Ariyasound อริยะ สุพรรณเภษัช มหายาน ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร การเดินทางไปวัดห้วยเขนของอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช
ReadyPlanet.com
dot dot
สมันตมุขปริวรรต สัทธรรมปุณพริกสูตร กวนอิม พระอวโลกิเตศวร
ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร  ฉบับแสงธรรมแห่งผูโถ่วซาน  อรรถกถาธรรม โดย อริยะ สุพรรณเภษัช
วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร สุภูติ วัชรสูตร มหายาน วัชรยาน อริยะ สุพรรณเภษัช หนังสือภาพหายาก ariyasound
ท่องแดนสุขาวดี  พระอมิตภะ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ พระมหาสถามปราบโพธิสัตว์ พระมหาสถามปราบมหาโพธิสัตว์ พระอมิตาพุทธเจ้า แดนสวรรค์ อามิตตาพุทธ มหายาน วัชรยาน เจ้าแม่กวนอิม   สุขาวดีวยูหสูตร   มหายาน วัชรยาน อริยะ สุพรรณเภษัช
พระพุทธเจ้า ประวัติพระพุทธเจ้า buudha
ทิพยจักษุ พระพุทธเจ้า ตาทิพย์  อริยะ สุพรรณเภษัข
ดนตรีสวรรค์ ดนตรีพัฒนาจักระ  พัฒนาจักระ จักระ โยคะ โยคี อริยะ สุพรรณเภษัช ศูนย์อภิวัฒน์ปัญญา ariyasound
กวนอิม พระอวโลกิเตศวร พระโพธิสัตว์ เสถียร โพธินันทะ อริยะ สุพรรณเภษัช
คุณธรรมพระโพธิสัตว์ เสถียร โพธินันทะ มหายาน เสียง เสถียรสุต อริยะ สุพรรณเภษัช ariyasound
การเดินทางไปวัดห้วยเขนของอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

 

 

การเดินทางไปวัดห้วยเขนของอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

 

 

 

 

 
                                                       

 

 

ข้าพเจ้านายอริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา ตั้งใจเดินทางไปวัดห้วยเขนเพื่ออยากทำบุญกับวัดนี้ เนื่องจากเจ็ดปีก่อนที่ผมเริ่มสะสมหลวงพ่อเงิน ได้มีประสบการณ์ด้านโชคลาภก้อนใหญ่อย่างปัจจุบันทันด่วน คล้องพระหลวงพ่อเงินเพียงสองวันได้เงินลาภก้อนใหญ่ถึงสองล้านบาท  สำหรับพี่ชายผมให้คล้องพระหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขน ห้อยได้ไม่เกินสองวัน ได้ลาภก้อนใหญ่กว่าสองแสนบาท ล่าสุดมีเพื่อนที่เป็นเจ้าของโรงเรียนที่ผมได้มอบพระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขนให้บูชา ไม่เกินสัปดาห์สามารถขายที่ดินที่ไม่มีวี่แววที่จะขายได้มาหลายปี ได้เงินกว่าแปดล้านบาท

ด้วยอานุภาพด้านโชคลาภก้อนใหญ่สำหรับผู้บูชาพระหลวงพ่อเงิน โดยเฉพาะรูปหล่อหลวงพ่อเงิน กรุวัดห้วยเขน  ซึ่งข้าพเจ้าได้มีการสะสมพระหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนเอาไว้จำนวนมาก เพราะยุคนั้น7-8 ปีก่อนเซียนพระกรุงเทพฯไม่ค่อยสนใจพระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขน ทำให้ราคาพระวัดห้วยเขนในกรุงเทพฯ ไม่ค่อยมีราคาค่างวด ต้องนำไปขายที่พิจิตรจึงจะพอได้ราคา ข้าพเจ้าให้เซียนพระที่รู้จักเสาะแสวงหาพระวัดห้วยเขนมาให้ข้าพเจ้าเป็นจำนวนมาก จนมีความคิดอยากจะนำพระหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนบางส่วน นำให้บูชาเพื่อนำเงินมาช่วยบูรณะวัดห้วยเขน ทำให้อยากเดินทางมาัวัดนี้เพื่อหาลู่ทางทำบุญตามตั้งใจ

     การเดินทางไปวัดห้วยเขน ไปได้ค่อนข้างสะดวกมาก  มิได้ยากลำบากเหมือนกับที่โดนขู่จากข้อมูลตามเวปไซต์ว่าเดินทางไปยากห่างไกลและทางไปยากลำบาก การเดินทางไปวัดบางคลานครั้งแรกของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าถอดใจมิได้เดินทางต่อมาัยังวัดห้วยเขนเนื่องจากกลัวคำขู่จากเวปไซต์และต้องการทำเวลาเพื่อเดินทางต่อไปจังหวัดพิษณุโลก  แต่เมื่อกลับไปก็เกิดรู้สึกผิดที่ทำในสิ่งที่ตั้งใจไม่สำเร็จ

