ReadyPlanet.com
dot dot
ชมรมสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งประเทศไทย
พัฒนาสมองด้วยเพลงคลาสสิกออนไลน์

 

โครงการพัฒนาสมองด้วยเพลงคลาสสิกออนไลน์

 

        จากการค้นคว้าของข้าพเจ้าจากหนังสือพัฒนาE.Q.  ด้วยเสียงเพลงและพัฒนา I.Q. E.Q. M.Q.และสมาธิด้วยพลังคลื่นเสียง ได้เคยให้รายชื่อเพลงคลาสสิกจากผลงานการวิจัยของข้าพเจ้ากว่า 4 ปี มอบให้กับทุกท่านโดยไม่ปิดบัง เพื่อท่านจะได้ไม่ต้องพบความยากลำบากเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเช่นเดียวกับข้าพเจ้าและสามารถรายชื่อเพลงดังกล่าวนำไปใช้ประโยชน์และค้นคว้าวิจัยต่อยอดในงานด้านดนตรีได้
       แต่ข้าพเจ้าขอบอกข้อสังเกตจากประสบการณ์ที่ได้ทำการวิจัยแยกแยะสัมผัสพลังจากคลื่นเสียงของเพลงคลาสสิกแต่ละเพลง ไว้ประการหนึ่งว่า “ เพลงคลาสสิกแม้จะเป็นเพลงเดียวกัน แต่ว่าถ้าคนบรรเลงต่างกัน ความเร็วช้าในการบรรเลงต่างกัน วงดนตรีที่บรรเลงต่างกัน  บริษัทที่อัดเสียงต่างกัน แม้กระทั่งการเรียบเรียงเพลงต่าง ๆ ในชุดดนตรีต่างกัน พบว่าผลที่จะได้รับพลังจากคลื่นเสียงก็มีความแตกต่างกันอย่างมาก ” 
        จากผลสรุปดังกล่าว จึงได้ให้ข้อเตือนใจว่า  คุณภาพสูงสุดของการได้รับประโยชน์ของพลังจากคลื่นเสียงของเพลงคลาสสิกไม่ได้อยู่เพียงแค่ว่าเทปนั้นหรือซีดีนั้นมีรายชื่อเพลงที่ข้าพเจ้าให้ไว้  แต่จะต้องขึ้นกับศักยภาพในปัจจัยต่าง ๆ ตามที่ข้าพเจ้าให้ข้อสังเกตไว้  ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้ตั้งข้อสังเกตมา ปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือผู้บรรเลงดนตรี จะต้องมีความเข้าถึงดนตรี เข้าถึงอารมณ์ เข้าถึงแรงบันดาลใจและเบื้องลึกของการแต่งเพลงนั้น ๆ  หรือแม้ตนเองกำลังเล่นดนตรีก็เสมือนสวมวิญญาณของผู้แต่งเพลงบรรเลงอยู่  เพลงที่ออกมาจึงจะสำแดงศักยภาพของพลังแห่งคลื่นเสียงของจิตวิญญาณแห่งคีตกวีทางดนตรีในอดีตอย่างเต็มที่ 
       ข้าพเจ้าจึงเสนอแนะว่าควรใช้วิจารญาณอย่างมากก่อนที่จะหาซื้อและนำเทปหรือซีดีเพลงคลาสสิคหรือเพลงพัฒนาสมาธิไปเปิดฟังนั้น  จำเป็นต้องศึกษาถึงที่มาของเทปหรือซีดีเหล่านั้นว่านักดนตรีหรือวงดนตรีที่บรรเลง,ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตเพลงบริษัทเพลงด้วยเพื่อเป็นการประกันคุณภาพของดนตรีที่ผลิตออกมา ไม่ทำสุกเอาเผากินได้แต่สักคัดเพลงดัง ๆ เรียง ๆ ลงไปเพื่อการค้าโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพ  โดยเฉพาะดนตรีคลาสสิกที่จะใช้เพื่อการพัฒนาศักยภาพสมองและสมาธิ  ต้องผ่านการคัดเลือกโดยศึกษาถึงพลังดนตรี,ความต่อเนื่องแห่งพลัง ,จังหวะความเร็วช้าของเพลงซึ่งบางครั้งการเร็วเกินไป หรือช้าเกินไปก็มีผลต่อศักยภาพของเพลง และการเรียงลำดับเพลง  ในเพลงชุดเดียวกันถ้าการเรียงเพลงในเทปหรือซีดีอย่างไม่ถูกต้องผลที่ได้รับก็ต่างกันอย่างมาก

     นอกจากนี้การที่จะนำเพลงไปใช้กับเด็กนั้นจะต้องให้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากในการเลือกเพลงที่จะใช้เพราะเด็กมีโสตประสาทอันละเอียดอ่อน  และสมองพร้อมที่จะพัฒนา  การจัดเพลงที่ไม่เหมาะสม,การเรียงลำดับเพลงที่ไม่เหมาะสม หรือท่วงทำนองจังหวะลีลา ความดังค่อยที่ไม่เหมาะสม ถ้าเปิดให้กับเด็กฟังแทนจะเกิดประโยชน์  กลับจะเกิดโทษต่อเด็กได้โดยที่ท่านไม่รู้ตัว เช่น ถ้าเพลงมีจังหวะดังรุนแรงเกินไปอย่างกระทันหันเด็กอาจตกใจกลัวร้องไห้เป็นต้น  

