Ariyasound อริยะ สุพรรณเภษัช มหายาน ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร พระสูตรมหายาน อริยะ สุพรรณเภษัช โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
ReadyPlanet.com
dot dot
สมันตมุขปริวรรต สัทธรรมปุณพริกสูตร กวนอิม พระอวโลกิเตศวร
ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร  ฉบับแสงธรรมแห่งผูโถ่วซาน  อรรถกถาธรรม โดย อริยะ สุพรรณเภษัช
วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร สุภูติ วัชรสูตร มหายาน วัชรยาน อริยะ สุพรรณเภษัช หนังสือภาพหายาก ariyasound
ท่องแดนสุขาวดี  พระอมิตภะ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ พระมหาสถามปราบโพธิสัตว์ พระมหาสถามปราบมหาโพธิสัตว์ พระอมิตาพุทธเจ้า แดนสวรรค์ อามิตตาพุทธ มหายาน วัชรยาน เจ้าแม่กวนอิม   สุขาวดีวยูหสูตร   มหายาน วัชรยาน อริยะ สุพรรณเภษัช
พระพุทธเจ้า ประวัติพระพุทธเจ้า buudha
ทิพยจักษุ พระพุทธเจ้า ตาทิพย์  อริยะ สุพรรณเภษัข
ดนตรีสวรรค์ ดนตรีพัฒนาจักระ  พัฒนาจักระ จักระ โยคะ โยคี อริยะ สุพรรณเภษัช ศูนย์อภิวัฒน์ปัญญา ariyasound
กวนอิม พระอวโลกิเตศวร พระโพธิสัตว์ เสถียร โพธินันทะ อริยะ สุพรรณเภษัช
คุณธรรมพระโพธิสัตว์ เสถียร โพธินันทะ มหายาน เสียง เสถียรสุต อริยะ สุพรรณเภษัช ariyasound
พระสูตรมหายาน

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

f

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

     วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร

ฉบับแปล Edward Conze โดยนิรนาม

บรรณาธิการ โดย อริยะ 

คลิ๊กที่ภาพปกหนังสือเพื่อการดาวโหลด ไฟล์ PDF

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

     วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร

ฉบับถอดรหัสธรรมจากพระสูตร

อรรถกถาธรรม โดย อริยะ สุพรรณเภษัช

คลิ๊กที่ภาพปกหนังสือเพื่อการดาวโหลด ไฟล์ PDF

 Download สำหรับอ่านโดยใช้โปรแกรมpdf

 

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

         ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร

           ฉบับแสงธรรมแห่งผูโถ่วซาน

            อรรถกถาธรรม โดย อริยะ สุพรรณเภษัช

          &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

 

 

 Download สำหรับอ่านโดยใช้โปรแกรมpdf

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

     อรรถกถาปริศนาธรรมที่แฝงเร้น

ในสัทธรรมปุณฑริกสูตร

บทที่ 25

อวโลกิเตศวรสมันตมุขปริวรรต

มหากรุณาธิคุณและมหาปัญญาธิคุณของ

พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์กวนอิม

อรรถกถาธรรม โดย อริยะ สุพรรณเภษัช

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

คลิ๊กที่ภาพปกหนังสือเพื่อการดาวโหลด ไฟล์ PDF

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 


  

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

อวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์  กวนอิม84ปาง พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์84ปาง   อริยะ สุพรรณเภษัช โรงเรียนถนอมพิศวิทยา มหายาน

พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ 84 ปาง

อริยะ สุพรรณเภษัช เรียบเรียง

จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นวิทยาทาน

 

คลิ๊กที่นี่เพื่อการPDF

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

    
ถอดรหัสลับ 84 พระคาถา ในมหากรุณาธารณีสูตร
ฉบับมหัศจรรย์แห่งธรรมทั้ง 5
สู่จิตวิสุทธิ์ พิชิตโรคร้าย
 
อรรถกถาธรรม โดย อริยะ สุพรรณเภษัช
 
คลิ๊กที่Link ด้านล่างเพื่อการดาวโหลด ไฟล์ PDF
 
 
************************************************************************************************
 
 
************************************************************************************************

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

www.ariyasound.com/images/sub_1613970266/55 มัญชุศรีมหาปรัชญาปารมิตาสูตร มัญชุศรี มหายาน อริยะ สุพรรณเภษัช .pdf

 

มัญชุศรีมหาปรัชญาปารมิตาสูตร

บรรณาธิการและจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นวิทยาทาน

โดย อริยะ สุพรรณเภษัช

คลิ๊กที่ภาพปกหนังสือเพื่อการดาวโหลด ไฟล์ PDF

 

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 จิตวิสุทธิ์ จิตบริสุทธ์ ด้วยพระอภิธรรม

 

จิตบริสุทธิ์ด้วยพระอภิธรรม

อริยะ สุพรรณเภษัช อรรถกถาธรรม

จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นวิทยาทาน

คลิ๊กที่Link ด้านล่างเพื่อการดาวโหลด ไฟล์ PDF

******************************************************************************************************

 

จิตบริสุทธิ์ด้วยพระอภิธรรม (หนังสือใหม่ 2565) .pdf

******************************************************************************************************&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

****NEW****

สัทธรรมปุณฑริกสูตร ฉบับFocusพระสูตร(ฉบับร่าง)

ขยายเฉพาะส่วนที่สำคัญ  ตามความคิดเห็นของอริยะ

 

 

lotus sutra.pdf

 

 

 คลิ๊กที่ lotus sutra การดาวโหลดไฟล์ PDF 

 

 

*********************************************************************************

 

****NEW****

 

สัทธรรมปุณฑริกสูตร

จากหนังสือ

ART OF THE LOTUS SUTRAF

โดย ศาสตราจารย์ฺ โยชิโร กามูระ

แปลเป็นไทย

ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ ษัฏเสน

 

lotus summsry.pdf 

 คลิ๊กที่Link ด้านล่างเพื่อการดาวโหลด ไฟล์ PDF

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
ที่อยู่ :  เลขที่1810 เขต :  วังทองหลาง แขวง : วังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร.     รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์โทร : 02-5394968      มือถือ :  0818033630
อีเมล : ariyasound@thaimail.com
เว็บไซต์ : www.ariyasound.com