ReadyPlanet.com
dot dot
ชมรมสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งประเทศไทย
นิทรรศการภาพหลวงพ่อเงินที่วัดบางคลาน

 

 

************************************************************************************ 

  

นิทรรศการภาพพระเครื่องหลวงพ่อเงินที่วัดบางคลานที่จัดแสดงอยู่ที่ศาลาตั้งรูปหล่อของหลวงพ่อเงิน ซึ่งเป็นภาพพระที่ได้รับการยอมรับในท้องถิ่นเมืองพิจิตร  ซึ่งเหมาะสำหรับการศึกษาเรียนรู้เพื่อวางกรอบการเล่นหาพระเครื่องหลวงพ่อเงินอย่างเป็นสากลนิยม

 

************************************************************************************ 

 

เนื่องจากข้าพเจ้าอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ได้เดินทางไปมนัสการหลวงพ่อเงินที่วัดบางคลาน จังหวัดพิิจิตร  เมื่อไปถึงวัดและกราบมนัสการรูปหล่อหลวงพ่อเงินแล้วพบว่าภาพพระเครื่องหลวงพ่อเงินที่วัดบางคลานที่จัดแสดงอยู่ที่ศาลาตั้งรูปหล่อของหลวงพ่อเงิน ซึ่งเป็นภาพพระที่ได้รับการยอมรับในท้องถิ่นเมืองพิจิตร  ซึ่งเหมาะสำหรับการศึกษาเรียนรู้เพื่อวางกรอบการเล่นหาพระเครื่องหลวงพ่อเงินอย่างเป็นสากล  และไม่ได้เห็นเวปไซต์ใดนำมาเผยแพร่  ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์สำหรับผู้นิยมศึกษาพระเครื่องหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จึงได้นำมาลงไว้ให้ศึกษากัน หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจไม่มากก็น้อย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
ที่อยู่ :  เลขที่1810 เขต :  วังทองหลาง แขวง : วังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร.     รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์โทร : 02-5394968      มือถือ :  0818033630
อีเมล : ariyasound@thaimail.com
เว็บไซต์ : www.ariyasound.com