แต่การเดินทางมาวัดบางคลานครั้งที่สองของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีความตั้งใจแรงกล้าที่จะไปให้ถึงวัดห้วยเขนให้ได้ การเดินทางไปวัดห้วยเขนทำได้ไม่ยากการเดินทางที่สะดวก ให้เริ่มเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดนครสวรรค์ พอข้ามสะพานเดชาติวงศ์แล้ว ให้เล็งทางด้านขวามือจะมีทางแยกไปจังหวัดพิจิตร พิษณุโลก เป็นเส้นทางใหม่ถนนตรงแน๋วเป็นไม้บรรทัด เดินทางสักพักสังเกตทางด้านขวามือ  มีสี่แยกไปอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เดินทางสักครึ่งชั่วโมง จะผ่านวัดท้ายน้ำ ทางด้านซ้ายมือ อีกสักสิบนาทีจะเห็นทางแยกเข้าวัดบางคลานทางด้านขวามือ เรามุ่งตรงไปวัดห้วยเขน  เดินรถตรงไปเรื่อย ๆ จะพบสามแยก เลีั้้ยวซ้ายไปอำเภอตะพานหิน และจังหวัดพิจิตร ตรงไปจะไปสู่อำเภอบางมูลนาค ให้เดินทางตรงไปผ่านตัวอำเภอบางมูลนาคและขับตรงต่อไปเรื่อย ๆ อีกราวครึ่งชั่วโมง  โดยเดินทางไปตามเ้ส้นทางลาดยาวเรียบ ๆ

ไปตามท้องทุ่งนาเวิ้งว้าง สลับกับต้นไม้ใหญ่มากมายข้างทาง สังเกตทางด้านซ้ายมือจะเห็นโรงเรียนวัดห้วยเขน เลี้ยวซ้ายเข้าไปตามถนนที่แยกเข้าโรงเรียน เดินทางเลยโรงเรียนไปอีก 100 เมตรก็จะพบวัดห้วยเขน ถึงแล้วครับ วัดห้วยเขนในวันที่เข้าไปที่วัดเป็นวันพุธตอนบ่าย  วัดห้วยเขนมีสภาพร่มรื่น แต่วันนี้ดูเงียบเหงา สภาพวัดโดยทั่วไปยังต้องการการบูรณะอีกมาก ได้บูชาวัตถุมงคลที่ศาลาวัตถุมงคลหน้าวัด กราบรูปหล่อหลวงพ่อเงินและร่วมทำบุญบำรุงวัด เสียดายวัตถุมงคลพระสมเด็จจิ๋วเนื้อดินทันยุคหลวงพ่อเงินหมดจากวัดไปแล้วตั้งแต่ปีก่อน เสียดายครับ พอดีไม่ได้พบเจ้าอาวาสเนื่องจากเจ้าอาวาสติดกิจนิมนต์นอกวัด ถ้ามีโอกาสดีอีกครั้งคงจะเข้าไปที่วัดพบเจ้าอาวาสเพื่อบริจาควัตถุมงคลของวัดห้วยเขนบางส่วนที่เก็บสะสมไว้ให้ทางวัดออกให้ทำบุญเพื่อหาเงินบูรณะวัดต่อไปครับ  ถ้าใครศรัทธาหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ว่าง ๆ พอมีกำลังก็เดินทางมาทำบุญที่วัดห้วยเขนนี้กันมาก ๆ นะครับ  การเดินทางไปวัดสะดวกมาก ไม่ได้ยากลำบากเหมือนกับข้อมูลผิด ๆ ในบางเวปไซต์ ไม่แน่มาทำบุญถึงวัดอาจบุญพาวาศนาส่งอาจได้พระรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนแท้ ๆ ทันยุคหลวงพ่อ ที่ปัจจุบันนิยมกันนักหนาว่ากันองค์ละหลายแสน มาคล้องคอในราคาเบาหวิวดังปุยนุ่นก็ได้นะครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลของวัดห้วยเขน

วัดห้วยเขน
 
 
ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยเขน อยู่ห่างจากอำเภอบางมูลยสตกประมาณ 11 กิโลเมตร ไปตามถนนสายบางมูลนาก - วังงิ้ว ภายในวัดมีโบสถ์เก่าซึ่งกรมศิลปากร
ได้ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์ไว้ ภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับ
เรื่องพุทธประวัติ เป็นภาพของเก่าโบราณที่ยังไม่มีการตกแต่งเพิ่มเติมใดๆ
 

 

ประเภท 
ภาพเขียนสี 

วัสดุที่ทำ 
ภาพเขียนสีบนอิฐฉาบปูน

สาระ 
ภาพเขียนสีวัดห้วยเขนเขียนในราวปีพ.ศ. 2456 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 6 
อายุประมาณกว่า 100 ปีเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติทศชาติชาดก
และพระมาลัย ด้านหลังองค์พระประธานเป็นเรื่องพระเวสสันดรทั้งหมด
ส่วนเรื่องพระพุทธประวัติจะอยู่ตอนบนเหนือระดับหน้าต่าง และทศชาติ
ชาดกจะอยู่ตอนล่างเริ่มตั้งแต่ชาติแรกจนถึงชาติสุดท้าย ส่วนมุม 4 ด้าน 
ภายในโบสถ์จะเป็นภาพที่เกี่ยวกับพระมาลัย ได้แก่ ภาพปีนต้นงิ้ว 
ภาพการเป็นทาส ภาพถูกรัดคอ ดึงคอ เป็นต้น ซึ่งเป็นภาพที่สอนเกี่ยวกับ
เรื่องบาปบุญ คุณโทษ แต่ตอนล่างปูนกะเทาะเสียหายมากจนเห็นแผ่นอิฐ 
จากการสอบถามชาวบ้านเล่าว่าผู้เขียนภาพนี้ชื่อ "ทั่ง" ไม่ปรากฎประวัติ
ความเป็นมา

สภาพของภาพเขียนสีน้ำ 
อยู่ในสภาพที่เริ่มชำรุดบ้างจากการที่หลังคาโบสถ์รั่วเวลาฝนตก

 


 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
ที่อยู่ :  เลขที่1810 เขต :  วังทองหลาง แขวง : วังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร.     รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์โทร : 02-5394968      มือถือ :  0818033630
อีเมล : ariyasound@thaimail.com
เว็บไซต์ : www.ariyasound.com