ReadyPlanet.com
dot dot
ชมรมสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งประเทศไทย
ดนตรีพลังธาตุเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพกายและจิต

 

เอกสารเรื่อง
 
ดนตรีพลังธาตุเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพกายและจิต
 
เหมาะสำหรับผู้มีปัญหาทางด้านสุขภาพและต้องการ
เครื่องช่วยในการบำบัดรักษาด้วยพลังคลื่นเสียง
 
 
 
 
 
                อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช
ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
 นักพลังจักรวาลระดับ 7 พิเศษ
 
ปีที่พิมพ์ 2544
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดนตรีพลังธาตุ(Power energy element music)
     กายเป็นของที่ประชุมขึ้นอันเกิดจากธาตุต่าง ๆ มาก่อรูปก่อร่างด้วยองค์
ประกอบต่าง ๆ อันว่างเปล่าจากความเป็นตัวตน เราพบว่าสัดส่วนและความสม
ดุลกันขององค์ประกอบของธาตุต่าง ๆ ที่มาประชุมเป็นร่างกายมีผลสำคัญต่อสุข
ภาพกายและจิตของคนผู้นั้นเป็นอย่างมาก ดังนั้นการจัดการบริหารความสมดุล
แห่งธาตุในกายจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยยกระดับสุขภาพกายและจิตตลอดจน
ความอยู่ดีมีสุขของชีวิตภายใต้สภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติและจักรวาล
2.1 ดนตรีพลังธาตุ 12 ราศี
     เป็นดนตรีที่ผลิตโดยมาสเตอร์ทางด้านโหราศาสตร์และดาราศาสตร์ เกิดจาก
ความเชื่อที่ว่าวันเดือนปีเกิดของคนเราจะเป็นตัวกำหนดพลังแห่งธาตุในร่างกาย
ซึ่งพลังแห่งธาตุจะสามารถได้รับอิทธิพลจากดวงดาวต่าง ๆ ซึ่งการสัมพันธ์กัน
ของทั้งสองสิ่งจะมีพลังเชื่อมโยงสอดคล้องต่อกันกับร่างกายและจิตวิญญาณของ
เราได้อย่างทั้งเป็นพลังสร้างสรรค์/พลังงานสะเทินเป็นกลาง/พลังทำลายล้าง
          ซึ่งมาสเตอร์เหล่านั้นเชื่อว่าความเจ็บป่วยของร่างกายหรือเคราะห์กรรมที่
เกิดขึ้นกับมนุษย์เป็นผลมาจากการไม่สอดคล้องในเชิงสร้างสรรค์ของธาตุในร่าง
กายกับพลังงานแห่งดวงดาว สำหรับความโชคดีโชคลาภวาศนาที่เกิดขึ้นมนุษย์นั้น
เหล่าก็เป็นการแสดงถึงความสอดคล้องกับธาตุในตัวเขาต่อพลังงานดวงดาวใน
เชิงสร้างสรรค์ที่ทำให้เกิดขึ้นมา
      ดังนั้นหากได้มีการสร้างคลื่นความถี่ต่าง ๆ ขึ้นมา ที่เหมาะสมกับธาตุในร่าง
กาย โดยคลื่นความถี่พิเศษที่ว่านี้ยังสามารถปรับให้คลื่นความถี่เฉพาะของแต่ละ
ธาตุในร่างกายให้มีความถี่ที่สอดล้องในเชิงสร้างสรรค์กับพลังงานแห่งจักรวาล จะ
ทำให้เขามีร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพสมบูรณ์ ครอบครัวมีความสุข ได้รับการ
เคารพยกย่อง มีการเจริญก้าวหน้าในการทำงาน มีโชคลาภดี การเงินการทองมีใช้
ไม่ขาดมือ ฯลฯ
     ด้วยเหตุผลนี้ทำให้เป็นแรงผลักดันให้มาสเตอร์ทางศาสนา,ดาราศาสตร์และ
โหราศาสตร์ที่สนใจในเรื่องดังกล่าวตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้พยายามหากรรมวิธีที่
จะทำให้พลังธาตุในร่างกายสอดคล้องในเชิงสร้างสรรค์กับพลังงานแห่งดวงดาวแนวทางหนึ่งคือการสร้างดนตรีประจำจักรราศีขึ้นโดยเชื่อว่าผลงานทางดนตรี
ที่ผลิตออกมาสามารถเป็นสื่อแห่งคลื่นความถี่ที่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดการ
สอดคล้องกับธาตุในร่างกายตนและสอดคล้องกับพลังงานแห่งดวงดาวและ
จักรวาล โดยส่งคลื่นความถี่ออกมาเพื่อส่งเสริมสร้างสมดุลย์หรือปรับพลังแห่ง
ธาตุให้สอดคล้องอันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสมดุลระหว่างมนุษย์กับพลัง
แห่งพระเจ้าและพลังแห่งดวงดาวและจักรวาล 
 
