จ   ตามแนวทางของอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช  หลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ  และพระสมเด็จ 6 ยุค

http://www.ariyasound.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88.html

บทความความที่ 62  เคล็ดลับพระสมเด็จ ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

http://www.ariyasound.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539259343

บทความที่ 61  พระสมเด็จพระครูมูล  วัดสุทัศน์  โดยอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

http://www.thanormpit.th.edu/somdetteacher/prakumunexhibition.htm

บทความที่ 60  รู้ลึกพระสมเด็จของหลวงปู่นาค  วัดระฆัง  โดยอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

http://www.ariyasound.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539237722

บทความที่ 59  เจาะลึกพระพิมพ์โบราณ พระกรุวัดทัพข้าว จังหวัดสุโขทัย  โดยอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

http://www.ariyasound.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539237282

บทความที่ 58  เวปไซต์พระสมเด็จ เีิ้รื่องราวร้อยแปดพันเก้าเกี่ยวกับพระสมเด็จ  มีเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จโตและวัดระฆัง รวมทั้งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับพระสมเด็จพิมพ์ทรงต่าง ๆ ที่สำคัญ 

http://superman-amulet.blogspot.com/2011/09/blog-post_789.html

บทความที่ 57  เวปไซต์พระสมเด็จ ของอาจารย์ไพรพนา ศรีเสน  เป็นเวปไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระสมเด็จที่น่าสนใจ โดยเฉพาะผู้ที่อยากศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพระสมเด็จกรุวัดพระแก้วและพระสมเด็จกรุวังหน้า

http://www.phrasomdej.in.th/

บทความที่ 56  เวปไซต์พระเครื่องเมืองสยาม  เป็นเวปไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระสมเด็จที่น่าสนใจ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับพระสมเด็จพิมพ์โบราณ

http://www.jeenlear.com/index.php?mnu=1

บทความที่ 55  เวปไซต์ฺพระสมเด็จ ของอาจารย์อรรถเดช  กฤษณะดิลก  หนึ่งในผู้ค้นคว้าหาความจริงเกี่ยวกับพระสมเด็จยุคใหม่ที่ท้าทายกระแสของเซียนยุคเก่า  ให้ความรู้ในศาสตร์ของการศึกษาพระสมเด็จในเชิงลึกที่น่าสนใจมาก

http://www.prasomdej.org/index.php

บทความที่ 54  เปิดตำหนิสำคัญ พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่

http://apichoke.com/index.php/topic,5821.0.html

บทความที่ 53   ประวัติหลวงปู่แสง วัดมณีชลขันธ์  อาจารย์ที่เป็นเอกแห่งวิชาด้านขมังเวทย์ของสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=4268.0

บทความที่ 52 เคล็ดสำคัญในการดูพระสมเด็จ: “ต้องมีชีวิต”

http://www.gotoknow.org/blog/antiques/432347

บทความที่ 51 หลักการดูพระเบื้องต้น ดิน ชิน ผง ว่าน

 http://www.banprathai.com/aticle5.html

 

บทความที่ 50 ความรู้เรื่องแนวทางการศึกษาพระสมเด็จ ยุคการสร้างของพระสมเด็จ และการตรวจเช็คพระสมเด็จ

http://www.checkprasomdej.com/002.html

บทความที่ 49  เหตุผลที่ผมชอบสะสมพระเนื้อผงเป็นพิเศษ

 http://www.centralamulet.com/pages/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9.html

บทความที่ 48 แนวทางการดูเนื้อพระสมเด็จวัดระฆัง

 http://sawaengkku.com/2010-01-30-17-46-38/2010-02-02-17-00-23/58-2011-03-19-11-35-56.html

บทความที่ 47 วิทยาศาสตร์มวลสาร (Material Science) ในการศึกษาเนื้อพระสมเด็จ และพระเนื้อผง

http://www.gotoknow.org/blog/antiques/432234

บทความที่ 46 หลักสำคัญในการแยกพระสมเด็จออกจากพระโรงงาน ตอน 2

http://www.gotoknow.org/blog/antiques/435776

 

