ReadyPlanet.com
dot dot
ชมรมสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งประเทศไทย
ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

  เป็นผู้บุกเบิกงานด้านหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพสมองด้วยพลังคลื่นเสียงจากดนตรีในประเทศไทย  โดยผลิตตำราออกมาจำนวน  3 เล่ม ได้แก่

       ผลงานทางวิชาการด้านการประยุกต์ใช้พลังคลื่นเสียงเพื่อการพัฒนาศักยภาพสมอง  

                  

         

         1. คัมภีร์อภิวัฒน์สมอง  พ.ศ. 2542

         2. พัฒนา E.Q.  ด้วยเสียงเพลง พ.ศ. 2543

         3.พัฒนา I.Q.  E.Q.  M.Q. และสมาธิด้วยพลังคลื่นเสียง พ.ศ. 2545

         4. ดนตรีสวรรค์เพื่อการพัฒนาจักระและสมาธิระดับสูง พ.ศ. 2544 (เอกสารโรเนียว )

         5. ดนตรีพลังธาตุเพื่อการฟื้นฟูศักยภาพกายและจิต พ.ศ. 2544 (เอกสารโรเนียว )

         6. คีตะโยคะ ศาสตร์แห่งการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และฟื้นฟูสุขภาพด้วยพลังคลื่นเสียง         

            พ.ศ. 2552 (เอกสารโรเนียว )

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
ที่อยู่ :  เลขที่1810 เขต :  วังทองหลาง แขวง : วังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร.     รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์โทร : 02-5394968      มือถือ :  0818033630
อีเมล : ariyasound@thaimail.com
เว็บไซต์ : www.ariyasound.com