กลุ่มดาวแห่งจักราศรีกับพลังแห่งธาตุ กรณีโหราศาสตร์ตะวันตก
 

ราศี
สัญญลักษณ์ประจำราศี
ธาตุ
อวัยวะที่เกี่ยวข้อง
ราศีเมษ(ARIES)
21 มีนาคม-20 เมษายน
แกะตัวผู้
ไฟ
ศีรษะ,ใบหน้า
ราศีพฤษภ(TAURUS)
21 เมษายน-21 พฤษภาคม
วัวตัวผู้
ดิน
คอ
ราศีมิถุน(GEMINI)
22 พฤษภาคม-21 มิถุนายน
คนคู่
ลม
ปอด,แขน,บ่า
ราศีกรกฎ(CANCER)
22 มิถุนายน-23 กรกฎาคม
ปู
น้ำ
หน้าอก,ท้อง
 
ราศีสิงห์(LEO)
24 กรกฎาคม-23 สิงหาคม
สิงโต
ไฟ
หัวใจ,หลัง
ราศีกันย์(VERGO)
24 สิงหาคม-23 กันยายน
หญิงพรหมจรรย์
ดิน
ตับ,ลำไส้
ราศีตุล(LIBRA)
24 กันยายน-23 ตุลาคม
ตาชั่ง
ลม
ไต
ราศีพิจิก(SCORPIO)
24 ตุลาคม-22 พฤศจิกายน
แมลงป่อง
น้ำ
อวัยวะสืบพันธ์
ราศีธนู(SAGITTARIUS)
23 พฤศจิกายน-21 ธันวาคม
คนยิงธนู
ไฟ
โตนขา,หัวเข่า,สะโพก
ราศีมังกร(CAPRICORN)
22 ธันวาคม-20 มกราคม
แพะ
ดิน
หัวเข่า,ข้อต่อ,ผิวหนัง
ราศีกุมภ์(AQUARIUS)
21 มกราคม-19 กุมภาพันธ์
คนถือเหยือกน้ำ
ลม
หน้าแข้ง,ข้อเท้า,น่อง
ราศีมีน(PISCES)
20 กุมภาพันธ์-20 มีนาคม
ปลา
น้ำ
เท้า

 
 
 
 
การใช้ดนตรี 12 ราศีประกอบจินตนาการเพื่อการฟื้นฟูสุข
ภาพกายและจิต
เปิดซีดีเพลง track ที่ 1ราศีเมษ(ARIES) จินตนาการให้เกิดความอบอุ่นแห่งธาตุไฟ ซาบซ่านบริเวณใบหน้าและศีรษะ
เปิดซีดีเพลง track ที่ 2ราศีพฤษภ(TAURUS)
 จินตนาการให้เกิดความทีบหนาแน่นแห่งธาตุดิน บริเวณลำคอ
เปิดซีดีเพลง track ที่ 3 ราศีมิถุน(GEMINI)
จินตนาการให้เกิดความโล่งเย็นโปร่งสบายแห่งธาตุลม ซาบซ่านบริเวณปอด,แขนและบ่า
 
เปิดซีดีเพลง track ที่ 4ราศีกรกฎ(CANCER) จินตนาการให้เกิดความสดชื่นชุ่มฉ่ำแห่งธาตุน้ำ ซาบซ่านบริเวณหน้าอกและท้อง
 
เปิดซีดีเพลง track ที่ 5 ราศีสิงห์(LEO)1 จินตนาการให้เกิดความอบอุ่นแห่งธาตุไฟ ซาบซ่านหัวใจและบริเวณหลัง
 
เปิดซีดีเพลง track ที่ 6 ราศีกันย์(VERGO) จินตนาการให้เกิดความทีบหนาแน่นแห่งธาตุดิน บริเวณตับและลำไส้
 
เปิดซีดีเพลง track ที่ 7ราศีตุล(LIBRA) จินตนาการให้เกิดความโล่งเย็นโปร่งสบายแห่งธาตุลม ซาบซ่านบริเวณไตทั้งสองข้าง
 