บทความที่ 45 หลักสำคัญในการแยกพระสมเด็จออกจากพระโรงงาน ตอน 1

http://www.gotoknow.org/blog/antiques/432189

บทความที่ 44 เทคนิคการดูพระสมเด็จบางขุนพรหม

http://www.gotoknow.org/blog/antiques/435305

บทความที่ 43 "ฉัพพัณณรังษี" ในพระสมเด็จวัดระฆังเนื้อจัด

http://www.gotoknow.org/blog/antiques/436129

บทความที่ 42  การกำหนดอายุ "พระสมเด็จ" จากประเภทบ่อ จำนวนบ่อ ความยาวของสายธารน้ำตา และ "ผิวมุก"

http://www.gotoknow.org/blog/antiques/438248

บทความที่ 41  สรุปบทเรียนจากการเรียนรู้พระสมเด็จ

http://www.gotoknow.org/blog/antiques/434321

บทความที่ 40  วิทยาศาสตร์มวลสาร (Material Science) ในการศึกษาเนื้อพระสมเด็จ และพระเนื้อผง

http://gotoknow.org/blog/antiques/432234

บทความที่ 41  พระสมเด็จหลังรัชกาลที่5 สมเด็จพระแก้วกรุวังหน้า พระเก๊ไม่มีในสารบบพระ

http://www.buddhakhun.org/main//index.php?action=printpage;topic=11126.0

บทความที่ 40  พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆัง

http://www.siamamulet.net/phpboard/qb.php?Qid=291162

บทความที่ 39  ถอดรหัสพระสมเด็จ

http://board.palungjit.com/f128/%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88-181370.html

บทความที่ 38  พระสมเด็จกรุวัดราชสิงขรพระสมเด็จเก่ายุคหลังสมเด็จโตซึ่งมีคราบกรุสวยงามที่ถูกเซียนพุทธพาณิชย์ปกปิด และยัดเยียดให้เป็นพระสมเด็จบางขุนพรหมกรุใหม่แล้วขายแพง ๆ : ห้ามพลาดการเปิดดูเด็ดขาดสำหรับแฟนพันธ์ุุ์แท้พระสมเด็จบางขุนพรหมที่ในกล่องสะสมของท่านอาจจะมีพระกรุนี้อยู่หลายองค์

http://prasomdej.net/menu1_3.html

ดูเรื่องเก่าเล่าใหม่   ตอนที่ 1    31 พฤษภาคม  2552   ตอนที่  2 22 มิถุนายน  2552   ตอนที่ 3   27  มิถุนายน  2552

บทความที่ 37  พระสมเด็จวัดระฆัง  มุมมองทางด้านวิชาการ

http://www.aid.rmuti.ac.th/aid/aar/index.php?option=com_content&view=article&catid=94%3A2011-01-11-03-32-39&id=146%3A2011-01-11-08-17-40&Itemid=155

บทความที่ 36  การฝึกปฏิบัติภาวนา ด้วยองค์พระสมเด็จโต

http://luangputo.com/Menu03/Menu01.htm

บทความที่ 35  พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์พระประทานใหญ่

http://www.khalong.com/board2/thread-2456-1-1.html

บทความที่ 34  พระสมเด็จพิมพ์โบราณ วัดระฆัง

http://www.jeenlear.com/category.php?cgid=54

บทความที่ 33  เรื่อง การพิจารณาดูพระสมเด็จ

http://www.jeenlear.com/category.php?cgid=4&cid=89

บทความที่ 32 เรื่อง ทำอย่างไรจึงจะดูพระสมเด็จเป็นเสียที

http://นักเลงพระ.com/board_chat/show.php?Category=c1&No=314

บทความที่ 31  เรื่อง  พระสมเด็จเนื้อตะกั่วถ้ำชา กรุวัดละครทำ

http://www.pantipmarket.com/items/10759141

บทความที่ 30  เรื่อง พระสมเด็จวัดเกศไชโย

http://forum.uamulet.com/view_topic.aspx?bid=2&qid=2592

บทความที่ 29  เรื่อง  ชีวประวัติ พระสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ฉบับมหาอำมาตย์ตรี พระยาทิพยโกษา

http://www.bp.or.th/webboard/index.php/topic,1771.msg10284.html?PHPSESSID=bf29dde4199aab8ff9c82ce9be1e4b41

