Ariyasound อริยะ สุพรรณเภษัช มหายาน ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร ดนตรี
ReadyPlanet.com
dot dot
สมันตมุขปริวรรต สัทธรรมปุณพริกสูตร กวนอิม พระอวโลกิเตศวร
ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร  ฉบับแสงธรรมแห่งผูโถ่วซาน  อรรถกถาธรรม โดย อริยะ สุพรรณเภษัช
วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร สุภูติ วัชรสูตร มหายาน วัชรยาน อริยะ สุพรรณเภษัช หนังสือภาพหายาก ariyasound
ท่องแดนสุขาวดี  พระอมิตภะ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ พระมหาสถามปราบโพธิสัตว์ พระมหาสถามปราบมหาโพธิสัตว์ พระอมิตาพุทธเจ้า แดนสวรรค์ อามิตตาพุทธ มหายาน วัชรยาน เจ้าแม่กวนอิม   สุขาวดีวยูหสูตร   มหายาน วัชรยาน อริยะ สุพรรณเภษัช
พระพุทธเจ้า ประวัติพระพุทธเจ้า buudha
ทิพยจักษุ พระพุทธเจ้า ตาทิพย์  อริยะ สุพรรณเภษัข
ดนตรีสวรรค์ ดนตรีพัฒนาจักระ  พัฒนาจักระ จักระ โยคะ โยคี อริยะ สุพรรณเภษัช ศูนย์อภิวัฒน์ปัญญา ariyasound
กวนอิม พระอวโลกิเตศวร พระโพธิสัตว์ เสถียร โพธินันทะ อริยะ สุพรรณเภษัช
คุณธรรมพระโพธิสัตว์ เสถียร โพธินันทะ มหายาน เสียง เสถียรสุต อริยะ สุพรรณเภษัช ariyasound
ดนตรี

  

หนังสือคัมภีร์อภิวัฒน์สมอง

นวัตกรรมใหม่ของการพัฒนาสมองในยุค 2000

โดย อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

จัดเผยแพร่เป็นวิทยาทาน

 คลิ๊กที่ภาพปกหนังสือเพื่อการดาวโหลด ไฟล์ PDF

 

 

 

หนังสือพัฒนา E.Q. ด้วยเสียงเพลง

แนวทางใหม่ของการพัฒนาสมอง

โดย อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

จัดเผยแพร่เป็นวิทยาทาน

 คลิ๊กที่ภาพปกหนังสือเพื่อการดาวโหลด ไฟล์ PDF

 

 

 

หนังสือพัฒนา I.Q E.Q. M.Q.และสมาธิ

ด้วยพลังคลื่นเสียง

โดย อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

จัดเผยแพร่เป็นวิทยาทาน

 

คลิ๊กที่ภาพปกหนังสือเพื่อการดาวโหลด ไฟล์ PDF

 

 

 

หนังสือคีตะโยคะ
ศาสตร์แห่งการอภิวัฒน์มนุษย์ด้วยพลังคลื่นเสียง
โดย อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช
จัดเผยแพร่เป็นวิทยาทาน
 

 คีตะโยคะ.pdf

คลิ๊กที่คีตะโยคะ.pdf เพื่อการดาวโหลด ไฟล์ PDF

\Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
ที่อยู่ :  เลขที่1810 เขต :  วังทองหลาง แขวง : วังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร.     รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์โทร : 02-5394968      มือถือ :  0818033630
อีเมล : ariyasound@thaimail.com
เว็บไซต์ : www.ariyasound.com