เปิดซีดีเพลง track ที่ 8ราศีพิจิก(SCORPIO) จินตนาการให้เกิดความสดชื่นชุ่มฉ่ำแห่งธาตุน้ำ ซาบซ่านบริเวณอวัยวะสืบพันธ์
 
 
เปิดซีดีเพลง track ที่ 9 ราศีธนู(SAGITTARIUS) จินตนาการให้เกิดความอบอุ่นแห่งธาตุไฟ ซาบซ่านบริเวณโตนขา,หัวเข่า,สะโพก
 
เปิดซีดีเพลง track ที่ 10ราศีมังกร(CAPRICORN) จินตนาการให้เกิดความทีบหนาแน่นแห่งธาตุดิน บริเวณหัวเข่า,ข้อต่อ,ผิวหนัง
 
เปิดซีดีเพลง track ที่ 11ราศีกุมภ์(AQUARIUS) จินตนาการให้เกิดความโล่งเย็นโปร่งสบายแห่งธาตุลม ซาบซ่านบริเวณหน้าแข้ง,ข้อเท้า,น่อง
 
เปิดซีดีเพลง track ที่ 12ราศีมีน(PISCES) จินตนาการให้เกิดความสดชื่นชุ่มฉ่ำแห่งธาตุน้ำ ซาบซ่านบริเวณเท้า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดนตรีอี้จิงพลังฟ้าดิน 8 ทิศ
ตำราอี้จิงเป็นคัมภีร์เร้นลับของชาวจีนโบราณซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนวิชาฮวงจุ้ย ข้าพเจ้าได้ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 10 ปีเพื่อจะค้นคว้าหาความลับในตำราวิชาโบราณนี้ วันหนึ่งประมาณห้าปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้รับดนตรีอี้จิงพลังฟ้าดิน 8 ทิศ แต่ข้าพเจ้าก็ยังค้นหาแนวทางเพื่อนำมาใช้ไม่ได้ จนกระทั่งเมื่อปี 46 นี้ข้าพเจ้าได้ความลับเกี่ยวกับการเดินลมปราณวิชาพลัง 5 ธาตุแห่งลัทธิเต๋า ทำให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจแนวทางในการใช้เคล็ดลับจากตำราอี้จิงมาประยุกต์เข้ากับดนตรีอี้จิงพลังธาตุ 8 ทิศ พร้อมแนวทางในการเดินลมปราณด้วย
 

เฉียน
ฟ้าหรือ สวรรค์ Heaven
ทอง)
ศรีษะ                
หัว
 
 
จักร6-7
 
หัว
 
เกิ้น
ภูเขา      Mountain
(ไม้)        
คอ
มือ
 
 
จักร 5
 
มือ
 
หลี   ลี่หรือลี้
พระอาทิตย์
ไฟ Fire (ไฟ)
หัวใจ
ตา
 
 
จักร 4     
 
ตา
 
บัน ขั้ม
พระจันทร์
ลำธารและคลอง
Water (น้ำ)
ไต
หู
 
จักร 3 บน
 
หู
ซุ่น
ลม Wind
(น้ำ+โลหะ)
กระบังลม
ท้องน้อยด้านบน
ขาอ่อนสะโพก  
 
จักร 3ล่าง
 
ขาอ่อนสะโพก  
เจิ้ง
ฟ้าผ่า ฟ้าร้อง Thunder
(ไม้)        
ท้องน้อยด้านซ้าย
เท้า
 
จักร2
 
เท้า
ตุ้ย
ทะเลสาบ หนองบึง Lake
(ไม้)
ท้องน้อยด้านขวา
ปาก
 
 
จักร2 ขวา
 
ปาก
 
คุน
โลก แผ่นดิน  สตรี Earth
(ดิน)
ท้องน้อยด้านล่าง
ท้อง อวัยวะต่าง ๆ
 
จักร1
 
ท้อง อวัยวะต่าง ๆ

       
 
 
 
  
 

เฉียน
ฟ้าหรือ สวรรค์ Heaven
ทอง)
ขาว
ศรีษะ
หัว
เกิ้น
ภูเขา      Mountain
(ไม้)        
เขียว
คอ
มือ
หลี   ลี่หรือลี้
พระอาทิตย์
ไฟ Fire (ไฟ)
แดง
หัวใจ
ตา
บัน ขั้ม
พระจันทร์
ลำธารและคลอง
Water (น้ำ)
ดำ
ไต
หู
ซุ่น
ลม Wind
(น้ำ+โลหะ)
ดำ/ขาว
กระบังลม
ท้องน้อยด้านบน
ขาอ่อนสะโพก  
เจิ้ง
ฟ้าผ่า ฟ้าร้อง Thunder
(ไม้)        
เขียว
ท้องน้อยด้านซ้าย
เท้า
ตุ้ย
ทะเลสาบ หนองบึง Lake
(ไม้)
เขียว
ท้องน้อยด้านขวา
ปาก
คุน
โลก แผ่นดิน  สตรี Earth
(ดิน)
เหลือง
ท้องน้อยด้านล่าง
ท้อง อวัยวะต่าง ๆ