บทความที่ 28  เรื่อง  พบจารึกที่ถูกลืม ชำระประวัติ สมเด็จโต

http://www.pornkruba.net/webboard_468464_3097_th

บทความที่ 27  เรื่อง  แนะนำพระสมเด็จ ตามแนวทางอาจารย์พล นิลผึ้ง

http://jatupong68.blogspot.com/2010/07/blog-post_03.html

บทความที่ 26  เรื่อง  เกี่ยวกับพระสมเด็จ (ยุคการสร้างพระสมเด็จ)

http://www.checkprasomdej.com/002.html

บทความที่ 25  เรื่อง ถอดรหัสพระสมเด็จ

 http://prasomdej.net/

 

บทความที่ 24  เรื่อง ราคาพระสมเด็จกับกลุ่มนักสะสมพระสมเด็จ

http://www.lamphunamulet.com/?p=209

บทความที่ 23  เรื่อง  สัมภาษณ์เซียนดัง คุณต้า บางแค  (แนวทางศึกษาพระสมเด็จ)

http://www.soonphra.com/zean/tar/

บทความที่ 22  เรื่อง   พระสมเด็จวัดระฆัง : มุมมองด้านวิชาการ

http://www.benjaamulet.com/article_view.php?aid=2

บทความที่ 21  เรื่อง บุญฤทธิ์พระสมเด็จ

somdeto patihan.doc

บทความที่ 20 พระสมเด็จกรุวัดใหม่ทองเสน

http://www.praboran.com/index.php?mo=3&art=146017

บทความที่ 19  พระสมเด็จวัดเกศไชโยนอกพิมพ์

http://www.praboran.com/index.php?mo=3&art=187710

บทความที่ 18  วิวัฒนาการพระสมเด็จเก๊อดีตถึงปัจจุบัน บทความจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 10 บทความ

somdet daily news.doc

บทที่ 17  ชีวประวัติและประวัติการสร้างพระสมเด็จตลอดจนพระสมเด็จกรุวัดพระแก้ว

http://board.palungjit.com/f15/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88-%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-223762.html

บทความที่ 16 ว่าด้วยพระสมเด็จ หนึ่งในอัศจรรย์วัตถุ ที่ 100 ตา บอกไม่เหมือนกันสักตา

http://www.bp.or.th/webboard/index.php?topic=7277.0;wap2

บทความที่ 15  การพิจารณาพระสมเด็จทางพิมพ์

http://www.pantown.com/board.php?id=39974&area=3&name=board1&topic=24&action=view

 

บทความที่ 14  เรื่อง  สุดยอดพระสมเด็จ สมเด็จโต บารมีคู่วัดระฆัง

ตอนที่ 1-2-3 http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=sittanavi&month=10-2010&date=20&group=95&gblog=5

ตอนที่ 4-5-6 http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=sittanavi&month=10-2010&date=20&group=95&gblog=4

ตอนที่ 7-8-9 http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=sittanavi&month=10-2010&date=20&group=95&gblog=3

