ReadyPlanet.com
dot dot
สมันตมุขปริวรรต สัทธรรมปุณพริกสูตร กวนอิม พระอวโลกิเตศวร
ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร  ฉบับแสงธรรมแห่งผูโถ่วซาน  อรรถกถาธรรม โดย อริยะ สุพรรณเภษัช
พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์กวนอิม 84 ปาง

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

อวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์  กวนอิม84ปาง พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์84ปาง   อริยะ สุพรรณเภษัช โรงเรียนถนอมพิศวิทยา มหายาน

พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ 84 ปาง

อริยะ สุพรรณเภษัช เรียบเรียง

จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นวิทยาทาน

คลิ๊กที่นี่เพื่อการPDF

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
ที่อยู่ :  เลขที่1810 เขต :  วังทองหลาง แขวง : วังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร.     รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์โทร : 02-5394968      มือถือ :  0818033630
อีเมล : ariyasound@thaimail.com
เว็บไซต์ : www.ariyasound.com