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 ดนตรีพลังธาตุทั้ง 5 (ดิน-ทอง-น้ำ-ไม้-ไฟ) รักษาอวัยวะภายใน
ทางการแพทย์จีนได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับอวัยวะสำคัญทั้งห้าในร่างกาย ได้แก่ หัวใจ ซึ่งเป็นพลังธาตุไฟ ตับ ซึ่งเป็นพลังธาตุไม้ ไตซึ่งเป็นพลังธาตุน้ำ ปอดซึ่งเป็นพลังธาตุทอง และม้ามซึ่งเป็นพลังธาตุดิน ในลัทธิเต๋าให้ความสนใจการสร้างความสมดุลย์ระหว่างธาตุทั้งห้า ซึ่งมีทั้งสมดุลย์ในการให้กำเนิดและสมดุลย์ในการทำลายซึ่งกันและกัน ถ้าทำให้ร่างกายมีความสมดุลย์แห่งพลังแห่งธาตุทั้งห้านี้แล้ว จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายและอวัยวะภายในต่าง ๆ เป็นที่ยิ่ง
                                               

        /ธาตุ
    ไม้
ไฟ
ดิน
ทอง
น้ำ
อวัยวะ
ตับ
หัวใจ
ม้าม
ปอด
ไต
สัมพันธ์กับ
ตา
ลิ้น
ปาก
จมูก
หู
อารมณ์ด้านบวก
ใจดี
ความสุข ความรัก
เปิดใจกว้าง ยอมรับ
กล้าหาญ
สุขุม สุขภาพ อ่อนโยน
อารมณ์ด้านลบ
โกรธ
เกลียด ไม่อดทน
วิตกกังวล เครียด
เศร้า ซึม เก็บตัว
กลัว ตึงเครียด
 
ความเมตตา,กรุณา ความกตัญญู
การแสดงออก,มารยาท
ความหนักแน่น ความสุขุม รอบคอบ ซื่อสัตย์
ความยุติธรรม,ความกล้าหาญ
สติปัญญา,ความรู้
 
เมตตาธรรม
จริยธรรม
สัจจธรรม
มโนธรรม
ปัญญาธรรม
 
ผม ขน ผิวหนัง
พลังงาน,การเผาผลาญ
โครงกระดูก
กล้ามเนื้อ
ของเหลวในร่างกาย

 
บทฝึกแปรธาตุจากอวัยวะทั้ง 5 เพื่อให้กายมนุษย์เข้าสู่สภาวะ “เจินเทียน” หรือฟ้าที่แท้จริง เริ่มต้นโดยการบทฝึกแปรธาตุหรือหัดควบคุมอารมณ์อย่างง่าย ไม่เพียงได้ประโยชน์ในการฝึกใจเท่านั้น ยังทำให้ฮอร์โมนที่ดีไหลหล่อเลี่ยงร่างกายอีกด้วย
1. หู-ไต หูสัมพันธ์กับไต   ให้จินตนาการว่า”หู” ยืดยาวไปถึง “ไต” มีพลังที่หมุนวนจาก”หู” ไปยัง”ไต” ทำให้ไตแข็งแรงขึ้น จะรู้สึกถึงพลังเย็นที่เกิดขึ้น
2. ลิ้น-หัวใจ    ให้จินตนาการว่าลิ้นอยู่ที่หัวใจ พลังหมุนวนจากลิ้นไปสู่หัวใจ และพลังวนรอบหัวใจ เป็นพลังความร้อนชำระหัวใจให้สะอาดและแข็งแรงขึ้น และยังทำให้ระบบประสาทรับรสของลิ้นดีขึ้นอีกด้วย
3. ตา-ตับ ให้จินตนาการว่า “ตาใน” ลงไปถึง ”ตับ” พลังหมุนวนรอบม้าม จะเกิดความอบอุ่นในอวัยวะ
4. จมูก-ปอด ให้จินตนาการว่าพลังจากจมูกหมุนวนลงไปชำระปอด
5.ปาก-ม้าม ปากสัมพันธ์กับม้าม   จินตนาการพลังจากปากจะหมุนวนลงไปที่ม้าม เป็นการชำระล้างม้าม
 