บทความที่ 13  เรื่อง  เอกลักษณ์ด้านพิมพ์ทรงของพระสมเด็จ

เอกลักษณ์ด้านพิมพ์ทรงของพระสมเด็จวัดระฆัง http://www.amulet2u.com/somdej00.htm

เอกลักษณ์ด้านพิมพ์ทรงพระสมเด็จบางขุนพรหม http://www.amulet2u.com/somdej01.htm

เอกลักษณ์ด้านพิมพ์ทรงพระสมเด็จวัดเกศไชโย http://www.amulet2u.com/somdej02.htm

บทความที่ 12  เรื่อง  แกะรอยพระสมเด็จเก๊สี่ดาว แผงแบกะดิน...ไม่มีขาย

http://chatreeblog.blogspot.com/2009/10/blog-post_9207.html

บทความที่ 11 เรื่อง  การบิดเบือนและนำพระเก๊เป็นพระแท้

http://chatreeblog.blogspot.com/2009/10/blog-post_1178.html

บทความที่ 10   เรื่อง ร.ศ. 112  ฝรั่งเศสบุกไทย กับความเกี่ยวพันกับพระสมเด็จ

http://chatreeblog.blogspot.com/2009/10/112.html

บทความที่ 9  เรื่อง  เปิดตำหนิสำคัญพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่

http://chatreeblog.blogspot.com/2009/10/blog-post.html

บทความที่ 8  เรื่อง  สมัยก่อนเค้าเล่นพระกันยังไง พ.ศ.2507  จากหนังสือ พระพิมพ์และเครื่องรางของไทย โดย พร้อม สุทัศน์ 

 

เป็พอดีได้ไปเจอหนังสือพระเครื่องเก่าเล่มหนึ่งเข้าน่ะครับ ได้อ่านแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเยอะเลย เป็นหนังสือเก่าพิมพ์เมื่อปี 2507 ที่
ี่โรงพิมพ์สัมพันธ์ ชื่อหนังสือ พระพิมพ์และพระเครื่องรางของไทย โดย..พร้อม สุทัศน์ เล่มหนามากๆ ครับ จึงได้แบ่งเป็นส่วนๆ มาให้ได้ชมกัน...เรื่องแรกที่คัดมาให้ได้ชมกันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระสมเด็จน่ะครับ ว่าสมัยก่อนเมื่อปี 2507 มีการเล่นหา
และมีแนวทางศึกษากันอย่างไร อ่านแล้วก็เป็นที่น่าตกใจ...และเกิดสงสัยขึ้นว่า สมัยนี้เล่นกันหลงทางไปหรือเปล่า หรือว่าสมัยก่อน
เล่นหลงทางกันแน่? ถือเป็นข้อมูลไว้อ้างอิงก็แล้วกันนะครับว่าสมัยนู้นๆ ๆ เค้าเล่นหากันอย่างไร....

บทความจากในหนังสือ....

    พระพิมพ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) นี้ ได้สร้างขึ้นโดยสมเด็จเจ้าพระคุณสมเด็จเอง ขณะเมื่อยังมีพระชนมายุอยู่ คือเมื่อ พ.ศ.2409
ณ วัดระฆังโฆษิตาราม ธนบุรีแต่การสร้างพระของเจ้าพระคุณสมเด็จนี้คงไม่เฉพาะแต่เมื่อได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระพุฒาจารย์แล้วเท่านั้น คงจะมีการสร้างพระพิมพ์อื่นๆ มาก่อนได้เป็นสมเด็จพระพุฒาจารย์แล้ว ซึ่งคงจะเป็นการสร้างด้วยดิน, เพราะปรากฏว่ามีพระพิมพ์แบบพระสมเด็จ ซึ่งสร้างด้วยดินสีแดงบ้าง ผสมดินสีแดงและว่านบ้าง ผงบ้าง สร้างเป็นพระแบบอื่นบ้างเมื่อสร้างแล้วก็เผาให้สุกจนมีสีแดงเข้ม ดังจะได้เห็นรูปพระพิมพ์ของสมเด็จซึ่งสร้างด้วยดินเผาต่อไปข้างท้ายนี้