    ดังนั้นผู้ที่สนใจในดนตรีคลาสสิกจากงานวิจัยของข้าพเจ้าก็สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ที่โรงเรียนถนอมพิศวิทยา  ระหว่างซอยลาดพร้าว62-64 ถ.ลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กทม. โทร  081-8033630  

    ข้าพเจ้าได้รับเสียงเรียกร้องมาจากผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพสมองที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่สะดวกในการเดินทางเพื่อมาติดต่อรับซีดีจากงานวิจัยของข้าพเจ้า   แต่สะดวกในการศึกษาผ่านเวปไซต์ www.ariyasound.com นี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงเพลงคลาสสิกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพสมอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้สนใจไม่ต้องงมหาลองผิดลองถูกในที่มืด กอร์ปกับได้พัฒนาความรู้ด้านเวปไซต์เพิ่มเติมโดยเฉพาะทรัพยากรด้าน Music Video จากเวปไซต์ Youtube ที่มีเพลงคลาสสิกดี ๆ อยู่มากมายหลายเพลง

     ข้าพเจ้าจึงจะคัดสรรดนตรีคลาสสิกในหลายๆ ลักษณะมาจัดให้ทดลองฟัง ทั้งในรูปของการบรรเลงดนตรีคลาสสิกและในรูปของการร้องเพลงโอเปร่าประกอบดนตรีคลาสสิกจาก จากเวปไซต์ Youtube มาจำนวนหนึ่งเพื่อมอบให้กับผู้ที่สนใจและเข้ามาชมในเวปไซต์ของข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพสมองด้วยดนตรีคลาสสิกออนไลน์ภายในบ้าน สถานศึกษา ห้องทำงาน ที่ท่านอยู่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  หวังว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ ต่อบุคคลทั่วไปในการพัฒนาสมองในรูปแห่งการศึกษาไร้พรมแดน ภายใต้การให้ความรู้อย่างเป็นวิทยาทาน

    ขอให้ท่านผู้สนใจได้คลิ๊กเพื่อรับฟังเพลงคลาสสิกจากบทเพลงที่ข้าพเจ้าได้คัดสรรไว้  ถ้าจะเป็นผลดีมากขึ้นต่อการพัฒนาศักยภาพสมองควรฟังด้วยหูฟังหรือHeadphone เท่านั้น จะได้ซึมซับอรรถรสและให้คุณภาพต่อการพัฒนาสมองมากกว่าการฟังผ่านลำโพงธรรมดา

ระดับที่ 1  การศึกษาบทเพลงคลาสสิกในรูปของดนตรีบรรเลง ได้เลือกบทเพลงที่เหมาะสมและมีคุณประโยชน์กับการพัฒนาศักยภาพสมองให้ท่านฟัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับที่ 2  การศึกษาบทเพลงคลาสสิกในรูปของการร้องเพลงโอเปร่าประกอบดนตรีคลาสสิก ได้เลือกบทเพลงที่เหมาะสมและมีคุณประโยชน์กับการพัฒนาศักยภาพสมองให้ท่านฟัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดนตรีทางศาสนาเพื่อการพัฒนาสมาธิ

จัดเป็นพิเศษสำหรับผู้่ที่โทรศัพท์เข้ามาหาหลายท่านต้องการดนตรีทางศาสนาเพื่อกล่อมเกลาจิตใจและพัฒนาสมาธิไปด้วย  จึงได้จัดดนตรีบำบัดที่เป็นเพลงทางศาสนาเพิ่มเติมให้เป็นพิเศษนอกจากเพลงคลาสสิกที่จัดให้ทดลองฟังแล้ว

  จากการวิจัยทีั่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์และนักดนตรีบำบัด เชื่อกันว่าเสียงสวดมนต์ที่เรียกว่ามันตรา ประกอบดนตรีทางศาสนาที่จัดอย่างเหมาะสม  นอกจากจะเป็นศิริมงคลกับผู้ฟังแล้ว  ยังช่วยพัฒนาคลื่นสมองให้อยู่ในระดับอัลฟ่าเวฟ เทตร้าเวฟ หรือเดลต้าเวฟ อันเป็นคลื่นสมองที่เหมาะสมต่อการพัฒนาสมาธิและภูมิปัญญาเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้มีความเชื่อว่าเสียงสูงต่ำของมันตรายังมีส่วนช่วยในการกระตุ้นศักยภาพภายในตนเองและมีผลดีต่อสุขภาพร่างกายอีกด้วย

ได้เลือกบทเพลงทางศาสนาในกลุ่มที่เรียกว่า Medicine Mantraมาให้ทดลองฟัง  เพลงประเภทนี้เชื่อกันว่าเมื่อได้ฟังมันตราหรือบทสวดมนต์นี้นอกจากจะพัฒนาสมาธิได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังช่วยให้โรคร้ายที่อยู่ในตัวผู้ฟังลดทอนบรรเทาลงได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ยังได้นำเพลงพุทธะที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพสูงในการพัฒนาสมาธิมาให้ทดลองฟังเพิ่มเติมด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"text-align:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
ที่อยู่ :  เลขที่1810 เขต :  วังทองหลาง แขวง : วังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร.     รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์โทร : 02-5394968      มือถือ :  0818033630
อีเมล : ariyasound@thaimail.com
เว็บไซต์ : www.ariyasound.com