ระหว่างที่ทำการชำระล้าง””””””””””””
 
ศีรษะ ท้องน้อยด้านล่าง ท้องน้อยด้านซ้าย กระบังลม หัวใจ ไต ท้องน้อยด้านขวา คอ
หัวใจ ไต ท้องน้อยด้านขวา
ธาตุดิน                   ม้ามตับอ่อน           กระเพาะอาหาร                   ปาก        กลาง
ธาตุทอง                 ปอด                       ลำไส้ใหญ่                              จมูก        ทิศตะวันตก
ธาตุน้ำ                    ไต                            กระเพาะปัสสาวะ                 หู             ทิศเหนือ
ธาตุไม้                    ตับ                          ถุงน้ำดี                                    ตา           ทิศตะวันออก
ธาตุไฟ                    หัวใจ                      ลำไส้เล็ก                                ลิ้น           ทิศใต้
 
                                                                   หัวใจ   ไฟ
                                        ปอด ทิศตะวันตก   ม้าม   กลาง            ตับ ทิศตะวันออก
                                                                   น้ำ   ไต
ความสัมพันธ์ของดวงตากับอวัยวะภายใน
วงจรที่ 1 พลังฟ้า(ขั้วหยาง) ธาตุน้ำ                    ดวงตาดำสองข้าง                 ไตสองข้าง   กระเพาะปัสสาวะ     หู
วงจรที่ 2 พลังดิน(หยิน)        ธาตุไฟ                    ขอบตาทั้งสองข้าง                                หัวใจ           ลำไส้เล็ก                  ลิ้น
วงจรที่ 3 พลังขั้วฟ้า               ธาตุไม้                    ม่านตาทั้งสองข้าง                 ตับ               ถุงน้ำดี                   ตา
วงจรที่ 4 พลังขั้วดิน              ธาตุทอง                 ส่วนตาขาวทั้งสองข้าง          ปอด             ลำไส้ใหญ่               จมูก
วงจรที่ 5 พลังขั้วฟ้า               ธาตุดิน                   ขอบตาบนและล่าง                         กระเพาะอาหาร ม้ามตับอ่อน            ปาก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดนตรีพลังธาตุ 4 (ดิน –น้ำ-ลม-ไฟ)
ดนตรีกลุ่มนี้

ดิน
คอ
ตับ,ลำไส้
หัวเข่า,ข้อต่อ,ผิวหนัง
น้ำ
หน้าอก,ท้อง
อวัยวะสืบพันธ์
เท้า
ไฟ
ศีรษะ,ใบหน้า
หัวใจ,หลัง
โตนขา,หัวเข่า,สะโพก
ลม
ปอด,แขน,บ่า
ไต
หน้าแข้ง,ข้อเท้า,น่อง

 
 
 
 
  
 
 
 
ตัวอย่างดนตรี
 
กลุ่มดาวจักราศรีกับพลังแห่งธาตุและอวัยวะในร่างกาย กรณีโหราศาสตร์จีน(วิชาฮวงจุ้ย)
 

ราศี
ธรรมชาติแห่งราศี
ธาตุ
ราศีเฉียน
ฟ้า/สวรรค์(HEAVEN)
ทอง
ราศีเกิ้น
ภูเขา(MOUNTAIN)
ไม้
ราศีหลี
พระอาทิตย์(FIRE)
ไฟ
ราศีบัน
ลำธารและคลอง(WATER)
น้ำ
ราศีซุ่น
พายุ(WIND)
ลม
ราศีเจิ้ง
ฟ้าผ่า/ฟ้าร้อง(THUNDER)
ไม้
ราศีตุ้ย
ทะเลสาบ /หนองบึง(LAKE)
ไม้
ราศีคุน
โลก/ แผ่นดิน(EARTH)
ดิน