สำหรับการสร้างพระพิมพ์ด้วยผงสีขาวหรือด้วยปูนขาวนั้น น่าจะสร้างขึ้นในระยะหลัง จากที่ได้สร้างพระพิมพ์ด้วยดินเผาแล้ว ทั้งนี้โดยอาศัยที่สมเด็จได้มีการไปมาในท้องที่ของเมืองต่างๆ ในสมัยนั้นมากแห่งเช่น เมืองลพบุรี, เมืองสุโขทัย, เมืองกำแพงเพชร ซึ่งคงจะทราบที่มาของพระพิมพ์สมัยโบราณว่าประกอบไปด้วยสิ่งใดเป็นเครื่องผสมสำหรับการทำพระพิมพ์นั้นๆ และรูปลักษณะองค์พระต่างๆ ที่พบและเห็นว่าเหมาะสมกับการที่จะทำเป็นแม่พิมพ์นั้นอาทิเช่น พระผงสีขาวก็น่าจะได้เห็นพระพิมพ์ผงแบบปูนปั้นที่เรียกว่าวัดทับข้าว ซึ่งเป็น
พระปูนปั้นสีขาว เนื้อแข็งแกร่งและหายากมากชนิดหนึ่ง และที่เรียกว่าพระวัดลาดเป็ด มีลักษณ์เป็นพระนั่งบนฐานสี่เหลี่ยม มีวงโค้งแบบวงพระจันทร์ เนื้อพระพิมพ์ด้วยปูนสีขาวมอนี้อีกแบบหนึ่งจึงได้นำมาคิดทำเป็นพระของท่านขึ้น ทั้งโดยที่ได้ทราบเป็นประเพณีว่า การสร้างพระพิมพ์ขึ้นให้มีจำนวนมากถึง 84,000 องค์นั้นย่อมเป็นผลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ของผู้สร้างท่านจึงได้จัดการสร้างขึ้นตามอุดมคติ ในขณะนั้นสกุลช่างของเราเกี่ยวกับการสร้างแบบพิมพ์พระพิมพ์นั้น โดยมากเรียนกันว่าช่างสิบหมู่ ก็คงมีทั้งฝีมือดีบ้าง หยาบบ้าง คงไม่เสมอไปว่า เป็นฝีมือชั้นดีทั้งหมด และโดยที่สมเด็จมีอุปนิสัยที่แน่วแน่ในทางโลกน้อยกว่าทางธรรม ฉะนั้นใครจะทำแบบพิมพ์ให้สวยงามเพียงใดหรือไม่ ท่านจึงไม่เอาใจใส่ในเรื่องความสวยงาม การพิมพ์พระของท่านจึงพิมพ์ได้ทุกอย่างจากพิมพ์ ที่มีผู้นำมาถวายและทั้งพิมพ์ที่ศิษย์ของท่าน หรือท่านทำขึ้นมาใช้สำหรับพิมพ์พระพิมพ์ของท่าน ฉนั้นพระพิมพ์อันชื่อว่าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์  จึงมีมากพิมพ์ มากแบบ แล้วแต่ความสะดวก และมีแบบพิมพ์ทั้งที่สวยงามและไม่สวยรวมอยู่ด้วยกันมากต่อมาก เพราะความปรารถนาส่วนใหญ่อยู่ที่พิมพ์ให้ได้มากที่สุด จะเป็นชนิดใดๆ ก็แล้วแต่ โดยความปรารถนานี้เป็นใหญ่ การใช้แบบพิมพ์กดแบบพระก็ดี เนื้อของพระซึ่งมีทั้งผง ทั้งกล้วยทั้งอาหารที่เหลือเศษหรืออะไรก็ตาม จึงไม่มีส่วนสัดที่แน่นอนว่าอะไรเท่าใด ย่อมแล้วแต่สิ่งที่ได้มาประจำวันหนึ่งๆ ได้มาวันนี้ก็ทำสำหรับวันนี้ ได้มาพรุ่งนี้ก็ทำสำหรับวันพรุ่งนี้ เนื้อพระพิมพ์สมเด็จจึงไม่สามารถจะชี้ขาดได้ว่าผสมด้วยอะไรบ้าง หรือจะเอาสีของเนื้อว่าขาวหรือแดงหรือสีน้ำตาลหรือเหลืองจะยึดให้จะยึดให้เป็น
หลักหาได้ไม่ ย่อมแต่แล้วแต่ความสะดวกของท่านทั้งสิ้น

อย่างไรก็ดี ได้มีผู้กล่าวว่าในครั้งแรกนั้น เจ้าพระคุณสมเด็จได้ใช้ผงพระพุทธคุณที่เขียนลงในกระดานชนวนประจำวันหนึ่งๆ นั้นนำมาผสมกับดินสอเหลืองที่เขียนหนังสือลงในกระดานชนวนสมัยนั้น มีกล้วยหรือเปลือกกล้วยก็ตำรวมกันไป ตำแล้วก็ผสมน้ำอ้อยหรือน้ำผึ้ง ทำให้เป็นแท่งโดยให้นายน้อยผู้เป็นศิษย์และท่านเจ้าคุณธรรมถาวรซึ่งเป็นพระสมุห์ถานานุกรมของท่านปั้นเป็นแท่งขนาดเท่านิ้วมือหรือเล็กกว่าเล็กน้อย
แล้วตัดเป็นท่อนๆ ผ่าออกเป็นสองซีกเป็นรู้เสี้ยว นำไปกดพิมพ์เรียกว่าพระสมเด็จเล็บมือ นำไปปลุกเสกแล้วผึ่งให้แห้งเมื่อแห้งแล้วก็นำไปแจกเมื่อออกไปบิณฑบาต ทำวันหนึ่งก็แจกไปจนหมด ไม่หมดก็เก็บไว้ ทำใหม่ทำทุกวันแจกทุกวัน พระสมเด็จแบบพิมพ์ที่เรียกว่าสมเด็จเล็บมือนี้ไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ทำแม่พิมพ์ให้ ซึ่งเข้าใจว่าคงเป็นท่านเจ้าคุณธรรมถาวรเป็นผู้ทำ โดยอาศัยช่างสิบหมู่
ขณะนั้น ซึ่งมีชื่อว่าหลวงวิจิตรนฤมล(พึ่ง ปฏิมาประกร) ซึ่งเป็นหัวหน้าช่างสิบหมู่เป็นผู้ออกแบบหรือให้ความคิดเห็นก็ได้ และเมื่อหมดดินสอเหลืองที่ใช้ผสมทำพระพิมพ์ดังกล่าวแล้ว ต่อมาก็ทำเป็นพระพิมพ์สีดำ ซึ่งเข้าใจว่าคงใช้ใบลาน หรือสมุกปกข่อยที่จานหนังสือขอม หรือภาษาบาลีแล้ว แต่เมื่อไม่ใช้ก็เผาไฟเอาเถ้าสีดำมาผสมผงและผสมน้ำอ้อยหรือน้ำผึ้งต่อไปอีก พระพิมพ์ผงสีดำนี้บางกว่าชนิดสีขาวที่กล่าวมา เข้าใจว่าการปั้นเป็นแท่งกลมอย่างเทียนสีผึ้งนั้นอาจสิ้นเปลืองไปมาก จึงได้ปั้นให้กลมพอประมาณ เมื่อผ่าสองซึกเช่นเดียวกับแม่แบบผงสีขาวที่กล่าวมาแล้ว ความหนาจึงน้อยไปบ้างพระสองแบบนี้มีผู้กล่าวว่าสร้างขึ้นก่อนพระสมเด็จแบบปูนปั้นอื่นๆ แต่ไม่ได้กล่าวไว้ว่าก่อนที่จะทำพระสองแบบที่กล่าวมาแล้วนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จได้สร้างพระชนิดใดไว้แล้วบ้าง และทั้งๆ ที่ข้าพเจ้าพบว่า เจ้าพระคุณสมเด็จได้สร้างพระพิมพ์แบบพระสมเด็จคือรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วถึงสองแบบ แต่ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าสร้างแต่เมื่อใด แต่เข้าใจว่าคงจะได้สร้างก่อนสร้างพระพิมพ์ผงสีขาวและสีดำดังกว่ามาแล้ว ทั้งนี้เพราะดินหาได้ง่าย ทำได้ง่าย รวดเร็ว ซึ่งสามารถที่จะกดพิมพ์ได้วันละมากๆ แต่ส่วนทำด้วยผงนั้นเมื่อทำได้น้อยและอาศัยเครื่องขบฉันประจำวันมาประกอบการสร้างด้วยแล้ว เมื่อวันใดได้เครื่องประกอบเช่นกล้วย ข้าวสุกอาหารอื่นๆ น้อย การผสมผงพิมพ์พระนั้นก็ย่อมจะต้องลดน้อยลงด้วยตามกัน ฉะนั้นในเมื่อหมดผงสีขาวหรือดำแล้วก็คงจะใช้ดินผสมพิมพ์พระชนิดอื่นต่อไป หรืออาจพิมพ์พระดินก่อนก็ได้
                      อันพระพิมพ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ที่ได้นำมาลงไว้ในหนังสือเล่มนี้ เป็นแบบพิมพ์ของสมเด็จที่ได้ผ่านตาข้าพเจ้ามาบ้างแล้ว ที่มีอยู่ในมือของข้าพเจ้าเองบ้าง และที่ใกล้เคียงแบบพิมพ์ของท่านหรืออย่างน้อยก็สร้างมาแล้วมีอายุไม่น้อยกว่า 10 ปีล่วงแล้ว) ส่วนพระรุ่นใหม่ๆ ซึ่งท่านอาจทราบประวัติ ความเป็นมาของพระและผ่านตาท่านมาแล้วในระยะนี้ จึงมิได้นำมาลงไว้ให้ทราบ
อนึ่ง พระพิมพ์แบบสมเด็จที่สมเด็จสร้างขึ้นนี้แบบพิเศษก็มีอยู่ด้วยกันหลายแบบดังที่ท่านมหาเฮง(เดี๋ยวนี้ได้ทราบว่าเป็นท่านเจ้าคุณแล้ว) ได้กล่าวไว้ในหนังสือของท่านนั้น บางแบบก็ได้นำลงพิมพ์ไว้ให้ดูแล้ว แต่บางแบบก็ไม่มี ข้าพเจ้าจึงขอนำมากล่าวไว้เสีย ณ ที่นี้