 
      ดังนั้นหากได้มีการสร้างคลื่นความถี่ชนิดหนึ่งขึ้นมา ที่เหมาะสมกับธาตุในร่าง
กาย โดยคลื่นความถี่พิเศษที่ว่านี้ยังสามารถปรับให้คลื่นความถี่เฉพาะของแต่ละ
ธาตุในร่างกายให้มีความถี่ที่สอดล้องในเชิงสร้างสรรค์กับพลังงานแห่งจักรวาล จะ
ทำให้เขามีร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพสมบูรณ์ ครอบครัวมีความสุข ได้รับการ
เคารพยกย่อง มีการเจริญก้าวหน้าในการทำงาน มีโชคลาภดี การเงินการทองมีใช้
ไม่ขาดมือ ฯลฯ
     ด้วยเหตุผลนี้ทำให้เป็นแรงผลักดันให้ศาสดาหรือมาสเตอร์ทางศาสนาหรือ
ลัทธิที่สนใจในเรื่องดังกล่าวตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้พยายามสร้างดนตรีด้วยพลัง
จิตและสมาธิอันสูงส่งเพื่อที่จะให้ผลงานทางดนตรีที่ผลิตออกมาสามารถเป็นสื่อ
แห่งคลื่นความถี่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับธาตุในตัวตนและสอดคล้องกับพลังงาน
แห่งดวงดาวและจักรวาล อันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสมดุลระหว่างมนุษย์
กับพลังแห่งพระเจ้าและพลังแห่งดวงดาวและจักรวาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างชุดดนตรีพลังธาตุ ที่น่าสนใจ
 

ลำดับ
ชื่อชุดดนตรี
เสริมพลังธาตุ
1
ดนตรีเสริมพลังราศีเมษ
(ARIES MUSIC)
ไฟ
2
ดนตรีเสริมพลังราศีพฤษภ(TAURUS MUSIC)
ดิน
3
ดนตรีเสริมพลังราศีมิถุน
(GEMINI MUSIC)
ลม
4
ดนตรีเสริมพลังราศีกรกฎ(CANCER MUSIC)
น้ำ
5
ดนตรีเสริมพลังราศีสิงห์
(LEO MUSIC)
ไฟ
6
ดนตรีเสริมพลังราศีกันย์
(VERGO MUSIC )
ดิน
7
รดนตรีเสริมพลังาศีตุล
(LIBRA MUSIC)
ลม
8
ดนตรีเสริมพลังราศีพิจิก(SCORPIO MUSIC)
น้ำ
9
ดนตรีเสริมพลังราศีธนู(SAGITTARIUS MUSIC)
ไฟ
10
ดนตรีเสริมพลังราศีมังกร(CAPRICORN MUSIC)
ดิน
11
ดนตรีเสริมพลังราศีกุมภ์(AQUARIUS MUSIC)
ลม
12
ดนตรีเสริมพลังราศีมีน
(PISCES MUSIC)
น้ำ
13
ดนตรีเสริมพลัง 12 ราศี Vol 1
ดิน น้ำ ลม ไฟ
14
ดนตรีเสริมพลัง 12 ราศี Vol 2
ดิน น้ำ ลม ไฟ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลำดับ
ชื่อชุดดนตรี
เสริมพลังธาตุ
 
15
I CHING Symphony
 
พลังธาตุ 8 พลังธรรมชาติตามแนวทางวิชาฮวงจุ้ยแปดทิศ
16
Spirit of The Tao Te Ching
พลังธาตุ 8 พลังธรรมชาติ
แนวทางวิชาฮวงจุ้ยแปดทิศ
17
Feng Shui  The creation cycle
ดิน ทอง น้ำ ไม้ ไฟ
18
เพลงพลังธาตุดิน(ดนตรีจีน)
ดิน
19
เพลงพลังธาตุทอง(ดนตรีจีน)
ทอง
20
เพลงพลังธาตุน้ำ(ดนตรีจีน)
น้ำ
21
เพลงพลังธาตุไม้(ดนตรีจีน)
ไม้
22
เพลงพลังธาตุไฟ(ดนตรีจีน)
ไฟ
23
เพลงพลังวิญญาณธาตุ(ดนตรีจีน)
วิญญาณธาตุ
24
เพลงพลังธาตุดิน(ดนตรีตะวันตก)
ดิน
25
เพลงพลังธาตุทอง(ดนตรีตะวันตก)
ทอง
26
เพลงพลังธาตุน้ำ(ดนตรีตะวันตก)
น้ำ
27
เพลงพลังธาตุไม้(ดนตรีตะวันตก)
ไม้
28
เพลงพลังธาตุไฟ(ดนตรีตะวันตก)
ไฟ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
ที่อยู่ :  เลขที่1810 เขต :  วังทองหลาง แขวง : วังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร.     รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์โทร : 02-5394968      มือถือ :  0818033630
อีเมล : ariyasound@thaimail.com
เว็บไซต์ : www.ariyasound.com