 

บทความที่ 7  เรื่อง หลักการดู สมเด็จวัดระฆัง โดยใช้หลัก 4ย 4ห 4น 4ม 4จ

http://chatreeblog.blogspot.com/2009/10/4-4-4-4-4.html

บทความที่ 6  เรื่อง บันทึกหลวงปู่คำ วัดอัมรินทร์ หลักฐานการสร้างพระสมเด็จพิมพ์ต่าง ๆ ของสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี  

http://www.sanyasi.org/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=2&Category=sanyasiorg&thispage=1&No=278019

บทความที่ 5  เรื่อง สมเด็จพิมพ์แปลกพิเศษ ได้แก่พิมพ์ปรกโพธิ์ พิมพ์วัดเกศเจ็ดชั้น ฯ ที่ขึ้นจากกรุพร้อมพระสมเด็จพิมพ์พิเศษขึ้นมาน้อยของวัดใหม่บางขุนพรหม   จากเวปไซต์นิตยสารลานโพธิ์
บทความที่ 4  เรื่อง การสร้างพระสมเด็จ จากหนังสือตรียัมปวาย
บทความที่ 3  เรื่อง สมเด็จเสริมวัดบางขุนพรหม ? อายุ 103 ปี จากเวปไซต์นิตยสารลานโพธิ์
 
บทความที่ 2  เรื่อง ชี้จุดพระแท้ในสมเด็จวัดระฆัง จากเวปไซต์  http://www.pcmusicsound.com/index.php?topic=281.0
บทความที่ 1  เรื่อง เคล็บลับการศึกษาเนื้อพระสมเด็จและเทคนิคการเรียนรู้พระสมเด็จ จากเวปไซต์ www.ariyasound.com 
 
 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
ที่อยู่ :  เลขที่1810 เขต :  วังทองหลาง แขวง : วังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร.     รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์โทร : 02-5394968      มือถือ :  0818033630
อีเมล : ariyasound@thaimail.com
เว็บไซต์ : www.ariyasound.com